33 863 67 36

Napełnieni Duchem Świętym – sakrament bierzmowania w naszej wspólnocie parafialnej

Czterdzieścioro dwoje młodych ludzi, w obecności najbliższej rodziny, przyjęło z rąk ks. bp Piotra Gregera sakrament bierzmowania.

Przez dwa lata przygotowywali się do tego sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej pod opieką ks. proboszcza Jerzego Kolasińskiego.

Ksiądz bp w homilii skierowanej do bierzmowanych zwrócił uwagę, że przez ten sakrament zostali związani z Chrystusem drugim węzłem – pierwszym stał się chrzest św. – otrzymali kolejny niezatarty znak przynależności do Chrystusa. To zobowiązuje ich do dawania świadectwa. Podkreślał, że bycie świadkiem to przekazywanie innym własnego doświadczenia wiary. Zachęcał młodych, aby przyjęcie tego sakramentu nie zakończyło ich wzrastania w wierze, ale stało się początkiem nowej drogi z Chrystusem.

Możliwość komentowania została wyłączona.

Copyright © 2024 Pewel Wielka
Projekt i wykonanie: whiteghost