33 863 67 36

Ogłoszenia i intencje Mszy Świętych

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
01.12.2019 r. – I niedziela Adwentu

1. Rozpoczynamy czas adwentu, w którym Kościół nie tylko spogląda na pierwsze przyjście Jezusa w tajemnicy Narodzenia, ale uwaga skupiona jest także na powtórnym Jego przyjściu na końcu czasów. Nasze życie rozgrywa się między tymi dwoma decydującymi wydarzeniami w dziejach. Pan przybędzie a my wychodzimy Mu na spotkanie. Każda Eucharystia jest naszym spotkaniem z Tym, który ciągle przychodzi.

2. Liturgiczne obchody tygodnia:

– we wtorek, 3 grudnia – wspomnienie Św. Franciszka Ksawerego, prezbitera,

– w środę, 4 grudnia – wspomnienie Św. Barbary, dziewicy i męczennicy. Panu Bogu polecamy intencje górników oraz ich rodzin. Jest to również Dzień modlitw za bezrobotnych. W tym dniu zostanie odprawiona Msza św. o godzinie 9.00 w intencji emerytowanych górników,

– w piątek, 6 grudnia – wspomnienie Św. Mikołaja, biskupa, patrona kościoła katedralnego,

– w sobotę, 7 grudnia – wspomnienie Św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła.

3. Od jutra zapraszamy wszystkich, a zwłaszcza dzieci na Msze święte roratnie o godzinie 6.30.

4. W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota. W czwartek modlimy się za pracujących na niwie Pańskiej oraz prosimy o nowe, liczne i godne powołania do służby w Chrystusowym Kościele, w piątek oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, a w sobotę czcimy Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny.

5. Spowiedź święta w pierwszy piątek, będzie przed i po Roratach.

6. Odwiedziny chorych w pierwszy piątek od godziny 9.00. Prosimy o zgłaszanie chorych, którzy nie są zapisani na stałej liście odwiedzin.

7. W przyszłą niedzielę, 8 grudnia, obchodzimy liturgiczną uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W tym dniu modlitwą i ofiarą do koszyczka pod chórem wspieramy Kościół na Wschodzie.

8. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 6.30 † Joanna Kubica

wtorek,  godz. 6.30 † Franciszek Byrtek

środa, godz. 6.30 † Wanda Uflant z mężem Antonim

godz. 9.00 w intencji emerytowanych górników

czwartek,  godz. 6.30 za parafian

piątek, godz. 6.30 † Jan Hulbój w 22 rocznicę śmierci

sobota, godz. 6.30 † Tadeusz Góra

niedziela, godz. 8.00 † Zdzisław Szewczyk w 3 rocznicę śmierci

godz. 10.00 (Adamki) † Wojciech Adamek z żoną Rozalią

godz. 11.30 w intencji Apostolstwa Dobrej Śmierci

9. Dziękujemy przysiółkowi “Koło Sklepu cz.II” za ofiary na sprzątanie Kościoła.
W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Piechy cz.I”.

10. Serdecznie dziękujemy za ofiary złożone na ogrzewanie kościoła. W tym tygodniu dziękujemy przysiółkom: Pódówka i Rówienki (150 zł), Brańki (960 zł), Szewcowa Polana (995 zł), Plutowa Polana (200 zł), Koło Szkoły (680 zł).

11. Od dzisiaj są do nabycia w zakrystii, świece Caritas „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. Mała świeczka w cenie 5 zł, a duża 20 zł. Bóg zapłać za wsparcie tego Dzieła.

12. Od przyszłej niedzieli będą rozprowadzane opłatki na wigilijny stół przez Panie Organistki. Złożone ofiary są wynagrodzeniem za ich całoroczną pracę. Za wszystkie ofiary dziękujemy!

13. Serdecznie zapraszamy na spotkanie Rycerzy Niepokalanej, które odbędzie się 7 grudnia, w sobotę o godzinie 9.00 w Sanktuarium w Rychwałdzie.

14. Ogłoszenie

Sołtys Pewli Wielkiej i rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Pewli Wielkiej uprzejmie proszą mieszkańców o złożenie podpisów pod petycją do Pani Wójt. Petycja zawiera prośbę o niezamykanie naszej szkoły w następnym roku szkolnym. Podpisy można złożyć przed Kościołem. Rodzice z góry dziękują za każdy złożony podpis.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
24.11.2019 r. – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

1. W ostatnią niedzielę roku liturgicznego przypada uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Tytuł, którym dzisiaj w sposób szczególny pragniemy zwracać się do Jezusa, miał w pierwotnym Kościele swój odpowiednik w postaci greckiego terminu Kyrios. On zawsze był, jest i będzie naszym Panem i Królem. Jemu jest dana wszelka władza w niebie i na ziemi. Służenie Jezusowi Królowi nie oznacza uciemiężenia, lecz wolność, do której zostaliśmy powołani. Jako święty lud naszego Pana Jezusa Chrystusa, oddajmy cześć Temu, który jest Panem i Królem Wszechświata.

Dziś można zyskać odpust zupełny, odmawiając pobożnie Akt poświęcenia rodziny ludzkiej Chrystusowi Królowi i spełniając zwykłe warunki odpustu. Dzisiejsza uroczystość to główne święto patronalne Akcji Katolickiej.

2. W sobotę, 30 listopada, przypada święto Św. Andrzeja, apostoła.

3. W przyszłą niedzielę, 1 grudnia, rozpoczyna się okres adwentu i nowy rok liturgiczny.

4. W tym tygodniu Msze święte będą odprawiane o godzinie 16.00.

5. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 16.00 † Joanna Kubica

wtorek,  godz. 16.00 † Franciszek Byrtek

środa, godz. 16.00 † Franciszek Mąkinia z żoną Reginą i synem Józefem

czwartek,  godz. 16.00 † Stefan Kosibor

piątek, godz. 16.00 † Mieczysław Dybczak

sobota, godz. 16.00 w 30. rocznicę urodzin Danusi Płonka

niedziela, godz. 8.00 za zmarłych z wypominków

godz. 10.00 (Adamki) † Stanisław Gawlik z żoną Stefanią

godz. 11.30 za parafian

6. Dziękujemy przysiółkowi “Koło Sklepu cz.I” za ofiary na sprzątanie Kościoła.
W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Koło Sklepu cz.II”.

7. Bardzo serdecznie dziękujemy za ofiary złożone na renowację schodów i tarasu. W listopadzie zebraliśmy 5850 zł. Razem mamy 129453 zł. Bóg zapłać!

8. Serdecznie dziękujemy za ofiary złożone na ogrzewanie kościoła. W tym tygodniu dziękujemy przysiółkom: Ponikwie (470 zł), Madeje (270 zł),  Koło Sklepu i Koło Toru (2445 zł), Dolina i Garleje (350 zł), Piechy (620 zł), Szewczyki i Święci (680 zł), Piechówka (925 zł).


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
17.11.2019 r. – 33. niedziela zwykła

1. Dziś przypada 33 niedziela zwykła. Dokąd zmierza świat i całe stworzenie? Ludzie zadają sobie te odwieczne pytania również dzisiaj. Zwłaszcza wtedy, gdy mnożą się wojny, konflikty, akty terroryzmu, dotykają coraz liczniejsze klęski żywiołowe. Dlatego Dobra Nowina zapisana na kartach Pisma świętego nie chce nas napawać lękiem i przerażeniem, lecz wzmocnić naszą ufność w Bogu: Dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie – mówi Pan Zastępów (pierwsze czytanie) oraz Włos z głowy wam nie spadnie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie (Ewangelia).

2. Liturgiczne obchody tygodnia:

– w poniedziałek, 18 listopada – wspomnienie Bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy. W tym dniu przypadają imieniny Księdza Biskupa Romana Pindla. Pamiętamy o modlitwie w intencji Biskupa Bielsko-Żywieckiego i całej diecezji,

– w środę, 20 listopada – wspomnienie Św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera,

– w czwartek, 21 listopada – wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Jest to dzień imienin Księdza Biskupa Janusza Zimniaka. Pamiętamy o modlitwie w intencji Biskupa Seniora.

– w piątek, 22 listopada – wspomnienie Św. Cecylii, dziewicy i męczennicy.

3. W przyszłą niedzielę, 24 listopada, obchodzimy uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

4. W tym tygodniu Msze święte będą odprawiane o godzinie 16.00, z wyjątkiem poniedziałku – Msza święta o godzinie 7.00.

5. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 7.00 † Joanna Kubica

wtorek,  godz. 16.00 † Franciszek Byrtek

środa, godz. 16.00 † Stanisław Janik

czwartek,  godz. 16.00 † Mario Facondo – pierwszy dyrektor Delphi w Jeleśni

piątek, godz. 16.00 † Mieczysław Dybczak

sobota, godz. 16.00 † Karol Piecha z żoną Julią

niedziela, godz. 8.00 o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Jadwigi

godz. 10.00 (Adamki) † Zdzisław Szewczyk z ojcem i teściem

godz. 11.30 za parafian

6. Zapraszamy wszystkich Członów Rycerstwa Niepokalanej i chętnych na spotkanie w naszym Kościele w sobotę, 23 listopada od godziny 10.00 do 13.00. W programie: konferencja, świadectwa i Msza święta, której przewodniczył będzie o. Arkadiusz Bąk.

7. Dzisiejsza składka i ofiary z kopert będą przeznaczone na renowację schodów i tarasu. Bóg zapłać za wszystkie ofiary.

8. Dziękujemy przysiółkowi “Ponikwie” za ofiary na sprzątanie Kościoła.
W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Koło Sklepu cz.I”.

9. Bóg zapłać za ofiary na ogrzewanie kościoła, w szczególności dziękujemy przysiółkom: Janiki i Chałpiska (1000 zł) oraz Buławka (770 zł).


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
10.11.2019 r. – 32. niedziela zwykła

1. Dziś 32 niedziela zwykła. Człowiek od zawsze poszukuje sensu własnego życia i pyta, co czeka go w przyszłości. Wierzy i ma nadzieję, że nie przeminie na zawsze, lecz osiągnie udział w życiu wiecznym. Orędzie Jezusa obiecuje ludziom dalsze życie po zakończeniu ziemskiej pielgrzymki. To nie umieranie i śmierć mają ostatnie słowo, lecz Bóg, który żyje i obdarza życiem. Jako chrześcijanie nosimy w sobie obietnicę nieśmiertelnego życia. Dlatego wyraźmy teraz naszą wdzięczność za ten dar oraz głośmy śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana, Jezusa Chrystusa, aż przyjdzie w chwale.

2. Liturgiczne obchody tygodnia:

– w poniedziałek, 11 listopada – wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa. W tym dniu obchodzimy rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i modlimy się w intencjach naszej Ojczyzny,

– we wtorek, 12 listopada – wspomnienie Św. Jozafata, biskupa i męczennika. Jest to dzień solidarności z Kościołem prześladowanym,

– w środę, 13 listopada – wspomnienie Świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski,

– w czwarte, 14 listopada – wspomnienie Św. Elżbiety Węgierskiej.

3. W piątek, 15 listopada, oddajemy cześć Bożemu Miłosierdziu, z racji trzeciej niedzieli miesiąca.

4. W tym tygodniu Msze święte będą odprawiane o godzinie 16.00, z wyjątkiem wtorku – Msza święta o godzinie 7.00.

5. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 16.00 za parafian

wtorek,  godz. 7.00 † Mieczysław Dybczak

środa, godz. 16.00 † Małgorzata Dulańska

czwartek,  godz. 16.00 † Józef Bienias z żoną Anną

piątek, godz. 16.00 † Franciszek Byrtek z żoną Antoniną

sobota, godz. 16.00 w 105 rocznicę urodzin Stefanii Michulec

niedziela, godz. 8.00 o szczęśliwe rozwiązanie

godz. 10.00 (Adamki) † Marian Adamek z żoną Danutą i synem Bolesławem

godz. 11.30 za parafian

6. Dziękujemy przysiółkowi “Romy” za ofiary na sprzątanie Kościoła.
W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Ponikwie”.

7. W przyszłą niedzielę ofiary z kopert i składki będą przeznaczone na renowację schodów i tarasu. Prosimy Radnych o przejście po przysiółkach i składkę na ogrzewanie kościoła. Składamy serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę.

8. W przyszłą niedzielę w naszej parafii gościć będą klerycy. Zapraszają na krótkie spotkanie służbę liturgiczną, młodzież i dzieci bezpośrednio po Mszy świętej o godzinie 11.30.

9. Ogłoszenie Apostolstwa Dobrej Śmierci

W dniu 30 listopada 2019 r. (sobota) zapraszamy na rekolekcje u św. Mikołaja w Pierśćcu. Chętnych prosimy o kontakt z zelatorkami do 24.11.2019 (niedziela). Szczegóły wyjazdu i program rekolekcji zostaną ogłoszone wkrótce.

10. Ogłoszenia Pana Sołtysa

Sołtys informuje mieszkańców wsi Pewel Wielka, iż w dniu 13.11.2019 r. (środa) o godzinie 17.00, w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej odbędzie się zebranie wiejskie Sołectwa Pewel Wielka. Głównym tematem zebrania będzie przekazanie informacji ogólnych.

Sołtys informuje mieszkańców wsi Pewel Wielka, że w najbliższy piątek (15 listopada 2019 r.) będzie miało miejsce przyjmowanie podatków. Od godziny 8.00 w budynku OSP Pewel Wielka, następnie od godziny 10.00 w budynku Szkoły w Adamkach.

Sołtys wsi Pewel Wielka

Adam Smagoń


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
03.11.2019 r. – 31. niedziela zwykła

1. Dziś przypada 31 niedziela zwykła. Są takie spotkania, które radykalnie zmieniają życie człowieka. Doświadczył tego między innymi zwierzchnik celników Zacheusz. Był zainteresowany Jezusem, dlatego wszedł na sykomorę. Ku zdumieniu wszystkich Pan poszedł do domu Zacheusza, co wywołało ogólne szemranie mieszkańców Jerycha. Zacheusz uchylił Jezusowi rąbek swojego serca i to zupełnie wystarczyło. Mocą łaski Bożej Zacheusz doświadczył łaski nawrócenia i okazał się gotowy naprawić wyrządzone krzywdy. Przyjmijmy Jezusa z radością, jak Zacheusz i pozwólmy Mu zmieniać nas ku temu, co lepsze.

2. Liturgiczne obchody tygodnia:

– w poniedziałek, 4 listopada – wspomnienie Św. Karola Boromeusza, biskupa,

– w sobotę, 9 listopada – święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, która jest kościołem katedralnym Biskupa Rzymu oraz matką i głową wszystkich kościołów świata.

3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Modlimy się w intencji pasterzy Kościoła i prosimy Boga o nowe powołania do służby w Kościele.

4. Msze święte w tym tygodniu będą odprawiane o godzinie 16.00.

5. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 16.00 † Mieczysław Dybczak

wtorek,  godz. 16.00 † Franciszek Byrtek z żoną Antoniną

środa, godz. 16.00 † Antoni Płonka z żoną Wiktorią

czwartek,  godz. 16.00 † Antoni Pająk

piątek, godz. 16.00 w intencji członków Apostolstwa Dobrej Śmierci

sobota, godz. 16.00 † Franciszek Hulbój z żoną Anną

niedziela, godz. 8.00 † Józef Póda z żoną Marią

godz. 10.00 (Adamki) † Anna Morawska w 1. rocznicę śmierci

godz. 11.30 za parafian

6. Dziękujemy przysiółkowi “Doliny i Garleje” za ofiary na sprzątanie Kościoła.
W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Romy”.

7. Nagrody dla dzieci, które chodziły na nabożeństwa różańcowe są do odbioru w zakrystii.

8. We wtorek Ksiądz Proboszcz wyjeżdża na dwutygodniową pielgrzymkę do Meksyku.

9. Bóg zapłać za złożone ofiary na renowację schodów i tarasu. Do tej pory zebraliśmy 123 603 zł, wykonawcy wypłacono 116 400 zł.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
27.10.2019 r. – 30. niedziela zwykła

1. Dziś ostatnia niedziela miesiąca października.

2. Liturgiczne obchody tygodnia:

– w poniedziałek, 28 października – święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Modlitwą ogarniamy Księdza Biskupa Seniora z racji przypadających imienin,

– w piątek, 1 listopada – uroczystość Wszystkich Świętych. W tym dniu nie obowiązuje post oraz wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Porządek Mszy świętych jak w niedzielę, będzie również dodatkowa Msza święta o godzinie 14.00, a następnie będzie procesja z wypominkami na cmentarz,

– w sobotę, 2 listopada – wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. W tym dniu będzie odprawiona Msza święta o godzinie 8.00, po której wyruszy procesja z wypominkami na cmentarz oraz o godzinie 16.00, po której będzie odmówiony różaniec za zmarłych.

3. Odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące można uzyskać: od uroczystości Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny przez pobożne nawiedzenie kościoła, odmówienie Ojcze Nasz i Wierzę, modlitwy w intencji Ojca Świętego, przyjęcia łaski sakramentalnej spowiedzi i Komunii świętej, zachowanie wolności od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu; w dniach od 1-8 listopada nawiedzając pobożnie cmentarz, modląc się, choćby tylko w myśli za zmarłych, spełniając przy tym zwykłe warunki odpustu.

4. W tym tygodniu przypadają pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny.

5. Spowiedź święta z racji pierwszego piątku, będzie w środę od godziny 14.30 do 16.00. Następnie będzie nabożeństwo różańcowe, Msza święta oraz nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

6. Odwiedziny chorych z racji pierwszego piątku, będą w czwartek od godziny 9.00. Prosimy o zgłaszanie chorych, którzy nie są zapisani na stałej liście odwiedzin.

7. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 16.30 † Tadeusz Gracjasz

wtorek,  godz. 16.30 † Bronisław Piecha z żoną Wiktorią

środa, godz. 16.30 † Franciszek Ponikwia z żoną Franciszką

czwartek,  godz. 16.30 † Antoni Pająk

piątek, godz. 8.00 † Józef Gabryś

sobota, godz. 16.00 za Wszystkich Wiernych Zmarłych

niedziela, godz. 8.00 † Jan Klimczak z żoną Anną i dziećmi

godz. 10.00 (Adamki) za parafian

godz. 11.30 za zmarłych których wypominamy

8. Dziękujemy przysiółkowi “Madeje” za ofiary na sprzątanie Kościoła.
W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Doliny i Garleje”.

9. Od dzisiaj na plebani są przyjmowane wypominki. W intencji tych dusz przez cały rok, w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, będzie odprawiana Msza święta.

10. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na renowację schodów i tarasu! W październiku zebrano 12 530 zł, z ofiar wpłacanych na konto bankowe jest 4 950 zł. Razem mamy 123 203 zł. Wykonawcy wypłacono 116 400 zł.

11. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Dziś w “Gościu Niedzielnym” płyta z filmem “Bernadetta. Cud w Lourdes”.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
20.10.2019 r. – 29. niedziela zwykła

1. Dziś 29 niedziela zwykła. Na Mszę świętą przychodzimy z tymi sprawami, które trzeba w nadchodzącym tygodniu załatwić, z troskami i problemami, które nierzadko nas przytłaczają, ze wszystkimi potrzebami świata, ażeby zgodnie z nakazem Jezusa modlić się nieustannie i nie ustawać. Nie czynimy tego dla Boga, ale dla siebie samych, bo to my potrzebujemy jego bliskości i wsparcia na naszej drodze wiary. Możemy być pewni, że Bóg Ojciec spieszy nam z pomocą w każdej naszej niedoli.

Przedostatnia niedziela miesiąca października obchodzona jest jako Światowy Dzień Misyjny, rozpoczynając jednocześnie Tydzień Misyjny.

2. Liturgiczne obchody tygodnia:

– we wtorek, 22 października – wspomnienie Św. Jana Pawła II, papieża,

– we środę, 23 października – wspomnienie Św. Józefa Bilczewskiego, biskupa.

3. Nabożeństwa różańcowe w Kościele parafialnym o godzinie 16.00, a następnie jest odprawiana Msza święta.

4. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 16.30 † Michał Majdak z żoną Joanną i córką Haliną

wtorek,  godz. 16.30 za parafian

środa, godz. 16.30 † Benedykt Drobisz

czwartek,  godz. 16.30 † Antoni Pająk

piątek, godz. 16.30 † Franciszek Bienias z żoną Władysławą

sobota, godz. 16.30 † Józef Kajdas z żoną Marią

niedziela, godz. 8.00 za parafian

godz. 10.00 (Adamki) † Eugenia Gwizdek

godz. 11.30 w 18. rocznicę urodzin Agaty Kubica

5. Dziękujemy przysiółkowi “Janiki cz. II” za ofiary na sprzątanie Kościoła.
W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Madeje”.

6. Bardzo serdecznie dziękujemy, za ofiary złożone na renowację schodów i tarasu. Bóg zapłać!

7. Od przyszłej niedzieli będą przyjmowane wypominki roczne i jednorazowe.

8. Ogłoszenie Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej

Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej oraz stowarzyszenie “Akademia Nie z Tej Ziemi” pod patronatem Biskupa Diecezjalnego oraz Prezydenta Miasta Bielska-Białej zapraszają na koncert charytatywny “Oczy Etiopii”, 30 października o godzinie 18.00 w Bielskim Centrum Kultury.

Wystąpi Magda Anioł wraz z Zespołem i zaprezentuje widowisko muzyczne inspirowane tajemnicami Różańca Świętego. Utwory z najnowszej płyty “Odmawiam” to medytacje różańcowe w pięknej muzycznej formie.

Bilety-cegiełki na koncert w cenie 40 zł do nabycia w Bielskim Centrum Kultury i w biurze Caritas (Bielsko-Biała, ul. Okrzei 2, budynek LENKO). Dochód ze sprzedaży zostaje przeznaczony na leczenie chorób oczu najuboższych mieszkańców Etiopii.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
13.10.2019 r. – 28. niedziela zwykła

1. Dziś 28 niedziela zwykła. Wdzięczność nie jest sprawą oczywistą. Wypływa z przekonania, że to kim jesteśmy i co posiadamy, stanowi ostatecznie kategorię daru. Poczucie wdzięczności zwłaszcza względem Boga, jest poszukiwaną cnotą, ona uszlachetnia człowieka. Dlatego w niedzielę gromadzimy się, aby w łączności z Jezusem Chrystusem oddawać chwałę Bogu, by Mu dziękować za Jego zbawcze działanie w świecie i w każdym z nas. Celebrujemy tajemnicę Dziękczynienia, ponieważ w każdym czasie Bóg obdarza nas darem zbawienia.

2. Dziś po raz dziewiętnasty obchodzimy Dzień Papieski. Składka zebrana do puszek przeznaczona jest na fundusz stypendialny.

3. Jutro Dzień Edukacji Narodowej – składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim Nauczycielom i pracownikom oświaty.

4. Liturgiczne obchody tygodnia:

– we wtorek, 15 października – wspomnienie Św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła. Jest to zarazem Dzień Dziecka utraconego.

– w środę, 16 października – wspomnienie Św. Jadwigi Śląskiej,

– w czwartek, 17 października – wspomnienie Św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika,

– w piątek, 18 października – święto Św. Łukasza, ewangelisty. W tym dniu modlimy się się do Bożego Miłosierdzia z racji trzeciego piątku miesiąca.

5. Za tydzień przypada przedostatnia niedziela października, obchodzona w Kościele jako Światowy Dzień Misyjny, który rozpoczyna Tydzień Misyjny.

6. W przyszłą niedzielę składka do kopert i na tacę będzie przeznaczona na renowację schodów i tarasu. Bóg zapłać za ofiary!

7. Nabożeństwa różańcowe w Kościele parafialnym o godzinie 16.00, a następnie jest odprawiana Msza święta.

8. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 16.30 † Józefa Byrtek

wtorek,  godz. 16.30 o zdrowie, miłość i zgodę w rodzinie oraz Boże błogosławieństwo

środa, godz. 16.30 † Antoni Pająk

czwartek,  godz. 16.30 † Józef Byrtek w 2. rocznicę śmierci

piątek, godz. 16.30 za parafian

sobota, godz. 16.30 † Edward Oprządek

niedziela, godz. 8.00 w 60. rocznicę urodzin Stanisława Majdaka

godz. 10.00 (Adamki) † Maria i Franciszek Dybek

godz. 11.30 roczek Konrada Graca

9. Dziękujemy przysiółkowi “Chałpiska” i “Janiki cz. I” za ofiary na sprzątanie Kościoła.
W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Janiki cz. II”.

10. Zachęcamy do udziału w wyborach parlamentarnych.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
06.10.2019 r. – 27. niedziela zwykła

1. Dziś 27 niedziela zwykła. Bóg jest zawsze inny niż Go sobie wyobrażamy. Niekiedy nie możemy oprzeć się wrażeniu, że dopuszcza, by działy się rzeczy, które nam wydają się niepojęte. Być może podobne wątpliwości budziły się w sercach uczniów, gdy prosili Jezusa: Panie dodaj nam wiary! Ta prośba rozbrzmiewa również podczas Mszy świętej, bowiem i nasza wiara potrzebuje wzmocnienia. Tym bardziej, że tam, gdzie wiara jest słaba, brakuje też miłości, nadziei, odwagi i zaufania. Prośba o wzmocnienie wiary jest zatem potrzebna w każdej chwili. Wypowiedzmy ją, wiedząc, że dobry Bóg w swojej łaskawości daje nam więcej, niż na to zasługujemy i udziela nam obfitszych łask niż te, o które prosimy.

2. Liturgiczne obchody tygodnia:

– w poniedziałek, 7 października – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej.

3. W przyszłą niedzielę, 13 października, będziemy obchodzić 19. Dzień Papieski. Do puszek zbierane będą ofiary na fundusz stypendialny. Bóg zapłać za wszystkie ofiary!

4. Nabożeństwa różańcowe w Kościele parafialnym o godzinie 16.00, a następnie jest odprawiana Msza święta.

5. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 16.30 za parafian

wtorek,  godz. 16.30 † Karol Lach w 6. rocznicę śmierci

środa, godz. 16.30 † Tadeusz Piecha

czwartek,  godz. 16.30 o łaski potrzebne do budowania dobrego życia

piątek, godz. 16.30 w intencji Apostolstwa Dobrej Śmierci

sobota, godz. 16.30 † Józefa Byrtek

niedziela, godz. 8.00 † Karol Póda z żoną Rozalią

godz. 10.00 (Adamki) † Jan Michulec z 2 żonami i córkami

godz. 11.30 za parafian

6. Dziękujemy przysiółkowi “Koło Toru cz. III” za ofiary na sprzątanie Kościoła.
W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Chałpiska” i “Janiki cz. I”.

7. Ogłoszenie Pani Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pewli Wielkiej

Dyrektor, Nauczyciele, Rodzice oraz Uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pewli Wielkiej (Adamkach) informują, że 7 października 2019 r. w tutejszej placówce odbędzie się uroczystość upamiętniająca 80-tą rocznicę wybuchu II wojny światowej z udziałem osób wywodzących się z pokolenia Dzieci Wojny. Spotkanie zostanie poprzedzone uroczystą Mszą świętą, która odbędzie się w kaplicy w Adamkach. W tym dniu oddamy hołd walczącym i poległym za naszą wolność, a w szczególności docenimy ostatnich świadków tamtych trudnych dni (tj. osoby urodzone przed 1945 r.).

W związku z powyższym, by ułatwić dojazd do naszej szkoły, informujemy, że będzie udostępniony bus, który dowiezie zaproszonych gości na miejsce spotkania. Kierowca wyruszy o godzinie 10.00 z ulicy U świętych, poźniej podjedzie pod remizę OSP, na parking koło kościoła, przed szkołę w Adamkach i do kaplicy.

W razie pytań prosimy o kontakt z organizatorami.

8. Ogłoszenie Komisarza Wyborczego z KBW w Bielsku-Białej

Informacje o wyborach do Sejmu i Senatu RP znajdują się na stronie https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl.

Sposób głosowania jest pokazany na filmiku na stronie https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/aktualnosci/36324


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
29.09.2019 r. – 26. niedziela zwykła

1. Dziś przypada 26 niedziela zwykła. Często ludzie nie zauważają i nie słuchają swoich bliźnich, szufladkują ich i nie okazują należnego szacunku. Jednak Bóg widzi wszystko i każdego wzywa po imieniu. Posiadając imię, mamy godność i Bóg może się do nas zwrócić osobiście, bardzo indywidualnie. Teraz zwraca się do nas przez obecnego wśród nas Jezusa, jak również przez braci w wierze zgromadzonych na Mszy świętej. Niesie to za sobą konsekwencje dla naszego życia i sposobu postępowania, nikt nie może pozostawać mi obojętny. Miłość Boga i bliźniego powinny w życiu chrześcijańskim zajmować naczelne miejsce, taka jest miara pierwszego i najważniejszego przykazania.

2. Liturgiczne obchody tygodnia:

– w poniedziałek, 30 września – wspomnienie Św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła,

– we wtorek, 1 października – wspomnienie Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła. W tym dniu rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe,

– we środę, 2 października – wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów,

– w piątek, 4 października – wspomnienie Świętego Franciszka z Asyżu,

– w sobotę, 5 października – wspomnienie Świętej Faustyny Kowalskiej, dziewicy.

3. Od wtorku rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe, które będą odprawiane w Kościele parafialnym o godzinie 16.00. Dla dzieci mamy naklejki – “kontrolki”, które będą otrzymywać każdego dnia.

4. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek oraz pierwsza sobota miesiąca. Modlimy się w intencji pasterzy Kościoła, prosimy o dar nowych powołań do służby w kapłaństwie, życiu zakonnym i posługi misyjnej, czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa i oddajemy cześć Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.

5. Spowiedź święta w pierwszy piątek od godziny 14.30 do 16.00. Następnie będzie nabożeństwo różańcowe, Msza święta oraz nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

6. Odwiedziny chorych będą w pierwszy piątek od godziny 9.00. Prosimy o zgłaszanie chorych, którzy nie są zapisani na stałej liście odwiedzin.

7. Msza święta w poniedziałek będzie odprawiona o godzinie 18.00. Od wtorku Msze święte będą odprawiane po nabożeństwie różańcowym około godziny 16.30.

8. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 18.00 o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Anny i Wiesława

wtorek,  godz. 16.30 † Anna Kasperydus

środa, godz. 16.30 † Józefa Byrtek

czwartek,  godz. 16.30 † Anna Żurek w 9. rocznicę śmierci

piątek, godz. 16.30 † Franciszek Majdak

sobota, godz. 16.30 † Magdalena Kiełbas w 3. rocznicę śmierci

niedziela, godz. 8.00 † Aniela Byrtek

godz. 10.00 (Adamki) † Franciszek Adamek z żoną Anielą, synem Józefem i bratem Władysławem

godz. 11.30 za zmarłych, których wypominamy

9. Dziękujemy przysiółkowi “Koło Toru cz. II” za ofiary na sprzątanie Kościoła.
W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Koło Toru cz. III”.

10. Ogłoszenie Ojców Dominikanów z Korbielowa

Serdecznie zapraszamy do Korbielowa na sobotę 5 października na wspólną modlitwę różańcową i procesję na przejście graniczne w Korbielowie.

W tradycji naszego Zakonu w związku ze świętem Najświętszej Maryi Panny Różańcowej organizowane są procesje wokół kościoła. Tak też było w Korbielowie do czasu ogólnopolskiej akcji „Różaniec do Granic” (2017 rok). Wtedy po raz pierwszy wyruszyliśmy w procesji na przejście graniczne i tak też zostało, że każdego roku w sobotę, w okolicy święta MB Różańcowej przyjeżdżają do nas mieszkańcy z okolicznych parafii oraz turyści by wspólnie modlić się przez wstawiennictwo MB Różańcowej.

Spotkanie rozpoczniemy o 10.00 konferencją, następnie o 10.45 Msza św., ciepły poczęstunek i o 13.00 wyruszymy w procesji na przejście graniczne modląc się na różańcu. Nie będzie w tym dniu Mszy o 8.00 oraz nabożeństwa o 17.30.

Serdecznie zapraszamy!

11. Ogłoszenie Pani Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pewli Wielkiej

Dyrektor, Nauczyciele, Rodzice oraz Uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pewli Wielkiej (Adamkach) informują, że 7 października 2019 r. w tutejszej placówce odbędzie się uroczystość upamiętniająca 80-tą rocznicę wybuchu II wojny światowej z udziałem osób wywodzących się z pokolenia Dzieci Wojny. Spotkanie zostanie poprzedzone uroczystą Mszą świętą, która odbędzie się w kaplicy w Adamkach. W tym dniu oddamy hołd walczącym i poległym za naszą wolność, a w szczególności docenimy ostatnich świadków tamtych trudnych dni (tj. osoby urodzone przed 1945 r.).

W związku z powyższym, by ułatwić dojazd do naszej szkoły, informujemy, że będzie udostępniony bus, który dowiezie zaproszonych gości na miejsce spotkania. Kierowca wyruszy o godzinie 10.00 z ulicy U świętych, poźniej podjedzie pod remizę OSP, na parking koło kościoła, przed szkołę w Adamkach i do kaplicy.

W razie pytań prosimy o kontakt z organizatorami.

12. Ogłoszenie Komisarza Wyborczego z KBW w Bielsku-Białej

Informacje o wyborach do Sejmu i Senatu RP znajdują się na stronie https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl.

Sposób głosowania jest pokazany na filmiku na stronie https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/aktualnosci/36324


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
22.09.2019 r. – 25. niedziela zwykła

1. Dziś przypada 25 niedziela zwykła. Pan Bóg powierzył nam dobra tego świata. On jest dawcą wszystkich darów i chce, żebyśmy w dużych i małych sprawach obchodzili się z nimi właściwie. Przed Stwórcą będziemy musieli kiedyś zdać rachunek ze swojego życia, podejmowanych czynów i realizowanych obowiązków czy zadań. To czym dysponujemy, ostatecznie nie zawdzięczamy samym sobie, lecz Bogu, któremu winniśmy permanentną wdzięczność.

2. Liturgiczne obchody tygodnia:

– w poniedziałek, 23 września – wspomnienie Św. o. Pio z Pietrelciny, prezbitera,

– we wtorek, 24 września – święto Rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego w Bielsku-Białej,

– w piątek, 27 września – wspomnienie Św. Wincentego a Paulo, prezbitera,

– w sobotę, 28 września – wspomnienie Św. Wacława, męczennika.

3. Msze święte w tym tygodniu będą odprawiane o godzinie 18.00.

4. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 18.00 † Grzegorz Ignaciuk

wtorek,  godz. 18.00 † Mirosław Strzałka w 3. rocznicę śmierci

środa, godz. 18.00 † Stefania Hulbój z mężem Bronisławem i synem Kazimierzem

czwartek,  godz. 18.00 † Edward Oprzondek

piątek, godz. 18.00 † Józefa Byrtek

sobota, godz. 18.00 † Stefan Kosibor

niedziela, godz. 8.00 † Józef Hulbój z żoną Wiktorią i synem Stanisławem

godz. 10.00 (Adamki) † Jan Adamek z żoną Marią

godz. 11.30 za parafian

5. Dziękujemy przysiółkowi “Koło Toru cz. I” za ofiary na sprzątanie Kościoła.
W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Koło Toru cz. II” od Pani Anny Surówka.

6. Bóg zapłać za ofiary dożynkowe oraz za ofiary złożone na tacę i do kopert na renowację schodów i podestów. We wrześniu zebrano 9967 zł, ofiara dożynkowa 4470 zł, razem mamy 105723 zł.

7. Ofiary dożynkowe: Dolina i Garleje – 220 zł, Koło Toru i Koło Sklepu – 1435 zł, Koło Szkoły – 400 zł, Ponikwie – 460 zł, Piechy – 320 zł, Piechówka – 670 zł, Janiki i Madeje – 500 zł, Szewczyki i Święci – 215 zł, Romy – 250 zł. Bóg zapłać !

8. Ogłoszenia Pana Sołtysa

Sołtys informuje mieszkańców wsi Pewel Wielka, że w najbliższy poniedziałek (23.09.19) o godzinie 18.00 w budynku OSP w Pewli Wielkiej odbędzie się spotkanie, które będzie dotyczyć rozporządzenia pieniędzy sołeckich. Mając na celu racjonalne rozłożenie dostępnego funduszu proszę o liczne przybycie.

Sołtys informuje mieszkańców wsi Pewel Wielka, iż w dniu 27 września 2019 r. o godzinie 17:00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej odbędzie się zebranie wiejskie Sołectwa Pewel Wielka.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
15.09.2019 r. – 24. niedziela zwykła

1. Dziś przypada 24 niedziela zwykła. Bóg o nikim nie zapomina i nikogo nie przekreśla. Swoją szczególną troską otacza tych, którzy błądzą. Nie pozostawia ich na pastwę losu, lecz zawsze o nich pamięta. Wielką radość sprawia Mu gdy odnajdzie się każdy zaginiony. Bóg postępuje z nimi jak miłosierny Ojciec, okazując serce wszystkim ludziom. Zawierzmy Mu się, również wtedy, kiedy obraliśmy złą drogę, ponieważ Bóg jest gotowy przebaczyć nam naszą winę, jeśli wyrażamy żal i pragniemy poprawy.

2. Dziś dziękujemy Panu Bogu za tegoroczne plony – obchodzimy Dożynki Parafialne, a w Kaplicy w Adamkach mamy Uroczystość Odpustową ku czci Matki Bożej Bolesnej.

3. Dziękujemy serdecznie ks. Andrzejowi Wątrobie za przybycie na dzisiejsze uroczystości, wygłoszone homilie i całodzienną posługę w naszej parafii.

4. Bóg zapłać za tegoroczne ofiary dożynkowe oraz za ofiary złożone na tacę i do kopert, które zostaną przekazane na remont podestów i schodów wejściowych.

5. W dniu dzisiejszym z racji Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu, ofiarą do koszyczka pod chórem wspieramy Radio Anioł Beskidów. Bóg zapłać za wszystkie ofiary!

6. Liturgiczne obchody tygodnia:

– w poniedziałek, 16 września – wspomnienie Świętych męczenników Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa,

– w środę, 18 września – święto Św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski,

– w piątek, 20 września – wspomnienie Świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy. W tym dniu oddajemy cześć Bożemu Miłosierdziu z racji trzeciego piątku miesiąca,

– w sobotę, 21 września – święto Św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty.

7. W środę, piątek i sobotę przypadają Kwartalne Dni Modlitwy za dzieci, młodzież i wychowawców.

8. Msze święte w tym tygodniu będą odprawiane o godzinie 18.00.

9. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 18.00 w intencji Róży Kobiet p.w. Imienia Maryi

wtorek,  godz. 18.00 † Grzegorz Ignaciuk

środa, godz. 18.00 † Władysław Gaweł z żoną Marią

czwartek,  godz. 18.00 † Helena Rom w 2. rocznicę śmierci

piątek, godz. 18.00 † Józef Ponikwia z żoną Teklą

sobota, godz. 18.00 † Władysław Rom w 6. rocznicę śmierci z żoną Marią

niedziela, godz. 8.00 † Władysław Michulec w 9. rocznicę śmierci

godz. 10.00 (Adamki) † Stanisław Klimczak

godz. 11.30 † Maria Dybczak

10. Dziękujemy przysiółkowi “Koło Sklepu cz. III” za ofiary na sprzątanie Kościoła.
W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Koło Toru cz. I”.

11. W zakrystii są do nabycia kalendarze dla Rolników.

12. Ogłoszenie Pana Sołtysa

Sołtys Pewli Wielkiej informuje, że trzecia rata podatku rolnego i za śmieci będzie odbierana w dniu 16.09.2019 r.:

– w OSP Pewel Wielka od godziny 8.00 do 9.30,

– w Szkole w Adamkach od godziny 9.45 do 11.00.

13. Pielgrzymka do Kotliny Kłodzkiej nie będzie zorganizowana ze względu na małą liczbę chętnych.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
08.09.2019 r. – 23. niedziela zwykła

1. Dziś przypada 23 niedziela zwykła. Usłyszeliśmy głos Jezusa Chrystusa wzywający nas do pójścia za Nim; w jego imię zebraliśmy się na niedzielnej liturgii. Jesteśmy gotowi, aby słuchać Jego słowa i karmić się Chlebem eucharystycznym. Ta decyzja niesie za sobą konsekwencje dla naszego życia: chodzi o to, by je prowadzić, naśladując we wszystkim Pana. Podczas sprawowania Eucharystii wejdźmy we wspólnotę z Nim i nawzajem ze sobą, aby odważnie pójść Jego śladem oraz kształtować naszą codzienność zgodnie z wyznawaną wiarą.

Rozpoczynamy dziś coroczny Tydzień Wychowania.

2. Liturgiczne obchody tygodnia:

– w piątek, 13 września – wspomnienie Św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła,

– w sobotę, 14 września – święto podwyższenia Krzyża Świętego.

3. W sobotę, 14 września, w amfiteatrze w Żywcu odbędzie się Rozpoczęcie Roku Formacyjnego Wspólnot Dziecięcych i Młodzieżowych. Początek o godzinie 10.00.

4. W przyszłą niedzielę, 15 września, obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ofiara złożona do koszyczka pod chórem będzie przeznaczona na Diecezjalne Radio Radia Anioł Beskidów.

5. W przyszłą niedzielę, 15 września, na Mszy świętej o godzinie 8.00 będziemy dziękować Panu Bogu za tegoroczne plony, będziemy obchodzić Dożynki parafialne. Natomiast w Kaplicy w Adamkach na Mszy świętej o godzinie 10.00 będziemy obchodzić Odpust ku czci Matki Bożej Bolesnej połączony z dożynkami. W tym dniu homilie będzie głosił ksiądz Andrzej Wątroba. Zapraszamy do licznego udziału w tych uroczystościach.

6. Z racji trzeciej niedzieli miesiąca ofiary złożone do kopert i na tacę będą przekazane na renowację tarasu i schodów wejściowych. Bóg zapłać za wszystkie ofiary!

7. Msze święte w tym tygodniu będą odprawiane o godzinie 18.00, z wyjątkiem środy – Msza święta będzie odprawiona o godzinie 17.00. W piątek nie będzie Mszy świętej w naszym kościele, ze względu na Uroczystość Peregrynacji Relikwii Św. Melchiora Grodzieckiego w kościele dekanalnym w Jeleśni.

8. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 18.00 † Grzegorz Ignaciuk

wtorek,  godz. 18.00 † Kazimiera Michulec

środa, godz. 17.00 † Aleksander Rom w 1. rocznicę śmierci

czwartek,  godz. 18.00 † Małgorzata i Maria Waluś

piątek – Msza święta w Kościele pw. św. Wojciecha w Jeleśni

sobota, godz. 18.00 w 97 rocznicę urodzin Franciszki Janik

niedziela, godz. 8.00 † Bronisław Dybek w 20. rocznicę śmierci

godz. 10.00 (Adamki) w intencji Apostolstwa Dobrej Śmierci

godz. 11.30 w pierwszą rocznicę urodzin

9. Dziękujemy przysiółkowi “Koło Sklepu cz. II” za ofiary na sprzątanie Kościoła.
W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Koło Sklepu cz. III” od Pani Ireny Lach.

10. Od 13 do 15 września w Kościele dekanalnym pw. św. Wojciecha w Jeleśni odbędą się uroczystości związane z Peregrynacją relikwii św. Melchiora Grodzieckiego. Szczegółowy program na stronie internetowej oraz na plakacie. Zapraszamy do licznego udziału.

11. Srebrny jubileusz zespołu Jedlicki

Zespół Regionalny Jedlicki serdecznie zaprasza 14 września na jubileusz 25-lecia istnienia. Obchody rocznicy rozpoczną się dziękczynną Mszą świętą o godzinie 12.00 w naszym Kościele parafialnym. Po uroczystej Mszy świętej zapraszamy wszystkich na prezentację Zespołu Jedlicki, a także spotkanie z zaprzyjaźnionymi kapelami góralskimi oraz tradycyjną kwaśnicę w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pewli Wielkiej.

12. Pielgrzymka Diecezji Bielsko-Żywieckiej do Koszyc – miejsca śmierci św. Melchiora Grodzieckiego w 400 rocznicę śmierci. Wyjazd 12 października 2019, w sobotę, koszt pielgrzymki to 120 zł. Zapisy do 15 września u Księdza Proboszcza, z przedpłatą w wysokości 40 zł. Szczegóły na stronie internetowej.

13. Zapraszamy do zapisów na Pielgrzymkę do Kotliny Kłodzkiej, koszt wyjazdu to 500 zł. Program pielgrzymki jest na stronie internetowej.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
01.09.2019 r. – 22. niedziela zwykła

1. Dziś przypada 22 niedziela zwykła. W dniu Pańskim gromadzimy się na Mszy świętej, gdzie Jezus Chrystus jest obecny pośród nas. Wraz z Nim stajemy przed Bogiem, naszym Ojcem, wspólnie z aniołami i świętymi, którzy żyją już w chwale niebios. Ponadto jednoczymy się wokół Pana. To prawdziwe szczęście móc zająć miejsce w tej wielkiej społeczności, nawet jeżeli jest najniższe. Z radością i wdzięcznością uwielbijmy naszego Gospodarza w Jego własnym domu. Dziś odbywa się coroczna pielgrzymka do Cieszyna ku czci św. Melchiora, prezbitera i męczennika.

2. Liturgiczne obchody tygodnia:

– we wtorek, 3 września – wspomnienie Św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła,

– w sobotę, 7 września – wspomnienie Św. Melchiora Grodzieckiego, prezbitera i męczennika,

3. W poniedziałek, 2 września, rozpoczyna się nowy rok szkolny i katechetyczny. Msza święta na rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego o godzinie 8.00 w Kościele parafialnym. Zapraszamy serdecznie dzieci, młodzież, rodziców i nauczycieli.

4. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek oraz pierwsza sobota miesiąca. Modlimy się o dar nowych powołań do służby w kapłaństwie, życiu zakonnym i posługi misyjnej, czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa i oddajemy cześć Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.

5. Spowiedź święta w pierwszy piątek i na rozpoczęcie roku szkolnego, od godziny 16.00 do 18.00. Następnie będzie odprawiona Msza święta oraz nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

6. Odwiedziny chorych będą w pierwszy piątek od godziny 9.00. Prosimy o zgłaszanie chorych, którzy nie są zapisani na stałej liście odwiedzin.

7. W sobotę, 7 września, w kościele NSPJ w Bielsku-Białej o godzinie 10.00 odbędzie się Rozpoczęcie Roku Katechetycznego.

8. W przyszłą niedzielę, 8 września, rozpoczynamy coroczny Tydzień Wychowania.

9. Msze święte w tym tygodniu będą odprawiane o godzinie 18.00.

10. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 18.00 † Grzegorz Ignaciuk

wtorek,  godz. 18.00 † Franciszek Kosibor z żoną Franciszką i synem Stefanem

środa, godz. 18.00 † Julian Piecha w 4. rocznicę śmierci

czwartek,  godz. 18.00 † Tadeusz Piecha w rocznicę śmierci

piątek, godz. 18.00 † Kazimiera Michulec

sobota, godz. 18.00 † Jan Hulbój w rocznicę śmierci

niedziela, godz. 8.00 † Rozalia Klimczak z mężem Józefem

godz. 10.00 (Adamki) † Tadeusz Ponikwia w 20. rocznicę śmierci

godz. 11.30 za parafian

11. Dziękujemy przysiółkowi “Koło Sklepu” za ofiary na sprzątanie Kościoła.
W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Koło Sklepu cz. II” od Pani Małgorzaty Wiewióra.

12. Dożynki Parafialne i Odpust ku czci NMP Bolesnej w Kaplicy w Adamkach odbędą się w niedzielę, 15 września.

13. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, polecamy “Gościa Niedzielnego”, w którym znajdziemy artykuł o naszej Parafii.

14. Zapraszamy do zapisów na Pielgrzymkę do Kotliny Kłodzkiej, która odbędzie się w dniach od 20 do 22 września 2019 r. Szczegółowy plan pielgrzymki na stronie internetowej.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
25.08.2019 r. – 21. niedziela zwykła

1. Dziś przypada 21 niedziela zwykła. Czy będziemy zbawieni? Kto dostąpi królestwa niebieskiego? Czy te pytania mają dziś dla nas znaczenie? A może jest dla nas oczywiste, że tam będziemy? Dążenie człowieka do zaplanowania i zabezpieczenia się na przyszłość nie ma racji bytu w sprawach wiary, która stanowi ciągłe zadanie wchodzenia w relacje z Bogiem i ludźmi. Z tą świadomością gromadzimy się na niedzielnej Mszy świętej. Jesteśmy pełni radości z powodu obietnicy Jezusa, że przy stole w królestwie Bożym zasiądą ludzie ze wszystkich stron świata. Mamy nadzieję, że dla nas jest tam przygotowane przez Pana miejsce.

2. Liturgiczne obchody tygodnia:

– w poniedziałek, 26 sierpnia – uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, Msze święte będą odprawione o godzinie 8.00 i 18.00 w Kościele parafialnym oraz o godzinie 16.30 w Kaplicy w Adamkach,

– we wtorek, 27 sierpnia – wspomnienie Św. Moniki,

– w środę, 28 sierpnia – wspomnienie Św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła,

– w czwartek, 29 sierpnia – wspomnienie męczeństwa Św. Jana Chrzciciela.

3. W przyszłą niedzielę, 1 września odbędzie się coroczna pielgrzymka do Cieszyna ku czci Św. Melchiora Grodzieckiego, prezbitera i męczennika.

4. Msze święte w tym tygodniu będą odprawiane o godzinie 18.00, a w poniedziałek w uroczystość NMP Częstochowskiej o godzinie 8.00 i 18.00 w Kościele parafialnym oraz o godzinie 16.30 w Kaplicy w Adamkach.

5. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 18.00 w 70 rocznicę urodzin Anny Dybczak

wtorek,  godz. 18.00 † Anna Kasperydus z dwoma mężami

środa, godz. 18.00 † Kazimiera Michulec

czwartek,  godz. 18.00 † Stefania Gabryś

piątek, godz. 18.00 † Bolesław Żydek z żoną Heleną

sobota, godz. 18.00 w 50 rocznicę ślubu Marii i Franciszka Cwajna

niedziela, godz. 8.00 o zdrowie i Boże  błogosławieństwo dla Anny Janik

godz. 10.00 (Adamki) za zmarłych, których wypominamy

godz. 11.30 za parafian

6. Dziękujemy przysiółkowi “Brańki” za ofiary na sprzątanie Kościoła.
W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Brańki” od Pana Kazimierza Hulbój.

7. Bóg zapłać za ofiary złożone na renowację schodów i podestów, w sierpniu zebraliśmy 13 647,00 zł. Razem mamy 90 836,00 zł.

8. Zaproszenie Ojców Dominikanów na XVIII Pieszą Pielgrzymkę z Korbielowa na Jasną Górkę

Dominikanie z Korbielowa zapraszają na coroczną, XVIII już Pielgrzymkę na Jasną Górkę, która odbędzie się 7 września w sobotę o 7 rano sprzed kościoła w Korbielowie. Zakończenie o godzinie 14 Mszą świętą na Jasnej Górce. Jeżeli ktoś nie jest w stanie przejść całej drogi zapraszamy do włączenia się do modlitwy na dowolnym odcinku lub na miejscu w Mszy świętej. Zapisy w zakrystii w Korbielowie. Można zapisać się również telefonicznie (796 137 140) lub poprzez e-maila: korbielow@dominikanie.pl.

Serdecznie zapraszamy!

9. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, polecamy “Gościa Niedzielnego”, w którym znajdziemy artykuł o wprowadzeniu relikwii Św. Maksymiliana do naszego Kościoła parafialnego.

10. Znaleziono marynarkę, zapraszamy właściciela po odbiór zguby w zakrystii.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
18.08.2019 r. – 20. niedziela zwykła

1. Dziś przypada 20 niedziela zwykła. W wielu miejscach na świecie, niestety panuje wojna. Niesprawiedliwość i brak poszanowania godności człowieka i jego wolności leżą z reguły u podłoża każdego konfliktu zbrojnego. Jezus Chrystus nie chciał ani podejrzanych kompromisów, ani wątpliwego pokoju. Za pokój między ludźmi a Bogiem oddał swoje życie. To jest Ofiara, która rodzi prawdziwy pokój dla świata. Aby go osiągnąć, wyznawcy Chrystusa muszą czasami wypowiedzieć się w sposób bardzo zdecydowany, nawet jeżeli spotykają się ze sprzeciwem i niezrozumieniem. Pan umacnia nas swoim przykładem i daje siłę do budowania atmosfery pokoju między ludźmi.

2. W dniu dzisiejszym obchodzimy w naszej parafii uroczystość odpustową ku czci Św. Maksymiliana Marii Kolbego, kapłana i męczennika, patrona naszej diecezji i parafii. Dzisiejsza uroczystość jest połączona z wprowadzeniem relikwii Św. Maksymiliana do naszego Kościoła parafialnego. Sumie odpustowej o godzinie 11.30 będzie przewodniczył o. Arkadiusz Bąk, franciszkanin z Harmęż. Niech patron naszej diecezji i parafii będzie dla nas wzorem na drodze miłowania Boga i bliźniego. Po uroczystej Mszy świętej i procesji nastąpi ucałowanie relikwii Św. Maksymiliana Marii Kolbego.

3. Liturgiczne obchody tygodnia:

– we wtorek, 20 sierpnia – wspomnienie Św. Bernarda, opata i doktora Kościoła,

– w środę, 21 sierpnia – wspomnienie Św. Piusa X, papieża,

– w czwartek, 22 sierpnia – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej,

– w sobotę, 24 sierpnia – święto Św. Bartłomieja, apostoła. W tym dniu po raz jedenasty odbędzie się spotkanie modlitewne wiernych z Republiki Czeskiej, Słowacji i Polski. Początek o godzinie 9:15 w kościele Matki Bożej Frydeckiej w Jaworzynce Trzycatku.

4. Msze święte w tym tygodniu będą odprawiane o godzinie 18.00.

5. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 18.00 † Stefania Gabryś

wtorek,  godz. 18.00 † Wiesław Płachetka w 5. rocznicę śmierci

środa, godz. 18.00 † Augustyn Buława w 1. rocznicę śmierci

czwartek,  godz. 18.00 † Józef Lizak

piątek, godz. 18.00 † Krystyna Duraj w 6. rocznicę śmierci

sobota, godz. 18.00 † Andrzej Byrtek z żoną Karoliną i dziećmi

niedziela, godz. 8.00 za parafian

godz. 10.00 (Adamki) † Franciszek Ponikwia w 1. rocznicę śmierci

godz. 11.30 † Joanna Byrtek z mężem Karolem

6. Dziękujemy przysiółkowi “U Świętych” za ofiary na sprzątanie Kościoła.
W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Brańki”.

7. Dzisiejsza składka do koszyczka jest w całości przeznaczona na renowację podestów i schodów przy Kościele. Za wszystkie ofiary, składam serdeczne Bóg zapłać!


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
11.08.2019 r. – 19. niedziela zwykła

1. Dziś przypada 19 niedziela zwykła. Nie bój się, mała trzódko! – te słowa pocieszenia płynące od Jezusa wydają się bardzo adekwatne do naszych czasów. Na tym świecie niejedna wspólnota wyznawców Chrystusa była i jest często bezbronną mniejszością. Jednakże do wierzących należy przyszłość królestwa Bożego, dlatego że oni w pełni pojmują świat tu i teraz. Radosne oczekiwanie, a nie pełne lęku zmartwienie, jest znakiem rozpoznawczym wspólnoty chrześcijańskiej. Również dzisiejsza niedziela to czas czuwania i bycia gotowym na powtórne przyjście Pana.

2. We wtorek, 13 sierpnia, sąsiednia archidiecezja krakowska oddaje cześć Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej.

3. Liturgiczne obchody tygodnia:

– w środę, 14 sierpnia – uroczystość Św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika, Patrona naszego Kościoła partykularnego. Modlimy się w intencji całe diecezji oraz polecamy Panu Bogu biskupów, prezbiterów, diakonów oraz ich duszpasterską posługę. Jest to także Patron naszej parafii. Uroczystość odpustowa w naszej parafii będzie obchodzona w niedzielę, 18 sierpnia, połączona z wprowadzeniem relikwii Św. Maksymiliana do naszego kościoła parafialnego. Suma odpustowa o godzinie 11.30. Niech Patron naszej diecezji i parafii będzie dla nas wzorem na drodze miłowania Boga i bliźniego.

Zachęcamy wszystkie grupy parafialne, Strażaków, Koło Gospodyń Wiejskich i wszystkich parafian do jak największego zaangażowania się w naszą parafialną uroczystość. Po uroczystej Mszy Świętej nastąpi ucałowanie relikwii Św. Maksymiliana.

– w czwartek, 15 sierpnia – uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w tym dniu porządek Mszy świętych jak w niedzielę.

– w sobotę, 17 sierpnia – wspomnienie Św. Jacka, prezbitera.

4. W piątek czcimy Boże Miłosierdzie z racji trzeciego piątku miesiąca.

5. Msze święte w tym tygodniu będą odprawiane o godzinie 18.00, z wyjątkiem poniedziałek – Msza święta będzie odprawiona o godzinie 7.00.

6. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 7.00 † Stefania Gabryś

wtorek,  godz. 18.00 † Irena Piecha

środa, godz. 18.00 † Maria Rom w 1. rocznicę śmierci z mężem Władysławem

czwartek,  godz. 8.00 za parafian

godz. 10.00 (Adamki) w intencji Róży Kobiet pw. NMP Wniebowziętej

godz. 11.30 w pierwszą rocznicę urodzin Rafała Karcza

piątek, godz. 18.00 † Ferdynand Strzałka w 2. rocznicę śmierci z synem Mirosławem

sobota, godz. 18.00 w pierwszą rocznicę urodzin Piotrusia Wyród

7. Dziękujemy przysiółkowi “U Świętych” za ofiary na sprzątanie Kościoła.
W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “U Świętych c.d.”.

8. W przyszłą niedzielę ofiary złożone na tacę będą przeznaczone na renowację tarasu i schodów. Bóg zapłać za wszystkie ofiary!


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
04.08.2019 r. – 18. niedziela zwykła

1. Dziś przypada 18 niedziela zwykła. Kim jest człowiek i na czym polega sens życia? Te pytania nurtowały uczonych, filozofów i teologów wszystkich epok. Jako uczniowie Jezusa wierzymy, że sami z siebie nie jesteśmy w stanie udzielić na nie odpowiedzi, ona leży w Bogu, który nadaje naszemu życiu sens i ciągle je ubogaca. Tylko dzięki Bogu wiemy, że jesteśmy ukochanymi Jego dziećmi, które mogą i powinny przekazywać Bożą miłość światu. To jest nasze fundamentalne powołanie.

2. Liturgiczne obchody tygodnia:

– we wtorek, 6 sierpnia – święto Przemienienia Pańskiego. W tym dniu o godzinie 8.00 w bazylice Matki Bożej Bolesnej w Hałcnowie zostanie celebrowana Eucharystia na rozpoczęcie pieszej pielgrzymki na Jasną Górę.

– w czwartek, 8 sierpnia – wspomnienie Św. Dominika, prezbitera,

– w piątek, 9 sierpnia – święto Św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy, patronki Europy,

– w sobotę, 10 sierpnia – święto Św. Wawrzyńca, diakona i męczennika.

3. W przyszłą niedzielę, 11 sierpnia, o godzinie 13.30 na wałach jasnogórskich będzie sprawowana Eucharystia na zakończenie pieszej pielgrzymki naszej diecezji.

4. Msze święte w tym tygodniu będą odprawiane o godzinie 18.00, z wyjątkiem wtorku – Msza święta będzie odprawiona o godzinie 7.00.

5. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 18.00 † Maria Sternal w 17. rocznicę śmierci z mężem i synami

wtorek,  godz. 7.00 † Stefania Gabryś

środa, godz. 18.00 † Tadeusz Pach w 5. rocznicę śmierci

czwartek,  godz. 18.00 † Benedykt Drobisz

piątek, godz. 18.00 w intencji Apostolstwa Dobrej Śmierci

sobota, godz. 18.00 † Maria Lach

niedziela, godz. 8.00 † Stefania Płachetka

godz. 10.00 (Adamki) † Eugenia Gwizdek

godz. 11.30 za parafian

6. Dziękujemy przysiółkowi “Szewczyki” za ofiary na sprzątanie Kościoła.
W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “U Świętych”.

7. Bóg zapłać za ofiary złożone podczas błogosławieństwa kierowców i pojazdów. Zebrano 2500 zł, ofiara zostanie przekazana dla organizacji MIVA Polska na zakup środków transportu dla misjonarzy.

8. W niedzielę, 18 sierpnia, będziemy obchodzić Odpust Parafialny ku czci św. Maksymiliana Kolbego. Na Mszy świętej o godzinie 11.30 będzie uroczyste wprowadzenie relikwii Św. Maksymiliana do naszej parafii. Sumie odpustowej będzie przewodniczył o. Arkadiusz Bąk, franciszkanin z Harmęży. Zapraszamy serdecznie wszystkich parafian i gości!

9. Ofiary złożone w niedzielę, 18 sierpnia będą przekazane na renowację tarasu i schodów.

10. Ogłoszenie o V Etapie 76. Tour de Pologne

Zapraszamy mieszkańców Pewli Wielkiej do kibicowania kolarzom jadącym w Tour de Pologne.

W dniu 7 sierpnia odbędzie się V etap TdP z Kopalni Soli w Wieliczce do Bielska-Białej.

Organizatorzy “Strefy Kibica” o godzinie 9.00 zapraszają chętnych do przygotowania oprawy na parking przed Kościołem parafialnym. O godzinie 13.30 będzie przejazd kolumny reklamowej i wspólne kibicowanie kolarzom.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
28.07.2019 r. – 17. niedziela zwykła

1. Dziś 17 niedziela zwykła. Bywa, że mamy kłopot z praktykowaniem modlitwy. Z uczniami Jezusa było podobnie, skoro prosili: Panie, naucz nas się modlić. Za wzór Jezus podał im słowa modlitwy Ojcze nas. Bóg jest naszym Ojcem żyjącym nie gdzieś w oddali, ale jest bliżej nas niż my samych siebie (św. Augustyn). To jemu mamy okazję całkowicie się powierzyć ze wszystkimi troskami, lękami i problemami. Skorzystajmy z Jezusowego zaproszenia i zapewnienia: Proście, a będzie wam dane.

2. Liturgiczne obchody tygodnia:

– w poniedziałek, 29 lipca – wspomnienie Św. Marty,

– w środę, 31 lipca – wspomnienie Św. Ignacego z Loyoli, prezbitera,

– w czwartek, 1 sierpnia – wspomnienie Św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła. Rozpoczynamy w tym dniu miesiąc trzeźwości i abstynencji.

3. W piątek, 2 sierpnia, przypada dzień odpustu Porcjunkuli, który wierni mogą uzyskać nawiedzając kościół i spełniając zwykłe jego warunki.

4. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek oraz pierwsza sobota miesiąca. Modlimy się o dar nowych powołań do służby w kapłaństwie, życiu zakonnym i posługi misyjnej, czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa i oddajemy cześć Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.

5. Spowiedź święta w pierwszy piątek od godziny 16.00 do 18.00. Następnie będzie odprawiona Msza święta oraz nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

6. Odwiedziny chorych będą w pierwszy piątek od godziny 9.00. Prosimy o zgłaszanie chorych, którzy nie są zapisani na stałej liście odwiedzin.

7. Msze święte w tym tygodniu będą odprawiane o godzinie 18.00, z wyjątkiem poniedziałku i środy – Msza święta będzie odprawiona o godzinie 7.00.

8. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 7.00 † Jan Byrtek

wtorek,  godz. 18.00 † Bolesław Żydek z żoną Heleną

środa, godz. 7.00 † Andrzej Byrtek

czwartek,  godz. 18.00 w 15. rocznicę ślubu Lucyny i Dariusza Bienias

piątek, godz. 18.00 † Józef Byrtek z żoną Franciszką

sobota, godz. 18.00 † Franciszek Byrtek z żoną Joanną

niedziela, godz. 8.00 za zmarłych, których wypominamy

godz. 10.00 (Adamki) † Władysław Cwajna z żoną Anną

godz. 11.30 za byłych i obecnych pracowników firmy Aptiv Services Poland z Jeleśni (intencja od dyr. Antoniego Babicza)

9. Dziękujemy przysiółkowi “Pudówka” za ofiary na sprzątanie Kościoła.
W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Szewczyki”.

10. Bóg zapłać za ofiary złożone na renowację schodów i podestów. W lipcu zebraliśmy 9311 zł, razem mamy 77189 zł.

11. Dziś po każdej Mszy świętej będzie dokonany obrzęd pobłogosławienia pojazdów mechanicznych i wszystkich kierowców. Ofiary zebrane do koszyczka będą przekazane organizacji MIVA Polska na zakup pojazdów dla misjonarzy.

12. Są jeszcze wolne miejsca na promocyjne wyjazdy do Medjugorje 9 sierpnia i 21 sierpnia. Zapraszamy!


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
21.07.2019 r. – 16. niedziela zwykła

1. Dziś przypada 16 niedziela zwykła. Wszyscy potrzebujemy czasu na refleksję oraz regenerację ciała i umysłu. Codziennie bowiem pochłania nas mnóstwo spraw, musimy spełnić wiele oczekiwań, niejednokrotnie w stresie i pośpiechu. Uczestnicząc w liturgii mamy okazję zastanowić się nad tym, co istotne w życiu i znaleźć spokój, gdyż przychodzi do nas kochający Bóg. Powierzmy Mu siebie w czasie sprawowanej Eucharystii. On pragnie obdarzyć nas radością i pokojem, a także wskazuje to, co rzeczywiście jest dla nas konieczne. Zatem mamy szansę, by na spotkaniu z Panem znów w pełni odnaleźć sienie i na nowo odkryć sens życiowego powołania.

2. Liturgiczne obchody tygodnia:

– w poniedziałek, 22 lipca – święto Św. Marii Magdaleny,

– we wtorek, 23 lipca – święto Św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy,

– w środę, 24 lipca – wspomnienie Św. Kingi, dziewicy,

– w czwartek, 25 lipca – święto Św. Jakuba, apostoła,

– w piątek, 26 lipca – wspomnienie Świętych Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny.

3. W przyszła niedzielę, 28 lipca, z okazji przypadającego we czwartek dnia, któremu patronuje św. Krzysztof, po każdej Mszy św. będzie dokonany obrzęd pobłogosławienia samochodów i innych pojazdów mechanicznych oraz wszystkich kierujących tymi pojazdami. Ofiary złożone przy poświęceniu pojazdów, będą przekazane na pomoc misjonarzom pracującym na różnych kontynentach (dzieło Miva Polska). W zeszłym roku zebraliśmy około 3000 zł.

4. Msze święte w tym tygodniu będą odprawiane o godzinie 18.00, z wyjątkiem poniedziałku – Msza św. o godzinie 7.00.

5. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 7.00 † Maria Michulec z rodzicami

wtorek,  godz. 18.00 † Józef Puda

środa, godz. 18.00 † Roman Lach

czwartek,  godz. 18.00 o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla ks. Krzysztofa w dniu imienin

piątek, godz. 18.00 † Józef Rom z rodzicami i rodzeństwem

sobota, godz. 18.00 † Franciszek Majdak w rocznicę śmierci

niedziela, godz. 8.00 za parafian

godz. 10.00 (Adamki) † Renata Łatka

godz. 11.30 † Stefan Kosibor w 3. rocznicę śmierci

6. Dziękujemy przysiółkowi “Buławka cz. I i II” za ofiary na sprzątanie Kościoła.
W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Pudówka”.

7. Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary złożone na renowację tarasu i schodów. Prace renowacyjne rozpoczną się od jutra.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
14.07.2019 r. – 15. niedziela zwykła

1. Dziś 15 niedziela zwykła. Podczas ferii i urlopów wielu ma możliwość poznawania innych krajów i odmiennych kultur, spotykania nowych ludzi. Pewne sprawy i zwyczaje istniejące w obcych stronach, mogą wydawać się dziwne. Czy ludzi, których spotykamy w nieznanych nam miejscach i obcych państwach, możemy nazwać naszymi bliźnimi? Bliźni to nie tylko przyjaciel czy życiowy partner, krewny czy znajomy; bliźnimi nie są jedynie mieszkańcy mojej miejscowości lub osiedla. Bliźnim jest każdy, kogo spotykam, zwłaszcza człowiek oczekujący pomocy. Teraz spotykamy się z Jezusem Chrystusem w Jego słowie i podczas świętej Uczty. Niech On doda nam sił, gdy na naszej drodze staną ci, którzy potrzebują naszej bezinteresownej miłości.

2. Liturgiczne obchody tygodnia:

– w poniedziałek, 15 lipca – wspomnienie Św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła,

– we wtorek, 16 lipca – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel.

3. W piątek, 19 lipca, oddajemy cześć Bożemu Miłosierdziu z racji trzeciego piątku miesiąca.

4. Msze święte w tym tygodniu będą odprawiane o godzinie 18.00.

5. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 18.00 † Józef Puda

wtorek,  godz. 18.00 † Stanisław Rogalski z dwiema żonami

środa, godz. 18.00 o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Niny

czwartek,  godz. 18.00 † Benedykt Drobisz

piątek, godz. 18.00 † Władysław Lach

sobota, godz. 18.00 † Józefa Ponikwia

niedziela, godz. 8.00 za parafian

godz. 10.00 (Adamki) † Feliks Michulec z żoną Józefą i synami

godz. 11.30 Msza św. dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże dla pewnej rodziny

6. Dziękujemy przysiółkowi “Buławka cz. I” za ofiary na sprzątanie Kościoła.
W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Buławka cz. II”.

7. Ogłoszenie Wójta Gminy Jeleśnia

Wójt Gminy Jeleśnia zaprasza na XXXVIII Dni Jeleśni. 19 lipca 2019, w piątek o godz. 19.00 w zabytkowym Kościele p.w. Św. Wojciecha w Jeleśni odbędzie się koncert śpiewającej rodziny Kaczmarek. Natomiast 3-4 sierpnia 2019 imprezy będą obok Urzędu Gminy w Jeleśni.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
07.07.2019 r. – 14. niedziela zwykła

1. Dziś 14 niedziela zwykła. Każdy człowiek pragnie pokoju, który nie jest rzeczywistością tego świata. Podczas każdej Mszy świętej zanoszona jest modlitwa o pokój, przekazujemy sobie znak pokoju, wreszcie rozsyłani jesteśmy słowami: Idźcie w pokoju Chrystusa. Jezus Chrystus pozostawił nam pokój jako swój testament: Pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję. To pokój Boga, który przekracza wszelkie ludzkie pojmowanie. Jest on łaską i darem naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tego pokoju powinniśmy doświadczać dzięki wierze i przekazywać dalej innym ludziom.

2. Liturgiczne obchody tygodnia:

– w poniedziałek, 8 lipca – wspomnienie Św. Jana Dukli, prezbitera,

– w czwartek, 11 lipca – święto Św. Benedykta, opata, patrona Europy,

– w piątek, 12 lipca – wspomnienie Św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika,

– w sobotę, 13 lipca – wspomnienie Świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta.

3. Msze święte w tym tygodniu będą odprawiane o godzinie 18.00.

4. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 18.00 † Edward Byrtek

wtorek,  godz. 18.00 † Stanisław Pluta z żoną Marianną i dziećmi

środa, godz. 18.00 o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Ani

czwartek,  godz. 18.00 † Józef Puda

piątek, godz. 18.00 w intencji Apostolstwa Dobrej Śmierci

sobota, godz. 18.00 † Józef Placek w 5. rocznicę śmierci

niedziela, godz. 8.00 † Anna Dybczak z mężem Józefem

godz. 10.00 (Adamki) † Władysław Buława w 15. rocznicę śmierci

godz. 11.30 w 18. rocznicę urodzin Weroniki

5. Dziękujemy przysiółkowi “Szewcowa Polana cz. II” za ofiary na sprzątanie Kościoła.
W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Buławka cz.I”.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
30.06.2019 r. – 13. niedziela zwykła

1. Dziś 13 niedziela zwykła. Jako uczniowie Jezusa, jesteśmy powołani do współtworzenia królestwa Bożego. Podążając śladami naszego Mistrza, możemy odczuwać zmęczenie i zniechęcenia, dlatego nieustannie powinniśmy odnawiać nasz osobisty wybór. Historia powołania nigdy się nie kończy. Uczestnictwo we Mszy świętej jest znakiem naszej gotowości do nieustannego kroczenia za Panem. Chcemy słuchać Jezusa Chrystusa i opowiadać się za życiem w Jego królestwie.

2. Liturgiczne obchody tygodnia:

– w środę, 3 lipca – święto Św. Tomasza, apostoła,

– w sobotę, 6 lipca – wspomnienie Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy.

3. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek oraz pierwsza sobota miesiąca. Modlimy się o dar nowych powołań do służby w kapłaństwie, życiu zakonnym i posługi misyjnej, czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa i oddajemy cześć Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.

4. Spowiedź święta w pierwszy piątek od godziny 16.00 do 18.00. Następnie będzie odprawiona Msza święta oraz nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

5. Odwiedziny chorych będą w pierwszy piątek od godziny 9.00. Prosimy o zgłaszanie chorych, którzy nie są zapisani na stałej liście odwiedzin.

6. Msze święte w tym tygodniu będą odprawiane o godzinie 18.00, z wyjątkiem poniedziałku i czwartku – Msza święta będzie odprawiona o godzinie 7.00.

7. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 7.00 w pewnej intencji

wtorek,  godz. 18.00 † Szczepan Brańka z żoną Magdaleną i synem Józefem

środa, godz. 18.00 † Józef Puda

czwartek,  godz. 7.00 w 80. rocznicę urodzin Ireny

piątek, godz. 18.00 † Stanisław Gaweł z żoną Ireną

sobota, godz. 18.00 † Tadeusz Ponikwia

niedziela, godz. 8.00 † Franciszek Wiewióra z żoną Joanną

godz. 10.00 (Adamki) za zmarłych, których wypominamy

godz. 11.30 za parafian

8. Dziękujemy przysiółkowi “Szewcowa Polana cz. I” za ofiary na sprzątanie Kościoła.
W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Szewcowa Polana cz.II”.

9. Zapraszamy do zapisów na pielgrzymki do Medjugorje, w promocyjnej cenie dla Parafian:

– Cudowne wakacje z Jeziorami Plitwickimi, w terminie od 09.08 do 17.08.19 r., w cenie 1000 zł,

– Cudowne wakacje z wypoczynkiem w Omisiu, w terminie od 21.08 do 29.08.19 r., w cenie 900 zł.

Są jeszcze wolne miejsca!

10. Zaproszenie na Żywiecką Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę:

23 i 26 sierpnia wyruszą dwie grupy Pieszej Pielgrzymki Żywieckiej na Jasną Górę. Zapisy odbywać się będą od 15 sierpnia do w Domu Katolickim przy Konkatedrze w Żywcu. Zapraszamy!

11. Nasza Parafia otrzyma relikwie Św. Maksymiliana Kolbe, mamy pozytywną odpowiedź z Niepokalanowa. W związku z tym, zorganizujemy dwudniową pielgrzymkę do Niepokalanowa połączoną ze zwiedzaniem Warszawy. Szczegóły wkrótce.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
23.06.2019 r. – 12. niedziela zwykła

1. Dziś przypada 12 niedziela zwykła. W rozmowach często pytamy się różnych ludzi: co sądzisz o tym czy innym zagadnieniu? Co myślisz o tej czy tamtej osobie? Wierzysz we wszystko, co ten lub tamta powiedział/a albo obiecał/a? Dzięki podobnym sondażom lepiej rozumiemy określone sprawy i odpowiednio budujemy relacje do innych osób. To samo odnosi się do pytania Jezusa: Za kogo Mnie uważacie? Domaga się ono odpowiedzi, które są tak różnorodne, jak ludzie wyrażający swoje subiektywne opinie. Gromadząc się na Eucharystii uwielbiamy Jezusa Chrystusa, który dla nas jest Mesjaszem, Synem Boga żywego.

2. Liturgiczne obchody tygodnia:

– w poniedziałek, 24 czerwca – uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela,

– w piątek, 28 czerwca – uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. W tym dniu nie obowiązuje post oraz wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych,

– w sobotę, 29 czerwca – uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Składka przeznaczona jest na Świętopietrze. Msze święte w Kościele Parafialnym o godzinie 8.00 i 18.00, a w Kaplicy w Adamkach o 16.30.

3. W przyszłą niedzielę, 30 czerwca, kończymy nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.

4. Msze święte w tym tygodniu będą odprawiane o godzinie 18.00 (z wyjątkiem soboty), a następnie będzie odmówiona litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

5. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 18.00 † Tadeusz Kozieł z zięciem Janem

wtorek,  godz. 18.00 w 91 rocznicę urodzin Stanisławy Majdak

środa, godz. 18.00 † Maria Adamek

czwartek,  godz. 18.00 † Edward Byrtek

piątek, godz. 18.00 na podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo dla przysiółka Koło Sklepu

sobota, godz. 8.00 † Franciszek Lach z żoną Anną

godz. 18.00 † Karolina Ponikwia w 16. rocznicę śmierci

6. Dziękujemy przysiółkowi “Plutowa Polana cz. I” za ofiary na sprzątanie Kościoła.
W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Szewcowa Polana cz.I”.

7. W czerwcu na renowację schodów i podestów zebrano 11 505 zł. Bóg zapłać za ofiary!

8. Rodzice młodzieży, która przystąpiła do Sakramentu Bierzmowania, złożyli ofiarę w wysokości 3200 zł, która zostanie przeznaczona na renowację schodów i podestów.

9. Renowacja schodów i podestów rozpocznie się w lipcu. Na zakup materiałów zostało wypłacone 40 tys. zł.

10. Ogłoszenie Pani Wójt

Wójt Gminy Jeleśnia informuje, że właściciele budynków podłączonych do sieci kanalizacyjnej zobowiązani są do zawarcia stosownej umowy oraz uiszczenia należności za wykonane przyłącze kanalizacyjne w wysokości 1500 zł.

Z poważaniem

Anna Wasilewska Wójt Gminy Jeleśnia

11. Zapraszamy do zapisów na pielgrzymki do Medjugorje, w promocyjnej cenie dla Parafia:

– Cudowne wakacje z Jeziorami Plitwickimi, w terminie od 09.08 do 17.08.19 r., w cenie 1000 zł,

– Cudowne wakacje z wypoczynkiem w Omisiu, w terminie od 21.08 do 29.08.19 r., w cenie 900 zł.

Zapisy do końca czerwca.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
16.06.2019 r. – Uroczystość Najświętszej Trójcy

1. W imię Trójcy Świętej – Ojca i Syna, i Ducha Świętego – zaczynamy każdą liturgię. Bóg objawia się w osobie Ojca, jest naszym Stworzycielem i źródłem naszego życia. Objawia się w osobie Syna, w którym stał się człowiekiem, naszym Bratem, abyśmy doświadczyli Jego miłości. Bóg objawia się również w osobie Ducha Świętego, by doprowadzić nas do pełnego poznania Boga; dodaje nam sił i odwagi do życia, wzbudza i podtrzymuje w nas ducha modlitwy i dziękczynienia, abyśmy mogli wyrazić nasze uwielbienie Bogu Trójjedynemu.

2. Liturgiczne obchody tygodnia:

– w poniedziałek, 17 czerwca – wspomnienie Św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika,

– w czwartek, 20 czerwca – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa,

– w piątek, 21 czerwca, wspomnienie Św. Alojzego Gonzagi, zakonnika. W tym dniu oddajemy szczególną cześć Miłosierdziu Bożemu z racji trzeciego piątku miesiąca.

3. Msze święte będą odprawiane o godzinie 18.00, a następnie będzie odmówiona litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa Msza święta w Kościele Parafialnym o godzinie 8.00 połączona z procesją do czterech ołtarzy i o godzinie 11.30. W tym dniu nie będzie Mszy świętej w Kaplicy w Adamkach. W piątek Msza święta o godzinie 17.00 – zostanie udzielony sakrament Bierzmowania.

4. W tym roku, na Uroczystość Bożego Ciała, prosimy o przygotowanie ołtarzy, przysiółki:

I ołtarz – Koło Szkoły

II ołtarz – Piechy

III ołtarz – Piechówka

IV ołtarz – Łazy

Zapraszamy do udziału w procesji Bożego Ciała wszystkich parafian. Prosimy strażaków z OSP do kierowania ruchem, Panie z Koła Gospodyń Wiejskich ze świecami, dzieci do sypania kwiatków, kandydatów do Bierzmowania i młodzież do niesienia feretronów oraz zespoły regionalne. Prosimy o ubranie domów na trasie procesji.

5. W środę, 19 czerwca, zakończenie roku szkolnego i katechetycznego. Msze święte dla dzieci i młodzieży w Kościele Parafialnym o godzinie 7.30, a w Kaplicy w Adamkach o godzinie 9.00.

6. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 18.00 † Edward Byrtek

wtorek,  godz. 18.00 † Maria Adamek

środa, godz. 18.00 † Józef Czul

czwartek,  godz. 8.00 na podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o zachowanie od klęsk żywiołowych przysiółka Brańki

godz. 11.30 w 97 rocznicę urodzin Franciszki Lach

piątek, godz. 17.00 Bierzmowanie

sobota, godz. 18.00 † Kazimiera Wróbel

7. Dziękujemy przysiółkowi “Łazy” za ofiary na sprzątanie Kościoła.
W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Plutowa Polana cz.I”.

8. Kandydatów do bierzmowania zapraszamy w poniedziałek, wtorek i środę na Msze święte o godzinie 18.00, a następnie na spotkania i próby.

9. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na remont schodów i podestów przy Kościele. Za wszystkie ofiary składam serdeczne Bóg zapłać!

10. Ogłoszenie Sołtysa Pewli Wielkiej

Sołtys Pewli Wielkiej informuje, że druga rata za śmieci będzie odbierana w dniu 19.06.2019 r.:

– w OSP Pewel Wielka od godziny 8.00 do 9.00,

– w Szkole w Adamkach od godziny 9.15 do 10.30.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
09.06.2019 r. – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

1. Dziś przypada Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, która kończy w liturgii okres wielkanocny. Zesłanie Ducha Świętego to od zarania chrześcijaństwa święto przełomu i przejścia. Otrzymawszy Ducha Świętego, młody Kościół otwiera się i rusza na cały świat. Uczniowie niegdyś wylęknieni, teraz przepełnieni są radością, wolni i gotowi do wyznawania swojej wiary. W tym zadaniu nic się nie zmienia, wciąż chodzi o odwagę i siłę świadectwa, aby do wszystkich ludzi dotarła prawda o Bożym zbawieniu.

2. Liturgiczne obchody tygodnia:

– w poniedziałek, 10 czerwca – święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, Msze świete w Kościele Parafialnym będą odprawione o godzinie 8.00 oraz 18.00, a w Kaplicy w Adamkach o godzinie 16.30.

– we wtorek, 11 czerwca – wspomnienie Św. Barnaby, apostoła,

– w czwartek, 13 czerwca – święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana,

– w piątek, 14 czerwca – wspomnienie Bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika.

3. W przyszłą niedzielę, 16 czerwca przypada uroczystość Najświętszej Trójcy.

4. W tym roku, na zbliżającą się Uroczystość Bożego Ciała, prosimy o przygotowanie ołtarzy, przysiółki:

I ołtarz – Koło Szkoły

II ołtarz – Piechy

III ołtarz – Piechówka

IV ołtarz – Łazy

5. W przyszłą niedzielę składka przeznaczona będzie na renowację schodów wejściowych i tarasu, za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.

6. Msze święte od wtorku do soboty będą odprawiane o godzinie 18.00, a następnie będzie odmówiona litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

7. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 8.00 † Sławomir Duraj

godz. 16.30 (w Kaplicy w Adamkach) † Stefania Gabryś

godz. 18.00 † Stanisław Klimczak

wtorek,  godz. 18.00 † Franiciszek Kosibor z żoną Franciszką

środa, godz. 18.00 † Maria Adamek

czwartek,  godz. 18.00 † Edward Byrtek

piątek, godz. 18.00 w intencji Apostolstwa Dobrej Śmierci

sobota, godz. 18.00 † Marek Hulbój w 5. rocznicę śmierci

8. Dziękujemy przysiółkowi “Piechówka cz. II” za ofiary na sprzątanie Kościoła.
W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Łazy”.

9. Obowiązkowe spotkanie z rodzicami kandydatów do Bierzmowania odbędzie się w przyszłą niedzielę, 16 czerwca po Mszy świętej o godzinie 11.30.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
02.06.2019 r. – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

1. Przed czterdziestu dniami obchodziliśmy uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, a dziś przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Podczas liturgii mszalnej słyszeliśmy o tym, jak Jezus ukazywał się swoim uczniom, rozmawiał z nimi i spożywał z nimi posiłki. Powołał ich na świadków swojego zmartwychwstania i posłał na cały świat. Dzisiaj wspominamy chwilę, kiedy Jezus przestał być widoczny dla swoich uczniów, ponieważ wstąpił do chwały niebieskiej. Nie odszedł jednak, lecz w inny sposób pozostaje obecny pośród nas. Posyła nam Ducha Świętego, spotyka się z nami w swoim słowie oraz podczas Najświętszej Ofiary. Nieustannie powinna nam towarzyszyć świadomość, że Jezus jest z nami przez wszystkie dni aż do końca świata.

2. Obchody liturgiczne tygodnia:

– w poniedziałek, 3 czerwca – wspomnienie Świętych męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy,

– w sobotę, 8 czerwca – wspomnienie Św. Jadwigi Królowej.

3. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. Modlimy się o dar nowych powołań do służby w Kościele, a w piątek oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

Spowiedź święta w Kościele Parafialnym, w pierwszy piątek, będzie od godziny 16.00 do 18.00.

4. Odwiedziny chorych będą w piątek, 7 czerwca od godziny 8.00. Prosimy o zgłaszanie chorych, którzy nie są wpisani na listę stałych odwiedzin.

5. W przyszłą niedzielę, 9 czerwca, przypada uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

6. W tym tygodniu Msze święte będą odprawiane o godzinie 18.00, z wyjątkiem wtorku – Msza święta o godzinie 7.00, a następnie odmówimy litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

7. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 18.00 † Józef Żurek w 5. rocznicę śmierci

wtorek,  godz. 7.00 † Julia Karcz w 20. rocznicę śmierci

środa, godz. 18.00 † Maria Adamek

czwartek,  godz. 18.00 † Edward Byrtek

piątek, godz. 18.00† Józefa Hulbój w 3. rocznicę śmierci

sobota, godz. 18.00 † Stanisław Pluta z żoną Stefanią

8. Dziękujemy przysiółkowi “Piechówka cz. I” za ofiary na sprzątanie Kościoła.
W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Piechówka cz. II”.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
26.05.2019 r. – 6. niedziela wielkanocna

1. Dziś przypada 6 niedziela wielkanocna. Każdego dnia Kościół Chrystusowy staje przed nowymi wyzwaniami, zadaniami i pytaniami. Nie może być mowy o stagnacji, ale rzeczywistość wspólnoty Kościoła ma wymiar dynamiczny. Duch Jezusa Chrystusa, Duch prawdy i pokoju, jest przyczyną owej dynamiki. Tego, który posłał nam od Boga Pocieszyciela, Ducha Świętego, uwielbijmy i oddajmy Mu należną cześć dziękując za Jego zmartwychwstanie.

Modlimy się dziś za wszystkie matki z okazji przypadającego ich święta.

2. W poniedziałek, wtorek i środę przypadają Dni Modlitw o urodzaje. W Polsce noszą one nazwę Dni Krzyżowych, ponieważ procesje błagalne tych dni kierują się zwykle do przydrożnych krzyży. Kościół modli się o błogosławieństwo w każdej ludzkiej pracy. Konferencja Episkopatu Polski z dnia 11 maja 1987 roku zarządziła zorganizowanie procesji błagalnych, a po nich odprawienie Mszy świętej: w poniedziałek – W okresie zasiewów, we wtorek – O uświęcenie pracy ludzkiej, we środę – Za głodujących.

3. Liturgiczne obchody tygodnia:

– w środę, 29 maja – wspomnienie Św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy,

– w czwartek, 30 maja – wspomnienie Św. Jana Sarkandra, prezbitera i męczennika, patrona naszej diecezji,

– w piątek, 31 maja – święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. W tym dniu kończymy maryjne nabożeństwa majowe,

– w sobotę, 1 czerwca – wspomnienie św. Justyna, męczennika. W tym dniu modlimy się za wszystkie dzieci z racji przypadającego ich święta. Rozpoczynamy nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. W tym dniu przypada pierwsza sobota miesiąca, oddajemy cześć Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.

4. Od piątku, 31 maja rozpoczynamy czas modlitewnej nowenny przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego, która będzie obchodzona w niedzielę, 9 czerwca.

5. W przyszła niedzielę, 2 czerwca, przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W tym dniu odbędzie się coroczna diecezjalna pielgrzymka ku czci Św. Jana Sarkandra na Kaplicówkę w Skoczowie.

6. Nabożeństwa majowe będą odprawiane o godzinie 18.00, a następnie jest Msza święta.

7. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 18.30 † Józef Harężlak

wtorek,  godz. 18.30 † Stefan Kosibor

środa, godz. 18.30 † Stanisława Byrtek w 5. rocznicę śmierci

czwartek,  godz. 18.30 † Stanisław Klimczak

piątek, godz. 18.30† Roman Ścieszka z żoną Anną

sobota, godz. 18.00 † Stefan Dybczak w rocznicę śmierci

8. Dziękujemy przysiółkowi “Piechy cz. II” za ofiary na sprzątanie Kościoła.
W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Piechówka cz. I”.

9. W zeszłą niedzielę zebraliśmy 11830 zł na renowację schodów i tarasu. Razem zebraliśmy 53823 zł. Bóg zapłać wszystkim za hojne ofiary!

10. Dziś mamy ważne wybory do Parlamentu Europejskiego. Od nas zależy w dużym stopniu przyszłość Polski i Unii Europejskiej. Zachęcamy do jak najliczniejszego udziału w wyborach i głosowanie na kandydatów, którzy szanują Pana Boga i naszą katolicką moralność.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
19.05.2019 r. – 5. niedziela wielkanocna

1. Dziś przypada 5 niedziela wielkanocna. W naszej codzienności często można spotkać wiele rzeczy, które mają znamię nowości. W ten sposób świat odwołuje się do pierwotnego oczekiwania człowieka, że nie wszystko musi być tak, jak do tej pory. Trudo się z tym nie zgodzić, skoro odnowa świata jest w pewnych momentach konieczna. Jako chrześcijanie wiemy, że nowości nie jesteśmy w stanie sprawić własną mocą, ostatecznie jest ona darem Boga. Uczestnicząc we Mszy świętej nabieramy nowych sił życiowych, których źródłem jest Chrystus zmartwychwstały. On mówi do nas: Oto czynię wszystko nowe (drugie czytanie) oraz Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali (Ewangelia). Oto zasada życia nowego stworzenia, a my, wyznawcy Chrystusa, bierzemy na siebie odpowiedzialność za odnowę świata przez to, co mówimy, czynimy i kim jesteśmy.

2. Liturgiczne obchody tygodnia:

– we wtorek, 21 maja – wspomnienie Św. Jana Nepomucena, prezbitera i męczennika,

– w piątek, 24 maja – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych. Jest to również Dzień modlitwy za Kościół w Chinach.

3. W środę, 22 maja, przypada 24. rocznica pobytu papieża Jana Pawła II na terenie naszej diecezji.

4. W sobotę, 25 maja o godzinie 10.00 w kościele katedralnym św. Mikołaja w Bielsku-Białej, Ksiądz Biskup Roman Pindel udzieli diakonom naszej diecezji święceń prezbiteratu. Kandydatów do święceń polecamy Panu Bogu w modlitwie.

5. W przyszłą niedzielę, 26 maja, modlimy się za wszystkie matki z okazji ich święta.

6. W dzisiejszą niedzielę przypada w naszej parafii Adoracja Najświętszego Sakramentu, która rozpocznie się po Mszy św. o godzinie 11.30, a zakończy się błogosławieństwem o godzinie 18.00. Zachęcamy do jak najliczniejszego udziału.

7. Nabożeństwa majowe będą odprawiane o godzinie 18.00, a następnie jest Msza święta.

8. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 18.30 † Stefania Płachetka

wtorek,  godz. 18.30 † Władysław Karcz w 1. rocznicę śmierci

środa, godz. 18.30 † Józef Harężlak

czwartek,  godz. 18.30 † Józef Lizak

piątek, godz. 18.30† Stanisław Klimczak

sobota, godz. 18.30 † Maria Michulec w rocznicę śmierci

9. Dziękujemy przysiółkowi “Piechy cz. I” za ofiary na sprzątanie Kościoła.
W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Piechy cz. II”.

10. Bóg zapłać wszystkim za ofiary złożone na tacę, które będą przeznaczone na renowację schodów i podestów przy Kościele.

11. Bardzo ważne spotkanie z kandydatami do Bierzmowania, będzie w najbliższy piątek, 24 maja o godzinie 18.00 w Kościele.

12. Za tydzień, 26 maja, mamy ważne wybory do Parlamentu Europejskiego. Od nas zależy w dużym stopniu przyszłość Polski i Unii Europejskiej. Zachęcamy do jak najliczniejszego udziału w wyborach.

13. Dziś na wszystkich Mszach świętych przygrywa Kapela Jedlicki, która w tym dniu obchodzi 25-lecie istnienia. Z tej okazji nagrali płytę z muzyką naszego regionu, którą będzie można nabyć po Mszy świętej u członków zespołu.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
12.05.2019 r. – 4. niedziela wielkanocna

1. W 4 niedzielę wielkanocną Jezus jako Dobry Pasterz zaprasza nas do wspólnego spotkania eucharystycznego. Stoimy przed mnóstwem rozmaitych ofert oraz możliwości i nie wiemy, na co się zdecydować. Czasami potrzebujemy kogoś, kto weźmie za rękę i wskaże właściwą drogę. Jezus Chrystus jest Dobrym Pasterzem. Jemu możemy zaufać, Jego śladem możemy pójść, pewni, że idzie przed nami. Prowadzi do pełni życia, pokazuje nam, pokazuje nam drogę miłości. Uwielbijmy obecnego pośród nas Pana, który całej naszej rodzinie Bożej daje poczucie bezpieczeństwa.

Rozpoczyna się Tydzień modlitw o powołania do służby w Kościele.

2. Liturgiczne obchody tygodnia:

– we wtorek, 14 maja – święto Św. Macieja, apostoła. W tym dniu przypada patronalne święto Papieskiego Dzieła Św. Piotra Apostoła,

– w czwartek, 16 maja – święto Św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, Patrona Polski.

3. W piątek, 17 maja, modlimy się do Bożego Miłosierdzia z racji trzeciego piątku miesiąca.

4. Nabożeństwa majowe są odprawiane o godzinie 18.00, a następnie jest Msza święta.

5. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 18.30 † Andrzej Gabryś w 15. rocznicę śmierci

wtorek,  godz. 18.30 † Stanisław Hożępa w 1. rocznicę śmierci

środa, godz. 18.30 † Małgorzata Dulańska w 1. rocznicę śmierci

czwartek,  godz. 18.30 † Tadeusz Gracjasz

piątek, godz. 18.30† Stanisław Klimczak

sobota, godz. 18.30 † Karol Hulbój z żoną Marią i synem Stanisławem

6. Dziękujemy przysiółkowi “Koło Szkoły cz. II” za ofiary na sprzątanie Kościoła.
W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Piechy cz. I”.

7. Dzisiaj na Mszy św. o godzinie 11.30 obchodzimy rocznicę Pierwszej Komunii Świętej.

8. W przyszłą niedzielę przypada w naszej parafii adoracja Najświętszego Sakramentu, która rozpocznie się po Mszy św. o godzinie 11.30, a zakończy się błogosławieństwem o godzinie 18.00.

9. W przyszłą niedzielę składka i ofiary z kopert zostaną przekazane na renowację tarasu i schodów wejściowych. Za ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.

10. W piątek, 17 maja Mszą świętą o godzinie 5.00 rozpoczynamy parafialną pielgrzymkę na Warmię, Mazury i Suwalszczyznę. Wpłaty można dokonać w dniu wyjazdu, w autobusie.

11. Prosimy o zgłoszenie się kandydatów do Bierzmowania, którzy jeszcze nie zaliczyli ustnego egzaminu.

12. Ogłoszenie Pana Sołtysa

Sołtys Pewli Wielkiej informuje, że druga rata podatku rolnego będzie odbierana w dniu 15 maja 2019 r. w OSP Pewel Wielka od godziny 8.00 do 9.30 oraz w Szkole w Adamkach od godziny 9.45 do 11.00.

13. Ogłoszenie Kapeli Jedlicki

Kapela Jedlicki serdecznie zaprasza wszystkich parafian oraz gości na Mszę świętą w przyszła niedzielę, 19 maja. Kapela zagra na wszystkich Mszach świętych w Kościele Parafialnym i w Kaplicy w Adamkach. Zespół z okazji swojego jubileuszu 25-lecia istnienia, wydał płytę z muzyką regionalną, którą będzie można nabyć po Mszach świętych.

Serdecznie zapraszamy!


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
05.05.2019 r. – 3. niedziela wielkanocna

1. Dziś 3 niedziela wielkanocna, która jest obchodzona jako Niedziela biblijna. Przed dwoma tygodniami świętowaliśmy Wielkanoc, a dzisiaj można odnieść wrażenie, iż szara codzienność zupełnie nas pochłonęła. To samo doświadczenie było obecne w życiu uczniów Pańskich. Niedługo po Wielkanocy powrócili do swoich dawnych zajęć, jednak ich nocny połów na Jeziorze Tyberiadzkim okazał się niepowodzeniem. Wtedy doświadczyli obecności Zmartwychwstałego, który powiedział im, co powinni czynić, a ich praca zaczęła przynosić oczekiwane efekty. Czy zauważamy obecność Jezusa Chrystusa w naszym życiu i pracy – Tego, który wskazuje, co mamy robić? Jezus Chrystus jest pośród nas, ponieważ zgromadziliśmy się w Jego imię, uwielbiajmy Go w naszej wspólnej modlitwie.

Dziś ofiarą do koszyczka pod chórem wspieramy Radio Diecezjalne Anioł Beskidów, serdeczne Bóg zapłać.

2. Liturgiczne obchody tygodnia:

– w poniedziałek, 6 maja – święto Świętych apostołów Filipa i Jakuba,

– w środę, 8 maja – uroczystość Św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. W tym dniu o godzinie 10.00 w kościele katedralnym Św. Mikołaja w Bielsku-Białej, Ksiądz Biskup Roman Pindel udzieli święceń diakonatu akolitom naszej diecezji. Modlimy się za kandydatów do święceń.

3. W przyszłą niedzielę, 12  maja rozpoczynamy Tydzień modlitw o powołania do służy w Kościele.

4. Nabożeństwa majowe będą odprawiane o godzinie 18.00, a po nich Msza święta.

5. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 18.30 † Kazimierz Lach

wtorek,  godz. 18.30 † Stanisław Klimczak

środa, godz. 18.30 † Józef Harężlak

czwartek,  godz. 18.30 † Stefania Płachetka

piątek, godz. 18.30 w intencji członków Apostolstwa Dobrej Śmierci

sobota, godz. 18.30 † Rudolf Michulec w rocznicę śmierci

6. Dziękujemy przysiółkowi “Koło Szkoły cz. I” za ofiary na sprzątanie Kościoła.
W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Koło Szkoły cz. II”.

7. W przyszłą niedzielę, 12 maja, na Mszy świętej o godzinie 11.30, będziemy obchodzić Rocznicę I Komunii Świętej.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
28.04.2019 r. – 2. niedziela wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego

1. Bóg ma miłosierdzie dla nas, ludzi – oto centralne orędzie drugiej niedzieli, która kończy czas oktawy Wielkanocy. Nieustannie odczuwamy w życiu, że jesteśmy zdani na miłosierdzie, ponieważ często zderzamy się z własnymi ograniczeniami, ponosimy klęski, jesteśmy rozczarowani i niezadowoleni. Czasami czujemy się bezsilni, zmęczeni, wypaleni. Jesteśmy bezradni, gdy nasza ziemska wędrówka dobiega końca. Miłosierdzie Boże dotknęło nas w Jezusie Chrystusie, abyśmy mieli życie. Niech ta prawda mobilizuje nas do uwielbienia Boga bogatego w miłosierdzie. Decyzją podjętą podczas 357. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, Niedziela Miłosierdzia Bożego rozpoczyna obchody Tygodnia Miłosierdzia. Jest to zarazem święto patronalne Caritas.

2. Liturgiczne obchody tygodnia:

– w poniedziałek, 29 kwietnia – uroczystość Św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego Patrona Polski (przeniesiona z dnia 23 kwietnia),

– w środę, 1 maja – wspomnienie dowolne Św. Józefa, rzemieślnika. Modlimy się o Boże błogosławieństwo dla każdej ludzkiej pracy, ale pamiętamy także o tych, którzy tej pracy zostali pozbawieni. Rozpoczynamy maryjne nabożeństwa majowe, które w naszym Kościele będą odprawiane o godzinie 18.00,

– we czwartek, 2 maja – wspomnienie Św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła,

– w piątek, 3 maja – uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, porządek Mszy świętych jak w każdą niedziele. Jest to zarazem Dzień modlitw w intencji emigracji polskiej. W tym dniu nie obowiązuje post oraz wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych,

– w sobotę, 4 maja – wspomnienie Św. Floriana, męczennika.

3. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Modlimy się za pracujących na niwie Pańskiej, ale prosimy Pana Boga o nowe powołania do służby w Kościele. Oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i czcimy Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny. Spowiedź święta w pierwszy piątek będzie od 17.00 do 18.00.

4. We wtorek, 30 kwietnia, z bazyliki Matki Bożej Bolesnej w Hałcnowie wyruszy diecezjalna piesza pielgrzymka do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Początek celebracją Eucharystii o godzinie 12.00. Zakończenie pielgrzymki w łagiewnickim sanktuarium w piątek, 3 maja, o godzinie 15.00 modlitwą Koronki i Mszą świętą.

5. W przyszłą niedzielę, 5 maja, przypada 3 niedziela wielkanocna, która jest obchodzona jako Niedziela biblijna. W tym dniu ofiarą do koszyczka pod chórem wspieramy Radio Diecezjalne Anioł Beskidów.

6. Msze święte w tym tygodniu będą odprawiane: w poniedziałek o godzinie 7.00, we wtorek o godzinie 18.00, a od środy po nabożeństwie majowym.

7. Intencje mszalne

poniedziałek, godz. 7.00 † Józefa Rogalska z mężem Stanisławem

wtorek,  godz. 18.00 † Helena Rom

środa, godz. 18.30 † Antoni Cwajna z żoną Anną

czwartek,  godz. 18.30 † Józef Harężlak

piątek, godz. 8.00 † Anna Michulec

godz. 10.00 w kaplicy w Adamkach za parafian

godz. 11.30 † Władysław Cwajna w 8. rocznicę śmierci

sobota, godz. 18.30 † Anna Lach z mężem Władysławem

godz. 18.45 procesja strażaków na cmentarz, następnie Msza św. w ich intencji

8. Dziękujemy przysiółkowi “Ponikwie” za ofiary na sprzątanie Kościoła.
W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Koło Szkoły cz. I”.

9. Polski Związek Łowiecki oraz Wójt Gminy Jeleśnia serdecznie zapraszają na Piknik Łowiecko-Leśny, który odbędzie się 3 maja od godziny 11.00 na placu obok Urzędu Gminy w Jeleśni. http://www.jelesnia.pl/item/9245-piknik-lowiecko-lesny-w-jelesni

10. Ksiądz Proboszcz bardzo dziękuje tym osobom, które brały udział w pracach porządkowych przy Kościele i na terenie Cmentarza Parafialnego.

11. Bóg zapłać za ofiary zebrane na renowację schodów i tarasu. W kwietniu zebrano 19326,00 zł, razem mamy 39543, 00 zł.

12. Komunikat Pani Dyrektor Szkoły nr 1 w Pewli Wielkiej

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Pewli Wielkiej uprzejmie informuje mieszkańców Pewli Wielkiej, że na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 jest organizowana zbiórka elektroodpadów w ramach akcji “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.

Akcja będzie trwać do 10 maja 2019 r. – prosimy o przyniesienie na plac szkolny zużytego, zepsutego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, zalegającego w naszych domach, strychach czy piwnicach.

Akcja ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz nauki prawidłowego gospodarowania odpadami. W zamian za przyniesiony sprzęt szkoła otrzyma bony wymienne na nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego lub materiałów biurowych.

Zachęcamy wszytskich mieszkańców, aby wesprzec naszą akcję, a jednocześnie wyczyścić domy z niepotrzebnego sprzetu. Dokładny spis znajduje się w szkole i na stronie internetowej szkoły http://www.sp1pewelw.szkolnastrona.pl/a,155,zbieramy-elektrosmieci, ale w zasadzie każdy sprzęt działający na prąd czy baterie można przynieść. Liczymy na odzew mieszkańców.

Renata Cwajna – dyrektor szkoły

13. Komunikat Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Pewli Wielkiej

Zapraszamy wszystkie druhny i druhów oraz rodziny braci strażackiej, a także wszystkich sympatyków OSP do wspólnej modlitwy w dniu wspomnienia patrona strażaków św. Floriana w sobotę, 4 maja 2019 r.

O godzinie 18.45 odbędzie się wyjście procesyjne z Kościoła na Cmentarz Parafialny, gdzie odmówione zostaną modlitwy w intencji zmarłych strażaków. Następnie, po przyjściu do Kościoła zostanie odprawiona Msza św. z okazji Dnia Strażaka.

Zapraszając, liczymy na liczny udział zarówno Strażaków, jak i Naszych mieszkańców.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
22.04.2019 r. – Poniedziałek Wielkanocny

1. Dziś drugi dzień Świąt, Poniedziałek Wielkanocny, porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę. Składka przeznaczona jest na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i Katolicki Uniwersytet Lubelski.

2. Osiem pierwszych dni okresu wielkanocnego stanowi oktawę wielkanocną. Obchodzi się je jako Uroczystości Pańskie. W piątek w oktawie Wielkanocy nie obowiązuje post oraz wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

3. Ze względu na czas oktawy Wielkanocy, przypadająca dnia 23 kwietnia uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski, zostaje przeniesiona na pierwszy dzień po oktawie – poniedziałek, 29 kwietnia.

4. Trwa nowenna do Miłosierdzia Bożego, któremu oddajemy cześć w przyszłą niedzielę, 28 kwietnia. Rozpoczynamy wtedy Tydzień Miłosierdzia.

5. Bóg zapłać za ofiary na kwiaty do Bożego Grobu, w tym tygodniu dziękujemy przysiółkowi “Buławka” – 145 zł.

6. Msze święte od wtorku do soboty będą odprawiane o godzinie 18.00.

7. Intencje mszalne

wtorek, godz. 18.00 o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla księdza Jerzego

środa,  godz. 18.00 † Eugeniusz Kapała

czwartek, godz. 18.00 † Wojciech Waluś w rocznicę śmierci

piątek,  godz. 18.00 † Helena Rom

sobota, godz. 18.00 † Władysław Hulbój z żoną Wiktorią

8. Dziękujemy przysiółkowi “Romy” za ofiary na sprzątanie Kościoła.
W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Ponikwie”.

9. Bóg zapłać za ofiary składane w Wielkim Poście do skarbonek, które zostaną przekazane siostrom pallotynkom na prowadzenie przedszkola i szkoły w Kamerunie. Zebrano około 10 tysięcy zł.

10. Zapraszamy parafian do prac porządkowych przy Kościele i Cmentarzu Parafialnym w sobotę, 27 kwietnia od godziny 9.00.

11. Zostało kilka wolnych miejsc na pielgrzymkę na Warmię, Mazury i Suwalszczyznę.

12. Na renowację tarasu i schodów wejściowych do Kościoła, w niedzielę zebrano około 20 tysięcy zł. Serdeczne Bóg zapłać!

13. Nagrody za palmy zostną rozdane dziś po Mszy św. o godzinie 11.30.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
14.04.2019 r. – 6. niedziela wielkiego postu – Niedziela Palmowa

1. Dziś Kościół obchodzi pamiątkę uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Gałązkami palmowymi pozdrawiamy Chrystusa jako naszego Pana i Króla. Palmy kładziemy także na grobach naszych bliskich jako znak zmartwychwstania i życia. Łączymy się dzisiaj poprzez dzieje z rzeszami w Jerozolimie, które niegdyś witały Jezusa słowami: Hosanna Synowi Dawida! Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie!

2. Niedzielą dzisiejszą rozpoczyna się Wielki Tydzień poświęcony rozważaniu tajemnic męki, śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa. Dziś po pierwszej Mszy św. będzie Droga Krzyżowa. Uroczyste poświęcenie palm i procesja będą na Mszy św. o godzinie 11.30. Po Mszy św. będą Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, a następnie konkurs palm.

3. Liturgia Wielkiego Tygodnia jest szczególnie bogata i wymowna. Od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiego Czwartku Msze św. będą odprawiane o godzinie 18.00. Od poniedziałku do środy, po Mszy św. wieczornej będzie okazja do skorzystania z sakramentu pokuty.

4. W czasie Triduum istnieje możliwość zyskania odpustu zupełnego przez wszystkich, którzy wypełniwszy zwykłe warunki odpustu, spełnią następujące dzieła:

a) w Wielki Czwartek – udział we Mszy św. Wieczerzy Pańskiej i uroczyste odmówienie hymnu Przed tak wielkim Sakramentem,

b) w Wielki Piątek – pobożny udział w Adoracji Krzyża, ucałowanie krzyża w czasie celebracji Liturgii na cześć Męki Pańskiej,

c) w Wielką Sobotę – udział w liturgii Wigilii Paschalnej i odnowienie przyrzeczeń chrztu świętego.

5. Porządek obrzędów Triduum Paschalnego

– W Wielki Czwartek o godzinie 18.00 Msza święta Wieczerzy Pańskiej, przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy i adoracja do godziny 21.00.

– W Wielki Piątek wspólna adoracja Pana Jezusa w ciemnicy dla dzieci i młodzieży szkolnej od godziny 9.00 do 10.00.

– Droga Krzyżowa w Wielki Piątek zostanie odprawiona o godzinie 17.00, następnie o godzinie 18.00 rozpoczniemy rozważanie Męki Pańskiej, adorację Krzyża oraz zostanie udzielona Komunia Święta. Na zakończenie Liturgii przeniesiemy Pana Jezusa do grobu i rozpocznie się adoracja, która potrwa do godziny 24.00. Na godzinę 22.00 zapraszamy na Drogę Krzyżową wszystkie małżeństwa. Na godzinę 23.00 do adorowania Pana Jezusa zapraszamy młodzież z naszej parafii, szczególnie kandydatów do bierzmowania.

– Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian do na wspólne i indywidualne adoracje. Przypominamy, że w Wielki Piątek obowiązuje post ścisły. Zachęcamy parafian do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych także w Wielką Sobotę, aż do Wigilii Paschalnej.

– W Wielką Sobotę poświęcenie pokarmów w Kościele Parafialnym będzie o godzinie: 10.00, 11.00 i 12.00, a w Kaplicy w Adamkach o godzinie 10.30. Na poświęcenie pokarmów przynosimy skarbonki z jałmużną wielkopostną. Ofiara zostanie przekazana siostrom pallotynkom z Kamerunu.

– Zachęcamy serdecznie do nawiedzania i adorowania Pana Jezusa w grobie w Wielką Sobotę do godziny 19.00, kiedy rozpocznie się Msza św, z poświeceniem ognia, paschału i wody chrzcielnej. Będzie to Msza św. z procesją rezurekcyjną, na którą wszystkich serdecznie zapraszamy. Ksiądz Proboszcz składa parafianom i gościom najserdeczniejsze życzenia, obfitych łask Bożych i szczęśliwych Świąt Wielkanocnych.

6. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 18.00 † Bronisław Gabryś w 3. rocznicę śmierci

wtorek,  godz. 18.00 † Helena Rom

środa, godz. 18.00 † Stefania Płachetka

czwartek,  godz. 18.00 w intencji Rycerzy Niepokalanej z naszej parafii

sobota, godz. 19.00 † Władysław Michulec z zięciem Zdzisławem

7. W przyszłą niedzielę ofiary zebrane na tacę zostaną przekazane na remont tarasu i schodów wejściowych do Kościoła. Bóg zapłać za ofiary!

8. Spotkanie z kandydatami do bierzmowania będzie w Wielki Piątek o godzinie 22.45 na plebanii.

9. Bardzo prosimy o pomoc przy sprzątaniu terenu wokół Kościoła parafialnego i cmentarza w sobotę, 27 kwietnia.

10. Na stoliku pod chórem leżą bezpłatne gazetki “Wieści z Jeleśni”. Zachęcamy do czytania!

11. Bóg zapłać za ofiary na kwiaty do Bożego Grobu, w tym tygodniu dziękujemy:

– Pani Barbarze Kosibor – 100 zł,

– przysiółkowi “Piechówka” – 245 zł,

– Róży Kobiet p.w. Matki Bożej Niepokalanej  – 80 zł,

– Róży Kobiet p.w. Matki Bożej Fatimskiej – 110 zł,

– pewnej rodzinie – 100 zł.

12. Ogłoszenie Ojców Franciszkanów z Rychwałdu:

Franciszkanie z Rychwałdu zapraszają na Warsztaty Muzyki Liturgicznej, które odbędą się w dniach od 1-3 maja, a poprowadzone będą przez Katarzynę i Stanisława Młynarskich, profesjonalistów w zakresie emisji głosu i muzyki liturgicznej. Oprócz ćwiczeń praktycznych z emisji głosu i śpiewu wielogłosowego, będzie można dowiedzieć się jak założyć i poprowadzić scholę we własnej parafii, jak dobrać pieśni do liturgii i wykonywać psalmy, a o praktycznych aspektach muzyki w liturgii opowie ksiądz biskup Piotr Greger. Więcej informacji na stronie http://www.rychwald.franciszkanie.pl/index.php?s=86&cid=1000&t=Warsztaty+Muzyki+Liturgicznej.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
07.04.2019 r. – 5. niedziela wielkiego postu

1. Dziś przypada 5 niedziela wielkiego postu. Przebaczenie popełnionej winy, pojednanie z Bogiem i z ludźmi – do tego jesteśmy wezwani szczególnie w czasie wielkiego postu. Jezus Chrystus zaprasza nas zwłaszcza dziś, by to czynić, przypominając o Bożym miłosierdziu względem grzeszników. Doświadczenie Bożego miłosierdzia uzdalnia nas samych do okazywania miłosierdzia innym, przekazujemy dalej to, co otrzymaliśmy.

2. Konferencja Episkopatu Polski postanowiła zachować od 5 niedzieli wielkiego postu zwyczaj zasłaniania krzyży, które odsłaniamy dopiero po wielkopiątkowej Liturgii na cześć Męki Pańskiej.

3. W przyszłą niedzielę, 14 kwietnia, przypada Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej. Zapraszamy wiernych na uroczyste pobłogosławienie gałązek palmowych na Mszę św. o godzinie 11.30. Po Gorzkich Żalach będzie zorganizowany konkurs na najpiękniejszą palmę.

4. W Niedzielę Palmową obchodzony jest Światowy Dzień Młodzieży, która gromadzi się pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego w kościele katedralnym. Początek liturgii o godzinie 13.30 przed kościołem Trójcy Przenajświętszej w Bielsku-Białej.

5. W tym tygodniu Msze święte będą odprawiane o godzinie 18.00, z wyjątkiem środy – Msza św. będzie odprawiona o 7.00.

6. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 18.00 † Helena Rom

wtorek,  godz. 18.00 † Stanisław Janik w 1. rocznicę śmierci z rodzicami

środa, godz. 7.00 † Józef Maślanka z żoną Anną

godz. 16.00 w Adamkach w intencji członków Apostolstwa Dobrej Śmierci

czwartek,  godz. 18.00 za parafian

piątek, godz. 18.00 w intencji Rycerzy Niepokalanej z naszej parafii

sobota, godz. 18.00 † Józef Piecha z żoną Józefą

7. Dziękujemy przysiółkowi “Madeje” za ofiary na sprzątanie Kościoła.
W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Dolina i Garleje”.

8. Jest możliwość przystąpienia do sakramentu Spowiedzi św. w Kościele parafialnym w Jeleśni we środę, 10 kwietnia, w godzinach 8.00 – 9.00, 14.45 – 15.30 i 16.45 – 18.00.

9. Odwiedziny chorych będą również w najbliższy piątek, 12 kwietnia od godziny 9.00. Prosimy o zgłaszanie chorych.

10. Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu w Kaplicy w Adamkach będzie we środę, 10 kwietnia w godzinach od 9.30 do 16.00. Następnie, na zakończenie adoracji, zostanie odprawiona Msza św. w intencji członków Apostolstwa Dobrej Śmierci.

11. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na kwiaty do Bożego Grobu, w tym tygodniu dziękujemy:

– przysiółkowi “Koło sklepu” – 120 zł,

– Róży Męskiej p.w. NMP Królowej Polski – 200 zł,

– Madeje – 110 zł,

– Róży Kobiet p.w. Imienia Maryi – 100 zł.

12. Serdecznie zapraszamy na Drogę Krzyżową z udziałem Dzieci z Katolickiego Przedszkola Niepublicznego, która odbędzie w najbliższy piątek, 12 kwietnia, w Kościele parafialnym w Pewli Wielkiej o godzinie 14.30. Szczególnie gorąco zachęcamy najmłodszych członków naszej parafii do włączenia się we współną modlitwę z przedszkolakami.

13. Apostolstwo Dobrej Śmierci zaprasza na Drogę Krzyżową na Matyskę w dniu 9 kwietnia 2019 (wtorek). Zbiórka przed Kościołem parafialnym o godzinie 14.30. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do Zelatorki.

14. Apostolstwo Dobrej Śmierci we środę, 10 kwietnia, zaprasza na wspólną adorację Najświętszego Sakramentu w Kaplicy w Adamkach od godziny 15.00 do 16.00. Na zakończenie adoracji zostanie odprawiona Msza św. w intencji członków ADŚ.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
31.03.2019 r. – 4. niedziela wielkiego postu

1. Raduj się, Jerozolimo – głosi antyfona na wejście liturgii 4 niedzieli wielkiego postu. Kieruje naszą myśl ku niebieskiemu Jeruzalem, w którym kiedyś wszyscy ludzie dobrej woli zamieszkają razem na zawsze. Jeruzalem to również ci, którzy są gotowi słuchać Pana Zastępów, ponieważ Jego słowo uznają za miarę swojego życia: ludzie gotowi do nawrócenia i postępowania zgodnie z wolą Boga, kierujący się miłością bliźniego. Do tego miasta jesteśmy zaproszeni przez Króla niebios. Jak ojciec z miłosierną miłością przyjmuje syna marnotrawnego i przebacza mu, tak samo nasz Ojciec w niebie przyjmuje nas i przebacza, abyśmy z żywą wiarą i szczerym oddaniem śpieszyli ku nadchodzącym Świętom Wielkanocnym (tekst Kolekty).

2. We wtorek, 2 kwietnia, przypada 14. rocznica śmierci św. Jana Pawła II, papieża.

3. W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, pierwszy piątek oraz pierwsza sobota miesiąca. W czwartek modlimy się za tych, którzy pracują na niwie Pańskiej i prosimy o dar nowych powołań do służby Bożej. W piątek oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, a w sobotę czcimy Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny.

4. Odwiedziny chorych będą w pierwszy piątek, 5 kwietnia od godziny 9.00. Prosimy o zgłaszanie chorych.

5. Spowiedź święta, w pierwszy piątek miesiąca w Kościele parafialnym, będzie od godziny 16.00 do 18.00.

6. W tym tygodniu Msze święte będą odprawiane o godzinie 18.00.

7. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 18.00 † Szczepan Brańka z żoną Magdaleną i synem Józefem

wtorek,  godz. 18.00 † Jan Piecha w 11. rocznicę śmierci z żoną Julią

środa, godz. 18.00 za parafian

czwartek,  godz. 18.00 † Jolanta Piecha w 3. rocznicę śmierci

piątek, godz. 18.00 † Stefania Płachetka

sobota, godz. 18.00 † Maria Kozieł z mężem Tomaszem

8. Dziękujemy przysiółkowi “Janiki cz. II” za ofiary na sprzątanie Kościoła.
W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Madeje”.

9. Dziś po Gorzkich Żalach w Kościele odbędzie się spotkanie z kandydatami do sakramentu bierzmowania przed wyjazdem do Kalwarii Zebrzydowskiej.

10. Zapraszamy do zapisów na wyjazd do kina Helios w Bielsku-Białej na film “Miłość i Miłosierdzie”. Dokładna data wyjazdu zostanie ogłoszona w przyszłą niedzielę.

11. Jest jeszcze kilka miejsc na pielgrzymkę na Warmię, Mazury i Suwalszczyznę. Zapraszamy!

12. Przypominamy o ogłoszeniu Pani Wójt Anny Wasilewskiej

WIOSENNE SPRZĄTANIE GMINY

Drodzy mieszkańcy,

zbliżające się Święta Wielkanocne są dobrym pretekstem, aby “po gospodarsku” spojrzeć na swoje otoczenie. Wójt Gminy Jeleśnia występuje z inicjatywą “WIOSENNEGO SPRZĄTANIA GMINY”, polegającej na usunięciu jak największej ilości śmieci z miejsc należących do tzw. przestrzeni publicznej, które są ogólnodostępne i stanowią wizytówkę miejscowości – tereny nadrzeczne, dzikie wysypiska, drogi i rowy przydrożne, place, parkingi, ścieżki rowerowe i inne miejsca będące zagrożeniem dla środowiska oraz negatywnie wpływające na wizerunek naszej gminy.

Do “WIOSENNEGO SPRZĄTANIA GMINY” zachęcamy w ostatnim tygodniu marca wszystkich mieszkańców sołectw, uczniów szkół, jednostki OSP, kluby sportowe, członków stowarzyszeń, przedsiębiorców, radnych, sołtysów i urzędników.

Uczestnicy akcji zostaną wyposażeni przez Urząd Gminy Jeleśnia w worki oraz rękawiczki jednorazowe i proszeni są o poinformowanie Zakładu Gospodarki Komunalnej lub Urzędu Gminy Jeleśnia o miejscu złożenia zebranych worków ze śmieciami w celu ich odbioru.

Wójt Gminy Jeleśnia

Anna Wasilewska

Sprzątanie Pewli Wielkiej będzie 6 kwietnia 2019 r. w godzinach od 10.00 do 14.00. Worki do zabrania będą wyłożone na parkingu przy Kościele parafialnym i przy Szkole w Adamkach.

Pani Wójt prosi również Strażaków z OSP o obcięcie gałęzi, które wystają na drogi w naszej wiosce.

13. Bardzo prosimy chętnych parafian do pomocy w pracach ogrodowych i sprzątaniu terenu wokół Kościoła i Cmentarza parafialnego w sobotę, 6 kwietnia.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
24.03.2019 r. – 3. niedziela wielkiego postu

1. Dziś przypada 3 niedziela wielkiego postu. Świat i nasze życie są nieraz skomplikowane: coś nami wstrząsa, innym razem tracimy grunt pod nogami. Wobec tych sytuacji pojawiają się pytania pełne wątpliwości: czy Bóg rzeczywiście istnieje? Dlaczego dopuszcza tyle cierpienia? Właśnie w takiej sytuacji słyszymy Jego zapewnienie, że o wszystkim wie, ludzkie cierpienie jest Mu bliskie i każe Mu działać. Bóg objawia się ludziom poprzez Mojżesza, którego posyła jako wyzwoliciela Izraelitów, podając swoje imię: Jestem, który Jestem – jestem Bogiem zawsze istniejącym, który jest tu i teraz, Zbawicielem i  Wybawicielem. Objawia się przede wszystkim w Jezusie Chrystusie, naszym jedynym Odkupicielu, który jest obecny we wspólnocie zgromadzonej na sprawowanie liturgii. Otwórzmy nasze serca na słowo Dobrej Nowiny, zapewniające, że On jest.

2. W poniedziałek, 25 marca, przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to zarazem Dzień Świętości Życia. Ofiara zebrana w tym dniu do koszyczka pod chórem, jest przeznaczona na Dom Matki i Dziecka. W tym dniu przypada 27. rocznica erygowania naszej diecezji. Modlimy się za nasz Kościół partykularny.

3. Jutro, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Msze święte będą odprawiane o godzinie 7.30 i 17.00 w Kościele parafialnym i o 15.30 w Kaplicy w Adamkach.

4. W tym tygodniu Msze święte będą odprawiane o godzinie 17.00, z wyjątkiem soboty – Msza św. zostanie odprawiona o godzinie 16.00.

5. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 7.30 w intencji Róży Kobiet pw. Zwiastowania NMP z Piechówki

      godz. 17.00 † Maria Michulec

wtorek,  godz. 17.00 † Jan Hulbój w 1. rocznicę śmierci

środa, godz. 17.00 † Antoni Uflant z żoną Wandą

czwartek,  godz. 17.00 † Stefan Kosibor

piątek, godz. 17.00 † Małgorzata Dulańska

sobota, godz. 17.00 w 50. rocznicę ślubu Anny i Włodzimierza Surówka

6. Dziękujemy przysiółkowi “Chałpiska i Janiki” za ofiary na sprzątanie Kościoła.
W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Janiki cz. II”.

7. Zapraszamy do uczestnictwa w Drodze Krzyżowej w piątki o godzinie 16.30 oraz w niedziele po Mszy świętej o godzinie 8.00, a także na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedziele po Mszy świętej o godzinie 11.30.

8. W ubiegłą niedzielę na renowację tarasu i schodów zostało zebranych (łącznie z wpłatami na konto parafii) ponad 20 tys. zł. Za te ofiary wszystkim składam serdeczne Bóg zapłać.

9. Powstają nowe parkingi od kaplicy przedpogrzebowej do cmentarza parafialnego.

10. Spotkanie kandydatów do Sakramentu bierzmowania przed wyjazdem do Kalwarii Zebrzydowskiej będzie w przyszłą niedzielę po Gorzkich Żalach w Kościele. Obecność wszystkich kandydatów obowiązkowa.

11. Są jeszcze miejsca na pielgrzymkę na Warmię Mazury i Suwalszczyznę. Zachęcamy do zapisów!

12. Ogłoszenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pewli Wielkiej

W odpowiedzi na Państwa pytania, które niejednokrotnie zadawane były przy kolędzie dotyczące kiermaszu prowadzonego przez Środowiskowy Dom Samopomocy. Wychodzimy do Państwa z następującą propozycją.

Na stoliku pod chórem znajdują się prace podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Pewli Wielkiej. W tym roku w ramach działalności naszej Parafii na rzecz osób niepełnosprawnych przebywających pod naszym Kościołem, zapraszamy do zakupu ich prac wielkanocnych. Obok prac znajduje się skrzynka, do której Państwo mogą wrzucać darowizny na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Pewli Wielkiej, zabierając sobie pracę, która się spodobała. Przy pracach są minimalne ceny. Gdyby mógł ktoś ofiarować więcej, będzie mile widziane. Prace będą wystawiane do Niedzieli Wielkanocnej. Wielkość ofiary po przeliczeniu wszystkich składek będzie ogłoszona po Świętach Wielkanocnych, a ofiara przelana na konto Środowiskowego Domu na cele prowadzenia terapii z osobami niepełnosprawnymi.

Zapraszamy wszystkich do składania ofiar i zakupu prac.

13. Ogłoszenie od Wójta Gminy Jeleśnia Pani Anny Wasilewskiej

WIOSENNE SPRZĄTANIE GMINY

Drodzy mieszkańcy,

zbliżające się Święta Wielkanocne są dobrym pretekstem, aby “po gospodarsku” spojrzeć na swoje otoczenie. Wójt Gminy Jeleśnia występuje z inicjatywą “WIOSENNEGO SPRZĄTANIA GMINY”, polegającej na usunięciu jak największej ilości śmieci z miejsc należących do tzw. przestrzeni publicznej, które są ogólnodostępne i stanowią wizytówkę miejscowości – tereny nadrzeczne, dzikie wysypiska, drogi i rowy przydrożne, place, parkingi, ścieżki rowerowe i inne miejsca będące zagrożeniem dla środowiska oraz negatywnie wpływające na wizerunek naszej gminy.

Do “WIOSENNEGO SPRZĄTANIA GMINY” zachęcamy w ostatnim tygodniu marca wszystkich mieszkańców sołectw, uczniów szkół, jednostki OSP, kluby sportowe, członków stowarzyszeń, przedsiębiorców, radnych, sołtysów i urzędników.

Uczestnicy akcji zostaną wyposażeni przez Urząd Gminy Jeleśnia w worki oraz rękawiczki jednorazowe i proszeni są o poinformowanie Zakładu Gospodarki Komunalnej lub Urzędu Gminy Jeleśnia o miejscu złożenia zebranych worków ze śmieciami w celu ich odbioru.

Wójt Gminy Jeleśnia

Anna Wasilewska

Sprzątanie Pewli Wielkiej będzie 6 kwietnia 2019 r. w godzinach od 10.00 do 14.00. Worki do zabrania będą wyłożone przy Kościele parafialnym i przy Szkole w Adamkach.

14. Integracyjna Droga Krzyżowa

Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Pewli Wielkiej i Oaza Dzieci Bożych zapraszają   wszystkich na  Drogę   Krzyżową ulicami  naszej  miejscowości.

Poszczególne stacje Drogi Krzyżowej będą prowadzić podopieczni ośrodka i młodzież.

Z modlitwą i śpiewem wyruszymy spod Krzyża Misyjnego w piątek 29 marca o godzinie 14.30 w stronę Janików. Zakończenie nabożeństwa odbędzie się w kapliczce na Piekle.

Nabożeństwo będzie trwało około 2 godziny.

Zapraszamy!

15. Przypominamy o zapisach do Katolickiego Przedszkola Niepublicznego w Pewli Wielkiej na nowy rok szkolny 2019/2020.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 2,5 do 5 lat.

Rodzice zainteresowani zapisaniem dziecka niekoniecznie od września, lecz od każdego innego miesiąca w trakcie roku szkolnego 2019/2020 także są zobowiązani do złożenia karty zapisu dziecka do przedszkola.

Karty przyjęć do przedszkola znajdują się w naszej placówce. Można się po nie zgłaszać od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do 15.00. Mających pytania lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu telefonicznego w godzinach od 8.00 do 16.00.

Liczba miejsc ograniczona.

16. Przypominamy o zapisach na VII Pieszą Diecezjalną Pielgrzymkę do Łagiewnik oraz o zapisach na Nocną Drogę Krzyżową z Lachowic do Rychwałdu.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
17.03.2019 r. – 2. niedziela wielkiego postu

1. Dziś przypada 2 niedziele wielkiego postu. Gromadząc się na liturgii eucharystycznej, przynosimy Bogu nasze życie z jego jasnymi chwilami dumy i radości, dzięki którym nabieramy nowych sił. Przynosimy także momenty smutku i próby, wypadki losowe i szarość dnia codziennego. W tych wszystkich doświadczeniach wspiera nas słowo Boże, które prowadzi nas po Bożych szlakach ziemi. Dziękując Bogu za jego obecność, uwielbijmy naszego Pana poprzez wspólną modlitwę w czasie Mszy świętej.

2. W dzisiejszą niedzielę rozpoczynamy w naszej parafii rekolekcje wielkopostne, które poprowadzi o. Arkadiusz Bąk, franciszkanin z Harmęży. Program rekolekcji znajduje się na stoliku pod chórem oraz na stronie internetowej parafii.

3. Dziś modlitwą i ofiarą (do koszyczka pod chórem) wspieramy dzieci Afryki (dzieło Ad gentes). Bóg zapłać za ofiary!

4. Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary złożone na tacę, które będą przeznaczone na renowację tarasu i schodów przy Kościele.

5. Dziś będzie dodatkowa Msza św. o godzinie 16.00 z nauką ogólną dla wszystkich, a po Mszy św. będzie nauka stanowa dla mężczyzn. Serdecznie zapraszamy!

6. We wtorek, 19 marca, przypada liturgiczna uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Jest to też dzień spowiedzi w naszej parafii. Szczegóły w programie rekolekcji.

7. Zapraszamy kandydatów do bierzmowania na naukę stanową dla młodzieży we wtorek po Mszy św. wieczornej. A po nauce będzie ważne spotkanie dla kandydatów.

8. Wraz z opiekunem cmentarza Panem Pawłem Waligórą bardzo prosimy, by wieńce i trawę wrzucać do miejsca przeznaczonego na spalarnię, nie do przedsionka i nie do kontenera.

9. W tym tygodniu Msze święte będą odprawiane o godzinie 17.00.

10. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 17.00 † Józef Gabryś w 5. rocznicę śmierci

wtorek,  godz. 8.00 † Józef Póda

   godz. 17.00 w 18. rocznicę urodzin Klaudii Waligóra

środa, godz. 8.00 † Wojciech Hulbój z dwiema żonami

godz. 17.00 † Józef Byrtek

czwartek,  godz. 17.00 † Henryk Szarpak

piątek, godz. 17.00 w 50. rocznicę urodzin Adama Pudy

sobota, godz. 17.00 † Bronisław Buława w 6. rocznicę śmierci z żoną Anną

11. Dziękujemy przysiółkowi “Koło Toru cz. III” za ofiary na sprzątanie Kościoła.
W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Chałpiska i Janiki”.

12. Zapraszamy do uczestnictwa w Drodze Krzyżowej w piątki o godzinie 16.30 oraz w niedziele po Mszy świętej o godzinie 8.00, a także na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedziele po Mszy świętej o godzinie 11.30.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
10.03.2019 r. – 1. niedziela wielkiego postu

1. Dziś 1 niedziela wielkiego postu. Począwszy od Środy Popielcowej zostaliśmy obdarowani czasem czterdziestu dni nawrócenia i pokuty, kiedy mamy postępować w rozumieniu tajemnicy Chrystusa i dzięki Jego łasce prowadzić święte życie (fragment z Kolekty). Bowiem tak samo jak Jezus był kwestionowany i wystawiany na próbę, podobnie nasza wiara będzie poddawana w wątpliwość i wystawiana na przeróżne pokusy współczesności. Orędzie Boże niosące wolność jest dla nas pomocą, żebyśmy wewnętrznie przygotowali się do świąt paschalnych i codziennie potwierdzali nasze życie świadectwem wiary.

Zapraszamy do uczestnictwa w Drodze Krzyżowej w piątki o godzinie 16.30 oraz w niedziele po Mszy świętej o godzinie 8.00, a także na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedziele po Mszy świętej o godzinie 11.30.

2. W piątek, 15 marca, modlimy się do Miłosierdzia Bożego z racji trzeciego piątku miesiąca.

3. W przyszłą niedzielę, 17 marca, modlitwą i ofiarą (do koszyczka pod chórem) wspieramy dzieci Afryki (dzieło Ad gentes). Bóg zapłać za wszystkie ofiary!

4. W tym tygodniu Msze święte będą odprawiane o godzinie 17.00, z wyjątkiem piątku – Msza święta zostanie odprawiona po Drodze Krzyżowej.

5. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 17.00 o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Franciszka Janika

wtorek,  godz. 17.00 † Stefania Kapała

środa, godz. 17.00 † Józef Pluta w 3. rocznicę śmierci

czwartek,  godz. 17.00 † Helena Krzyżowska i za zmarłych z rodziny Płazów

piątek, godz. 17.00 † Bolesław Żydek z żoną Heleną

sobota, godz. 17.00 † Józef Dybczak z żoną Marią w 7. rocznicę śmierci

6. Dziękujemy przysiółkowi “Koło Toru cz. II” za ofiary na sprzątanie Kościoła.
W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Koło Toru cz. III”.

7. Ze stolika pod chórem można zabierać skarbonki na jałmużnę wielkopostną. Skarbonki z ofiarą przyniesiemy w Wielką Sobotę na poświęcenie pokarmów. Bóg zapłać za ofiary!

8. W przyszłą niedzielę, 17 marca, rozpoczynamy w naszej parafii rekolekcje wielkopostne. Program rekolekcji znajduje się na stoliku pod chórem oraz na stronie internetowej.

9. Na stoliku pod chórem znajdują się także koperty, do których można składać ofiarę na renowację tarasu i schodów wejściowych. Ofiarę w kopertach można składać na tacę w każdą 3. niedzielę miesiąca. Jest także możliwość składania ofiar na konto bankowe Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbego, Pewel Wielka 485: 36 8118 0002 0000 1081 2000 0010. Za wszystkie ofiary składam serdeczne Bóg zapłać!

10. Bardzo prosimy o właściwe parkowanie samochodów.

11. Zawiadomienie Zarządu OSP w Pewli Wielkiej

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Pewli Wielkiej przypomina, że w przyszłą sobotę, 16 marca o godzinie 17, w remizie OSP odbędzie się walne zebranie sprawozdawcze. Obecność druhów obowiązkowa.

Prezes OSP w Pewli Wielkiej

Marcin Mąkinia

12. Ogłoszenie Sołtysa Pewli Wielkiej

Sołtys Pewli Wielkiej informuje, że pierwsza rata podatku rolnego i za śmieci będzie odbierana w dniu 15 marca 2019 r. w OSP Pewel Wielka od godziny 8.00 do 10.00 oraz w Szkole w Adamkach od godziny 10.15 do 12.00.

13. Komunikat w sprawie VII Pieszej Pielgrzymki Diecezji Bielsko – Żywieckiej do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i do Sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie Łagiewnikach w dniach 30 kwietnia – 3 maja 2019 r.

Zapisy na Pieszą Pielgrzymkę Diecezji Bielsko – Żywieckiej do Łagiewnik trwają od 25 lutego do 31 marca 2019 r. w parafii pw. Narodzenia NMP w Żywcu u ks. Jerzego Łukowicza. Można zapisywać się za pośrednictwem internetu na stronie pielgrzymki: www.faustyna.bielsko.pl.

Wierni zapisujący się na pielgrzymkę wypełniają kwestionariusz i wnoszą opłatę na cele organizacji pielgrzymki w wysokości 50 zł. Można zapisać się także na autobus powrotny.

Księdzem odpowiedzialnym za organizację pielgrzymki oraz jej głównym przewodnikiem jest ks. Tomasz Sroka, tel. 696 464 434. Szczegóły dotyczące pielgrzymki są dostępne na stronie internetowej: www.faustyna.bielsko.pl.

14. Dekanalne Spotkanie Młodych

30 marca 2019 roku o godzinie 17.00 w parafii NMP Królowej Polski odbędzie się Dekanalne Spotkanie Młodych. W imieniu własnym, jak również Dekanalnego Duszpasterstwa Młodzieży, pragnę zaprosić młodzież wraz z opiekunami.

Takie spotkania młodych są bardzo potrzebne. Pozwalają się spotkać na wspólnej modlitwie i nawiązać relacje z drugim człowiekiem. Dlatego zapraszam wszystkich chętnych młodych z parafii, aby sobotni wieczór spędzili wspólnie z Panem Bogiem i swoimi duszpasterzami.

Pozdrawiam,

ks. Łukasz Kita

15. Nocna Droga Krzyżowa z Lachowic do Rychwałdu

Zachęcamy parafian o dobrej kondycji do wzięcia udziału w Nocnej Drodze Krzyżowej z Lachowic do Sanktuarium Matki Bożej w Rychwałdzie w dniu 12 kwietnia 2019 r.

W roku 2018 udział w Drodze Krzyżowej wzięło udział 650 osób. Trasa ma długość około 24 km i przebiegała będzie drogami asfaltowymi.

Na czas pielgrzymowania organizatorom oraz wszystkim uczestnikom, pasterskiego błogosławieństwa udziela JE Bp Roman Pindel.

Organizatorem pielgrzymki jest Sołectwo Lachowice, tel. 608-410-733.

16. Zapraszamy na pielgrzymkę na Warmię, Mazury i Suwalszczyznę organizowaną przez naszą parafię! Więcej informacji na stronie internetowej w aktualnościach.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
03.03.2019 r. – 8. niedziela zwykła

1. Dziś 8 niedziela zwykła. Samoocena jest pierwszym krokiem w kierunku poprawy. Łatwo powiedzieć, ale trudniej tego dokonać. Często dzieje się tak, że potępiamy innych ludzi, aby tylko znaleźć kogoś, kogo można uczynić odpowiedzialnym za zaistniałą sytuację. Solidna ocena siebie samego jest pierwszym krokiem w kierunku poprawy – tego wymaga również Jezus. Celem jest, byśmy podążając w naszym życiu właściwą drogą, przynosili dobre owoce. Aby ten cel osiągnąć, należy przede wszystkim pracować nad własnymi błędami, a nie innych. Prośmy zatem Pana o miłosierdzie oraz motywację do poprawy.

2. Dzisiejsza niedziela jest ostatnią niedzielą przed tegorocznym Wielkim Postem. Rozpoczynamy czas czterdziestogodzinnego nabożeństwa poprzedzającego ten szczególny okres w roku liturgicznym. Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu od godziny 12.30 do 18.00 w Kościele Parafialnym oraz w Kaplicy w Adamkach od godziny 11.00 do 15.00.

3. Od dziś do soboty włącznie będzie trwał 52. Tydzień modlitw o trzeźwość narodu. Jest to czas przebłagania za pijaństwo i inne grzechy, a także czas podejmowania ofiar w intencji nawrócenia grzeszników. Zachęcamy do podejmowania przyrzeczeń abstynenckich.

4. W poniedziałek, 4 marca, przypada święto Św. Kazimierza, królewicza.

5. W tym tygodniu, 6 marca, przypada Środa popielcowa. Wraz z całym Kościołem rozpoczynamy okres wielkopostnej pokuty. Jest to dzień postu i wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. W środę, piątek i sobotę przypadają Kwartalne Dni Modlitwy o ducha pokuty. Zachęcamy wiernych do postu i innych uczynków pokutnych, zwłaszcza dzieł miłosierdzia, a także ograniczenia spożycia napojów alkoholowych. Zapraszamy wiernych do udziału w tradycyjnych nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żalów. Przypominamy, że wierny, który odprawia pobożnie Drogę Krzyżową może uzyskać odpust zupełny, spełniając przy tym zwykłe warunki odpustu.

6. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej będzie odprawiane w Wielkim Poście w Kościele Parafialnym w piątki o godzinie 16.00 oraz w niedziele po Mszy świętej o godzinie 8.00. Gorzkie Żale będą odprawiane w niedziele po Mszy świętej o godzinie 11.30. Kazania pasyjne będą głosić franciszkanie z Koszarawy Bystrej.

7. W Środę Popielcową Msze święte z obrzędem posypania głów popiołem, na znak pokuty i nawrócenia, będą odprawiane w Kościele Parafialnym o godzinie 8.00 i 17.00, a w Kaplicy w Adamkach o godzinie 15.30.

8. W tym tygodniu Msze święte będą odprawiane o godzinie 16.00, z wyjątkiem Środy Popielcowej oraz piątku – Msza święta zostanie odprawiona po Drodze Krzyżowej.

9. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 16.00 † Bronisław Rom w 5. rocznicę śmierci

wtorek,  godz. 16.00 † Henryk Szarpak

środa, godz. 15.30 (w Kaplicy w Adamkach) † Małgorzata Dulańska

czwartek,  godz. 16.00 † Franciszek Kosibor z żoną Franciszką

piątek, godz. 16.30 w intencji członków Apostolstwa Dobrej Śmierci

sobota, godz. 16.00 † Tadeusz Gracjasz w 5. rocznicę śmierci

10. Dziękujemy przysiółkowi “Koło Toru cz. I” za ofiary na sprzątanie Kościoła.
W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Koło Toru cz. II” od Pani Jadwigi Wiewióry.

11. Na spotkaniu Rady Duszpasterskiej i Rady Ekonomicznej ustalono, że w każdą trzecią niedzielę miesiąca składka z kopert zostanie przeznaczona na remont tarasu i schodów wejściowych do Kościoła. Na spotkaniu ustalono również, że wysokość składki na sprzątanie Kościoła od rodziny będzie wynosić 25 zł.

12. Komunikat z Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Żywcu

Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z Kierownikiem Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Żywcu zapraszają wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjno – promocyjne, dotyczące zasad przyznawania płatności do gruntów rolnych na kampanię 2019. Spotkanie odbędzie się w dniu 04.03.2019 r. o godzinie 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Jeleśni.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
24.02.2019 r. – 7. niedziela zwykła

1. Dziś przypada 7 niedziela zwykła. Kto cię prosi, temu daj! Kto ci coś zabiera, temu jeszcze dołóż! Czyńcie dobrze tym, którzy was nienawidzą! Temu, kto cię uderzył w prawy policzek, nadstaw i drugi! Miłujcie waszych nieprzyjaciół! Jakie będzie nasze życie, gdy to wszystko uczynimy, gdy owe napomnienia staną się w naszej codzienności rzeczywistością? Kiedy jednak odważymy się na takie zachowania, wówczas zaczniemy współtworzyć lepszy, bardziej przyjazny i serdeczniejszy świat, a sami poczujemy powiew wewnętrznej wolności dzieci Bożych.

2. W tym tygodniu przypadają: pierwszy piątek oraz pierwsza sobota miesiąca. Pamiętamy o Godzinie Świętej przed pierwszym piątkiem. Modlimy się o dar nowych powołań do służby w Kościele, czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa i oddajemy cześć Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. W pierwszy piątek będzie możliwość przystąpienia do sakramentu spowiedzi św. od godziny 14.00 do 16.00. Po Mszy św. o 16.00 będzie odprawione nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

3. Prosimy o zgłaszanie chorych do odwiedzin w pierwszy piątek. Odwiedziny rozpoczną się od godziny 9.00.

4. Przyszła niedziela, 3 marca, jest ostatnią przed tegorocznym okresem wielkiego postu. Rozpoczynamy nabożeństwo czterdziestogodzinne.

5. Tegoroczne rekolekcje wielkopostne w naszej parafii rozpoczną się w drugą niedzielę Wielkiego Postu, 17 marca i potrwają do środy 20 marca. Poprowadzi je franciszkanin z Harmęży o. Arkadiusz Bąk, pochodzący z Pewli Ślemieńskiej (http://harmeze.franciszkanie.pl/).

6. Sakrament Bierzmowania w naszej parafii będzie 21 czerwca 2019 roku o godzinie 17.00. Sakramentu udzieli ksiądz biskup Piotr Greger. Kandydaci, którzy nie zaliczyli egzaminu, mają możliwość go zdać w sobotę, 2 marca od godziny 9.00 do 10.00.

7. W tym tygodniu Msze święte będą odprawiane o godzinie 16.00, z wyjątkiem poniedziałku – Msza święta zostanie odprawiona o godzinie 7.00.

8. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 7.00 † Czesław Lach

wtorek,  godz. 16.00 † Anna Pluta z siostrami

środa, godz. 16.00 † Jan Strzałka

czwartek,  godz. 16.00 † Marek Puda

piątek, godz. 16.00 † Henryk Szarpak

sobota, godz. 16.00 † Zofia Piecha w rocznicę śmierci

9. Dziękujemy przysiółkowi “Koło Sklepu cz. III” za ofiary na sprzątanie Kościoła.
W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Koło Sklepu cz. IV” od Pana Kazimierza Gracy.

10. Spotkanie Rady Duszpasterskiej i Rady Ekonomicznej odbędzie się dziś o godzinie 15.00 na plebanii. Serdecznie zapraszamy wszystkich radnych!

11. Komunikat Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pewli Wielkiej

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Pewli Wielkiej ogłasza zapisy do oddziału zerowego dla sześciolatków na rok szkolny 2019/2020. Zapisów dokonuje się u dyrektora szkoły od 25 lutego do 8 marca 2019 r. w godzinach od 8.00 do 14.30. Kwestionariusze potrzebne do zapisu są do odbioru u Dyrektora Przedszkola lub w szkole.

Dyrektor Szkoły

Renata Cwajna

12. Komunikat Pani Dyrektor Katolickiego Niepublicznego Przedszkola pod patronatem Niepokalanej w Pewli Wielkiej

Drodzy Państwo,

pragniemy poinformować, że zapisy do Katolickiego Przedszkola Niepublicznego w Pewli Wielkiej na nowy rok szkolny 2019/2020 zaczynają się od 1 marca 2019 r.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 2,5 do 5 lat.

Rodzice zainteresowani zapisaniem dziecka niekoniecznie od września, lecz od każdego innego miesiąca w trakcie roku szkolnego 2019/2020 także są zobowiązani do złożenia karty zapisu dziecka do przedszkola.

Karty przyjęć do przedszkola znajdują się w naszej placówce. Można się po nie zgłaszać od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do 15.00. Mających pytania lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu telefonicznego w godzinach od 8.00 do 16.00.

Liczba miejsc ograniczona.

Dyrektor Przedszkola

Anna Kliś


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
17.02.2019 r. – 6. niedziela zwykła

1. Boże, Ty chcesz przebywać w sercach prawych i szczerych – modli się Kościół w Kolekcie 6 niedzieli zwykłej, wyznaje równocześnie swoje pragnienie goszczenia Boga. Każdy z nas cieszy się, kiedy odczuwa sympatię i życzliwość ze strony przyjmującego go gospodarza. Uczestnicząc w Eucharystii jesteśmy gośćmi u Pana Boga, On przyjmuje nas serdecznie i z radością. Przy Nim czujemy się bezpieczni, bo On kocha każdego człowieka. Radość sprawia Bogu bycie u nas w gościnie, co ukazał w przyjściu swojego Syna Jezusa Chrystusa. Mamy ogromną okazję spotkania i wielką szansę, aby Pana Boga ugościć.

2. W piątek, 22 lutego, przypada święto Katedry Św. Piotra, apostoła.

3. W tym tygodniu Msze święte będą odprawiane o godzinie 16.00.

4. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 16.00 † Jan Strzałka

wtorek,  godz. 16.00 † Maria Lach

środa, godz. 16.00 † Jan Klimczak z żoną Anną i dziećmi

czwartek,  godz. 16.00 † Czesław Lach

piątek, godz. 16.00 † Henryk Szarpak

sobota, godz. 16.00 † Józef Adamek z żoną Marią i synem Janem

5. Dziękujemy przysiółkowi “Koło Sklepu cz. II” za ofiary na sprzątanie Kościoła.
W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Koło Sklepu cz. III” od Pani Ireny Lach.

6. Spotkanie kandydatów do sakramentu bierzmowania oraz ich rodziców odbędzie się dzisiaj, o godzinie 15.00 w Kościele parafialnym.

7. Spotkanie Rady Duszpasterskiej i Rady Ekonomicznej odbędzie się w przyszłą niedzielę, 24 lutego, o godzinie 15.00 na plebanii. Na spotkaniu będzie omawiana kwestia remontu tarasu i schodów wejściowych. Zapraszamy wszystkich radnych!

8. Remont tarasu i schodów wejściowych

Kosztorys opracowany przez Pana Tomasza Pawlusa z firmy Agro Stone (Cięcina, ul. Św. Katarzyny 180, 34-350 Węgierska Górka) w dniu 08.02.2019 r.

Oferta przedwstępna na wykonanie schodów wejściowych i tarasu przy Kościele pw. Maksymiliana Kolbego w Pewli Wielkiej

Zakres prac obejmuje remont nawierzchni schodów i tarasu o powierzchni około 200 m2.

  • Demontaż i przygotowanie podłoża – 4 000 zł netto.
  • Uzupełnienie warstw spadkowych – 2 500 zł netto.
  • Izolacje przeciwwilgociowe – 9 900 zł netto.
  • Prace kamieniarskie schody, podesty, taras, grubość 2 i 3 cm – 130 000 zł netto.
  • Prace kamieniarskie nakrywy balustrad, grubość 5 cm – 11 500 zł netto.

RAZEM 157 900 zł netto

Kosztorys opracowany przez pana Mariana Uflanta

Zakres prac obejmuje wykonanie balustrad, ścian pod tarasem oraz schodów od spodu.

RAZEM 38 000 zł

 

Copyright © 2019 Pewel Wielka
Projekt i wykonanie: whiteghost