33 863 67 36

Wielki Post

W Środę Popielcową rozpoczęliśmy szczególny okres w roku liturgicznym – Wielki Post.  Okres ten służy przygotowaniu do obchodu Paschy przez wspomnienie przyjętego chrztu i pełnienie pokuty.

Z Orędzia Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2019 roku:

„Drodzy Bracia i Siostry, „Wielki Post” Syna Bożego polegał na tym, że wyszedł On na pustynię stworzenia, aby wprowadzić je na nowo do tego ogrodu komunii z Bogiem, który był wcześniej niż grzech pierworodny (por. Mk 1,12-13; Iz 51,3). Niech nasz Wielki Post będzie kroczeniem po tej samej ścieżce, aby zanieść nadzieję Chrystusową także stworzeniu, które „zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych” (Rz 8,21). Nie pozwólmy, aby ten błogosławiony czas upłynął bezowocnie! Prośmy Boga, aby pomógł nam wejść na drogę prawdziwego nawrócenia. Porzućmy egoizm i zapatrzenie się w siebie, a wpatrujmy się w Paschę Jezusa; zbliżmy się do braci i sióstr znajdujących się w trudnej sytuacji, dzieląc się z nimi naszymi duchowymi i materialnymi dobrami. W ten sposób, przyjmując w konkretach naszego życia zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią, ukierunkujemy Jego przemieniającą moc także na całe stworzenie.”

By ten błogosławiony czas w roku liturgicznym przeżyć owocnie, zapraszamy do uczestnictwa w tradycyjnych nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żalów.

Droga Krzyżowa będzie odprawiana w Kościele parafialnym w piątki o godzinie 16.30 oraz w niedziele po Mszy świętej o godzinie 8.00.

Gorzkie Żale będą odprawiane w Kościele parafialnym w niedziele po Mszy świętej o 11.30. Kazania pasyjne będą głoszone przez franciszkanów z Koszarawy Bystrej.

Możliwość komentowania została wyłączona.

Copyright © 2024 Pewel Wielka
Projekt i wykonanie: whiteghost