33 863 67 36

Ogłoszenia i intencje Mszy Świętych

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
19.09.2021 r. – XXV Niedziela zwykła

1. Dziś 25. niedziela zwykła. Pan Jezus – w obliczu pełnego dramaturgii sporu swoich uczniów – daje radę, którą winniśmy potraktować jako fundament dla kształtowania właściwych relacji z innymi ludźmi. Wzywa do postawy służby, która jest przecież niczym innym jak wyrazem miłości: Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich (Mk 9,35). To wcale nie znaczy, że człowiek ma rezygnować z dążenia do swej wielkości. Człowiek bogaty w doświadczenie i mądrość winien podejmować służbę na rzecz dobra drugiego człowieka.

2. Dziś obchodzimy Dożynki Parafialne oraz Odpust ku czci Najświętszej Maryi Panny Bolesnej w Kaplicy w Adamkach połączony z Dożynkami.

3. W dniu dzisiejszym, z racji Światowego Dnia Środków Społecznego przekazu, ofiarą do koszyczka pod chórem wspieramy Radio diecezjalne Anioł Beskidów. Bóg zapłać za Wasze ofiary!

4. Liturgiczne obchody tygodnia:

– w poniedziałek, 20 września – wspomnienie Świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy,

– we wtorek, 21 września – święto Św. Mateusza, apostoła i ewangelisty,

– w czwartek, 23 września – wspomnienie Św. Pio z Pietrelciny, prezbitera,

– w piątek, 24 września – święto Rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego w Bielsku-Białej.

5. W tym tygodniu Msze święte będą odprawiane o godzinie 18:00. Przypominamy, że w Kościele należy mieć zasłonięte usta i nos oraz zachowywać dystans 1,5 m.

6. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 18:00 † Julian Piecha w 6. rocznicę śmierci

wtorek, godz. 18:00 † Natalia Póda

środa, godz. 18:00 † Edward Kubica

czwartek, godz. 18:00 † Maria Dybczak

piątek, godz. 18:00 † Grzegorz Kamiński w 16. rocznicę śmierci

sobota, godz. 18:00 † Stanisław Hulbój w 2. rocznicę śmierci

niedziela, godz. 8:00 † Edward Oprzondek w rocznicę śmierci

godz. 10:00 (w Kaplicy w Adamkach) † Joanna Byrtek z córką i rodzicami

godz. 11:30 † Stanisława Klimczak w 3. rocznicę śmierci

7. Dziękujemy przysiółkowi “Buławka cz. II” za ofiary na sprzątanie kościoła. W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Pudówka” i “Szewczyki”.

8. Bardzo serdecznie dziękujemy za ofiary złożone dziś do kopert, które będą przeznaczone na zapłatę wykonawcom za prace przy renowacji schodów, tarasu i balustrad. Dziękujemy również za ofiary dożynkowe, które będą przeznaczone na pokrycie kosztów malowania kościoła. Bóg zapłać!

9. Ogłoszenie
Wójt Gminy Jeleśnia zaprasza do Urzędu Gminy osoby, które jeszcze nie dokonały obowiązku spisowego w Narodowym Spisie Powszechnym – termin upływa 30 września b.r. Odmowa wiąże się z karą grzywny do 5 tysięcy złotych.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
12.09.2021 r. – XXIV Niedziela zwykła

1. Dziś przypada 24. niedziela zwykła. Wyznanie wiary w Chrystusa ukrzyżowanego nie może jednak zatrzymać się i ograniczać jedynie do słownych deklaracji. Wiara w tajemnicę paschalną, czyli śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, powinna się wyrażać w naszych postawach życiowych. Dlatego właśnie Pan Jezus – zapowiadając swoją mękę i zmartwychwstanie – mówi wyraźnie do swoich uczniów: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje (Mk 8, 34b). Oto, do czego prowadzi wyznanie wiary w Chrystusa ukrzyżowanego! Dźwiganie krzyża to nie tylko doświadczenie cierpienia, ale to przede wszystkim realizacja miłości.
Rozpoczynamy Tydzień Wychowania.

2. Liturgiczne obchody tygodnia:

– w poniedziałek, 13 września – wspomnienie Św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła,

– we wtorek, 14 września – święto Podwyższenia Krzyża Świętego,

– w środę, 15 września – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej, w Kaplicy w Adamkach będzie dodatkowa Msza święta o godzinie 17:00,

– w czwartek, 16 września – wspomnienie Świętych męczenników Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa,

– w sobotę, 18 września – święto Św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski.

3. W środę, piątek i sobotę przypadają Kwartalne Dni Modlitwy za dzieci, młodzież i wychowawców. W piątek modlimy się także do Miłosierdzia Bożego z racji trzeciego piątku miesiąca.

4. W przyszłą niedzielę, 19 września, na Mszy świętej o godzinie 8:00 będziemy obchodzić Dożynki Parafialne, a na Mszy świętej o godzinie 10:00 w Kaplicy w Adamkach będzie Odpust ku czci Najświętszej Maryi Panny Bolesnej połączony z Dożynkami. Serdecznie zapraszamy!

5. W przyszłą niedzielę, 19 września, obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ofiarą do koszyczka pod chórem wspieramy Diecezjalne Radio Anioł Beskidów.

6. W tym tygodniu Msze święte będą odprawiane o godzinie 18:00, a w środę będzie dodatkowa Msza święta w Kaplicy w Adamkach o godzinie 17:00. Przypominamy, że w Kościele należy mieć zasłonięte usta i nos oraz zachowywać dystans 1,5 m.

7. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 18:00 † Edward Kubica

wtorek, godz. 18:00 † Franciszek Strzałka

środa, godz. 17:00 (w Kaplicy w Adamkach) w intencji członków Apostolstwa Dobrej Śmierci

czwartek, godz. 18:00 † Józef Uflant

piątek, godz. 18:00 † Tadeusz Piecha w rocznicę śmierci

sobota, godz. 18:00 † Władysław Michulec w 11. rocznicę śmierci

niedziela, godz. 8:00 za parafian

godz. 10:00 (w Kaplicy w Adamkach) † Władysław Gaweł z żoną Marią w rocznicę śmierci

godz. 11:30 roczek

8. Dziękujemy przysiółkowi “Buławka cz. I” za ofiary na sprzątanie kościoła. W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Buławka cz. II”.

9. Serdecznie dziękujemy za ofiary złożone do koszyczka pod chórem, które będą przeznaczone dla Caritas na pomoc imigrantom i uchodźcom z Afganistanu. Bóg zapłać!

10. W przyszłą niedzielę ofiary złożone do kopert będą przeznaczone na zapłatę wykonawcom za prace przy renowacji schodów, tarasu i balustrad.

11. Ksiądz Proboszcz proponuje, by ofiary składane tradycyjnie z racji Dożynek Parafialnych zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z malowaniem kościoła.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
05.09.2021 r. – XXIII Niedziela zwykła

1. Dziś przypada 23. niedziela zwykła. Pan Jezus dostrzega brak słuchu oraz niezdolność mówienia; wie, że to jest znacząca przeszkoda w kształtowaniu normalnych relacji międzyludzkich. Dlatego uzdrawia głuchoniemego, a tym samym powraca mu zdolność pełnego uczestnictwa w życiu rodziny i społeczeństwa. Gest włożenia palca do uszu i dotknięcia języka ma znaczenie symboliczne, ale jeszcze głębszy sens ma wołanie: Effata – to znaczy: Otwórz się. Jezus potwierdza prawdę o tym, że nie wystarczy tylko sprawność narządów mowy i słuchu; trzeba, aby cały człowiek się otworzył, bo to nie usta mówią, ale człowiek mówi; i nie uszy słyszą, ale cały człowiek słucha.

2. Niedziela dzisiejsza została ogłoszona przez Przewodniczącego Episkopatu Polski jako „Dzień Solidarności z Afgańczykami”. W czasie modlitwy powszechnej prosimy Boga o pokój w Afganistanie oraz modlimy w intencji Afgańczyków. Natomiast w przyszłą niedzielę, 12 września ofiarą do koszyczka pod chórem będziemy wspierać działania Caritas na rzecz migrantów i uchodźców z Afganistanu.

3. Liturgiczne obchody tygodnia:

– we wtorek, 7 września – wspomnienie Św. Melchiora Grodzieckiego, prezbitera i męczennika,

– w środę, 8 września – święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

4. W przyszłą niedzielę, 12 września, rozpoczynamy coroczny Tydzień Wychowania.

5. W tym tygodniu Msze święte będą odprawiane o godzinie 17:00, z wyjątkiem poniedziałku – Msza święta o godzinie 7:00. Przypominamy, że w Kościele należy mieć zasłonięte usta i nos oraz zachowywać dystans 1,5 m.

6. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 7:00 † Józef Uflant

wtorek, godz. 17:00 † Jan Hulbój w rocznicę śmierci

środa, godz. 17:00 † Franciszek Strzałka

czwartek, godz. 17:00 † Józef Lizak

piątek, godz. 17:00 † Wacław Bernat w 1. rocznicę śmierci

sobota, godz. 17:00 † Natalia Póda

niedziela, godz. 8:00 † Aleksander Rom w 3. rocznicę śmierci

godz. 10:00 (w Kaplicy w Adamkach) † Jan Kamiński

godz. 11:30 za parafian

7. Dziękujemy przysiółkowi “Szewcowa Polana cz. II” za ofiary na sprzątanie kościoła. W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Buławka cz. I”.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
29.08.2021 r. – XXII Niedziela zwykła

1. W Ewangelii dzisiejszej (22. niedziela zwykła) usłyszymy skargę Chrystusa będącą przywołaniem słów proroka Izajasza. Powinna ona budzić w nas uzasadniony niepokój: Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie (Mk 7, 6b). Nasza wiara wyraża się w aktach uwielbienia Boga, ale to pełne czci oddanie nie może ograniczać się tylko do słów modlitwy, choćby były one jak najpiękniejsze. Nasza pobożność powinna znaleźć niejako :przedłużenie” w tym wszystkim, co czynimy i jak żyjemy. Dlatego w drugim czytaniu św. Jakub stwierdza, że religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca wyraża się w opiece nad sierotami i wdowami w ich utrapieniach i w zachowaniu siebie samego nieskalanym od wpływów świata (Jk 1, 27). Trzeba to dobrze zrozumieć! Wielbimy Boga także przez czyny miłosierdzia, uwielbiamy Go przez walkę z grzechem, przez zmaganie się o czystość serca, przez skuteczne zwalczanie złych wpływów tego świata.

2. W środę 1 września, rozpoczyna się nowy rok szkolny i katechetyczny. Serdecznie zapraszamy uczniów, rodziców, nauczycieli i wychowawców na Mszę świętą o godzinie 7:30 w Kościele Parafialnym

3. W piątek, 3 września, przypada wspomnienie Św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła.

4. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Modlimy się o dar nowych powołań, oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i czcimy Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny.

5. Spowiedź święta w pierwszy piątek miesiąca będzie od 14:30 do 17:00. Bardzo prosimy, by przychodzić już na 14:30. Jest to także spowiedź na rozpoczęcie roku szkolnego, zapraszamy serdecznie kandydatów do Bierzmowania. Przypominamy, że praktyka 9 pierwszych piątków miesiąca nie polega tylko na spowiedzi, ale przede wszystkim na uczestnictwu w Mszy świętej i przyjęciu Komunii świętej z intencją wynagrodzenia Jezusowi za grzechy własne i innych ludzi. Dlatego serdecznie zachęcamy, by w pierwszy piątek miesiąca po spowiedzi pozostać na Mszy świętej i nabożeństwu do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

6. Odwiedziny chorych będą w piątek, 3 września od godziny 9:00. Bardzo prosimy o zgłaszanie chorych do czwartku.

7. W pierwszą sobotę miesiąca serdecznie zapraszamy członków Rycerstwa Niepokalanej na Mszę świętą i Adorację Najświętszego Sakramentu.

8. W tym tygodniu Msze święte będą odprawiane o godzinie 17:00. Przypominamy, że w Kościele należy mieć zasłonięte usta i nos oraz zachowywać dystans 1,5 m.

9. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 17:00 † Franciszek Strzałka

wtorek, godz. 17:00 † Tadeusz Ponikwia w 13. rocznicę śmierci

środa, godz. 17:00 † Józef Uflant

czwartek, godz. 17:00 † Krzysztof Juraszek

piątek, godz. 17:00 † Anna Michulec w 3. rocznicę śmierci

sobota, godz. 17:00 w intencji członków Rycerstwa Niepokalanej

niedziela, godz. 8:00 za zmarłych, których wypominamy

godz. 10:00 (w Kaplicy w Adamkach) † Marian Łatka

godz. 11:30 za parafian

10. Dziękujemy przysiółkowi “Hyrbik ” i “Szewcowa Polana cz. I” za ofiary na sprzątanie kościoła. W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Szewcowa Polana cz. II”.

11. Składamy serdecznie podziękowania za ofiary złożone w sierpniu na remont schodów, tarasu i balustrad, zebrano 15 150 zł. Razem mamy już 199 552 zł. Bóg zapłać za Wasze ofiary! Kolejną inwestycją będzie malowanie wnętrza Kościoła Parafialnego.

12. Serdecznie zapraszamy kandydatów do Bierzmowania na spotkanie w piątek, 3 września po Mszy świętej i nabożeństwu do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Obecność kandydatów obowiązkowa.

13. Zapraszamy ministrantów i lektorów na zbiórkę w sobotę, 4 września o godzinie 9:00.

14. Dożynki parafialne i Odpust w Kaplicy w Adamkach odbędą się w niedzielę, 19 września.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
22.08.2021 r. – XXI Niedziela zwykła

1. Gromadzimy się przed Panem w 21. niedzielę zwykłą. Jezus nie zamierza jednak gromadzić wokół siebie ani ludzi wygodnych, ani egoistów. Chce oczyścić ich motywację i dlatego domaga się jasnego wyraźnego wyznania wiary. Chrystus świadomy jest tego, że Jego ziemskie życie jest wędrówką do domu Ojca i nie może zabierać ze sobą w tę drogę tych, którzy się do tego nie nadają. Zna doskonale cały jej przebieg, wie co ich czeka, jakie czyhają po drodze niebezpieczeństwa. Dlatego nie może zabrać tam ludzi wygodnych, których nie stać na ofiarę, trud, wyrzeczenie. Nie może zabrać także egoistów niezdolnych do niesienia pomocy innym. Na tej drodze może wytrwać jedynie ten, kto Mu zawierzy całkowicie i będzie Mu absolutnie posłuszny.

2. Liturgiczne obchody tygodnia:

– we wtorek, 24 sierpnia – święto Św. Bartłomieja, apostoła,

– w czwartek, 26 sierpnia – uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Msze święte w Kościele Parafialnym o godzinie 8:00 i 18:00, a w Kaplicy w Adamkach o godzinie 16:30,

– w piątek, 27 sierpnia – wspomnienie Św. Moniki,

– w sobotę, 28 sierpnia – wspomnienie Św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła.

3. W tym tygodniu Msze święte będą odprawiane o godzinie 18:00. Przypominamy, że w Kościele należy mieć zasłonięte usta i nos oraz zachowywać dystans 1,5 m.

4. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 18:00 † Franciszek Kosibor z żoną Franciszką

wtorek, godz. 18:00 † Edward Kubica

środa, godz. 18:00 † siostry Pluta

czwartek, godz. 8:00 † Andrzej Byrtek z żoną Karoliną i dziećmi

piątek, godz. 18:00 † Franciszek Strzałka

sobota, godz. 18:00 † Stefan Kosibor

niedziela, godz. 8:00 za parafian

godz. 10:00 (w Kaplicy w Adamkach) † Marian Adamek z żoną Danutą i synem Bolesławem

godz. 11:30 w pewnej intencji

5. Dziękujemy przysiółkowi “Plutowa Polana” za ofiary na sprzątanie kościoła. W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Hyrbik” i “Szewcowa Polana cz. I”.

6. Bóg zapłać za ofiary złożone do kopert, które będą przeznaczone na renowację schodów, tarasu i balustrad. Bóg zapłać za Wasze ofiary! Kolejną niezbędną inwestycją będzie malowanie wnętrza Kościoła Parafialnego.

7. Ogłoszenie Wójta Gminy Jeleśnia

Szanowni Mieszkańcy Gminy Jeleśnia,
Wójt Gminy Jeleśnia Anna Wasilewska w imieniu swoim oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Grzegorza Pudy i Marszałka Województwa Śląskiego Pana Jakuba Chełstowskiego, bardzo serdeczne zaprasza na uroczystości XXI Dożynek Wojewódzkich, które odbędą się w najbliższą niedzielę, 29 sierpnia 2021 r. w Jeleśni. Rozpoczną się korowodem o godzinie 10:30 od ulicy Strażackiej na plac przy Urzędzie Gminy w Jeleśni. Uroczystą Mszę świętą dziękczynną odprawiać będzie Ksiądz Biskup Roman Pindel. Po uroczystościach dożynkowych zapraszamy na występy artystyczne i poczęstunek smacznym swojskim jedzeniem. Niech ten czas będzie podziękowaniem za dar plonów oraz integrację środowisk związanych z rolnictwem w województwie śląskim.
Ze względu na rangę wydarzenia będą wyznaczone parkingi dla gości przy Urzędzie Gminy i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. W razie utrudnień prosimy o wyrozumiałość.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
15.08.2021 r. – Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

1. Dzisiejsza uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przypomina, że cały człowiek, jego dusza i ciało są przeznaczone do wieczności. Nie wolno więc człowiekowi troszczyć się o jedno, zapominając o drugim. Bóg, który stał się Człowiekiem przyjął ciało z Maryi Dziewicy jako własne. Co więcej zabrał je ze sobą przemienione i uwielbione do nieba. Powołał do tej chwały Maryję i nie dozwolił, aby jej ciało doznało zniszczenia. Również i nasze ciała wskrzesi i przemieni przeznaczając do tego, abyśmy w niebie chwalili na wieki Boga, także w naszym ciele.

2. Dziś w naszej Parafii obchodzimy odpust ku czci św. Maksymiliana Marii Kolbego. Dziękujemy ks. prof. Markowi Sołtysiakowi z Krakowa za wygłoszone słowo i przewodniczenie sumie odpustowej.

3. Dziś, zespół “Jedlicki” wraz z przyjaciółmi, zaprasza na Msze święte w Kościele Parafialnym i w Kaplicy w Adamkach z oprawą góralską. Po Mszach świętych, Zespół przeprowadzi kwestę pieniężną na rzecz Anny i Piotrusia Kubica, naszych Parafian, którzy w tragicznym wypadku stracili najbliższą im osobę. Drodzy Parafianie nie pozostańmy obojętni wobec potrzebujących. Liczymy na Waszą pomoc. Serdecznie zapraszamy!

4. Liturgiczne obchody tygodnia:

– we wtorek, 17 sierpnia – wspomnienie Św. Jacka, prezbitera,

– w piątek, 20 sierpnia – wspomnienie Św. Bernarda, opata i doktora Kościoła. W tym dniu czcimy Boże Miłosierdzie z racji trzeciego piątku miesiąca,

– w sobotę, 21 sierpnia – wspomnienie Św. Piusa X, papieża.

5. W tym tygodniu Msze święte będą odprawiane o godzinie 18:00. Przypominamy, że w Kościele należy mieć zasłonięte usta i nos oraz zachowywać dystans 1,5 m.

6. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 18:00 † Franciszek Dunat

wtorek, godz. 18:00 † Józef Byrtek w 4. rocznicę śmierci

środa, godz. 18:00 † Stanisław Zawadzki z żoną Ireną

czwartek, godz. 18:00 † Anna Póda

piątek, godz. 18:00 † Edward Kubica

sobota, godz. 18:00 † Maria Lach

niedziela, godz. 8:00 za parafian

godz. 10:00 (w Kaplicy w Adamkach) † Józef Gabryś z żoną Stanisławą

godz. 11:30 † Joanna Byrtek z mężem Karolem

7. Dziękujemy przysiółkowi “Łazy” za ofiary na sprzątanie kościoła. W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Plutowa Polana”.

8. Bóg zapłać za ofiary złożone dziś do kopert, które będą przeznaczone na renowację schodów, tarasu i balustrad. Bóg zapłać za Wasze ofiary!

9. Serdecznie dziękujemy za wyremontowanie kapliczki i figurki Matki Bożej Niepokalanej, dziękujemy Panu Pawle Waligóra, Panu Adamowi Smagoń, Panu Pawle Zawiła i Pani Izie Buchta.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
08.08.2021 r. – XIX Niedziela zwykła

1. Dziś przypada 19. niedziela zwykła. Mamy świadomość, że pokój nie jest wartością tego świata; gdyby tak było, to byśmy się nim cieszyli i nie byłoby wojen czy konfliktów. Pokój jest darem nieba, dlatego w czasie każdej Mszy świętej, podczas obrzędów komunijnych, prosimy Pana Boga o ten dar, którego świat dać nie potrafi. Wpierw przywołujemy słowa Pana Jezusa: pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam (J 14,27), a następnie prosimy Chrystusa: nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z twoją wolą napełniaj go pokojem. Dzisiejszy apel o pokój odczytujemy w kluczu eucharystycznym, inspirowani słowem Bożym dzisiejszej liturgii, które jest katechezą na temat Eucharystii.

2. Liturgiczne obchody tygodnia:

– w poniedziałek, 9 sierpnia – święto Św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy, patronki Europy,

– we wtorek, 10 sierpnia – święto Św. Wawrzyńca, diakona i męczennika,

– w środę, 11 sierpnia – wspomnienie Św. Klary, dziewicy,

– w sobotę, 14 sierpnia – uroczystość Św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika, patrona naszej Parafii i Diecezji. Modlimy się w intencji całej diecezji oraz polecamy Panu Bogu biskupów, prezbiterów, diakonów oraz ich duszpasterską posługę.

3. W przyszłą niedzielę, 15 sierpnia, przypada uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W naszej Parafii będziemy obchodzić odpust ku czci św. Maksymiliana Marii Kolbego. W tym dniu homilie wygłosi ks. prof. Marek Sołtysiak z Krakowa, będzie również przewodniczył sumie odpustowej. Zapraszamy Panie z Koła Gospodyń w strojach regionalnych, dzieci w strojach pierwszokomunijnych, dzieci do sypania kwiatów, młodzież do niesienia feretronów oraz Strażaków. Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian i gości do udziału w tej uroczystości!

4. W piątek, 13 sierpnia serdecznie zapraszamy członków Apostolstwa Dobrej Śmierci na Mszę świętą i Różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej.

5. W tym tygodniu Msze święte będą odprawiane o godzinie 17:00. Przypominamy, że w Kościele należy mieć zasłonięte usta i nos oraz zachowywać dystans 1,5 m.

6. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 17:00 † Edward Kubica

wtorek, godz. 17:00 † Anna Póda

środa, godz. 17:00 † Jan Hulbój

czwartek, godz. 17:00 † Irena Piecha w rocznicę śmierci

piątek, godz. 17:00 w intencji członków Apostolstwa Dobrej Śmierci

sobota, godz. 17:00 † Stanisław Pluta w 20. rocznicę śmierci

niedziela, godz. 8:00 w intencji Róży Kobiet i Mężczyzn z Buławki p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

godz. 10:00 (w Kaplicy w Adamkach) † Władysław Buława

godz. 11:30 za parafian

7. Dziękujemy przysiółkowi “Piechówka cz. II” za ofiary na sprzątanie kościoła. W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Łazy”.

8. Za tydzień przypada trzecia niedziela miesiąca, ofiary złożone do kopert będą przeznaczone na renowację schodów, tarasu i balustrad. Bóg zapłać za Wasze ofiary!

9. Zespół “Jedlicki” wraz z przyjaciółmi zaprasza w niedzielę, 15 sierpnia, na Msze święte w Kościele Parafialnym i w Kaplicy w Adamkach z oprawą góralską. Po Mszach świętych, Zespół przeprowadzi kwestę pieniężną na rzecz Anny i Piotrusia Kubica, naszych Parafian, którzy w tragicznym wypadku stracili najbliższą im osobę. Drodzy Parafianie nie pozostańmy obojętni wobec potrzebujących. Liczymy na Waszą pomoc. Serdecznie zapraszamy!


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
01.08.2021 r. – XVIII Niedziela zwykła

1. Dziś 18. niedziela zwykła. Pan Jezus nie wdaje się w polemikę z Żydami, ale wskazuje na Ojca, który Go posłał. Bóg pociąga nas ku sobie swoją miłością. Wiara polega na tym, że człowiek zgadza się na taką miłość. Każdy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do Mnie. Rzecz w tym, by nie wierzgać, ale przyjąć Boże objawienie, dać się pociągnąć tajemnicy, która nas nieskończenie przerasta. Dziś rozpoczynamy miesiąc trzeźwości i abstynencji. Modlimy się w tej intencji, zachęcamy do podjęcia postanowień abstynenckich.

2. W poniedziałek, 2 sierpnia spełniając zwykłe warunki, można uzyskać odpust zupełny Porcjunkuli.

3. Liturgiczne obchody tygodnia:

– w środę, 4 sierpnia – wspomnienie Św. Jana Marii Vianneya, prezbitera,

– w piątek, 6 sierpnia – święto Przemienienia Pańskiego.

4. W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Modlimy się o nowe powołania do służby w Kościele Chrystusowym, oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.

5. Spowiedź święta w pierwszy piątek miesiąca będzie od 15:30 do 18:00. Bardzo prosimy, by przychodzić już na 15:30. Przypominamy, że praktyka 9 pierwszych piątków miesiąca nie polega tylko na spowiedzi, ale przede wszystkim na uczestnictwu w Mszy świętej i przyjęciu Komunii świętej z intencją wynagrodzenia Jezusowi za grzechy własne i innych ludzi. Dlatego serdecznie zachęcamy, by w pierwszy piątek miesiąca po spowiedzi pozostać na Mszy świętej i nabożeństwu do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

6. Serdecznie zapraszamy członków Rycerstwa Niepokalanej w pierwszą sobotę, 7 sierpnia na Mszę świętą i adorację Najświętszego Sakramentu, a następnie na krótkie spotkanie.

7. W tym tygodniu Msze święte będą odprawiane o godzinie 18:00. Przypominamy, że w Kościele należy mieć zasłonięte usta i nos oraz zachowywać dystans 1,5 m.

8. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 18:00 † Bolesław Żydek z żoną Heleną

wtorek, godz. 18:00 † Jan Hulbój

środa, godz. 18:00 † Stefan Dybczak

czwartek, godz. 18:00 † Anna Póda

piątek, godz. 18:00 † Stefania Michulec w 1. rocznicę śmierci

sobota, godz. 18:00 † Józef Karcz w 29. rocznicę śmierci

niedziela, godz. 8:00 za parafian

godz. 10:00 (w Kaplicy w Adamkach) w 50. rocznicę urodzin Agnieszki Klimczak i w 55. rocznicę urodzin Krzysztofa Klimczak

godz. 11:30 w 18. rocznicę urodzin Emilii Kubica

9. Dziękujemy przysiółkowi “Piechówka cz. I” za ofiary na sprzątanie kościoła. W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Piechówka cz. II”.

10. Bóg zapłać za ofiary złożone podczas błogosławieństwa pojazdów i kierowców. Zebrano 3500 zł, ofiary będą przekazane na zakup środków transportu dla misjonarzy. Bóg zapłać!

11. Dziś ofiarą do koszyczka pod chórem wspieramy poszkodowanych w ostatnich ulewach i powodziach w Polsce, Niemczech, Holandii i Belgii. Bóg zapłać!

12. Dziękujemy także za ofiary składane do kopert na remont schodów, tarasu, balustrad i rynien. Bóg zapłać!

13. Dziś w godzinach od 9:00 do 18:00 przy Kościele Parafialnym w Jeleśni jest możliwość przyjęcia jednodawkowej szczepionki przeciw Covid-19 firmy Johnson&Johnson. Zachęcamy w trosce o zdrowie swoje i innych!


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
25.07.2021 r. – XVII Niedziela zwykła

1. Dziś 17. niedziela zwykła. Bóg każdemu z nas dał tyle, że możemy innych uszczęśliwiać. Każdy został stworzony dla miłości, a przez to może być szczęściarzem i darem dla ludzi żyjących obok. Miłość jest takim dawaniem, które nie zubaża, lecz pomnaża. Potrzebujemy innych także dlatego, że tak wiele możemy uczynić… Rozmnożenie chleba przez Jezusa – to widzialny znak jeszcze większego obdarowania: Jezus z tych ludzi, którzy przyszli z daleka, wydobył, a następnie pomnożył ich wiarę, pozwolił na nowo dostrzec wielkość miłości. Zaspokoiwszy głód fizyczny, jednocześnie obudził w nich nieskończony głód Boga.

2. Dziś po każdej Mszy świętej odbędzie się obrzęd pobłogosławienia samochodów i innych pojazdów mechanicznych oraz wszystkich kierujących tymi pojazdami z okazji dnia, któremu patronuje św. Krzysztof. Ofiary złożone przy błogosławieństwie, będą przekazane stowarzyszeniu MIVA Polska na zakup środków transportu dla misjonarzy. Bóg zapłać!

3. Liturgiczne obchody tygodnia:

– w poniedziałek, 26 lipca – wspomnienie Świętych Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny,

– w czwartek, 29 lipca – wspomnienie Św. Marty,

– w sobotę, 31 lipca – wspomnienie Św. Ignacego z Loyoli, prezbitera.

4. W przyszła niedzielę, 1 sierpnia, rozpoczynamy miesiąc trzeźwości i abstynencji. Modlimy się w tej intencji, zachęcamy do podjęcia postanowień abstynenckich.

5. W tym tygodniu Msze święte będą odprawiane o godzinie 18:00. Przypominamy, że w Kościele należy mieć zasłonięte usta i nos oraz zachowywać dystans 1,5 m.

6. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 18:00 † Anna Płonka z mężem Stefanem

wtorek, godz. 18:00 † Franciszek Majdak w rocznicę śmierci

środa, godz. 18:00 † Stefan Kosibor

czwartek, godz. 18:00 za parafian

piątek, godz. 18:00 † Józef Krzyżowski

sobota, godz. 18:00 † Jan Byrtek w 33. rocznicę śmierci

niedziela, godz. 8:00 za zmarłych, których wypominamy

godz. 10:00 (w Kaplicy w Adamkach) † Renata Łatka

godz. 11:30 za parafian

7. Dziękujemy przysiółkowi “Piechy cz. II” za ofiary na sprzątanie kościoła. W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Piechówka cz. I”.

8. W związku z koniecznością uregulowania należności wykonawcom, którzy pracują przy remoncie schodów, tarasu, balustrad i rynien, a także zapłatą za działkę, na której znajduje się parking przy cmentarzu bardzo prosimy o ofiary po 300 zł od rodziny. Bóg zapłać za Wasze ofiary, pamiętajmy że “radosnego dawcę miłuje Pan Bóg”!

9. Apel Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej

W ostatnich dniach jesteśmy świadkami wielu ludzkich dramatów wywołanych gwałtownymi burzami i powodziami, zarówno w naszej ojczyźnie, jak i w Niemczech, Belgii i Holandii. Wiele rodzin straciło dobytek całego życia, a media donoszą o ofiarach śmiertelnych oraz o osobach zaginionych. Jako Kościół w Polsce pragniemy wesprzeć poszkodowanych naszą modlitwą oraz ofiarą. Błagajmy Boga o nadzieję dla tych, którzy ucierpieli oraz o ducha solidarności, troski i współodpowiedzialności dla wszystkich ludzi dobrej woli, mogących przyjść z pomocą poszkodowanym.
W tej nadzwyczajnej sytuacji odwołując się do apelu przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisława Gądeckiego, niedziela 25 lipca 2021 r. jest Dniem Solidarności z poszkodowanymi. W tym dniu będziemy w sposób szczególny modlić się w intencji ofiar i poszkodowanych w wyniku nawałnic, które miały miejsce w naszej Ojczyźnie oraz w innych krajach Europy. Natomiast w kolejną niedzielę 1 sierpnia 2021 r. będzie zbiórka na ten cel.
Wpłaty można również kierować bezpośrednio na konto CARITAS POLSKA: 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384, z dopiskiem ULEWY.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
18.07.2021 r. – XVI Niedziela zwykła

1. Dziś przypada 16. niedziela zwykła. Jezus na kartach Ewangelii nigdy nie sprawia wrażenia kogoś działającego w pospiechu. Czasami wszyscy Go szukają, a On nie daje się znaleźć, bo jest pogrążony w modlitwie. Często zaleca, by nie być przesadnie zabieganym, gdyż doskonale wie, ile korzyści czepie człowiek z takich chwil odpoczynku. Niech udział w Eucharystii uczy nas takiej postawy.

2. Liturgiczne obchody tygodnia:

– w czwartek, 22 lipca – święto Św. Marii Magdaleny,

– w piątek, 23 lipca – święto Św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy,

– w sobotę, 24 lipca – wspomnienie Św. Kingi, dziewicy.

3. Serdecznie zapraszamy Radę Duszpasterską i Radę Ekonomiczną na spotkanie o godzinie 15:00 na plebanii. Bardzo prosimy wszystkich Radnych o obecność na spotkaniu.

4. W przyszłą niedzielę, 25 lipca po każdej Mszy świętej odbędzie się obrzęd pobłogosławienia samochodów i innych pojazdów mechanicznych oraz wszystkich kierujących tymi pojazdami z okazji dnia, któremu patronuje św. Krzysztof. Ofiary złożone przy błogosławieństwie, będą przekazane stowarzyszeniu MIVA Polska na zakup środków transportu dla misjonarzy.

5. W tym tygodniu Msze święte będą odprawiane o godzinie 18:00. Przypominamy, że w Kościele należy mieć zasłonięte usta i nos oraz zachowywać dystans 1,5 m.

6. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 18:00 † Stanisław Rogalski z żoną Józefą

wtorek, godz. 18:00 † Józefa Ponikwia

środa, godz. 18:00 † Maria Lach z mężem Romanem

czwartek, godz. 18:00 † Maria Michulec z rodzicami

piątek, godz. 18:00 † Anna Dybczak z mężem Józefem

sobota, godz. 18:00 † Marian Łatka w 1. rocznicę śmierci

niedziela, godz. 8:00 † Maria Waluś

godz. 10:00 (w Kaplicy w Adamkach) za parafian

godz. 11:30 o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla ks. Krzysztofa

7. Dziękujemy przysiółkowi “Piechy cz. I” za ofiary na sprzątanie kościoła. W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Piechy cz. II”.

8. Serdecznie dziękujemy za ofiary złożone dziś do kopert, które będą przeznaczone na renowację tarasu i balustrad. Bóg zapłać za Wasze ofiary!


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
11.07.2021 r. – XV Niedziela zwykła

1. Dziś 15. niedziela zwykła. Poszukiwanie prawdy oraz dochowanie jej wierności to drogowskazy ewangelicznej postawy. Czasem bywa ona skazana na ostrą konfrontację ze światem. Bój o to, co wartościowe, podjął odważnie prorok Amos. Nie bójmy się zatem tego radykalizmu Jezusa, bo jest to przede wszystkim radykalizm miłości. Prawdziwa miłość zaś jest wymagająca, bo che, aby człowiek rósł i dojrzewał w swoim człowieczeństwie; taka miłość nie godzi się na żadne ustępstwa, nie znosi tego co przeciętne. Pocieszające jest jednak to, że prawdziwa miłość nie tylko wymaga, ale i pomaga.

2. Liturgiczne obchody tygodnia:

– w poniedziałek, 12 lipca – wspomnienie Św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika,

– we wtorek, 13 lipca – wspomnienie Świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta,

– w czwartek, 15 lipca – wspomnienie Św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła,

– w piątek, 16 lipca – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. W tym dniu oddajemy cześć Miłosierdziu Bożemu z racji trzeciego piątku miesiąca.

3. W tym tygodniu Msze święte będą odprawiane o godzinie 18:00. Przypominamy, że w Kościele należy mieć zasłonięte usta i nos oraz zachowywać dystans 1,5 m.

4. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 18:00 † Szczepan Póda w rocznicę śmierci

wtorek, godz. 18:00 † Stanisław Rogalski z dwiema żonami

środa, godz. 18:00 † Jan Karcz w 15. rocznicę śmierci

czwartek, godz. 18:00 † Bronisław Kosibor w 2. rocznicę śmierci

piątek, godz. 18:00 † Józef Placek w 7. rocznicę śmierci

sobota, godz. 18:00 † Władysław Lach

niedziela, godz. 8:00 w 25. rocznicę ślubu Agnieszki i Janusza

godz. 10:00 (w Kaplicy w Adamkach) za parafian

godz. 11:30 Roczek Mileny Szewczyk

5. Dziękujemy przysiółkowi “Koło Sklepu cz. II” za ofiary na sprzątanie kościoła. W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Piechy cz. I”.

6. W przyszłą niedzielę ofiary złożone do kopert będą przeznaczone na renowację tarasu i balustrad. Bóg zapłać za Wasze ofiary! Na stoliku pod chórem znajdują się koperty, które można sobie zabrać.

7. W najbliższym czasie czeka nas wymiana rynien, które są w bardzo złym stanie technicznym. Musimy również zapłacić za działkę o powierzchni ponad 10 arów, która została przeznaczona na parking przy cmentarzu.

8. Serdecznie zapraszamy Radę Duszpasterską i Radę Ekonomiczną na spotkanie, które odbędzie się w przyszłą niedzielę, 18 lipca o godzinie 15:00 na plebanii. Bardzo prosimy wszystkich Radnych o obecność na spotkaniu.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
04.07.2021 r. – XIV Niedziela zwykła

1. Dziś 14. niedziela zwykła. Rodacy Jezusa nie umieli w Niego uwierzyć, nie potrafili mu zaufać, bo zatrzymali się na zewnętrznym wymiarze Jego osoby i uznali Go jedynie za jednego ze swoich bliskich. Obyśmy nie poddali się takiej pokusie, bo wówczas zatrzymamy się na czysto ziemskim wymiarze. A to nie jest już wiara, tylko sfera dociekań i kalkulacji. Módlmy się o dar wiary i jej nieustanny wzrost, abyśmy nie podzielili losu mieszkańców Nazaretu. Wiara jest warunkiem koniecznym, aby Jezus mógł dokonywać w naszym życiu wielkich rzeczy.

2. Liturgiczne obchody tygodnia:

– we wtorek, 6 lipca – wspomnienie Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy,

– w czwartek, 8 lipca – wspomnienie Św. Jana z Dukli, prezbitera.

3. W piątek, 9 lipca serdecznie zapraszamy członków Apostolstwa Dobrej Śmierci na Mszę świętą i Różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej.

4. W tym tygodniu Msze święte będą odprawiane o godzinie 18:00. Przypominamy, że w Kościele należy mieć zasłonięte usta i nos oraz zachowywać dystans 1,5 m.

5. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 18:00 † Karol Gabryś z żoną Anną

wtorek, godz. 18:00 † Stanisław Pluta z żoną Marianną i dziećmi

środa, godz. 18:00 † Józef Maślanka z żoną Anną

czwartek, godz. 18:00 † Tadeusz Pach w 7. rocznicę śmierci

piątek, godz. 18:00 w intencji członków Apostolstwa Dobrej Śmierci

sobota, godz. 18:00 † Franciszek Byrtek z żoną Joanną

niedziela, godz. 8:00 † Stanisława Gabryś z mężem Józefem

godz. 10:00 (w Kaplicy w Adamkach) za parafian

godz. 11:30 w pierwszą rocznicę urodzin Ksawerego Kania oraz w intencji jego rodziców

6. Dziękujemy przysiółkowi “Koło Sklepu cz. I” za ofiary na sprzątanie kościoła. W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Koło Sklepu cz. II”.

7. Bardzo cieszymy się, że tak wiele osób skorzystało z Sakramentu Pokuty w pierwszy piątek. Przypominamy, że praktyka 9 pierwszych piątków miesiąca nie polega tylko na spowiedzi, ale przede wszystkim na uczestnictwu w Mszy świętej i przyjęciu Komunii świętej z intencją wynagrodzenia Jezusowi za grzechy własne i innych ludzi. Dlatego serdecznie zachęcamy, by w pierwsze piątki miesiąca po spowiedzi pozostać na Mszy świętej i nabożeństwu do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

8. Zakończyło się malowanie Kaplicy Przedpogrzebowej (ostatnio była malowana 7 lat temu). Serdecznie dziękujemy Pani Bożenie i Panu Romanowi za posprzątanie kaplicy po pracach malarskich. Bardzo prosimy, by nie zapalać dodatkowych świec i lampionów podczas czuwania przy zmarłym, w kaplicy jest świeca paschalna. Prosimy także, by nie wieszać klepsydr na drzwiach kaplicy.

9. Prosimy, by gasić światło w toalecie i na korytarzu.

10. Trwają prace przy balustradach wokół Kościoła. Niestety podczas prac okazało się, że konieczna będzie pilna wymiana rynien, ponieważ są w bardzo złym stanie i nie odprowadzają właściwie wody deszczowej.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
27.06.2021 r. – XIII Niedziela zwykła

1. Dziś 13. niedziela zwykła. Jako uczniowie zgromadzeni na niedzielnej Eucharystii wokół zmartwychwstałego Chrystusa, jesteśmy wezwani, by głosić i życiem świadczyć o Ewangelii życia. Jej bogata treść streszcza się w osobie, życiu oraz misji Jezusa z Nazaretu. Dlatego z wiarą przyjmujemy słowa Bożego zapewnienia: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Ko we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy Mnie, nie umrze na wieki (J 11, 25-26). Jezus przyszedł do nas, aby nas uczyć o wielkości i godności ludzkiego istnienia; przyszedł także po nas, aby dać udział w życiu wiecznym.

2. Liturgiczne obchody tygodnia:

– w poniedziałek, 28 czerwca – wspomnienie Św. Ireneusza, biskupa i męczennika,

– we wtorek, 29 czerwca – uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Są to drugorzędni patronowie naszej Parafii. Serdecznie zapraszamy na Msze święte o godzinie 8:00 i 18:00 w Kościele Parafialnym oraz o godzinie 16:30 w Kaplicy w Adamkach. Składka przeznaczona jest na Świętopietrze.

– w sobotę, 3 lipca – święto Św. Tomasza, apostoła.

3. W środę, 30 czerwca, kończymy nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, zapraszamy Parafian do udziału!

4. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Modlimy się o dar nowych powołań do służby w kapłaństwie, życiu zakonnym i posługi misyjnej, czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa i oddajemy cześć Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.

5. Spowiedź święta w pierwszy piątek będzie od godziny 16:00 do 18:00. Bardzo prosimy by przychodzić już na 16:00.

6. W sobotę, 3 lipca serdecznie zapraszamy członków Rycerstwa Niepokalanej na Mszę świętą i adorację Najświętszego Sakramentu.

7. W tym tygodniu Msze święte będą odprawiane o godzinie 18:00. Przypominamy, że w Kościele należy mieć zasłonięte usta i nos oraz zachowywać dystans 1,5 m.

8. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 18:00 † Stefan Kosibor

wtorek, godz. 8:00 w intencji śp. Stanisława – pierwszego Proboszcza od Rady Duszpasterskiej

godz. 16:30 (w Kaplicy w Adamkach) † Augustyn Adamek w rocznicę śmierci

godz. 18:00 † Jarosław Domżał

środa, godz. 18:00 † Józefa Hulbój w 5. rocznicę śmierci

czwartek, godz. 18:00 † Szczepan Brańka z żoną Magdaleną i synem Józefem

piątek, godz. 18:00 † Józefa Rogalska z mężem Stanisławem

sobota, godz. 18:00 w intencji członków Rycerstwa Niepokalanej

niedziela, godz. 8:00 † Rozalia Klimczak z mężem Józefem

godz. 10:00 (w Kaplicy w Adamkach) za parafian

godz. 11:30 za zmarłych, których wypominamy

9. Dziękujemy przysiółkowi “Ponikwie” za ofiary na sprzątanie kościoła. W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Koło Sklepu”.

10. Od niedzieli, 20 czerwca odwołana jest dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy Parafian do udziału w Mszach świętych!

11. Serdecznie dziękujemy za ofiary złożone do kopert, które będą przeznaczone na renowację schodów, tarasu i balustrad, zebrano 4650 zł. Bóg zapłać za Wasze ofiary!

12. Od jutra rozpoczną się prace malarskie w naszej kaplicy przedpogrzebowej.

13. Zapraszamy na pielgrzymki i wyjazdy do Medjugorie oraz do Grecji. Centrum Pielgrzyma dla Parafian oferuje rabaty!


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
20.06.2021 r. – XII Niedziela zwykła

1. Dziś przypada 12. niedziela zwykła. Moc wiary objawia się tam, gdzie chrześcijanin nie oblicza i nie kalkuluje jedynie w duchu zimnego, czasem cynicznego wyrachowania. Objawia się tam, gdzie człowiek nie liczy wyłącznie na siebie lub na innych ludzi, lecz zawierza siebie Bogu. Także wtedy, gdy nasza wiara jest mocna, jest w niej miejsce na chwile wątpliwości, załamania czy nawet zwątpienia. Tyle, że człowiek mocny wiarą i nadzieją nie poddaje się takim chwilom i czyni wszystko, aby się temu skutecznie przeciwstawić. Czyni to przede wszystkim poprzez modlitwę, w której na nowo powierza siebie Bogu oraz ufnie i cierpliwie przyjmuje wszystko z ręki Boga.

2. Dziś Msza święta o godzinie 10:00 będzie odprawiona w Kościele Parafialnym, ponieważ Kaplica w Adamkach jest malowana.

3. Liturgiczne obchody tygodnia:

– w poniedziałek, 21 czerwca – wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika,

– w czwartek, 24 czerwca – uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela.

4. W piątek, 25 czerwca, kończy się rok szkolny i katechetyczny. Zapraszamy dzieci, młodzież, rodziców, nauczycieli, katechetów i wychowawców na Mszę dziękczynną o godzinie 8:00 do Kościoła Parafialnego.

5. Spowiedź święta na zakończenie roku szkolnego będzie w czwartek, 24 czerwca od godziny 16:00 do 18:00.

6. Pierwsze spotkanie dla kandydatów do Bierzmowania odbędzie się w czwartek, 24 czerwca. Zapraszamy młodzież z klas VII i VIII szkół podstawowych oraz z klas I szkół średnich na Mszę świętą o godzinie 18:00, następnie będą omówione sprawy organizacyjne.

7. W tym tygodniu Msze święte będą odprawiane o godzinie 18:00, z wyjątkiem środy – Msza święta o godzinie 17:00. Następnie odmawiana jest Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przypominamy, że w Kościele należy mieć zasłonięte usta i nos oraz zachowywać dystans 1,5 m.

8. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 18:00 † Józef Lizak

wtorek, godz. 18:00 † Mieczysław Byrtek

środa, godz. 17:00 † Franciszek Lach z żoną Anną

czwartek, godz. 18:00 † Tadeusz Kozieł z zięciem Janem

piątek, godz. 18:00 w 93. rocznicę urodzin Stanisławy Majdak

sobota, godz. 18:00 † Jan Hulbój z bratem Bronisławem

niedziela, godz. 8:00 † Zdzisław Szewczyk z ojcem i teściem

godz. 10:00 (w Kaplicy w Adamkach) za parafian

godz. 11:30 † Franciszek Płachetka w 1. rocznicę śmierci

9. Dziękujemy przysiółkowi “Romy” za ofiary na sprzątanie kościoła. W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Ponikwie”.

10. Serdecznie dziękujemy za ofiary złożone dziś do kopert, które będą przeznaczone na renowację schodów, tarasu i balustrad. Bóg zapłać za Wasze ofiary!

11. Bardzo dziękujemy mieszkańcom Adamek za złożone ofiary na malowanie Kaplicy, Bóg zapłać!

12. Składamy serdecznie podziękowania anonimowemu darczyńcy, który złożył ofiarę w wysokości 20 tysięcy złotych na pomalowanie dachu i odświeżenie elewacji Kaplicy w Adamkach. Bóg zapłać!

13. Podziękowania za wsparcie zbiórki dla Wiktorka Szczechowiaka

Z serca dziękuję wszystkim za włączenie się do akcji oraz za wsparcie finansowe. Pragnę również podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie Dnia Dziecka w naszej gminie, a w szczególności: Stowarzyszeniu “Aktywne Beskidy”, Spółdzielni Turystyczno-Handlowej “Pilsko”, seniorom, pracownikom Urzędu Gminy oraz nauczycielom wychowania fizycznego. Bardzo dziękuję Kołom Gospodyń Wiejskich, które przygotowały kiermasz ciast. Dziękuję także bardzo gorąco mieszkańcom, którzy również zaangażowali się w pieczeniu ciast. Dziękuję Strażakom, Radzie Gminy i młodzieży, która aktywnie brała udział w organizacji tego ważnego wydarzenia. Cały dochód został przekazany na leczenie Wiktorka Szczechowiaka. To wspaniałe, ze po trudnym okresie pandemii potrafiliśmy się tak zjednoczyć. Jakże aktualne są sowa Kardynała Stefana Wyszyńskiego: “Potrzeba nam dzisiaj wiary, która góry przenosi, miłości, która wszystkich jednoczy, nadziei, która nigdy nie zawodzi.
Zebraliśmy łącznie ponad 89 tysięcy złotych. Koło Gospodyń Wiejskich z Pewli Wielkiej zebrało 7 553,50 zł.
Dziękujemy! Wójt Gminy Anna Wasilewska


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
13.06.2021 r. – XI Niedziela zwykła

1. Dziś przypada 11. niedziela zwykła. Jeśli dokładnie odczytujemy proces rozwoju widziany przez pryzmat Jezusowych przypowieści, to widać bardzo wyraźnie, iż nie wszystko owocuje w nas od razu, czasem musi długo dojrzewać. Czy to znaczy, że Bóg udziela się na częściowo, fragmentarycznie, na raty? Czy Pan Bóg to bogactwo swojej łaski niejako “dozuje”? Bóg zawsze oddaje się nam w pełni swojej miłości. To raczej my nie potrafimy od razu przyjąć tego daru Bożego; to my musimy powoli do wielkości tego daru dorastać; to my winniśmy coraz bardziej otwierać nasze umysły i serca na to, czym Bóg pragnie nas obdarować. Niech nam w tym pomoże udział w zgromadzeniu eucharystycznym.

2. Liturgiczne obchody tygodnia:

– w poniedziałek, 14 czerwca – wspomnienie Bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika,

– w czwartek, 17 czerwca – wspomnienie Św. Barta Alberta Chmielowskiego, zakonnika.

3. W piątek, 18 czerwca modlimy się do Miłosierdzia Bożego z racji trzeciego piątku miesiąca.

4. W tym tygodniu Msze święte będą odprawiane o godzinie 18:00, z wyjątkiem poniedziałku – Msza święta o godzinie 17:00. Następnie odmawiana jest Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przypominamy, że w Kościele należy mieć zasłonięte usta i nos oraz zachowywać dystans 1,5 m.

5. W przyszłą niedzielę, 20 czerwca, Msza święta o godzinie 10:00 będzie odprawiona w Kościele Parafialnym, ponieważ od wtorku rozpoczną się prace malarskie w Kaplicy w Adamkach.

6. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 17:00 † Wiktoria Piecha w rocznicę śmierci z mężem Bronisławem

wtorek, godz. 18:00 † Małgorzata Dulańska

środa, godz. 18:00 † Karol Kubica z żoną Joanną

czwartek, godz. 18:00 † Mieczysław Byrtek

piątek, godz. 18:00 † Maria Karcz z “Buławki”

sobota, godz. 18:00 † Karolina Ponikwia w rocznicę śmierci

niedziela, godz. 8:00 † Józef Graca z żoną Antoniną i córką Marią

godz. 10:00 za parafian

godz. 11:30 Roczek Filipa Malec

7. Dziękujemy przysiółkom “Dolina” i “Garleje” za ofiary na sprzątanie kościoła. W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Romy”.

8. Serdecznie dziękujemy Apostolstwu Dobrej Śmierci za ofiarowanie, z okazji jubileuszu 10 lecia, trzech ornatów oraz ofiary w wysokości 600 zł na potrzeby naszej Parafii. Dziękujemy zelatorkom i członkom ADS za organizację jubileuszu oraz Panu Grzegorzowi Wbrniakowi za przygotowanie namiotu na spotkanie.

9. W przyszłą niedzielę ofiary złożone do kopert będą przeznaczone na renowację schodów i tarasu. W tym etapie chcemy wykonać renowację wszystkich balustrad. Bóg zapłać za Wasze ofiary!

10. W dniu 15 czerwca (wtorek) rozpocznie się malowanie Kaplicy w Adamkach. Koszt tych robót wyniesie 4000 zł. Od poniedziałku, 14 czerwca, w godzinach popołudniowych po Adamkach przejdzie osoba, która zbierze pieniądze, od rodziny po 100 zł.

11. Ogłoszenie ARiMR Biuro Powiatowe w Żywcu

Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Żywcu informuje, że wnioski o dopłaty bezpośrednie i obszarowe za 2021 r., należy składać tylko w formie elektronicznej korzystając z aplikacji eWniosekPlus. Ostatnim dniem na wypełnienie formularza jest 17 czerwca 2021 r. Można to zrobić również po terminie jednak nie później niż do 12 lipca, z tym, że za każdy dzień opóźnienia należne dopłaty będą pomniejszone o 1%. Rolnicy, którzy nie mają komputerów lub obawiają się, ze sami nie poradzą sobie z wypełnieniem wniosku, mogą liczyć na pomoc pracowników Agencji.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
06.06.2021 r. – X Niedziela zwykła

1. Dziś przypada 10. niedziela zwykła. Jeśli wszyscy razem możemy nazywać Boga Ojcem, to znaczy, że jesteśmy Jego dziećmi, a wzajemnie dla siebie żyjemy w relacji duchowego rodzeństwa, należymy do Bożej rodziny. Mówimy o tym z dumą i jest ona uzasadniona wtedy, gdy uwzględnimy warunek, o którym mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Najpierw pyta: Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? (Mk 3, 33). I odpowiada: Bo kto pełni wolę Bożą, ten mi jest bratem, siostrą i matką (Mk 3, 35). To jest zupełnie nowe niespotykane do tej pory kryterium Bożej rodziny. Tu nie ma mowy o żadnych więzach krwi, nie ma ani słowa o rodzinie rozumianej szeroko jako grupie ludzi zjednoczonych wokół tego samego zadania. Kryterium przynależności do rodziny Jezusa jest bardzo konkretne: pełnienie woli Bożej. Tego uczy nas udział w sprawowanej Eucharystii.

2. Liturgiczne obchody tygodnia:

– w poniedziałek, 7 czerwca – wspomnienie Bł. Michała Tomaszka, prezbitera i męczennika,

– we wtorek, 8 czerwca – wspomnienie Św. Jadwigi Królowej,

– w piątek, 11 czerwca – uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Z racji uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych,

– w sobotę, 12 czerwca – wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.

3. W tym tygodniu Msze święte będą odprawiane o godzinie 18:00, a następnie odmawiana jest Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przypominamy, że w Kościele należy mieć zasłonięte usta i nos oraz zachowywać dystans 1,5 m.

4. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 18:00 † Mieczysław Byrtek

wtorek, godz. 18:00 † Marek Hulbój w 7. rocznicę śmierci

środa, godz. 18:00 † Maria Karcz z “Buławki”

czwartek, godz. 18:00 † Krystyna Gabryś

piątek, godz. 18:00 w pewnej intencji

sobota, godz. 15:00 Msza święta jubileuszowa w 10. rocznicę założenia Apostolstwa Dobrej Śmierci w Pewli Wielkiej

godz. 18:00 † Stanisław Byrtek z żoną Antoniną i zięciem Henrykiem

niedziela, godz. 8:00 † Antoni Adamek w rocznicę śmierci

godz. 10:00 (w Kaplicy w Adamkach) † Władysław Cwajna z żoną, synem i synową

godz. 11:30 za parafian

5. Dziękujemy przysiółkowi “Madeje” za ofiary na sprzątanie kościoła. W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Dolina” i “Garleje”.

6. Od jutra rozpoczną się prace renowacyjne przy schodach i tarasie – dokończenie pierwszej części. Ofiary do kopert na ten cel można składać w trzecią niedzielę miesiąca.

7. W sobotę, 12 czerwca o godzinie 15:00 będziemy obchodzić 10. rocznicę założenia Apostolstwa Dobrej Śmierci w naszej parafii. Bardzo serdecznie zapraszamy członków i sympatyków Apostolstwa Dobrej Śmierci na Mszę świętą jubileuszową, a następnie na spotkanie przy stole. Zapraszamy!

8. Bardzo serdecznie dziękujemy mieszkańcom przysiółków, które przygotowały piękne ołtarze na procesję Bożego Ciała. Dziękujemy “Pudówce”, “Szewczykom”, “Świętym”, “Brańkom” i przysiółkowi “Koło Sklepu”. Chcemy podziękować także wszystkim, którzy uświetnili Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Dziękujemy ks. Krzysztofowi, służbie liturgicznej, dzieciom, które sypały kwiatki, dzieciom pierwszokomunijnym, dzieciom i młodzieży, która niosła feretrony, Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich. Dziękujemy także za przygotowanie i przystrojenie feretronów Pani Irenie Lach i Pani Marii Cwajna. Składamy również podziękowania Druhnom i Druhom z OSP w Pewli Wielkiej za udział w procesji i za jej zabezpieczenie. Serdecznie dziękujemy wszystkim Parafianom za udział w uroczystości!

9. Zapraszamy na zbiórkę publiczną i kiermasz ciast, które przygotowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Pewli Wielkiej. Dochód ze sprzedaży ciast i złożone ofiary będą przekazane dla Wiktorka z Węgierskiej Górki https://www.siepomaga.pl/dla-wiktorka. Dziękujemy za wsparcie!


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
30.05.2021 r. – Uroczystość Najświętszej Trójcy

1. Obchód dzisiejszej uroczystości Najświętszej Trójcy wzywa nas do odnowienia w sobie wiary, która dziś narażona jest na coraz poważniejsze trudności. Wierząc w Trójjedynego Boga: Ojca, Syna i Ducha Świętego, odcinamy się zdecydowanie od wszelkich współczesnych tendencji, które mają na celu poniżenie czy ośmieszenie wartości chrześcijańskich. Świadomi odmienności i specyfikacji naszej religii objawionej, winniśmy wołać z głębi swojego serca: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Jezusie Chrystusie, Panu naszym.

2. Liturgiczne obchody tygodnia:

– w poniedziałek, 31 maja – święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. W tym dniu kończymy maryjne nabożeństwa majowe,

– we wtorek, 1 czerwca – wspomnienie św. Justyna, męczennika. Z racji Dnia Dziecka pamiętamy w modlitwach o wszystkich dzieciach. Rozpoczynamy czerwcowe nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, które będą odprawiane po Mszy świętej o godzinie 18:00,

– w czwartek, 3 czerwca – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, w tym dniu w Kościele Parafialnym będą odprawione Msze święte o godzinie 8:00, po której wyruszy procesja do czterech ołtarzy oraz o godzinie 11:30, nie będzie Mszy świętej w Kaplicy w Adamkach.

3. W tym roku bardzo prosimy o przygotowanie ołtarzy na Boże Ciało przysiółki:
I ołtarz – “Pudówka i Szewczyki”
II ołtarz – “Święci”
III ołtarz – “Brańki”
IV ołtarz – “Koło Sklepu”.
Trasa procesji będzie taka jak co roku. Bardzo prosimy Strażaków z OSP o zabezpieczenie procesji. Zapraszamy dzieci pierwszokomunijne w strojach, dzieci do sypania kwiatków, dzieci i młodzież do niesienia feretronów, Panie z Koła Gospodyń w strojach regionalnych oraz wszystkich Parafian, by uświetnić tą uroczystość.

4. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek modlimy się o dar nowych powołań do służby w Kościele, w piątek oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, a w sobotę czcimy Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny.

5. Spowiedź święta w pierwszy piątek będzie od 16:00 do 18:00.

6. W pierwszą sobotę miesiąca zapraszamy członków Rycerstwa Niepokalanej na Mszę świętą i adorację Najświętszego Sakramentu.

7. W poniedziałek Msza święta będzie odprawiona po nabożeństwie majowym o godzinie 18:30, a od wtorku do soboty Msze święte będą odprawiane o godzinie 18:00. Przypominamy, że w Kościele należy mieć zasłonięte usta i nos oraz zachowywać dystans 1,5 m.

8. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 18:30 † Józef Gabryś w 7. rocznicę śmierci

wtorek, godz. 18:00 † Józefa Lizak

środa, godz. 18:00 † Krystyna Gabryś

czwartek, godz. 8:00 o błogosławieństwo Boże w urodzajach i o wszelkie potrzebne łaski od przysiółka “Koło Sklepu”

godz. 11:30 † Stefania Pluta w rocznicę śmierci z mężem Stanisławem

piątek, godz. 18:00 † Maria Karcz z “Buławki”

sobota, godz. 18:00 w 30. rocznicę urodzin Pawła Klimczaka

niedziela, godz. 8:00 za zmarłych, których wypominamy

godz. 10:00 (w Kaplicy w Adamkach) za parafian

godz. 11:30 † Władysław Marszałek z żoną Zofią

9. Dziękujemy przysiółkowi “Janiki cz. II” za ofiary na sprzątanie kościoła. W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Madeje”.

10. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomagali w pracach ogrodowych. Szczególnie chcemy podziękować Pani Annie Pacuszka z Krzyżowej.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
23.05.2021 r. – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

1. W dzisiejszą niedzielę przypada uroczystość Zesłania Ducha Świętego, która kończy liturgiczny okres wielkanocny. Duch Święty został udzielony każdemu wierzącemu, by ten dzielił się swoją wiarą z innymi przez słowo i świadectwo życia. Zgodnie z obietnicami Chrystusa, pochodzący od Ojca i Syna Duch Święty jest z nami na zawsze, mieszka w nas, zaświadcza o Jezusie, przypomina Jego naukę i prowadzi do całej prawdy. Obecność Ducha Świętego jest źródłem i podstawą tej samej godności dziecka Bożego w nas wszystkich i zarazem równości między nami, pomimo zróżnicowanego obdarowania przez Boga. Nasza otwartość na tchnienie Ducha Świętego jest warunkiem i jednocześnie sprawdzianem, że jesteśmy Chrystusowi i do Niego należymy.

2. Liturgiczne obchody tygodnia:

– w poniedziałek, 24 maja – święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Jest to Misyjny Dzień Chorych oraz Dzień modlitwy za Kościół w Chinach. Msze święte będą odprawione w Kościele Parafialnym o godzinie 8:00 i 18:00, a w Kaplicy w Adamkach o godzinie 16:30. Składka do koszyczka pod chórem, będzie przeznaczona na diecezjany Dom Matki i Dziecka,

– w środę, 26 maja – wspomnienie Św. Filipa Nereusza, prezbitera. W tym dniu modlimy się za wszystkie matki z okazji przypadającego ich święta,

– w czwartek, 27 maja – święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana,

– w sobotę, 29 maja – wspomnienie Św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy.

3. W przyszłą niedzielę, 30 maja, przypada uroczystość Najświętszej Trójcy.

4. Serdecznie zapraszamy Parafian do udziału w maryjnych nabożeństwach majowych, które są odprawiane o godzinie 18:00.

5. Od wtorku do soboty Msze święte będą odprawiane po nabożeństwie majowym o godzinie 18:30. Przypominamy, że w Kościele należy mieć zasłonięte usta i nos oraz zachowywać
dystans 1,5 m.

6. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 18:00 † Krystyna Gabryś

wtorek, godz. 18:30 w 25. rocznicę ślubu Jolanty i Wiesława

środa, godz. 18:30 † Władysław Hulbój z żoną Wiktorią

czwartek, godz. 18:30 † Władysław Gawlik

piątek, godz. 18:30 † Stefan Kosibor

sobota, godz. 18:30 † Karol Hulbój w 20. rocznicę śmierci z żoną Marią i synami Stanisławem i Tadeuszem

niedziela, godz. 8:00 za parafian

godz. 10:00 (w Kaplicy w Adamkach) † Włodzimierz Adamek w 1. rocznicę śmierci

godz. 11:30 † Józef Dybczak z żoną Anną

7. Dziękujemy przysiółkowi “Chałpiska i Janiki cz. I” za ofiary na sprzątanie kościoła. W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Janiki cz. II”.

8. W tym roku bardzo prosimy o przygotowanie ołtarzy na Boże Ciało przysiółki:
I ołtarz – “Pudówka i Szewczyki”
II ołtarz – “Święci”
III ołtarz – “Brańki”
IV ołtarz – “Koło Sklepu”.
Trasa procesji będzie taka jak co roku.

9. Firma, która zajmuje się cyfrową inwentaryzacją cmentarza, w tym tygodniu wykonała zdjęcia grobów. Prace związane z przygotowaniem inwentaryzacji potrwają około 3 miesiące. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim Parafianom za posprzątanie grobów, dziękujemy!

10. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim Parafianom, którzy w sobotę porządkowali teren cmentarza. Dziękujemy za Waszą pracę!


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
16.05.2021 r. – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

1. W tajemnicy swego Wniebowstąpienia, Pan Jezus przekroczył granicę tej ziemi, ale jej nie porzucił. Pozostał z nami, bo – jak nas zapewnia w swoim słowie – znajduje radość w przebywaniu z ludźmi, co trafnie wyraził jeden ze współczesnych polskich teologów: Panu Bogu i człowiekowi dobrze jest być razem. Stąd sytuacja wydaje się być dla nas nieco kłopotliwa i pełna niespodzianek: umarł, ale zmartwychwstał i żyje; odszedł, ale nadal jest z nami obecny w swoim Kościele, we wspólnocie gromadzącej się na modlitwie,w głoszonym i przepowiadanym słowie, w sakramentach świętych, a zwłaszcza w Eucharystii; jest obecny w drugim człowieku, który jest bliźnim. Jest nam bliski, a wydaje się czasem, że jakby nieobecny. Z wiarą bądźmy uczestnikami liturgii eucharystycznej, która daje nam przedsmak nieba.

2. Dziś w naszej Parafii na Mszy świętej o godzinie 10:00 będziemy obchodzić uroczystość I Komunii świętej. Nie będzie Mszy świętej w Kaplicy w Adamkach. Nabożeństwo majowe, połączone ze złożeniem przyrzeczeń przez dzieci pierwszokomunijne, będzie odprawione o godzinie 16:00.

3. W piątek, 21 maja, przypada wspomnienie  Św. Jana Nepomucena, prezbitera i męczennika. Jest to zarazem dzień modlitwy do Miłosierdzia Bożego z racji trzeciego piątku miesiąca.

4. W sobotę, 22 maja, przypada 26. rocznica pobytu papieża Jana Pawła II na terenie naszej diecezji (Skoczów, Bielsko-Biała, Żywiec).

5. W przyszłą niedzielę, 23 maja, przypada uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

6. W środę, 19 maja przypada w naszym Kościele Parafialnym coroczna adoracja Najświętszego Sakramentu. Serdecznie zachęcamy Parafian do ofiarowania swojego czasu Panu Bogu, adoracja rozpocznie się o godzinie 9:00 i zakończy się o 18:00. Zapraszamy wszystkich członków Apostolstwa Dobrej Śmierci na wspólną adorację od godziny 17:00 do 18:00.

7. W tym tygodniu obchodzimy “biały tydzień”, Msze święte będą odprawiane o godzinie 18:00, a następnie nabożeństwo majowe. Przypominamy, że w Kościele należy mieć zasłonięte usta i nos oraz zachowywać dystans 1,5 m.

8. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 18:00 † Aleksander Rom z synem Markiem

wtorek, godz. 18:00 † Władysław Gawlik

środa, godz. 18:00 † Anna Jurasz

czwartek, godz. 18:00 † Helena Michulec

piątek, godz. 18:00 † Michał Klimczak w rocznicę śmierci

sobota, godz. 18:00 † Władysław Karcz w 3. rocznicę śmierci z żoną Marią

niedziela, godz. 8:00 † Maria Michulec w 5. rocznicę śmierc

godz. 10:00 (w Kaplicy w Adamkach) † Wojciech Łatka z żoną Marią

godz. 11:30 za parafian

9. Dziękujemy przysiółkowi “Koło Toru cz. III” za ofiary na sprzątanie kościoła. W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Chałpiska i Janiki”.

10. Jeśli pogoda na to pozwoli cyfrowa inwentaryzacja cmentarza zostanie przeprowadzona w tym tygodniu (w środę lub w piątek albo w sobotę).

11. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w sobotę porządkowali teren cmentarza. Szczególnie dziękujemy Panu Markowi Byrtkowi, który pracował koparką.

12. W sobotę, 22 maja od godziny 9:00 będziemy kończyć prace porządkowe na cmentarzu. Serdecznie zapraszamy Parafian do pomocy, każda para rąk się przyda. Prosimy, by zabrać ze sobą narzędzia ogrodowe: sekator, grabki, wiaderka, koszyczki.

13. Ogłoszenie – Szczepienia przeciw Covid-19 w Gminie Jeleśnia
W Gminnym Ośrodku Kultury w Jeleśni, ul. Plebańska 1, został utworzony dodatkowy Punkt Szczepień Powszechnych. Na szczepienia można zapisywać się telefonicznie: 519-327-338 lub 601-506-406 w godzinach od 7:00-15:00.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
09.05.2021 r. – VI Niedziela Wielkanocna

1. Czytany dziś fragment Ewangelii stanowi zapis dziewięciu wierszy piętnastego rozdziału narracji Janowej. Słowa te należy interpretować w kontekście ośmiu wcześniejszych wersetów (przypowieść o winnym krzewie), które czytaliśmy tydzień temu. W tych dwóch fragmentach aż dziesięć razy mowa o trwaniu (wytrwaniu, zamieszkaniu). To jest Ewangelia będąca wezwaniem do trwania w Jedności z Jezusem; jest zarazem pytaniem o to, jak trwać, aby wytrwać? Jeśli pozostaniemy w obszarze nauczania św. Jana, to drogą trwania w Jezusie jest przestrzeganie przykazań. Na ile żyjemy na co dzień Dekalogiem streszczającym się w przykazaniu miłości, na tyle trwamy w jedności z Tym, który objawia się jako krzew winny. Niech udział w Eucharystii okaże się dla nas szkołą wiernego trwania w jedności z Jezusem.

2. Dziś na Mszy świętej o godzinie 11:30 dzieci z klas IV będą obchodzić Rocznicę I Komunii świętej. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach.

3. W poniedziałek, wtorek i środę przypadają Dni Modlitw o urodzaje. W Polsce noszą one nazwę Dni Krzyżowych, ponieważ procesje błagalne tych dni kierują się zwykle do przydrożnych krzyży. Kościół modli się o błogosławieństwo dla każdej ludzkiej pracy.

4. W piątek, 14 maja, przypada święto Św. Macieja, apostoła. W tym dniu przypada patronalne święto Papieskiego Dzieła Św. Piotra Apostoła. Rozpoczynamy w tym dniu czas modlitewnej nowenny poprzedzającej uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Zapraszamy członków Apostolstwa Dobrej Śmierci na Mszę świętą.

5. W sobotę, 15 maja o godzinie 9:00 w Kościele Parafialnym będzie Spowiedź święta dla dzieci, które przygotowują się do I Komunii świętej i dla ich rodzin.

6. W przyszłą niedzielę, 16 maja, przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W naszej Parafii na Mszy świętej o godzinie 10:00 będziemy obchodzić uroczystość I Komunii świętej. W tym dniu nie będzie Mszy świętej w Kaplicy w Adamkach. Nabożeństwo majowe, połączone ze złożeniem przyrzeczeń przez dzieci pierwszokomunijne, będzie odprawione o godzinie 16:00.

7. Serdecznie zapraszamy Parafian do udziału w maryjnych nabożeństwach majowych, które są odprawiane o godzinie 18:00.

8. W tym tygodniu Msze święte będą odprawiane po nabożeństwie majowym o godzinie 18:30. Przypominamy, że w Kościele należy mieć zasłonięte usta i nos oraz zachowywać dystans 1,5 m.

9. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 18:30 † Anna Jurasz

wtorek, godz. 18:30 † Karol Byrtek z żoną Joanną

środa, godz. 18:30 † Stanisław Puda w 1. rocznicę śmierci

czwartek, godz. 18:30 † Tadeusz Gracjasz

piątek, godz. 18:30 w intencji członków Apostolstwa Dobrej Śmierci

sobota, godz. 18:30 † Małgorzata Dulańska w 3. rocznicę śmierci

niedziela, godz. 8:00 za parafian

godz. 10:00 I Komunia święta

godz. 11:30 Roczek Zofii Noga

10. Dziękujemy przysiółkowi “Koło Toru cz. II” za ofiary na sprzątanie kościoła. W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Koło Toru cz. III”.

11. Zapraszamy dzieci, które przygotowują się do przyjęcia I Komunii świętej na spotkania od poniedziałku do piątku o godzinie 16:00 na plebanii. Obecność dzieci jest obowiązkowa, prosimy również by dzieci po spotkaniu uczestniczyły w nabożeństwach majowych oraz Mszach świętych.

12. Cyfrowa inwentaryzacja cmentarza będzie przeprowadzona przez firmę z Rzeszowa po 16 maja. Bardzo prosimy o uporządkowanie grobów.

13. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w sobotę porządkowali teren cmentarza. Bardzo dziękujemy Panu Markowi Byrtkowi, który pracował koparką. Dziękujemy także Pani Barbarze Byrtek, Pani Czesławie Pyrzyk, Panu Pawłowi Waligórze z synami: Kamilem i Kacprem, Pani Bożenie Dunat z rodziną oraz Sołtysowi Panu Adamowi Smagoń.

14. W sobotę, 15 maja o godzinie 10:00 będziemy porządkować teren cmentarza i rozprowadzać nawiezioną ziemię. Serdecznie zapraszamy Parafian do pomocy, każda para rąk się przyda. Prosimy, by zabrać ze sobą narzędzia ogrodowe: sekator, grabki, wiaderka, koszyczki.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
02.05.2021 r. – V Niedziela Wielkanocna

1. Dziś piąta niedziela wielkanocna. Nie zawsze nasze życie oznacza przynoszenie owocu miłości. Zdarza się bowiem, że jak winne latorośle – jeszcze nie uschnięte, lecz już słabo owocujące – potrzebujemy oczyszczenia, którego źródłem jest Boża miłość. Kiedy nasze grzechy sprawiają, że nie przynosimy w pełni owoców miłości, wówczas trzeba nam się zwrócić do Boga, aby odnowić zdolność miłowania. Z taką świadomością weźmy udział w eucharystycznym spotkaniu z Jezusem, który jest krzewem winnym.

2. Liturgiczne obchody tygodnia:

– w poniedziałek, 3 maja – uroczystość Najświętszej Maryi Panny, porządek Mszy świętych jak w niedzielę,

– we wtorek, 4 maja – wspomnienie Św. Floriana, męczennika,

– w czwartek, 6 maja – święto Świętych apostołów Filipa i Jakuba,

– w sobotę, 8 maja – uroczystość Św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski.

3. W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek i pierwszy piątek. W czwartek modlimy się za kapłanów i osoby życia konsekrowanego, a także prosimy o dar nowych powołań do służby Bożej w Kościele. W piątek oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

4. Spowiedź święta w pierwszy piątek będzie od godziny 16:00 do 18:00. Zachęcamy wszystkich Parafian do skorzystania z Sakramentu Pokuty, zwłaszcza dzieci, które w niedzielę będą obchodzić Rocznicę I Komunii świętej.

5. Zapraszamy dzieci, które przygotowują się do przyjęcia I Komunii świętej na spotkania od wtorku do soboty o godzinie 17:00 na plebanii. Obecność dzieci jest obowiązkowa, prosimy również by dzieci po spotkaniu uczestniczyły w nabożeństwach majowych oraz Mszach świętych.

6. W czwartek, 6 maja na godzinę 17:00 zapraszamy dzieci z klas IV na próbę przed Rocznicą I Komunii świętej.

7. W niedzielę, 9 maja na Mszy świętej o godzinie 11:30 dzieci z klas IV będą obchodzić Rocznicę I Komunii świętej.

8. Serdecznie zapraszamy Parafian do udziału w maryjnych nabożeństwach majowych, które są odprawiane o godzinie 18:00.

9. Msze święte od wtorku do soboty będą odprawiane po nabożeństwie majowym o godzinie 18:30. Przypominamy, że w Kościele należy mieć zasłonięte usta i nos oraz zachowywać dystans 1,5 m.

10. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 8:00 † Władysław Cwajna w rocznicę śmierci

godz. 10:00 (w Kaplicy w Adamkach) w pewnej intencji

godz. 11:30 † Józefa Póda z mężem Józefem w rocznicę śmierci

wtorek, godz. 18:30 † Władysław Gawlik

środa, godz. 18:30 † Anna Jurasz

czwartek, godz. 18:30 † Stanisław Janik z rodzicami

piątek, godz. 18:30 † Józefa Pyrzyk z mężem i dziećmi

sobota, godz. 18:30 † Rudolf Michulec w rocznicę śmierci

niedziela, godz. 8:00 † Antoni Pająk w 2. rocznicę śmierci

godz. 10:00 (w Kaplicy w Adamkach) † Józef Urbański

godz. 11:30 Rocznica I Komunii świętej

11. Dziękujemy przysiółkowi “Koło Toru cz. I” za ofiary na sprzątanie kościoła. W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Koło Toru cz. II” od Pana Daniela Galasa.

12. Dziękujemy naszemu byłemu ministrantowi i lektorowi za skrócenia stojaka pod paschał. Bóg zapłać!

13. W najbliższym czasie będzie przeprowadzona cyfrowa inwentaryzacja cmentarza, bardzo prosimy o uporządkowanie grobów.

14. W sobotę, 8 maja o godzinie 9:00 będziemy porządkować teren cmentarza, zapraszamy Parafian do pomocy, każda para rąk się przyda. Prosimy, by zabrać ze sobą narzędzia ogrodowe: sekator, grabki, wiaderka, koszyczki.

15. Ogłoszenie
Wójt Gminy Jeleśnia, Radni Sołectwa Pewel Wielka oraz Sołtys dziękują za pomoc w sprzątaniu wsi Pewel Wielka podczas akcji “Sprzątanie Świata”. Szczególne podziękowania pragniemy przekazać rodzinom wraz z dziećmi i Kole Gospodyń Wiejskich.
Prosimy mieć na uwadze dobro naszego wspólnego środowiska oraz dbanie o wizerunek miejscowości. Dziękujemy!


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
25.04.2021 r. – IV Niedziela Wielkanocna czyli Dobrego Pasterza

1. Obraz Dobrego Pasterza przemawia do nas tym bardziej, im mocniej jesteśmy świadomi niezwykłej zażyłości, jaka w tamtych czasach istniała pomiędzy pasterzem i jego owcami. Pasterz podążał zawsze na przedzie, nie musiał nikogo poganiać, bo owce znały swojego pasterza i posłusznie szły za jego głosem. Miłość pasterska wyznacza właściwy kierunek i bezpiecznie prowadzi do wyznaczonego celu. Takiej miłości doświadczają owce wtedy, gdy idą nie własnymi drogami, ale zawsze za swoim pasterzem. Kiedy patrzymy na Jezusa, który jako pasterz oddaje życie za owce, czyli cały Kościół, to uświadamiamy sobie, że miłość pasterska jest przede wszystkim darem z siebie, jest całkowitym oddaniem siebie na służbę drugiego człowieka – zawsze w imię troski o dobro tych, którym się pasterzuje.
Rozpoczyna się Tydzień modlitwy o powołania do służby w Kościele.

2. W poniedziałek, 26 kwietnia, Ksiądz Biskup Tadeusz Rakoczy świętuje 29. rocznicę przyjęcia święceń biskupich. Pamiętamy w modlitwach o osobie pierwszego Biskupa Bielsko-Żywieckiego.

3. Liturgiczne obchody tygodnia:

– w czwartek, 29 kwietnia – święto Św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy,

– w sobotę, 1 maja – wspomnienie Św. Józefa, rzemieślnika. Modlimy się o Boże błogosławieństwo dla każdej ludzkiej pracy, ale pamiętamy także o tych, którzy tej pracy zostali pozbawieni.

4. W sobotę rozpoczynamy maryjne nabożeństwa majowe, które będą odprawiane w Kościele Parafialnym o godzinie 18:00. Serdecznie zapraszamy!

5. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca, oddajemy cześć Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Zapraszamy członków Rycerstwa Niepokalanej na Mszę świętą.

6. W tym tygodniu Msze święte będą odprawiane o godzinie 18:00, a w sobotę po nabożeństwie majowym o godzinie 18:30. Przypominamy, że w Kościele należy mieć zasłonięte usta i nos oraz zachowywać dystans 1,5 m.

7. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 18:00 † Anna Michulec z ojcem Józefem

wtorek, godz. 18:00 † Bolesław Żydek z żoną Heleną

środa, godz. 18:00 † Stefan Kosibor

czwartek, godz. 18:00 † Maria Karcz

piątek, godz. 18:00 † Anna Pindel z mężem Marianem

sobota, godz. 18:30 w intencji członków Rycerstwa Niepokalanej

niedziela, godz. 8:00 † Czesław Wróbel z żoną Anną i synem Bogusławem

godz. 10:00 (w Kaplicy w Adamkach) za zmarłych, których wypominamy

godz. 11:30 w intencji członków Róży Męskiej p.w. Matki Bożej Królowej Polski

8. Dziękujemy przysiółkowi “Koło Sklepu cz. III” za ofiary na sprzątanie kościoła. W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Koło Toru” od Pani Alicji Janik.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

18.04.2021 r. – III Niedziela Wielkanocna czyli Niedziela biblijna

1. Dziś przypada trzecia niedziela wielkanocna, która jest obchodzona jako Niedziela biblijna. Orędzie wielkanocne jest jednoznaczne: Jezus zmartwychwstał i żyje! To zupełnie nowa jakość w ludzkich dziejach. Od tej pory przestało mieć znaczenie to, co dotychczas wydawało się pewne: władza możnych, niemoc maluczkich tego świata, kruchość miłości, nieubłagana konieczność śmierci, strach, rezygnacja. Doświadczenie obecności Zmartwychwstałego dane kiedyś uczniom, dzisiaj może być także naszym. On staje pośród nas i pragnie nas o tym zapewnić.
Dziś ofiarą do koszyczka pod chórem, wspieramy działalność diecezjalnego Radia Anioł Beskidów. Bóg zapłać za wszystkie ofiary!

2. W piątek, 23 kwietnia, przypada uroczystość Św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. W tym dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. W piątek przypada również wspomnienie św. Jerzego patrona naszego Księdza Proboszcza – składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji imienin!

3. W tym tygodniu Msze święte będą odprawiane o godzinie 18:00. Przypominamy, że w Kościele należy mieć zasłonięte usta i nos oraz zachowywać dystans 1,5 m.

4. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 18:00 † Maria Karcz

wtorek, godz. 18:00 † Czesław Karcz

środa, godz. 18:00 † Józefa Lach

czwartek, godz. 18:00 † Adam Biłka

piątek, godz. 18:00 o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla ks. Jerzego

sobota, godz. 18:00 † Józefa Rogalska z mężem Stanisławem

niedziela, godz. 8:00 † Wojciech Waluś w rocznicę śmierci

godz. 10:00 (w Kaplicy w Adamkach) za parafian

godz. 11:30 † Zdzisław Szewczyk

5. Dziękujemy przysiółkowi “Koło Sklepu cz. II” za ofiary na sprzątanie kościoła. W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Koło Sklepu cz. III” od Pani Józefy Hulbój.

6. Bardzo dziękujemy za ofiary złożone na utrzymanie szkoły i przedszkola w Kamerunie, od ostatniej niedzieli wpłynęło jeszcze 300 zł, razem zebrano 10000 zł. Bóg zapłać


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
11.04.2021 r. – II Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego

1. Centralne orędzie dzisiejszej niedzieli mówi o tym, że Bóg jest wobec każdego człowieka pełen miłosierdzia. Wciąż odczuwamy w życiu, że bez jego miłosierdzia sobie nie poradzimy, ponieważ zderzamy się z własnymi ograniczeniami, ponosimy klęski, jesteśmy rozczarowani i popadamy w poczucie bezsensu. W obliczu takich doświadczeń, staje przed nami Jezus zmartwychwstały, pokazuje swoje przebite ręce oraz otwarty bok. Pragnie, aby dotknęło nas Boże miłosierdzie, które na nowo daje pełnię życia. Z taką świadomością weźmy udział w dzisiejszym zgromadzeniu eucharystycznym.
Niedziela Miłosierdzia Bożego rozpoczyna obchody Tygodnia Miłosierdzia. Jest to zarazem święto patronalne Caritas.

2. W piątek, 16 kwietnia, przypada dzień modlitw do Miłosierdzia Bożego z racji trzeciego piątku miesiąca.

3. Za tydzień, 18 kwietnia, przypada III niedziela wielkanocna obchodzona jako Niedziela Biblijna. W tym dniu ofiarą do koszyczka pod chórem wspieramy działalność Radia Diecezjalnego Anioł Beskidów.

4. W tym tygodniu Msze święte będą odprawiane o godzinie 18:00. Przypominamy, że w Kościele należy mieć zasłonięte usta i nos oraz zachowywać dystans 1,5 m.

5. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 18:00 † Józef Póda z żoną Marią

wtorek, godz. 18:00 † Maria Karcz

środa, godz. 18:00 † Adam Biłka

czwartek, godz. 18:00 † Józefa Lach

piątek, godz. 18:00 † Tadeusz Hulbój

sobota, godz. 18:00 † Józef Dybczak z żoną Marią

niedziela, godz. 8:00 † Jan Lach w 1. rocznicę śmierci

godz. 10:00 (w Kaplicy w Adamkach) za parafian

godz. 11:30 Roczek: Maciej Byrtek

6. Dziękujemy przysiółkowi “Koło Sklepu cz. I” za ofiary na sprzątanie kościoła. W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Koło Sklepu cz. II” od Pani Małgorzaty Wiewióra.

7. Bardzo dziękujemy za ofiary złożone na utrzymanie szkoły i przedszkola w Kamerunie, od ostatniej niedzieli wpłynęło jeszcze 700 zł, razem zebrano 9700 zł. Bóg zapłać!

8. Ze względu na liczne pogrzeby w ostatnim czasie, Ksiądz Proboszcz nie będzie przyjmować już intencji mszalnych na 2021 r.

9. W sobotę, 17 kwietnia o godzinie 9:00 odbędzie się ważne spotkanie dla rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej. Zapraszamy!


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
05.04.2021 r. – Poniedziałek Wielkanocny

1. Trwamy w okresie wielkanocnym, w tym czasie jednym z mocno eksponowanych znaków jest zapalony paschał. Bedzie on obecny przy ołtarzu przez 50 dni radości wielkanocnej. Światło tej świecy oświeca drogi naszego, chrześcijańskiego życia. Tajemnica zwycięskiej Paschy Chrystusa jest więc źródłem i znakiem Tego, który jest obecny pośród nas jako Światłość świata.

2. Osiem pierwszych dni okresu wielkanocnego stanowi oktawę wielkanocną, obchodzi się je jako Uroczystości Pańskie. W piątek w oktawie Wielkanocy nie obowiązuje od pokarmów mięsnych.

3. Trwa nowenna do Miłosierdzia Bożego, któremu oddajemy cześć w przyszłą niedzielę, 11 kwietnia. Rozpoczynamy wtedy Tydzień Miłosierdzia. Jest to zarazem święto patronalne Caritas.

4. W sobotę, 10 kwietnia w Kaplicy w Adamkach będzie adoracja Najświętszego Sakramentu (Wieczysta adoracja przypadająca raz w roku), która rozpocznie się o godzinie 9:00 i zakończy się o godzinie 17:00, następnie zostanie odprawiona Msza święta w intencji członków Apostolstwa Dobrej Śmierci. Zachęcamy parafian do uczestnictwa w adoracji.

5. W tym tygodniu Msze święte będą odprawiane o godzinie 18:00. Przypominamy, że w Kościele należy mieć zasłonięte usta i nos oraz zachowywać dystans 1,5 m.

6. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 8:00 † Józef Adamek z żoną Marią i synem Janem

godz. 11:30 za parafian

wtorek, godz. 18:00 † Józefa Lach

środa, godz. 18:00 † Adam Biłka

czwartek, godz. 18:00 † Stefan Graca

piątek, godz. 18:00 w pewnej intencji

sobota, godz. 17:00 (w Kaplicy w Adamkach) w intencji członków Apostolstwa Dobrej Śmierci

godz. 18:00 † Tadeusz Michulec w 1. rocznicę śmierci

niedziela, godz. 8:00 † Franciszek Kosibor z żoną Marią i synem Kazimierzem

godz. 10:00 (w Kaplicy w Adamkach) † Józef Adamek z żoną Walerią

godz. 11:30 za parafian

7. Dziękujemy przysiółkowi “Brańki cz. II” za ofiary na sprzątanie kościoła. W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Koło Sklepu” od Pana Mariana Klimczaka.

8. Bardzo dziękujemy za ofiary skałdane do skarbonek z jałmużną wielkopostną, dziękujemy za Waszą ofiarność, zebrano około 6 500 zł. Razem z ofiarami złożonymi w święto Trzech Króli mamy 9 000 zł, pieniądze będą przekazane siostrom pallotynkom, które prowadzą przedszkole i szkołę w Kamerunie.

9. Składamy serdeczne Bóg zapłać za hojne ofiary na wywóz śmieci z cmentarza, zebrano 7120 zł. Dziękujemy za wyrozumiałość i za złożone ofiary!

10. Dziękujemy również za ofiary złożone na kwiaty do Bożego Grobu, Bóg zapłać: Róży Kobiet p.w. Wniebowzięcia NMP z Buławki (150 zł), pewnej rodzinie (100 zł), przysiółkowi “Madeje” (120 zł), przysiółkowi “Koło Sklepu” (120 zł), Róży Kobiet p.w. Imienia Maryi (100 zł), przysiółkowi “Piechówka” (510 zł), przysiółkowi “Ponikwie” (170 zł) oraz Róży Męskiej p.w. Matki Bożej Królowej Polski (150 zł).

11. Na stoliku pod chórem znajdują się maseczki, które można sobie zabrać bezpłatnie, ulotki z informacjami jak zapisać się na szczepienie przeciw Covid-19 oraz gazeta gminna “Wieści z Jeleśni”.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
28.03.2021 r. – Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej

1. Dziś przypada Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej. W liturgii wspominamy i uobecniamy ostatnie dni Jezusa w Jerozolimie. Procesja z gałązkami palmowymi przypomina, że nasze życie jest kroczeniem razem z Jezusem w tym samym kierunku. To jest chodzenie po śladach Mistrza z pełną świadomością, że pomimo wszelkich doznawanych na co dzień ograniczeń tego świata, na końcu nie zwycięża śmierć i cierpienie, ale miłość i nowe życie. Z taką nadzieją wiary wchodzimy w święty czas Wielkiego tygodnia.

2. Od poniedziałku do czwartku Msze święte będą odprawiane o godzinie 18:00, w Wielką Sobotę o godzinie 19:00. Przypominamy, że w Kościele należy mieć zasłonięte usta i nos oraz zachowywać dystans 1,5 m.

3. Od poniedziałku do czwartku po Mszy świętej będzie możliwość przystąpienia do Sakramentu Spowiedzi świętej.

4. W czwartek, 1 kwietnia rozpoczynamy Święte Triduum Paschalne:

Wielki Czwartek
O godzinie 18:00 zostanie odprawiona Msza święta Wieczerzy Pańskiej, następnie przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy i indywidualna adoracja do godziny 21:00.

Wielki Piątek
9:00 – 17:00 – indywidualna adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy
17:00 – Droga Krzyżowa
18:00 – Liturgia Męki Pańskiej
do 22:00 – indywidualna adoracja Pana Jezusa w Grobie

Wielka Sobota
9:00 – 19:00 – indywidualna adoracja Pana Jezusa w Grobie
10:00, 11:00, 11:30 i 12:00 – błogosławieństwo pokarmów w Kościele Parafialnym
10:30 – błogosławieństwo pokarmów w Kaplicy w Adamkach
19:00 – Liturgia Wigilii Paschalnej, procesja rezurekcyjna od Grobu Pańskiego do Ołtarza

W czasie Triduum istnieje możliwość zyskania odpustu zupełnego przez wszystkich, którzy wypełniwszy zwykłe warunki odpustu, spełnią następujące dzieła:
– w Wielki Czwartek – udział we Mszy św. Wieczerzy Pańskiej i uroczyste odmówienie hymnu Przed tak wielkim Sakramentem,
w Wielki Piątek – pobożny udział w Adoracji Krzyża, uczczenie Krzyża przez oddanie pokłonu podczas Liturgii Męki Pańskiej,
– w Wielką Sobotę – udział w Liturgii Wigilii Paschalnej i odnowienie przyrzeczeń chrztu Pańskiego.

Przypominamy, że w Wielki Piątek obowiązuje post ścisły, zachęcamy do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych do celebracji Wigilii Paschalnej.

Na błogosławieństwo pokarmów prosimy przynieść skarbonki z Jałmużną Wielkopostną, zebrane ofiary zostaną przekazane siostrom Pallotynkom z Kamerunu na utrzymanie szkoły i przedszkola.

W Wielką Sobotę na Liturgię Wigilii Paschalnej prosimy zabrać ze sobą świece.

Bardzo prosimy Druhów z OSP o objęcie warty honorowej przy Grobie Pańskim.

5. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 18:00 † Tadeusz Hulbój

wtorek, godz. 18:00 † Józef Dybczak † Stanisław Maciejny

środa, godz. 18:00 † Karolina Maciejny

czwartek, godz. 18:00 w pewnej intencji

sobota, godz. 19:00 † Rudolf Michulec z żoną, synem i zięciem

niedziela, godz. 8:00 za zmarłych, których wypominamy

godz. 10:00 (w Kaplicy w Adamkach) za parafian

godz. 11:30 † Józef Piecha z żoną Józefą

6. Dziękujemy przysiółkowi “Brańki cz. I” za ofiary na sprzątanie kościoła. W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Brańki cz. II”.

7. Składamy serdeczne Bóg zapłać za hojne ofiary na wywóz śmieci z cmentarza, zebrano 7120 zł. Bardzo dziękujemy!

8. Dziękujemy również za ofiary złożone na kwiaty do Bożego Grobu, Bóg zapłać: Róży Kobiet p.w. Wniebowzięcia NMP z Buławki (150 zł), pewnej rodzinie (100 zł), przysiółkowi “Madeje” (120 zł), przysiółkowi “Koło Sklepu” (120 zł), Róży Kobiet p.w. Imienia Maryi (100 zł), przysiółkowi “Piechówka” (510 zł), przysiółkowi “Ponikwie” (170 zł).

9. Na stoliku pod chórem znajdują się maseczki, które można sobie zabrać bezpłatnie oraz ulotki z informacjami jak zapisać się na szczepienie przeciw Covid-19.

10. W bocznym ołtarzu Matki Bożej Częstochowskiej znajduje się Księga Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, do której mogą wpisać się osoby, które chcą przez 9 miesięcy modlić się w intencji dziecka zagrożonego aborcją.

11. Ogłoszenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pewli Wielkiej

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pewli Wielkiej serdecznie zaprasza do zakupu stroików wielkanocnych, które powstają podczas zajęć terapeutycznych z podopiecznymi placówki. Akcja prowadzona jest w ramach działalności naszej Parafii na rzecz osób niepełnosprawnych przebywających pon naszym kościołem. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zakupu prac, a dochód z przekazanych darowizn będzie przeznaczony na prowadzenie terapii dla podopiecznych Domu.
Za składane ofiary, już dziś bardzo dziękujemy.
Podopieczni i pracownicy Domu


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
21.03.2021 r. – V niedziela Wielkiego Postu

1. Na drodze wielkopostne pokuty (dziś 5. niedziela okresu przygotowania paschalnego) jesteśmy wezwani, aby doświadczyć mocy Bożego przebaczenia i pojednania. To kolejna szansa na dar nowego życia. Pan Jezus przypomina o swoim miłosierdziu wobec grzeszników. W duchu nadziei zawierzmy Bogu, pozwólmy Mu dotknąć nas oczyszczającą mocą miłosierdzia. To jest jeden z wymiarów kroczenia drogami wielkopostnego nawrócenia.

2. Dziś rozpoczynamy w naszej Parafii Rekolekcje Wielkopostne, zachęcamy do udziału w Mszach świętych, naukach stanowych i do skorzystania z Sakramentu Pokuty. Program rekolekcji umieszczony jest na stronie internetowej: https://www.pewelwielka.com.pl/parafialne-rekolekcje-wielkopostne/.

3. W czwartek, 25 marca, przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to zarazem Dzień Świętości Życia, Msze święte w Kościele Parafialnym będą odprawione o godzinie 8:00 i 17:00, a w Kaplicy w Adamkach o godzinie 15:30. Ofiara zebrana w tym dniu do koszyczka pod chórem będzie przeznaczona na Dom Matki i Dziecka. W tym dniu przypada 29. rocznica erygowania naszej diecezji, o której pamiętamy w modlitwie.
Również w tym dniu, przy bocznym ołtarzu  Matki Bożej Częstochowskiej będzie wystawiona Księga Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, do której mogą wpisać się osoby, które chcą przez 9 miesięcy modlić się w intencji dziecka zagrożonego aborcją. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: https://www.pewelwielka.com.pl/duchowa-adopcja-dziecka-poczetego-2/.

4. W przyszłą niedzielę, 28 marca, przypada Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej. W tym dniu obchodzony jest Światowy Dzień Młodzieży, która gromadzi się pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego w kościele katedralnym.

5. Serdecznie zachęcamy do udziału w tradycyjnych nabożeństwach Drogi Krzyżowej (w piątki o godzinie 17:00 i w niedziele po Mszy świętej o godzinie 8:00) oraz Gorzkich Żalów z kazaniem pasyjnym (w niedziele po Mszy świętej o godzinie 11:30). Przypominamy, że wierny, który odprawia pobożnie Drogę Krzyżową może uzyskać odpust zupełny, spełniając przy tym zwykłe warunki odpustu.

6. Od poniedziałku do środy Msze święte będą odprawiane według planu Rekolekcji, w czwartek o godzinie 8:00 i 17:00, a w Kaplicy w Adamkach o godzinie 15:30. W piątek i w sobotę Msze święte będą odprawiane o godzinie 17:00. Przypominamy, że w Kościele należy mieć zasłonięte usta i nos.

7. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 17:00 † Jarosław Domżał

wtorek, godz. 17:00 † Józef Rom z żoną Antoniną

środa, godz. 17:00 † Karolina Maciejny

czwartek, godz. 8:00 † Maria Michulec

godz. 15:30 (w Kaplicy w Adamkach) w intencji Róży Kobiet p.w. Zwiastowania NMP

godz. 17:00 w intencji członków Rycerstwa Niepokalanej

piątek, godz. 17:30 † Jan Hulbój w 3. rocznicę śmierci

sobota, godz. 17:00 † Szczepan Brańka z żoną Magdaleną i synem Józefem

niedziela, godz. 8:00 † Stefan Kosibor

godz. 10:00 (w Kaplicy w Adamkach) o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Joanny Wider

godz. 11:30 za parafian

8. Dziękujemy przysiółkowi “Szewczyki” i “Święci” za ofiary na sprzątanie kościoła. W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Brańki cz. I”.

9. Zachęcamy do składania ofiar na kwiaty do Bożego Grobu. Kwiaty są już zamówione.

10. Serdecznie dziękujemy za ofiary złożone do kopert na opłacenie wywozu śmieci z cmentarza. Bóg zapłać!

12. Odwiedziny chorych będą w środę, 24 marca od godziny 10:00. Bardzo prosimy o zgłaszanie chorych do środy, bo tylko zgłoszone osoby będą odwiedzane.

13. Ogłoszenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pewli Wielkiej

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pewli Wielkiej serdecznie zaprasza do zakupu stroików wielkanocnych, które powstają podczas zajęć terapeutycznych z podopiecznymi placówki. Akcja prowadzona jest w ramach działalności naszej Parafii na rzecz osób niepełnosprawnych przebywających pon naszym kościołem. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zakupu prac, a dochód z przekazanych darowizn będzie przeznaczony na prowadzenie terapii dla podopiecznych Domu.
Za składane ofiary, już dziś bardzo dziękujemy.
Podopieczni i pracownicy Domu


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
14.03.2021 r. – IV niedziela Wielkiego Postu

1. Niemal w połowie wielkopostnego czuwania, liturgia Kościoła wzywa nas do radości (dziś IV niedziela Wielkiego Postu Laetare). Dobrze wiemy, jak ważne jest pozytywne nastawienie oraz rozpoznanie wszelkich radości oraz świadome ich przeżywanie. Ewangelia dzisiejsza wskazuje na radość głębszą i wiele trwalszą. Jej źródłem jest obecność z nami Boga, który daje nam siły do przezwyciężenia wszelkich ograniczeń, słabości. Pełni nadziei zaufajmy Jego miłosierdziu i otwórzmy się na moc miłosierdzia. Każde zwycięstwo napawa autentyczną radością.

2. W piątek, 19 marca, przypada liturgiczna uroczystość Św. Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. W tym dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Jest to zarazem trzeci piątek miesiąca, kiedy modlimy się do Miłosierdzia Bożego.

3. Serdecznie zachęcamy do udziału w tradycyjnych nabożeństwach Drogi Krzyżowej (w piątki o godzinie 17:00 i w niedziele po Mszy świętej o godzinie 8:00) oraz Gorzkich Żalów z kazaniem pasyjnym (w niedziele po Mszy świętej o godzinie 11:30). Przypominamy, że wierny, który odprawia pobożnie Drogę Krzyżową może uzyskać odpust zupełny, spełniając przy tym zwykłe warunki odpustu. W piątek, 19 marca Drogę Krzyżową poprowadzą Rycerze Niepokalanej, zapraszamy!

4. W tym tygodniu Msze święte będą odprawiane o godzinie 17.00, z wyjątkiem piątku – Msza święta będzie odprawiona po Drodze Krzyżowej. Przypominamy, że w Kościele należy mieć zasłonięte usta i nos.

5. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 17:00 † Józef Lizak

wtorek, godz. 17:00 † Jolanta Piecha w 5. rocznicę śmierci

środa, godz. 17:00 † Karolina Maciejny

czwartek, godz. 17:00 † Józef Pluta w rocznicę śmierci

piątek, godz. 17:30 † Józef Byrtek z synem Janem, rodzicami i rodzeństwem

sobota, godz. 17:00 † Włodzimierz Surówka w 1. rocznicę śmierci

niedziela, godz. 8:00 za parafian

godz. 10:00 (w Kaplicy w Adamkach) † Józef Pacyga

godz. 11:30 w pewnej intencji

6. Dziękujemy przysiółkowi “Pudówka” i “Szewczyki cz. I” za ofiary na sprzątanie kościoła. W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Szewczyki cz. II” i “Święci cz. I”.

7. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy w naszej Parafii rekolekcje wielkopostne. Zachęcamy wszystkich parafian do udziału. W przyszłą niedzielę będzie dodatkowa Msza święta z nauką ogólną dla wszystkich o godzinie 16:00, a następnie nauka stanowa dla mężczyzn. W poniedziałek po Mszy świętej o godzinie 17:00 będzie nauka stanowa dla kobiet. Szczegółowy program rekolekcji zostanie podany w przyszłą niedzielę.

8. W przyszłą niedzielę ofiary zbierane do kopert, będą przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z wywozem śmieci z cmentarza za 2020 rok (7 tysięcy zł). Bardzo prosimy każdą rodzinę o złożenie ofiary w wysokości 50 zł, prosimy by na kopercie wpisać imię nazwisko i numer domu. Koperty znajdują się na stoliku pod chórem. Z ostatnich wpłat za nagrobki (ostatnio wpłynęły opłaty tylko od 5 osób) nie jesteśmy w stanie pokryć kosztów wywozu śmieci.

9. Prosimy o poszanowanie miejsca jakim jest Kościół – prosimy nie przyklejać gum do żucia do ławek.

10. Ogłoszenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pewli Wielkiej

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pewli Wielkiej serdecznie zaprasza do zakupu stroików wielkanocnych, które powstają podczas zajęć terapeutycznych z podopiecznymi placówki. Akcja prowadzona jest w ramach działalności naszej Parafii na rzecz osób niepełnosprawnych przebywających pon naszym kościołem. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zakupu prac, a dochód z przekazanych darowizn będzie przeznaczony na prowadzenie terapii dla podopiecznych Domu.
Za składane ofiary, już dziś bardzo dziękujemy.
Podopieczni i pracownicy Domu

11. Zawiadomienie dla mieszkańców gminy Jeleśnia

Polska Energia GK informuje, iż w związku z ostatnią 3 turą programu rządowego “Mój Prąd” w 2021 r. i kończącą się pulą bezpłatnych pomiarów na możliwość montażu instalacji fotowoltaicznych do produkcji darmowego prądu z paneli słonecznych zawiadamiamy, że ostatnie bezpłatne pomiary będziemy przeprowadzać tylko do 20 marca 2021 roku.
Po dokonaniu pomiaru i analizy danych otrzymają Państwo gotowy projekt, który można wykorzystać do wykonania instalacji fotowoltaicznej w wybranej przez siebie firmie.

Zapisać można się telefonicznie: 33 472 80 80
Wykonanie bezpłatnego pomiaru i projektu instalacji fotowoltaicznej pokrywa fundusz wewnętrzny Polskiej Energii GK.
Uwaga – wykonanie darmowego pomiaru nie zobowiązuje do jakiegokolwiek zakupu, a ma posłużyć do sprawdzenia możliwości przyłącza.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
07.03.2021 r. – III niedziela Wielkiego Postu

1. Dziś trzecia niedziela Wielkiego Postu. Jezus kochał i darzył czcią świątynię w Jerozolimie. Nie mógł jednak znieść, że dom ten był bezczeszczony. Domagał się właściwego miejsca dla kultu. Przestrzeń gdzie wielbi się Boga nie może być w żaden sposób profanowana. Niegodna jest tam wszelka forma handlu. Trwając w wielkopostnej postawie pokuty, warto postawić pytanie o naszą relację do świątyni. Czy – z naszego powodu – nie doszło w niej do jakichkolwiek nadużyć albo nie przyjęły się w niej niedobre zwyczaje? Troska o świątynię jest wyrazem dbania o własną wiarę.

2. Serdecznie zachęcamy do udziału w tradycyjnych nabożeństwach Drogi Krzyżowej (w piątki o godzinie 16:00 i w niedziele po Mszy świętej o godzinie 8:00) oraz Gorzkich Żalów z kazaniem pasyjnym (w niedziele po Mszy świętej o godzinie 11:30). Przypominamy, że wierny, który odprawia pobożnie Drogę Krzyżową może uzyskać odpust zupełny, spełniając przy tym zwykłe warunki odpustu.

3. W piątek, 12 marca serdecznie zapraszamy członków Apostolstwa Dobrej Śmierci na Mszę świętą i Różaniec do Siedmiu Boleści.

4. W tym tygodniu Msze święte będą odprawiane o godzinie 16.00, z wyjątkiem piątku – Msza święta będzie odprawiona po Drodze Krzyżowej. Przypominamy, że w Kościele należy mieć zasłonięte usta i nos.

5. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 16:00 † Helena Żydek w 10. rocznicę śmierci

wtorek, godz. 16:00 † Franciszek Kosibor z żoną Franciszką i synem Stefanem

środa, godz. 16:00 † Stanisława Gabryś

czwartek, godz. 16:00 † Edward Ćwikła w 1. rocznicę śmierci

piątek, godz. 16:30 w intencji członków Apostolstwa Dobrej Śmierci

sobota, godz. 16:00 † Tadeusz Gracjasz w rocznicę śmierci

niedziela, godz. 8:00 † Maria Waluś w rocznicę śmierci

godz. 10:00 (w Kaplicy w Adamkach) † Józef Marszałek

godz. 11:30 za parafian

6. Dziękujemy przysiółkowi “Buławka cz. III” za ofiary na sprzątanie kościoła. W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Pudówka” i “Szewczyki cz. I”.

7. Serdecznie dziękujemy za ofiary złożone dla dzieci Afryki (dzieło Ad gentes), zebrano 1224 zł. Bóg zapłać!

8. Jest propozycja, by nasze Katolickie Przedszkole było otwarte godzinę dłużej – do 16:00. Bardzo prosimy, by rodzice, którym ta propozycja odpowiada, zgłaszali się Księdza Proboszcza i Pani Dyrektor Przedszkola.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
28.02.2021 r. – II niedziela Wielkiego Postu

1. Dziś druga niedziela Wielkiego Postu. Ludzkość zawsze była zainteresowana tym, co się dzieje z człowiekiem po śmierci. Apostołowie nie byli wyjątkiem, skoro pytali między sobą, co to znaczy powstać z martwych? Od pierwszej Wielkanocy potrafili już to zrozumieć, chociaż wcześniej przychodziło im to z trudem. W duchu posłuszeństwa słuchali Syna Bożego i rozgłaszali Dobrą Nowinę o Nim. Dzięki temu my dziś możemy pojąć, czym jest śmierć, zmartwychwstanie i wieczność. Niech udział w Eucharystii będzie doświadczeniem przedsionka nieba, niech będzie naszym uczestnictwem w wydarzeniu góry Tabor.
W dniu dzisiejszym modlitwą i ofiarą do koszyczka pod chórem wspieramy dzieci Afryki (dzieło Ad gentes). Komunikat bp Jerzego Mazura, przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, dostępny na stronie: https://www.pewelwielka.com.pl/bp-mazur-na-niedziele-ad-gentes-zyjmy-eucharystia/.

2. W czwartek, 4 marca, przypada święto Św. Kazimierza, królewicza.

3. W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Pamiętamy o Godzinie Świętej przed pierwszym piątkiem. Modlimy się o dar nowych powołań do służby w Kościele, czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa i oddajemy cześć Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.

4. Spowiedź święta w pierwszy piątek będzie od godziny 14:00 do 16:00.

5. W sobotę, 6 marca serdecznie zapraszamy członków Rycerstwa Niepokalanej na Mszę świętą o godzinie 16.00 oraz na Adorację Najświętszego Sakramentu.

6. Serdecznie zachęcamy do udziału w tradycyjnych nabożeństwach Drogi Krzyżowej (w piątki o godzinie 16:00 i w niedziele po Mszy świętej o godzinie 8:00) oraz Gorzkich Żalów z kazaniem pasyjnym (w niedziele po Mszy świętej o godzinie 11:30). Przypominamy, że wierny, który odprawia pobożnie Drogę Krzyżową może uzyskać odpust zupełny, spełniając przy tym zwykłe warunki odpustu.

7. W tym tygodniu Msze święte będą odprawiane o godzinie 16.00, z wyjątkiem piątku – Msza święta będzie odprawiona po Drodze Krzyżowej. Przypominamy, że w Kościele należy mieć zasłonięte usta i nos.

8. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 16:00 † Stefan Kosibor

wtorek, godz. 16:00 † Helena Rom

środa, godz. 16:00 † Stanisław Byrtek

czwartek, godz. 16:00 † Stanisława Gabryś

piątek, godz. 16:30 † Andrzej Boniszewski w 15. rocznicę śmierci

sobota, godz. 16:00 w 85. rocznicę urodzin Józefy Karcz

niedziela, godz. 8:00 za zmarłych, których wypominamy

godz. 10:00 (w Kaplicy w Adamkach) w 1. rocznicę urodzin Karolinki Pyrzyk

godz. 11:30 za parafian

9. Dziękujemy przysiółkowi “Buławka cz. II” za ofiary na sprzątanie kościoła. W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Buławka cz. III”.

10. Na stoliku pod chórem znajdują się skarbonki, do których można składać jałmużnę wielkopostną. Skarbonki będą zbierane w Wielką Sobotę na poświęceniu pokarmów. Ofiary przekażemy siostrom Pallotynkom, które prowadzą przedszkole i szkołę w Kamerunie.

11. Zachęcamy do lektury “Gościa Niedzielnego”.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
21.02.2021 r. – I niedziela Wielkiego Postu

1. W Wielkim Poście jesteśmy zaproszeni do refleksji nad własnym istnieniem, do renesansu swojego życia. To także czas duchowej pielgrzymki z Jezusem do Jerozolimy. W jej trakcie na nowo dostajemy łaskę i szansę pogłębiania więzi ze Zbawicielem. On uczy nas, jak w obliczu szatańskich pokus należy kierować się duchem wiary. Niech czas wielkopostny pozwala nam coraz bardziej zrozumieć istotę i sens tożsamości chrześcijańskiej.

2. W poniedziałek, 22 lutego, przypada święto Katedry Św. Piotra, apostoła.

3. W przyszłą niedzielę, 28 lutego, modlitwą i ofiarą do koszyczka pod chórem wspieramy dzieci Afryki (dzieło Ad gentes).

4. Serdecznie zachęcamy do udziału w tradycyjnych nabożeństwach Drogi Krzyżowej (w piątki o godzinie 16:00 i w niedziele po Mszy świętej o godzinie 8:00) oraz Gorzkich Żalów z kazaniem pasyjnym (w niedziele po Mszy świętej o godzinie 11:30). Przypominamy, że wierny, który odprawia pobożnie Drogę Krzyżową może uzyskać odpust zupełny, spełniając przy tym zwykłe warunki odpustu.

5. W tym tygodniu Msze święte będą odprawiane o godzinie 16.00, z wyjątkiem piątku – Msza święta będzie odprawiona po Drodze Krzyżowej. Przypominamy, że w Kościele należy mieć zasłonięte usta i nos.

6. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 16:00 † Joanna Pal

wtorek, godz. 16:00 † Tadeusz Hulbój

środa, godz. 16:00 † Maria Adamek w rocznicę śmierci

czwartek, godz. 16:00 † Józef Póda z żoną Józefą w rocznicę śmierci

piątek, godz. 16:30 † Marek Puda w 33. rocznicę śmierci

sobota, godz. 16:00 † Józef Piecha w 1. rocznicę śmierci

niedziela, godz. 8:00 † Stanisław Hulbój w 20. rocznicę śmierci

godz. 10:00 (w Kaplicy w Adamkach) † Zdzisław Majdak w 1. rocznicę śmierci z synem Aleksandrem
w 15. rocznicę śmierci

godz. 11:30 za parafian

7. Dziękujemy przysiółkowi “Buławka cz. I” za ofiary na sprzątanie kościoła. W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Buławka cz. II”.

8. Na stoliku pod chórem znajdują się skarbonki, do których można składać jałmużnę wielkopostną. Skarbonki będą zbierane w Wielką Sobotę na poświęceniu pokarmów. Ofiary przekażemy siostrom Pallotynkom, które prowadzą przedszkole i szkołę w Kamerunie.

9. Ogłoszenie z Katolickiego Przedszkola Niepublicznego w Pewli Wielkiej – zmiana terminu zapisów
Drodzy Rodzice,
pragniemy poinformować, że zapisy do Katolickiego Przedszkola Niepublicznego w Pewli Wielkiej na nowy rok szkolny 2021/2022 będą trwać w nieprzekraczalnym terminie od 15 lutego do 26 lutego 2021 r. O przyjęciu do przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat. Karty przyjęć do przedszkola znajdują się w naszej placówce. Można się po nie zgłaszać od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00. Zapraszamy serdecznie!


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
14.02.2021 r. – VI niedziela zwykła

1. Dziś przypada szósta niedziela zwykła. Często kierujemy się w życiu sympatiami i uprzedzeniami, potrafimy traktować innych ludzi z dystansu, uważamy ich za aspołecznych i wykluczonych. Jezus pokonuje te wszystkie ograniczenia, nie zna lęku przed kontaktem fizycznym, darzy człowieka współczuciem, przygarnia tych, z którymi inni nie chcą mieć nic wspólnego. Uwalnia te osoby od ciążącego na nich piętna i czyni je znów społecznie akceptowanymi. Powołanie do życia chrześcijańskiego polega także na tym, by naśladować przykład Jezusa i świadczyć o Bożym zbawieniu wszystkim ludziom.

Dziś rozpoczynamy nabożeństwo czterdziestogodzinne, które poprzedza okres Wielkiego Postu. Zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu:
– w Kościele Parafialnym od 12:30 do 18:00,
– w Kaplicy w Adamkach od 11:00 do 15:00.

Plan Adoracji – w miarę możliwości zachęcamy mieszkańców poszczególnych przysiółków:
13:00 – 13:30 – Piechówka
13:30 – 14:00 – Łazy, Plutowa Polana, Hyrbik, Szewcowa Polana
14:00 – 14:30 – Buławka
14:30 – 15:00 – Pudówka, Szewczyki, Święci
15:00 – 15:30 – Brańki
15:30 – 16:00 – Koło Sklepu
16:00 – 16:30 – Koło Toru
16:30 – 17:00 – Chałpiska, Janiki, Madeje
17:00 – 17:30 – Doliny, Garleje, Romy, Ponikwie
17:30 – 18:00 – Koło Szkoły, Piechy

2. Od dziś do soboty włącznie będzie trwał 54. Tydzień modlitw o trzeźwość narodu. Jest to czas przebłagania za pijaństwo i inne grzechy, a także czas podejmowania ofiar w intencji nawrócenia grzeszników. Zachęcamy do podejmowania przyrzeczeń abstynenckich.

3. W tym tygodniu, 17 lutego, przypada Środa Popielcowa. Wraz  z całym Kościołem rozpoczynamy okres wielkopostnej pokuty. Jest to dzień postu i wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Msze święte z obrzędem posypania głów popiołem, na znak pokuty i nawrócenia, w Kościele Parafialnym o godzinie 8:00 i 17:00 oraz w Kaplicy w Adamkach o godzinie 15:30.

4. Zachęcamy Parafian do postu i innych uczynków pokutnych, zwłaszcza dzieł miłosierdzia, a także do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych. Serdecznie zachęcamy do udziału w tradycyjnych nabożeństwach Drogi Krzyżowej (w piątki o godzinie 16:00 i w niedziele po Mszy świętej o godzinie 8:00) oraz Gorzkich Żalów (w niedziele po Mszy świętej o godzinie 11:30). Przypominamy, że wierny, który odprawia pobożnie Drogę Krzyżową może uzyskać odpust zupełny, spełniając przy tym zwykłe warunki odpustu. Rekolekcje wielkopostne w naszej Parafii rozpoczną się w V niedzielę Wielkiego Postu, poprowadzi je o. Paweł – franciszkanin z Rychwałdu. Zachęcamy też dzieci, młodzież i dorosłych do uczestnictwa w rekolekcjach on-line, które będą publikowane na stronie internetowej naszej Diecezji.

5. W środę, piątek i sobotę przypadają Kwartalne Dni Modlitwy o ducha pokuty.

6. W piątek, 19 lutego modlimy się do Bożego Miłosierdzia z racji trzeciego piątku miesiąca.

7. W tym tygodniu Msze święte będą odprawiane o godzinie 16.00, z wyjątkiem Środy Popielcowej oraz piątku – Msza święta będzie odprawiona po Drodze Krzyżowej. Przypominamy, że w Kościele należy mieć zasłonięte usta i nos.

8. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 16:00 † Józef Hulbój w 12. rocznicę śmierci

wtorek, godz. 16:00 † Józef Dybek z córką Anną

środa, godz. 8:00 w 80. rocznicę urodzin Marii Lizak

godz. 15:30 (w Kaplicy w Adamkach) za parafian

godz. 17:00 † Stanisław Byrtek

czwartek, godz. 16:00 † Stanisława Gabryś

piątek, godz. 16:30 † Joanna Pal

sobota, godz. 16:00 † Alojzy Kamiński

niedziela, godz. 8:00 † Adela Gołuch w 10. rocznicę śmierci

godz. 10:00 (w Kaplicy w Adamkach) za parafian

godz. 11:30 roczek Tomasza Karcza

9. Dziękujemy przysiółkowi “Szewcowa Polana cz. II” za ofiary na sprzątanie kościoła. W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Buławka cz. I”.

10. Ogłoszenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pewli Wielkiej
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pewli Wielkiej, zwraca się z prośbą o ogłoszenie zainteresowanym mieszkańcom Pewli Wielkiej, że od 15 lutego 2021 r. rozpoczynamy rekrutację dzieci sześcioletnich do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Rekrutacja będzie trwała do 5 marca 2021 r. Dziecko można zapisać codziennie w godzinach od 7:45 do 14:00.

11. Ogłoszenie z Katolickiego Przedszkola Niepublicznego w Pewli Wielkiej
Drodzy Rodzice,
pragniemy poinformować, że zapisy do Katolickiego Przedszkola Niepublicznego w Pewli Wielkiej na nowy rok szkolny 2021/2022 będą trwać w nieprzekraczalnym terminie od 15 lutego do 1 marca 2021 r. O przyjęciu do przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat. Karty przyjęć do przedszkola znajdują się w naszej placówce. Można się po nie zgłaszać od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00. Zapraszamy serdecznie!


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
07.02.2021 r. – V niedziela zwykła

1. Dziś przypada piąta niedziela zwykła. Jak Jezus, od czasu do czasu potrzebujemy zdystansowania się od problemów codzienności, odejścia w samotności od natłoku spraw, aby w klimacie modlitwy zastanowić się nad swoim życiem oraz nawiązać silniejszą relację z Bogiem. Udział w Eucharystii daje nam szansę do wyciszenia i modlitewnego skupienia. Uwielbiajmy obecnego pośród nas Jezusa, który dzielił trudy ludzkiej egzystencji.

2. Liturgiczne obchody tygodnia:

– w środę, 10 lutego – wspomnienie Św. Scholastyki, dziewicy,

– w czwartek, 11 lutego – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, które jest obchodzone jako Światowy Dzień Chorego. Modlimy się za ludzi dotkniętych bólem i cierpieniem. Polecamy Panu Bogu wszystkich pracowników służby zdrowia.

3. Za tydzień, 14 lutego, przypada ostatnia niedziela przed tegorocznym okresem wielkiego postu. Rozpoczynamy nabożeństwo czterdziestogodzinne, w Kościele Parafialnym od 12:30 do 18:00, w Kaplicy w Adamkach od 11:00 do 15:00. Zachęcamy wszystkich Parafian, by przyjść i adorować Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie!

4. W piątek, 12 lutego serdecznie zapraszamy członków Apostolstwa Dobrej Śmierci na Mszę świętą i Różaniec do Siedmiu Boleści.

5. W tym tygodniu Msze święte będą odprawiane o godzinie 16.00. Przypominamy, że w Kościele należy mieć zasłonięte usta i nos.

6. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 16:00 † Stanisława Byrtek w 7. rocznicę śmierci

wtorek, godz. 16:00 † Stanisław Janoszek z rodzicami

środa, godz. 16:00 † Joanna Pal

czwartek, godz. 16:00 † Stanisław Byrtek

piątek, godz. 16:00 w intencji Apostolstwa Dobrej Śmierci

sobota, godz. 16:00 † Joanna Byrtek z mężem Franciszkiem

niedziela, godz. 8:00 † Józef Lach w 10. rocznicę śmierci

godz. 10:00 (w Kaplicy w Adamkach) † Jan Iskra w 15. rocznicę śmierci

godz. 11:30 za parafian

7. Dziękujemy przysiółkowi “Szewcowa Polana cz. I” za ofiary na sprzątanie kościoła. W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Szewcowa Polana cz. II”.

8. Bóg zapłać za ofiary złożone dla poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w Chorwacji, zebrano 1600 zł. Serdecznie dziękujemy!

9. Ksiądz Proboszcz bardzo serdecznie dziękuje wszystkim, którzy okazali mu życzliwość i duchowe wsparcie oraz modlitwę w jego intencji podczas choroby.

10. Nasza Pani Organistka Jolanta Tomaszek dziś kończy służbę w Parafii, którą pełniła przez 15 lat. Wyrażamy serdeczne podziękowania za te lata posługi dla naszej wspólnoty parafialnej. Dziękujemy Joli, że prowadziła naszą modlitwę poprzez muzykę i śpiewy. Pragniemy również złożyć Joli najlepsze życzenia, by w swoim życiu doświadczała Bożych Łask i Matczynej Opieki oraz była umacniana darami Ducha Świętego!


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
31.01.2021 r. – IV niedziela zwykła

1. Dziś przypada czwarta niedziela zwykła. Podzielamy troskę Apostoła Narodów, którą ogarnął mieszkańców gminy w Koryncie. Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień (1 Kor 7, 32). Każdy z nas ma w sobie pragnienie życia, bez problemów, zwłaszcza tych, które powodują cierpienie, odbierają nadzieję i zniechęcają do wysiłku. Wierzymy, że Jezus, w sobie znany sposób, pomoże nam uporać się z kłopotami dnia codziennego. Jego łaska da nam siłę do przetrwania każdego, trudnego doświadczenia.

2. Liturgiczne obchody tygodnia:

– we wtorek, 2 lutego – święto Ofiarowania Pańskiego, jest to również Dzień Życia Konsekrowanego, składka przeznaczona jest na zakony kontemplacyjne. Msze święte w Kościele Parafialnym o godzinie 8:00 i 17:00, a w Kaplicy w Adamkach o godzinie 15:30, prosimy zabrać gromnice,

– w środę, 3 lutego – wspomnienie Św. Błażeja, biskupa i męczennika,

– w piątek, 5 lutego – wspomnienie Św. Agaty, dziewicy i męczennicy,

– w sobotę, 6 lutego – wspomnienie Świętych męczenników Pawła Miki i Towarzyszy.

3. W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek pamiętamy w modlitwie o tych, którzy pracują na niwie Pańskiej, prosimy Boga o dar nowych powołań do służby w Chrystusowym Kościele. Natomiast w piątek oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, a w sobotę czcimy Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny.

4. Spowiedź święta w pierwszy piątek będzie od godziny 15:00 do 16:00.

5. W sobotę, 6 lutego serdecznie zapraszamy członków Rycerstwa Niepokalanej na Mszę świętą o godzinie 16.00 oraz na Adorację Najświętszego Sakramentu.

6. W tym tygodniu Msze święte będą odprawiane o godzinie 16.00, z wyjątkiem wtorku – Msze święte o godzinie 8:00 i 17:00 w Kościele Parafialnym oraz o godzinie 15:30 w Kaplicy w Adamkach, zachęcamy do uczestnictwa. Przypominamy, że w Kościele należy mieć zasłonięte usta i nos.

7. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 16:00 † Józef Pietrzykowski

wtorek, godz. 8:00 † Stefan Kosibor

godz. 15:30 (w Kaplicy w Adamkach) za dusze w czyśćcu cierpiące

godz. 17:00 † Bogusław Janik w 8. rocznicę śmierci z córką Agnieszką

środa, godz. 16:00 † Jan Setlak z żonąAnną

czwartek, godz. 16:00 † Józef Harężlak w 2. rocznicę śmierci

piątek, godz. 16:00 † Stanisława Płachetka

sobota, godz. 16:00 w intencji członków Rycerstwa Niepokalanej

niedziela, godz. 8:00 za zmarłych, których wypominamy

godz. 10:00 (w Kaplicy w Adamkach) † Maria Rzepka

godz. 11:30 za parafian

8. Dziękujemy przysiółkowi “Plutowa Polana” za ofiary na sprzątanie kościoła. W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Szewcowa Polana cz. I”.

9. Do koszyczka pod chórem można składać ofiary, które będą przekazane poszkodowanym w trzęsieniu ziemi w Chorwacji. Bóg zapłać!


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
24.01.2021 r. – III niedziela zwykła

1. Dziś 3. niedziela zwykła, po raz drugi obchodzona jako Niedziela Słowa Bożego. Jezus wzywa ludzi do nawrócenia, zaprasza na drogę wiary i proponuje, abyśmy poszli za Nim. Jesteśmy bardzo różni, mamy swoje indywidualne cechy osobowości. W bogactwie tej różnorodności stanowimy jedno, ponieważ odpowiedzieliśmy na Boże wezwanie i zgromadziliśmy się na Eucharystii. To powołanie do wspólnego stołu słowa Bożego i Chleba eucharystycznego dzielimy ze wszystkimi ochrzczonymi. Jako uczniowie Jezusa skorzystajmy z daru, który pragnie nas dziś obdarzyć.

2. Liturgiczne obchody tygodnia:

– w poniedziałek, 25 stycznia – Święto Nawrócenia Św. Pawła, apostoła,

– we wtorek, 26 stycznia – wspomnienie świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa. Jest to również Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce,

– w czwartek, 28 stycznia  – wspomnienie Św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła.

3. W tym tygodniu Msze święte będą odprawiane o godzinie 16.00, zachęcamy do uczestnictwa. Przypominamy, że w Kościele należy mieć zasłonięte usta i nos.

4. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 16:00 † Józef Pietrzykowski

wtorek, godz. 16:00 † Małgorzata Waluś

środa, godz. 16:00 † Stanisława Płachetka

czwartek, godz. 16:00 † Stefan Kosibor

piątek, godz. 16:00 † Stefan Kosibor

sobota, godz. 16:00 † Stanisław Klimczak

niedziela, godz. 8:00 † Franciszek Ponikwia z żoną Franciszką

godz. 10:00 (w Kaplicy w Adamkach) za parafian

godz. 11:30 Stanisław Hulbój z rodzicami i synami Janem i Bronisławem

7. Dziękujemy przysiółkowi “Łazy” za ofiary na sprzątanie kościoła. W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Plutowa Polana”.

8. Solidarni z Chorwacją

Odpowiadając na prośbę Caritas Chorwacji, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, Ks. abp Stanisław Gądecki, ogłosił niedzielę 24 stycznia „Dniem solidarności z Chorwacją”. Tego dnia w polskich kościołach będą zbierane datki na rzecz ofiar trzęsienia ziemi w Chorwacji.

W niedzielę 24 stycznia z okazji ” Dnia Solidarności z Chorwacją” podczas każdej Mszy świętej we wszystkich parafiach naszej diecezji będziemy modlić się za poszkodowanych, a przed kościołami przeprowadzimy zbiórkę do puszek na ten cel. Dodatkowo można wspomóc poszkodowanych:

  • Wysyłając SMS o treści CHORWACJA pod numer 72052 (koszt 2,46 zł),
  • dokonując wpłaty przez stronę caritas.pl,
  • wpłacając dowolną kwotę na konto nr 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526, z dopiskiem CHORWACJA.

W naszej Parafii zbiórka dla poszkodowanych Chorwatów zostanie przeprowadzona w niedzielę 31 stycznia.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
17.01.2021 r. – II niedziela zwykła

1. Zachęta Jezusa: Chodźcie, a zobaczycie, dziś (w 2. niedzielę zwykłą) jest adresowana do każdego z nas. Jesteśmy bowiem gronem ludzi poszukujących poczucia bezpieczeństwa, oparcia, sensu i celu w życiu. Tak jak uczniowie, także my, znajdujemy to wszystko w Chrystusie. Zatem, pospieszmy ku Temu, który zaprasza nas do słuchania swojego słowa. Zachciejmy spotkać się z Tym, który przynosi zbawienie.

2. W dniach 18-24 stycznia, w całym Kościele przeżywamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

3. Liturgiczne obchody tygodnia:

– we wtorek, 19 stycznia – wspomnienie Św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa,

– w czwartek, 21 stycznia – wspomnienie Św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy.

4. Zgodnie z decyzją Papieża Franciszka, przyszłą niedzielę będziemy obchodzić jako Niedzielę Słowa Bożego.

5. W tym tygodniu Msze święte będą odprawiane o godzinie 16.00, zachęcamy do uczestnictwa. Przypominamy, że w Kościele należy mieć zasłonięte usta i nos.

6. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 16:00 † Tadeusz Hulbój

wtorek, godz. 16:00 † Stefan Kosibor

środa, godz. 16:00 † Józef Pietrzykowski

czwartek, godz. 16:00 † Maria Michulec z rodzicami

piątek, godz. 16:00 † Stanisława Płachetka

sobota, godz. 16:00 † Zofia Piecha w rocznicę śmierci

niedziela, godz. 8:00 † Karol Piecha w rocznicę śmierci

godz. 10:00 (w Kaplicy w Adamkach) za parafian

godz. 11:30 Eugeniusz Kapała z żoną Stefanią

7. Dziękujemy przysiółkowi “Piechówka cz. II” za ofiary na sprzątanie kościoła. W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Łazy”.

8. Ogłoszenie Wójta Gminy Jeleśnia Pani Anny Wasilewskiej dotyczące zapisów na szczepienia przeciw COVID-19

Wójt Gminy Jeleśnia informuje, że od dnia 18 stycznia 2021 r. dla osób 70+ w Ośrodkach Zdrowia  prowadzonych przez Praktyka Grupowa  Lekarzy POZ Sc Jeleśnia B. Śpiewak,  A. Fusch, H. Noga, na terenie Gminy  w godz. pracy ośrodków będą odbywały się zapisy dotyczące szczepień pod nr tel.:

JELEŚNIA   33 8636 022 lub  33 8636122

KRZYŻOWA  33 8636 558

SOPOTNIA MAŁA 33 8634 541

PEWEL WIELKA 33 8636 793  

W celu usprawnienia szczepień istnieje możliwość zaszczepienia się w sobotę czy niedzielę.   Zgłoszenia  można również złożyć do skrzynek kontaktowych umieszczonych przy Ośrodkach Zdrowia na terenie Gminy.
Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię, tel. kontaktowy oraz nr PESEL.
Dla osób  samotnych z całkowitą niepełnosprawnością, niemających możliwości  samodzielnego dojazdu do punktu szczepień w wieku 80+ będzie zorganizowany dowóz. Zgłoszenia należy dokonać pod  nr tel. 519 327  338, lub (33) 8630701, (33) 8630703 w godz. 7.00-15.00 /UG/.
Po zapisach personel medyczny skontaktuje się z pacjentem i ustali termin, godzinę szczepienia oraz ewentualną wizytę w domu.
Osoby, które korzystają z innych placówek medycznych również mogą dokonać zgłoszenia w w/wym. ośrodkach zdrowia.
Zachęcam do szczepień i potraktowanie sprawy jako bardzo ważnej i pilnej.

Z poważaniem,

Wójt Gminy Jeleśnia
Anna Wasilewska


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
10.01.2021 r. – święto Chrztu Pańskiego

1. W dzisiejsze święto Chrztu Pańskiego kończy się liturgiczny okres Bożego Narodzenia. Po raz kolejny świętujemy przyjście na świat Syna Bożego. On jest posłanym przez Boga Zbawicielem, który mocą Ducha Świętego wyprowadza nas ze zniewolenia i grzechu. Tego Ducha otrzymaliśmy po raz pierwszy w chwili przyjęcia sakramentu chrztu. Ten Duch posyła nas, abyśmy byli zwiastunami radości. Z wdzięcznością przyjmijmy i podejmijmy chrześcijańską służbę, pełniąc nasze codzienne zadania w mocy Bożego Ducha.

2. W czwartek, 14 stycznia, obchodzimy Dzień migranta i uchodźcy.

3. W piątek, 15 stycznia, oddajemy cześć Bożemu Miłosierdziu z racji trzeciego piątku miesiąca.

4. W przyszłą niedzielę, 17 stycznia, Kościół katolicki w Polsce obchodzi Dzień Judaizmu.

5. W tym tygodniu Msze święte będą odprawiane o godzinie 16.00, zachęcamy do uczestnictwa. Przypominamy, że w Kościele należy mieć zasłonięte usta i nos.

6. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 16:00 † Stanisława Płachetka

wtorek, godz. 16:00 † Józef Pietrzykowski

środa, godz. 16:00 † Małgorzata Dulańska

czwartek, godz. 16:00 † Włodzimierz Surówka

piątek, godz. 16:00 † Józef Rom w rocznicę śmierci

sobota, godz. 16:00 † Stanisław Hulbój w 9. rocznicę śmierci z rodzicami i bratem Tadeuszem

niedziela, godz. 8:00 † Józef Buława w 4. rocznicę śmierci

godz. 10:00 (w Kaplicy w Adamkach) za parafian

godz. 11:30 roczek Joli Piecha

7. Dziękujemy przysiółkowi “Piechówka cz. I” za ofiary na sprzątanie kościoła. W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Piechówka cz. II”.

8. Bóg zapłać za ofiary złożone przy zakupie kadzidła i kredy, zebraliśmy 3500 zł. Serdecznie dziękujemy!

9. Opłaty za wywóz śmieci z cmentarza za rok 2020 wyniosły około 10 tysięcy złotych. W związku z tym bardzo prosimy o uregulowanie opłat za nagrobki.
Opłata na 20 lat za utrzymanie:
– pojedynczego grobu wynosi 300 zł,
– grobu głębinowego wynosi 400 zł,
– podwójnego grobu 600 zł.
Pieniądze te są przeznaczone na utrzymanie cmentarza, m.in. na wywóz śmieci, który jest bardzo kosztowny. Zachęcamy także, by nie kupować nowych dużych zniczy, kupując tylko wkłady wspólnie możemy ograniczyć ilość odpadów.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
03.01.2021 r. – II niedziela po Narodzeniu Pańskim

1. Dziś przypada druga niedziela po Narodzeniu Pańskim. Stając wokół ołtarza Chrystusowego dziękujemy za Słowo, które było na początku i o którym wyznajemy, że jest Bogiem. Dzięki składamy Ojcu w niebie, za Jego Syna, którego nam ofiarował. Narodził się jako ludzkie Dziecko, abyśmy stali się dziećmi Bożymi, mieli poczucie bycia braćmi i siostrami wielkiej rodziny Bożej. Otwórzmy nasze umysły i serca na odwieczne Słowo Boże i uwielbiajmy Pana obecnego pośród nas.

2. W środę, 6 stycznia, przypada uroczystość Objawienia Pańskiego. W całym Kościele jest to Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom. Jest to święto obowiązkowe, porządek Mszy świętych jak w niedzielę. Składka z tacy przeznaczona jest na cele misyjne, natomiast ofiary złożone za kadzidło i kredę będą przekazane Siostrom Pallotynkom, które prowadzą szkołę i przedszkole w Kamerunie. Nasza parafia finansuje to dzieło, co roku przesyłamy około 10 tysięcy złotych, w zeszłym roku przekazaliśmy 6800 zł. Bóg zapłać za wszystkie ofiary!
W dniu 6 stycznia przypada także 7. rocznica święceń biskupich oraz ingresu do katedry św. Mikołaja w Bielsku-Białej Księdza Biskupa Romana Pindla. Modlimy się w intencjach naszego Pasterza oraz całej diecezji.

3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Modlimy się za wszystkich posługujących w Kościele i prosimy o dar nowych powołań do służby Bożej.

4. W przyszłą niedzielę, 10 stycznia, przypada święto Chrztu Pańskiego, które kończy liturgiczny okres Bożego Narodzenia.

5. W tym tygodniu Msze święte będą odprawiane o godzinie 16.00 (w środę – Msze święte jak w niedzielę), zachęcamy do uczestnictwa. Przypominamy, że w Kościele należy mieć zasłonięte usta i nos.

6. Serdecznie zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do soboty (z wyjątkiem środy) po Mszy świętej wieczornej od godziny 16:30 do 18:00. Zachęcamy, by ofiarować ten czas Panu Bogu!
Podczas adoracji będzie możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty.

7. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 16:00 † Jan Dulański z żoną Stefanią

wtorek, godz. 16:00 w 60. rocznicę ślubu Joanny i Czesława Buława

środa, godz. 8:00 za parafian

godz. 10:00 (w Kaplicy w Adamkach) w pewnej intencji

godz. 11:30 † Roman Janik w rocznicę śmierci

czwartek, godz. 16:00 † Marian Majdak w rocznicę śmierci

piątek, godz. 16:00 w intencji członków Apostolstwa Dobrej Śmierci

sobota, godz. 16:00 † Maria Kajdas w 3. rocznicę śmierci z mężem Józefem

niedziela, godz. 8:00 † Bronisław Buława z żoną Anną w rocznicę śmierci

godz. 10:00 (w Kaplicy w Adamkach) † Jan Pluta z żoną Joanną i synem Bolesławem

godz. 11:30 za parafian

8. Dziękujemy przysiółkowi “Piechy” za ofiary na sprzątanie kościoła. W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Piechówka cz. I”.

9. Składamy podziękowania dla Krzysztofa Janik i Mikołaja Kosibor za przygotowanie dekoracji Kościoła na Boże Narodzenie i wykonanie Szopki. Dziękujemy także Panu Piotrowi Witas za bezpłatne ofiarowanie drewna na Szopkę.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
27.12.2020 r. – Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa

1. Przypadające dziś święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa uzmysławia nam, że Syn Boży również narodził się i wzrastał w gronie rodzinnym. Doświadczył życia rodzinnego z jego jasnymi, ale także ciemnymi stronami, pełnymi trudności i problemów. Gromadząc się na liturgii eucharystycznej mamy świadomość, że Jezus Chrystus jednoczy nas wokół ołtarza, który jest rodzinnym i wspólnotowym stołem. Niech siła płynąca z udziału w Eucharystii umacnia nasze rodziny w rzeczywistości dnia powszedniego.

2. W czwartek przypada ostatni dzień starego roku. Zapraszamy na godzinę 16.00 na nabożeństwo przebłagalne połączone z duszpasterskim sprawozdaniem rocznym. Odpust zupełny zyskuje każdy, kto spełni zwykłe jego warunki i w tym dniu odmówi pobożnie i publicznie hymn Ciebie Boga wysławiamy.

3. Liturgiczne obchody tygodnia:

– w poniedziałek, 28 grudnia – święto Świętych Młodzianków, męczenników,

– w piątek, 1 stycznia – uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, porządek Mszy świętych jak w niedzielę, będzie również odprawiona dodatkowa Msza święta o godzinie 16.00. Jest to także Dzień Modlitwy o pokój na świecie. Również jest to pierwszy piątek miesiąca. Z racji uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych,

– w sobotę, 2 stycznia – wspomnienie Świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła. Jest to zarazem pierwsza sobota miesiąca, kiedy czcimy Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny.

4. Spowiedź święta w pierwszy piątek będzie od godziny 15.00 do 16.00.

5. W tym tygodniu Msze święte będą odprawiane o godzinie 16.00, zachęcamy do uczestnictwa.Przypominamy, że w Kościele należy mieć zasłonięte usta i nos.

6. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 16:00 † Stefan Kosibor

wtorek, godz. 16:00 † Józef Bienias z żoną Anną

środa, godz. 16:00 w 18. rocznicę urodzin Natalii Michulec

czwartek, godz. 16:00 w pewnej intencji

piątek, godz. 8:00 za parafian

godz. 10:00 (w Kaplicy w Adamkach) † Włodzimierz Adamek

godz. 11:30 w pewnej intencji

sobota, godz. 16:00 † Wacław Bernat

niedziela, godz. 8:00 za zmarłych, których wypominamy

godz. 10:00 (w Kaplicy w Adamkach) o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Michaliny Mieszczak i jej rodziny

godz. 11:30 za parafian

7. Dziękujemy przysiółkowi “Koło Szkoły cz. II” za ofiary na sprzątanie kościoła. W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Piechy”.

8. Bóg zapłać za ofiary złożone na Pasterkach, które będą przekazane na Fundusz Obrony Życia, zebrano 746 zł.

9. Bóg zapłać za ofiary złożone na opał, w tym tygodniu dziękujemy przysiółkowi Piechy (870 zł).


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
20.12.2020 r. – IV niedziela Adwentu

1. W Jezusie Chrystusie Bóg przyszedł do nas, byśmy doświadczyli Jego zbawienia, pomocy i ratunku. Ostatnia czwarta niedziela Adwentu przypomina, że Jezus jest Emanuelem, czyli Bogiem z nami. On nie jest obok nas czy przeciwko nam. Jego obecność z nami jest urzeczywistniana najpełniej w każdej Eucharystii. Niech sprawowana dziś liturgia będzie okazją do uwielbiania Boga obecnego z nami.

2. Msze święte roratnie są odprawiane o godzinie 6.30, wszystkich serdecznie zapraszamy do udziału. Przypominamy, że w Kościele należy mieć zasłonięte usta i nos.

3. W czwartek, 24 grudnia przypada wigilia uroczystości Narodzenia Pańskiego. Zapraszamy na ostatnie Roraty, a wieczorem na Pasterkę. Ze względu na pandemię koronawirusa w tym roku będą odprawione dwie Pasterki o godzinie 22:00 oraz 24:00. Składki z Pasterek będą przeznaczone na Fundusz Obrony Życia.

4. W piątek, 25 grudnia – uroczystość Narodzenia Pańskiego, porządek Mszy świętych jak w niedzielę. Z racji uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

5. W sobotę, 26 grudnia – święto Św. Szczepana, pierwszego męczennika, porządek Mszy świętych jak w niedzielę.

6. W przyszłą niedzielę, 27 grudnia, przypada święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa.

7. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 6:30 † Władysław Michulec z żoną Marią i synem Stefanem

wtorek, godz. 6:30 † Augustyn Pyrzyk z żoną i dziećmi

środa, godz. 6:30 † Bronisław Rom w 7. rocznicę śmierci

czwartek, godz. 6:30 † Władysław Michulec z zięciem Zdzisławem

piątek, godz. 8:00 za parafian

godz. 10:00 (w Kaplicy w Adamkach) w pewnej intencji

godz. 11:30 † Szczepan Dybczak z żoną Karoliną

sobota, godz. 8:00 † Grzegorz Wiewióra z żoną Rozalią i synem Stanisławem

godz. 10:00 (w Kaplicy w Adamkach) † Halina Ponikwia w 1. rocznicę śmierci

godz. 11:30 za parafian

niedziela, godz. 8:00 † Bronisława Janik w 11. rocznicę śmierci

godz. 10:00 (w Kaplicy w Adamkach) † Józef Klimczak z żoną Władysławą

godz. 11:30 za parafian

8. Dziękujemy przysiółkowi “Koło Szkoły cz. I” za ofiary na sprzątanie kościoła. W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Koło Szkoły cz. II”.

9. Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w Adoracji Najświętszego Sakramentu w Kościele Parafialnym od poniedziałku do środy od godziny 17:00 do 18:00. Ofiarujmy nasz czas Panu Bogu!

10. Spowiedź święta przed Bożym Narodzeniem: w tym roku ze względu na pandemię nie będzie całodziennej Spowiedzi. Natomiast będzie możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty od poniedziałku do czwartku po Roratach. Dodatkowo podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do środy od godziny 17:00 do 18:00, będzie okazja do Spowiedzi. Zachęcamy, by nie odkładać Spowiedzi na ostatnią chwilę.

11. Są do nabycia świece wigilijne Caritas, mała świeca w cenie 5 zł. Kupując świecę wspieramy akcję Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.

12. Już w czwartek zasiądziemy wspólnie do stołu wigilijnego. Rozpocznijmy ten wieczór modlitwą, przeczytaniem rozdziału Ewangelii i śpiewem kolęd. Łamiąc się opłatkiem i składając sobie najserdeczniejsze życzenia zapomnijmy o smutkach, troskach i urazach. Pamiętajmy w tym dniu o ludziach biednych, samotnych i chorych.

Uroczystość Narodzenia Pańskiego rozpoczniemy uroczystymi Pasterkami o godzinie 22:00 i 24:00.

Na radosne dni Świąt Bożego Narodzenia, składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim mieszkańcom naszej wioski oraz gościom. Niech Boża Dziecina obdarzy i ubogaci wszystkich swoimi darami a Matka Najświętsza niech ma nasz w szczególnej opiece.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
13.12.2020 r. – III niedziela Adwentu

1. Ludzie wierzący żyjący na przestrzeni historii odczuwali, że Pan jest blisko! O tym fakcie przypomina nam trzecia niedziela adwentu, która jest czasem adwentowej radości (Gaudete). Zbawiciel świata obdarza nas swoją bliskością: w adresowanym do nas słowie, we wspólnocie zgromadzonej w jego imię, w momencie przyjęcia Komunii świętej. Doświadczenie bliskości Boga należy przekazywać dalej, dzielić się radością z innymi otuchy i przywracać nadzieję. Radujmy się z faktu, że w czasie sprawowania liturgii eucharystycznej Pan jest pośród nas bardzo blisko!

2. W poniedziałek, 14 grudnia, przypada wspomnienie Św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła.

3. Od czwartku, 17 grudnia, rozpoczynamy drugą część okresu adwentu. Liturgia tych dni przygotowuje nas bezpośrednio do przeżywania tajemnicy Wcielenia Syna Bożego.

4. W piątek czcimy Miłosierdzie Boże z racji trzeciego piątku miesiąca.

5. W tym tygodniu (środa, piątek i sobota) przypadają Kwartalne Dni Modlitw o życie chrześcijańskie rodzin.

6. Dziś modlitwą i ofiarą do koszyczka pod chórem wspieramy Kościół na Wschodzie.

7. Msze święte roratnie są odprawiane o godzinie 6.30, wszystkich serdecznie zapraszamy do udziału. Przypominamy, że w Kościele należy mieć zasłonięte usta i nos.

8. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 6:30 † Franciszek Ponikwia z żoną Franciszką

wtorek, godz. 6:30 † Antoni Płonka z żoną Wiktorią

środa, godz. 6:30 † Agnieszka Płachetka

czwartek, godz. 6:30 † Stefania Michulec

piątek, godz. 6:30 † Agnieszka Płachetka

sobota, godz. 6:30 † Wacław Bernat

niedziela, godz. 8:00 † Joanna Kąkol w 10. rocznicę śmierci

godz. 10:00 (w Kaplicy w Adamkach) † Władysław Cwajna z żoną Anną

godz. 11:30 za parafian

9. Dziękujemy przysiółkowi “Ponikwie” za ofiary na sprzątanie kościoła. W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Koło Szkoły”.

10. Odwiedziny chorych przed Świętami będą w piątek od godziny 9:00. Odwiedzane będą tylko te osoby, które zostaną zapisane, dlatego prosimy o zgłaszanie chorych.

11. Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w Adoracji Najświętszego Sakramentu w Kościele Parafialnym od poniedziałku do soboty od godziny 17:00 do 18:00. Ofiarujmy nasz czas Panu Bogu!

12. Spowiedź święta przed Bożym Narodzeniem: w tym roku ze względu na pandemię nie będzie całodziennej Spowiedzi. Natomiast będzie możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty od poniedziałku do soboty po Roratach. Dodatkowo podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do soboty od godziny 17:00 do 18:00, będzie okazja do Spowiedzi. Zachęcamy, by nie odkładać Spowiedzi na ostatnią chwilę.

13. Są do nabycia świece wigilijne Caritas, mała świeca w cenie 5 zł. Kupując świecę wspieramy akcję Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.

14. Panie Organistki rozprowadzają opłatki na stół wigilijny. Zachęcamy do nabywania!

15. Bóg zapłać za ofiary złożone na opał, w tym tygodniu dziękujemy przysiółkom: Romy (150 zł), Szewcowa Polana (940 zł), Brańki (1155 zł).

16. Ogłoszenie

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pewli Wielkiej serdecznie zaprasza do zakupu stroików i ozdób świątecznych, które znajdują się na stoliku pod chórem.
Obok stolika jest skrzynka, do której można wrzucać pieniądze za zakupione ozdoby. Dochód z Kiermaszu przeznaczony zostanie na zakup prezentów świątecznych dla osób z niepełnosprawnością przebywających w ośrodku i na organizację terapii dla nich.
Za wsparcie działalności na rzecz podopiecznych placówki z góry dziękujemy.

Kierownik i kadra ŚDS Pewel Wielka


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
06.12.2020 r. – II niedziela Adwentu

1. Wiele spraw dnia powszedniego potrafi nas tak bardzo zaabsorbować, że możemy stracić z pola widzenia to, co w życiu istotne. Zbytni aktywizm może zasłonić perspektywę Syna Bożego, posłanego przez Ojca dla naszego zbawienia. Wobec takiej sytuacji dobrze jest, gdy pojawia się ktoś na miarę Jana Chrzciciela. On przywraca naszą uwagę na Boga istniejącego tam, gdzie często nie potrafimy Go już dostrzec. W drugą niedzielę adwentu jesteśmy zaproszeni do spotkania z Bogiem, aby przeorientować swoje życie i wejść w zażyłą relację z Tym, który wciąż przychodzi.

2. Liturgiczne obchody tygodnia:

– w poniedziałek, 7 grudnia – wspomnienie Św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła,

– we wtorek, 8 grudnia – uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Msze święte w Kościele Parafialnym o godzinie 6.30 i 17.00, w Kaplicy w Adamkach o godzinie 15.30.

3. Msze święte roratnie są odprawiane o godzinie 6.30, wszystkich serdecznie zapraszamy do udziału. Przypominamy, że w Kościele należy mieć zasłonięte usta i nos.

4. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 6:30 † Jan Hulbój w 22. rocznicę śmierci

wtorek, godz. 6:30 za parafian

godz. 15:30 (w Kaplicy w Adamkach) w pewnej intencji

godz. 17:00 w intencji członków Apostolstwa Dobrej Śmierci

środa, godz. 6:30 † Karol Wrzeszcz z żoną i dziećmi

czwartek, godz. 6:30 † Stefania Michulec

piątek, godz. 6:30 w pewnej intencji

sobota, godz. 6:30 † Jan Piecha z żoną Julią w rocznicę śmierci

niedziela, godz. 8:00 † Henryk Szarpak w 2. rocznicę śmierci

godz. 10:00 (w Kaplicy w Adamkach) † Feliks Michulec z żoną Józefą i synami

godz. 11:30 za parafian

5. Dziękujemy przysiółkowi “Romy” za ofiary na sprzątanie kościoła. W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Ponikwie”.

6. Są do nabycia świece wigilijne Caritas, mała świeca w cenie 5 zł. Kupując świecę wspieramy akcję Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.

7. Od dziś Panie Organistki rozprowadzają opłatki na stół wigilijny. Zachęcamy do nabywania!

8. Bóg zapłać za ofiary złożone na opał, w tym tygodniu dziękujemy przysiółkom: Szewczyki i U Świętych (700 zł) i Buławka (750 zł).

9. W przyszłą niedzielę modlitwą i ofiarą do koszyczka pod chórem wspieramy Kościół na Wschodzie.

10. Ogłoszenie

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pewli Wielkiej serdecznie zaprasza do zakupu stroików i ozdób świątecznych, które znajdują się na stoliku pod chórem.
Obok stolika jest skrzynka, do której można wrzucać pieniądze za zakupione ozdoby. Dochód z Kiermaszu przeznaczony zostanie na zakup prezentów świątecznych dla osób z niepełnosprawnością przebywających w ośrodku i na organizację terapii dla nich.
Za wsparcie działalności na rzecz podopiecznych placówki z góry dziękujemy.

Kierownik i kadra ŚDS Pewel Wielka

11. Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Rycerstwo Niepokalanej z naszej parafii zachęca, by otoczyć modlitwą dzieci zagrożone aborcją i włączyć się w Duchową Adopcję Dziecka Poczętego – jest to modlitwa o ocalenie życia trwająca 9 miesięcy.

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego powstała po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. W roku 1987 została przeniesiona do Polski. Pierwszy ośrodek duchowej adopcji powstał w kościele OO Paulinów w Warszawie. Stąd rozprzestrzenia się na cały kraj i poza jego granice.

Duchowa adopcja skutecznie leczy głębokie zranienia wewnętrzne spowodowane grzechem aborcji. Pozwala matkom odzyskać wiarę w Boże Miłosierdzie, przynosząc pokój ich sercom. Jako bardzo konkretny, bezinteresowny i osobisty dar (modlitwy, ofiary i post), pomaga w szczególności ludziom młodym kształtować charakter, walczyć z egoizmem, odkrywać radość odpowiedzialnego rodzicielstwa, uzdalniając do postrzegania miłości i seksu oczyma Boga. Ucząc systematycznej modlitwy i pozytywnego działania pogłębia sens zaniedbanych praktyk ascetycznych. Może się stać czynnikiem odrodzenia wspólnej modlitwy i miłości w rodzinie.

Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej – radosnej, bolesnej lub chwalebnej (Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Mario) oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia.

Duchową adopcję może podjąć każdy człowiek. Poprzedza ją przyrzeczenie, które składa się np. w swojej parafii. Można również podjąć duchową adopcję prywatnie.

W naszej Parafii uroczyste przyrzeczenie odbędzie się w naszej Parafii w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – 25 marca 2021 r.

Formuła przyrzeczenia:

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, ja, (imię i nazwisko) postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia … biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.

Postanawiam odmówić codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego, codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca i (opcjonalnie) podjąć postanowienie…

Źródło: https://stacja7.pl/modlitwa/duchowa-adopcja-dziecka-poczetego/


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
29.11.2020 r. – I niedziela Adwentu

1. Rozpoczynamy nowy rok liturgiczny, który w Polsce będziemy przeżywać pod hasłem “Zgromadzeni na świętej Wieczerzy”. Na progu adwentowego oczekiwania Kościół stawia przed nami obraz Sądu Ostatecznego, będący perspektywą naszej przyszłości. Mamy nadzieję, że będziemy potrafili kroczyć za Jezusem drogą sprawiedliwości, a poprzez pełnienie czynów miłości będzie nam dane dobrze przygotowywać się na jego przyjście. Niech spotkanie z Nim, obecnym w znakach świętej liturgii, umocni nas na drodze adwentowych wysiłków.

2. Liturgiczne obchody tygodnia:

– w poniedziałek, 30 listopada – święto Św. Andrzeja, apostoła,

– w czwartek, 3 grudnia – wspomnienie Św. Franciszka Ksawerego, prezbitera,

– w piątek, 4 grudnia – wspomnienie Św. Barbary, dziewicy i męczennicy, w tym dniu będzie dodatkowa Msza święta o godzinie 9.00 w intencji górników emerytów i zmarłych górników.

3. W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Modlimy się w intencji pasterzy Kościoła i prosimy Boga o nowe powołania, czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa i oddajemy cześć Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.

4. Ze względu na aktualną sytuację związaną z pandemią, nie będzie pierwszopiątkowych odwiedzin chorych.

5. Spowiedź święta w pierwszy piątek miesiąca będzie przed i po Roratach.

6. Od jutra rozpoczynamy Roraty, Msze święte będą odprawiane o godzinie 6.30, wszystkich serdecznie zapraszamy do udziału. Przypominamy, że w Kościele należy mieć zasłonięte usta i nos.

7. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 6:30 † Józef Ponikwia z żoną Marią i synem Józefem w rocznicę śmierci

wtorek, godz. 6:30 † Stefania Michulec

środa, godz. 6:30 † Agnieszka Płachetka

czwartek, godz. 6:30 † Wacław Bernat

piątek, godz. 6:30 † Marian Łatka

godz. 9:00 w intencji górników emerytów i zmarłych górników

sobota, godz. 6:30 w intencji członków Rycerstwa Niepokalanej z naszej parafii

niedziela, godz. 8:00 † Zdzisław Szewczyk w 4. rocznicę śmierci

godz. 10:00 (w Kaplicy w Adamkach) † Marian Buława w 10. rocznicę śmierci

godz. 11:30 za zmarłych, których wypominamy

7. Dziękujemy przysiółkowi “Dolina” i “Garleje” za ofiary na sprzątanie kościoła. W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Romy”.

8. Są do nabycia świece wigilijne Caritas, mała świeca w cenie 5 zł. Kupując świecę wspieramy akcję Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.

9. Od przyszłej niedzieli Panie Organistki będą rozprowadzać opłatki na stół wigilijny. Zachęcamy do nabywania!

10. Bóg zapłać za ofiary złożone na opał, w tym tygodniu dziękujemy przysiółkom: Plutowa Polana (300 zł), Koło Sklepu i Koło Toru (2640 zł), Koło Szkoły (620 zł), Dolina i Garleje (340 zł), Chałpiska i Janiki (1120 zł), Piechówka (1190 zł), Ponikwie (420 zł).

11. Ogłoszenie

W odpowiedzi na dotykającą nas pandemię koronawirusa oraz kryzysową sytuacją panującą aktualnie w szpitalach, członkowie Apostolstwa Dobrej Śmierci organizują zbiórkę rzeczy potrzebnych pacjentom oddziału zakaźnego COVID-19 Szpitala Kolejowego w Wilkowicach.

Potrzebne są:
– podkoszulki bawełniane,
– pościel,
– poduszki,
– kołdry,
– koce,
– woda mineralna niegazowana,
– środki czystości (chusteczki nawilżane dla dzieci, mydło, oliwki i balsamy do ciała, ręczniki papierowe).

Dary można dostarczać do zelatorek ADŚ: Pani Teresy Juraszek i Pani Władysławy Buława, a także do Pani Alicji Olejniczak do sklepu “U Świętych”. Kontakt telefoniczny do Pań znajduje się w gablotce ADŚ.

Prosimy o sukcesywne dostarczanie produktów, ponieważ w szpitalu nie ma możliwości ich składowania.

Akcja wśród członków Apostolstwa Dobrej Śmierci rozpoczęła się już w poniedziałek, 16 listopada i spotkała się z bardzo dużym odzewem nie tylko wśród członków, ale także całej parafialnej społeczności.

W imieniu pacjentów i personelu Szpitala Kolejowego w Wilkowicach już teraz Apostolstwo Dobrej Śmierci w Pewli Wielkiej, dziękuje za ofiarowane dary.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
22.11.2020 r. – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

1. W ostatnią niedzielę roku liturgicznego przypada uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Syn Boży zstąpił na ziemię, by założyć królestwo Boże mające charakter powszechny, obejmujący wszystkie ludy i narody. Konając na drzewie krzyża objął swoimi ramionami każdego człowieka. Wszyscy, bez wyjątku, otrzymaliśmy zadatek życia wiecznego w Jego królestwie. Niech uczestnictwo w Eucharystii jeszcze bardziej umocni nas na drodze wiary prowadzącej do uznania, że Jezus Chrystus jest jedynym Królem Wszechświata.

2. Dziś można zyskać odpust zupełny, odmawiając pobożnie Akt poświęcenia rodziny ludzkiej Chrystusowi Królowi i spełniając zwykłe warunki odpustu. Dzisiejsza uroczystość to główne święto patronalne Akcji Katolickiej.

 3. We wtorek, 24 listopada, przypada wspomnienie świętych męczenników narodu wietnamskiego: Andrzeja Dung-Lac, prezbitera i Towarzyszy.

4. W przyszłą niedzielę, 29 listopada, rozpoczyna się okres adwentu i nowy rok liturgiczny.

5. W tym tygodniu Msze święte będą odprawiane o godzinie 16.00, zachęcamy do uczestnictwa. Przypominamy, że w Kościele należy mieć zasłonięte usta i nos.

6. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 16:00 o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Krzysztofa, Marzeny i Poli

wtorek, godz. 16:00 † Gertruda Michulec

środa, godz. 16:00 † Franciszek Klimczak z żoną Stefanią w rocznicę śmierci

czwartek, godz. 16:00 † Krystyna Hulbój

piątek, godz. 16:00 † Marian Łatka

sobota, godz. 16:00 † Stefan Kosibor

niedziela, godz. 8:00 za parafian

godz. 10:00 (w Kaplicy w Adamkach) † Zdzisław Szewczyk

godz. 11:30 † Tadeusz Góra

7. Dziękujemy przysiółkowi “Madeje” za ofiary na sprzątanie kościoła. W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Dolina” i “Garleje”.

8. Są do nabycia świece wigilijne Caritas, mała świeca w cenie 5 zł. Kupując świecę wspieramy akcję Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.

9. Bóg zapłać za ofiary złożone na opał, w tym tygodniu dziękujemy przysiółkowi “Madeje” (330 zł).

10. Bóg zapłać za ofiary złożone na renowację schodów i tarasu. W październiku zebrano 1 350 zł, w listopadzie 550 zł, razem mamy 173 352 zł. Wykonawcy wypłacono 126 400 zł, po likwidacji usterek wykonawcy należy wypłacić 20 000 zł, za wykonanie pozostałych prac należy wypłacić: Panu Pawłowi Waligórze 11 500 zł i Panu Marianowi Uflantowi 40 000 zł. Do zebrania całej kwoty brakuje nam 24 548 zł.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
15.11.2020 r. – 33 niedziela zwykła

1. Jako żywe kamienie duchowej świątyni, przychodzimy do Chrystusa w 33 niedzielę zwykłą, byśmy jako lud odkupiony mogli się z Nim spotkać na sprawowaniu sakramentalnej Ofiary. To On oddala od nas wszystkie przeciwności i leczy nasze choroby. Zbawcze działanie Jezusa ma nam pomóc w pełnieniu woli Bożej.

2. Liturgiczne obchody tygodnia:

– we wtorek, 17 listopada – wspomnienie Św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy,

– w środę, 18 listopada – wspomnienie Bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy. W tym dniu przypadają imieniny Księdza Biskupa Romana Pindla. Pamiętajmy o modlitwie w intencji Biskupa Bielsko-Żywieckiego i całej diecezji,

– w piątek, 20 listopada – wspomnienie Św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera. Oddajemy cześć  Bożemu Miłosierdziu z racji trzeciego piątku miesiąca,

– w sobotę, 21 listopada – wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Jest to dzień imienin Księdza Biskupa Janusza Zimniaka. Pamiętajmy o modlitwie w intencji Biskupa Seniora.

3. W przyszłą niedzielę, 22 listopada, obchodzimy uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

4. W tym tygodniu Msze święte będą odprawiane o godzinie 16.00, zachęcamy do uczestnictwa. Przypominamy, że w Kościele należy mieć zasłonięte usta i nos.

5. Intencje mszalne:

poniedziałek, godz. 16:00 † Bolesław Żydek z żoną Heleną

wtorek, godz. 16:00 † Krystyna Hulbój

środa, godz. 16:00 † Marian Łatka

czwartek, godz. 16:00 † Helena Michulec w 1. rocznicę śmierci

piątek, godz. 16:00 † Franciszek Płachetka

sobota, godz. 16:00 † Julia Piecha z mężem Karolem

niedziela, godz. 8:00 za parafian

godz. 10:00 (w Kaplicy w Adamkach) † Franciszka Ponikwia

godz. 11:30 † Władysław Cwajna z rodzicami

6. Dziękujemy przysiółkowi “Janiki cz. II” za ofiary na sprzątanie kościoła. W tym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy przysiółka “Madeje”.

7. Bardzo prosimy o ofiary na ogrzewanie Kościoła. Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!

8. Bardzo prosimy o uregulowanie opłat za nagrobki (opłata na 20 lat za: pojedynczy grób 200 zł, grób głębinowy 300 zł, podwójny grób 400 zł). Pieniądze te są przeznaczone na utrzymanie cmentarza, m.in. na wywóz śmieci, który jest bardzo kosztowny (ostatni wywóz śmieci kosztował 3700 zł). Zachęcamy, by nie kupować nowych dużych zniczy, kupując tylko wkłady wspólnie możemy ograniczyć ilość odpadów.

9. Są do nabycia świece wigilijne Caritas, mała świeca w cenie 5 zł, duża świeca w cenie 20 zł. Kupując świecę wspieramy akcję Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.


Copyright © 2021 Pewel Wielka
Projekt i wykonanie: whiteghost