33 863 67 36

Kancelaria

Godziny urzędowania: po Mszy św. od poniedziałku do piątku

Ważne informacje i potrzebne dokumenty

Chrzest Święty w naszej parafii udzielany jest w drugą niedzielę miesiąca w czasie Mszy św. o 11.30.

  • Dziecko do Chrztu należy zgłosić przynajmniej 2 tygodnie przed planowaną datą Chrztu.
  • Należy przedstawić akt urodzenia dziecka.
  • Chrzestnym może być osoba, która ukończyła 16 lat, przyjęła Sakrament Bierzmowania, jest wierzącym i praktykującym katolikiem, jeśli żyje w małżeństwie to sakramentalnym. Osoba, która ma być chrzestnym zobowiązana jest do przedstawienia zaświadczenia od swojego proboszcza.
  • Chrzestni i rodzice są zobowiązani do przedstawienia w kancelarii danych osobowych, a więc: imienia, nazwiska, daty i miejsca urodzenia oraz adresu zamieszkania.

­Dokumenty potrzebne do zawarcia sakramentu małżeństwa

Pary zamierzające zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinny na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu telefonicznie umówić się na spisanie protokołu.
Należy przedstawić poniższe dokumenty:

  • aktualne świadectwo chrztu (data  wystawienia świadectwa chrztu, nie może być wcześniejsza niż sześć miesięcy przed planowaną datą ślubu)
  • świadectwo przyjęcia bierzmowania,
  • świadectwo ukończenia katechezy z ostatniej klasy (do wglądu)
  • zaświadczenie ukończenia katechez przedmałżeńskich
  • dowód osobisty
  • zaświadczenie z USC, jeśli narzeczeni chcą zawrzeć tzw. Małżeństwo konkordatowe

Zgłoszonych chorych odwiedzamy z posługą sakramentalną

Sakramentu namaszczenia chorych udzielamy w nagłych wypadkach (można wzywać do chorego o każdej porze) oraz na prośbę osoby, która posiada intencję przyjęcia namaszczenia.

I Komunia Święta

Uroczystość odbywa się w trzecią niedzielę maja na Mszy św. o godzinie 10.00. w kościele parafialnym

* wrzesień – pierwsze spotkanie katechetek z rodzicami dzieci
* październik – udział dzieci w nabożeństwach różańcowych
* 7 września – poświęcenie różańców
* 8 grudnia – poświęcenie łańcuszka z medalikiem
* rekolekcje wielkopostne – poświęcenie książeczki do nabożeństwa
* maj – nabożeństwa majowe pierwsza spowiedź święta dla dzieci i ich rodzin w sobotę przed uroczystością
* w dzień uroczystości – nabożeństwo popołudniowe ze świecami, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i wręczenie obrazków pamiątkowych o godzinie 16.00
* Biały Tydzień – udział we Mszy św. i nabożeństwie majowym,
* wyjazd na pielgrzymkę
* Uroczystość Bożego Ciała: dzieci przychodzą w strojach komunijnych na Mszę Świętą i sypią kwiaty na procesji.

Pogrzeb można zgłosić w każdej chwili

* Należy przedstawić akt zgonu.
Prosimy przede wszystkim o pełne uczestnictwo (tzn. Spowiedź i przyjęcie Komunii św.) we Mszy św. żałobnej, sprawowanej w intencji zmarłej osoby.

Copyright © 2021 Pewel Wielka
Projekt i wykonanie: whiteghost