33 863 67 36

Regulamin cmentarza

Informacja o zarządcy i obsłudze

1. Cmentarz w Pewli Wielkiej jest własnością Parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego.
2. Administratorem cmentarza jest ks. proboszcz Jerzy Kolasiński .
3. Sprawami porządkowymi na cmentarzu zajmuje się gospodarz cmentarza (tel.: 517 966 879).

Przepisy porządkowe

1. Zabrania się jeżdżenia na terenie cmentarza rowerami i innymi pojazdami oraz wprowadzania psów i innych zwierząt.
2. Należy uzyskać zgodę gospodarza cmentarza na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu: ekshumację, budowę nowego pomnika, likwidację grobu, wykonywanie betonowych podestów przy grobie, stawianie ławek, sadzenie lub wycinanie drzew czy krzewów.
3. Zabrania się zaśmiecania cmentarza. Wszystkie odpadki należy składać w miejscu do tego przeznaczonym i je segregować.

Użytkowanie cmentarza

1. Czas pogrzebu uzgadnia się z  ks. proboszczem w kancelarii parafialnej, gdzie należy przedłożyć oryginał aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.
2. Rodzaj grobu, miejsce na cmentarzu uzgadnia się z gospodarzem cmentarza.
3. Na cmentarzu można zarezerwować miejsca na przyszły pochówek po uprzednim opłaceniu miejsca.
4. Przez opłatę rezerwacyjną nie nabiera się praw własności do opłaconego miejsca, a jedynie staje się jego użytkownikiem na 20 lat.
5. Jeżeli po 20 latach użytkownik nie dokona dalszego przedłużenia rezerwacji przez złożenie opłaty, to administrator traktuje to jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu.
6. Grób ziemny nie może być użyty do ponownego pochowania zmarłego przed upływem 20 lat.
7. Osoba, która opłaciła miejsce grobowe, jest zobowiązana do stałej troski o stan techniczny nagrobka i porządek w najbliższym otoczeniu.

Copyright © 2024 Pewel Wielka
Projekt i wykonanie: whiteghost