33 863 67 36

Duszpasterstwa

Ministranci i lektorzy

Kodeks ministranta

Ministrant przy ołtarzu i w zakrystii:

1. Pamięta, że przy Ołtarzu usługuje się samemu Bogu jako wybrany przedstawiciel Wspólnoty Parafialnej.
2. Aktywnie i w skupieniu uczestniczy w Liturgii: głośno i wyraźnie wypowiada słowa modlitw, bierze udział w śpiewach oraz starannie wykonuje czynności powierzone mu przez Przełożonych.
3. Odmawiając przed i po Mszy św. wspólną modlitwę ministrantów nie zapomina również o osobistym przygotowaniu i dziękczynieniu za posługę w czasie Liturgii.
4. Stara się uczestniczyć w Eucharystii w sposób pełny, tzn. w stanie łaski uświęcającej, przyjmując Komunię św.
5. Troszczy się o czystość serca i ciała. Jego zawsze czysty stój liturgiczny jest znakiem serca gotowego na przyjście Chrystusa.
6. Bezpośrednio po przyjściu do zakrystii ubiera się w swoje szaty liturgiczne, a przed wyjściem starannie je składa lub umieszcza na wieszaku.
7. Zawsze chętnie uczestniczy w przygotowaniu Świętej Liturgii i miejsca Jej odprawiania.
8. Niczego nie bierze i nie dotyka w kościele lub w zakrystii bez pozwolenia Kapłana lub Lektora.
9. Przychodzi do zakrystii co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem Świętej Liturgii. Mówi z powagą i wyraźniej: „Króluj nam Chryste” i tym samym pozdrowieniem wita też przychodzącego Kapłana.
10. Unika niepotrzebnych rozmów w zakrystii i prezbiterium. Z konieczności mówi krótko i rzeczowo, a przede wszystkim szeptem.
11. Stara się wypełniać dokładnie i w skupieniu sobie właściwą ministrancką posługę liturgiczną, a w razie potrzeby jest zawsze gotów podjąć funkcję ministranta stopnia niższego.
12. Po skończonej Liturgii wychodzi z zakrystii w ciszy i spokoju pamiętając, że jest ona częścią Kościoła, w którym mieszka Bóg.

Modlitwy ministranta

PRZED SŁUŻENIEM

Oto za chwilę przystąpię „do ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją”. Do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić.
Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie, by oczy moje były zwrócone tylko na ołtarz, a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

PO SŁUŻENIU

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby, spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach, przez dzień dzisiejszy i całe me życie, szedł tylko drogą zbawienia.
Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.


Oaza Dzieci Bożych

Opiekun i animator: Agata Rom

Wspólnotę tworzą dziewczęta i chłopcy z klasy IV, V i VI.. Spotkania formacyjne odbywają się raz w tygodniu. Oaza przygotowuje liturgię i oprawę muzyczną Mszy św. w pierwszy piątek miesiąca. Dzieci chętnie wspólnie wędrują po górach, organizują wspólne ogniska. Wspólnota włącza się w przezywanie roku liturgicznego w parafii poprzez przygotowanie Jasełek i kolędowanie misyjne.


Apostolstwo Dobrej Śmierci

Opiekun stowarzyszenia: ks. Krzysztof Spyra
Zelatorki: Teresa Juraszek i Władysława Buława

Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci zwane Apostolstwem Dobrej Śmierci zostało zatwierdzone przez papieża Piusa X w 1908 roku, obecnie na całym świecie gromadzi pół miliona wiernych.

Apostolstwo w naszej parafii powstało z inicjatywy pani Heleny Harężlak zelatorki z Bielska – Białej Aleksandrowic w dniu 5 czerwca 2011 roku i liczy 102 członków.

Celem stowarzyszenia jest modlitwa o łaskę nieustannego nawracania się i godne odejście z tego świata, czyli pojednanie się z Bogiem i bliźnim , bowiem” cóż za korzyść odniesie człowiek, jeśli cały świat zyska, a na swej duszy szkodę poniesie ( Mt 16,26 ).

W każdy drugi piątek miesiąca zapraszamy na Mszę św. sprawowaną przez opiekuna ks. Krzysztofa Spyrę i adorację Najświętszego Sakramentu oraz Różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej. Zachęcamy również do udziału w diecezjalnych dniach skupienia:

  • w ostatni piątek maja w Sanktuarium Matki Bożej w Hałcnowie;
  • w ostatnią sobotę sierpnia w kościele Matki Bożej Królowej Polski w Pogórzu;
  • w sobotę poprzedzającą roraty w Sanktuarium św. Mikołaja w Pierścu.

Polecamy również rozprowadzany przez zelatorkę Teresę Juraszek kwartalnik „ Nadzieja i Życie”, który jest biuletynem informacyjnym ADŚ wydawanym przez Misjonarzy Świętej Rodziny w Górce Klasztornej, gdzie mieści się polskie centrum stowarzyszenia.

O wszystkich bieżących wydarzeniach informujemy zainteresowanych działalnością stowarzyszenia poprzez wiadomości umieszczone w gablotce parafialnej znajdującej się obok głównego wejścia do kościoła.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy i wstępowania w nasze szeregi.


Żywy Różaniec w naszej Parafii

Opiekun wspólnoty: ks. prob. Jerzy Kolasiński

Intencje Żywego Różańca

STYCZEŃ – modlimy się w intencjach papieża Franciszka i za całą wspólnotę Kościoła
LUTY –  modlimy się za naszą wspólnotę parafialną: o boże błogosławieństwo dla żyjących i życie wieczne dla bliskich nam zmarłych
MARZEC –  modlimy się za przystępujących do sakramentu pokuty o łaskę dobrej i owocnej spowiedzi świętej oraz za spowiedników o dar cierpliwości, mądrości i roztropności dla nich
KWIECIEŃ –  modlimy się za ludzi chorych, cierpiących, bezdomnych i prosimy Boga o potrzebne dla nich łaski
MAJ –  modlimy się za dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej i przeżywające rocznicę I Komunii Świętej i ich rodziny
CZERWIEC –  modlimy się o mądrość i roztropność dla dzieci i młodzieży
LIPIEC –  modlimy się za przebywających na urlopach i wakacjach – o dar owocnego przeżycia wypoczynku oraz dar otwartych serc i oczu na Boga
SIERPIEŃ –  modlimy się za wszystkich ludzi żyjących w uzależnieniu od alkoholu, narkotyków, prosimy Boga o wyzwolenie dla nich
WRZESIEŃ –  modlimy się za dzieci i młodzież, ich rodziców, opiekunów, wychowawców, nauczycieli i katechetów o błogosławieństwo Boże dla nich w nauce, w wychowaniu oraz o łaskę pogłębiania życia duchowego
PAŹDZIERNIK –  modlimy się o mocną wiarę, czystość serc i wytrwałość dla powołanych do stanu kapłańskiego i zakonnego
LISTOPAD – modlimy się za zmarłych i dusze w czyśćcu cierpiące
GRUDZIEŃ –  modlimy się za bezrobotnych, cierpiących, samotnych i niekochanych.


Rycerstwo Niepokalanej

Opiekun wspólnoty: ks. prob. Jerzy Kolasiński

W środę, 20 marca 2019 roku na zakończenie rekolekcji wielkopostnych prowadzonych przez o. Arkadiusza Bąka franciszkanina z Centrum św. Maksymiliana w Harmężach, 86 osób z naszej parafii oddało swoje życie Niepokalanej, włączając się do Stowarzyszenia „Rycerstwo Niepokalanej” w Polsce.

Rycerstwo Niepokalanej w naszej parafii powstało z inicjatywy ks. bp. Piotra Gregera – biskupa pomocniczego diecezji bielsko-żywieckiej oraz proboszcza ks. Jerzego Kolasińskiego. Był to owoc duchowy rekolekcji wielkopostnych.

MI (wymawiamy „em-i„) to skrót nazwy łacińskiej „Militia Immaculatae” (dawniej Milicja Niepokalanej). Dziś funkcjonuje nazwa „Rycerstwo Niepokalanej”. To całość życia katolickiego w nowej formie, polegającej na łączności z Matką Bożą Niepokalaną, Wszechpośredniczką naszą u Jezusa Chrystusa. Celem i programem członków MI (Rycerzy Niepokalanej) jest zbawienie. Św. Maksymilian Maria Kolbe ujął to w formie hasła: „Zdobyć cały świat dla Niepokalanej Dziewicy, by Ona, a przez Nią Chrystus zakrólował w duszach wszystkich ludzi”.

Rycerze Niepokalanej spotykają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca na Mszy świętej i nabożeństwie, by oddawać cześć Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Uczestniczą także w diecezjalnych spotkaniach formacyjnych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Rycerstwa Niepokalanej Diecezji Bielsko-Żywieckiej: http://rycerstwoniepokalanej.pl/

Copyright © 2024 Pewel Wielka
Projekt i wykonanie: whiteghost