33 863 67 36

Wskazania duszpasterskie na czas epidemii obowiązujące od 20 kwietnia 2020 r.

Dnia 17 kwietnia Papież Franciszek przypomniał, że Kościół to przede wszystkim wspólnota wierzących, gromadząca się w realnym miejscu. Czymś wyjątkowym była liturgia w Wielkim Tygodniu, w której uczestniczyliśmy wirtualnie, a Komunię Świętą przyjmowaliśmy duchowo.

Od 20 kwietnia 2020 r. przepisy państwowe stopniowo zmniejszają restrykcje, a wskazania duszpasterskie na czas epidemii w naszej diecezji są na bieżąco uaktualniane.

1. W razie niemożliwości uczestniczenia we Mszy z powodu ograniczeń, z racji wieku, przebytych lub posiadanych chorób a także możliwości zarażenia siebie lub innych – możemy skorzystać z dyspensy od udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej. Nadal obowiązuje dyspensa od udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej dla wszystkich mieszkańców diecezji oraz przebywających na jej terenie, a także możliwość pojednania się z Bogiem poprzez wzbudzenie aktu żalu doskonałego. Zachęcamy także do Komunii świętej duchowej, gdy nie ma możliwości przystąpienia do Komunii nawet poza Mszą.

2. Od poniedziałku, 20 kwietnia 2020 r. do odwołania w kościele, w czasie Mszy Świętej oraz nabożeństw może przebywać 1 osoba na 15 m2 powierzchni użytkowej kościoła. W związku z tym zarządzeniem, w naszym Kościele Parafialnym może przebywać jednocześnie 27 osób. Do kościoła wchodzimy i przebywamy w nim z zasłoniętymi ustami i nosem. Zajmujemy oznaczone miejsca, aby zachować bezpieczną odległość. Pierwszeństwo w udziale w Mszy świętej mają osoby, które zamówiły intencję. Zarządzenie o ilości osób dotyczy również nawiedzania kościoła, adoracji, nabożeństw, pogrzebów i ślubów.

3. Na czas pandemii, aż do odwołania, Msza święta niedzielna o godzinie 10.00 (do tej pory sprawowana w Kaplicy w Adamkach), będzie odprawiana w Kościele Parafialnym.

4. Pogrzeb nadal odprawiany jest w uproszczonej wersji. Najpierw stacja na cmentarzu i pochówek, w którym może uczestniczyć maksymalnie 50 osób (oprócz celebransa i pracowników zakładu pogrzebowego). A następnie Msza święta w kościele z udziałem maksymalnie 27 osób.

5. Uroczystość Pierwszej Komunii świętej będzie możliwa dopiero po powrocie dzieci do szkół, najprawdopodobniej po wakacjach. Termin zostanie ustalony w porozumieniu z rodzicami.

6. Zachęcamy parafian do wspólnej modlitwy różańcowej z Biskupem Romanem w intencji ustania pandemii, codziennie o godzinie 20.30. Transmisja on-line dostępna na stronie https://www.youtube.com/watch?v=9otSI0_769s&feature=youtu.be.

7. Przypominamy godziny transmisji Mszy świętych:

– od poniedziałku do soboty o godzinie 7.00 na TVP 1 oraz o 20.00 na TVP 3,

– w niedziele o godzinie 7.00 i 11.00 na TVP 1.

A także transmisje internetowe u Dominikanów w Korbielowie https://www.youtube.com/watch?v=coaf3pTKpYU oraz z żywieckiej Konkatedry https://www.youtube.com/channel/UCwpV5Q3xCwNUEKMdTqGtHAA.

Możliwość komentowania została wyłączona.

Copyright © 2024 Pewel Wielka
Projekt i wykonanie: whiteghost