33 863 67 36

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Jak co roku, po Mszy świętej o godzinie 8.00 w Uroczystość Bożego Ciała wyruszyliśmy w procesji z Najświętszym Sakramentem. Lecz tym razem, ze względu na panującą epidemię koronawirusa, trasa procesji eucharystycznej biegła wokół naszego Kościoła.

Święty Jan Paweł II, 14 czerwca 1998 r. powiedział o wymowie Procesji Bożego Ciała:

„Szczególnie doniosłym, tradycyjnym wyrazem ludowej pobożności eucharystycznej są procesje z Najświętszym Sakramentem, które podczas dzisiejszej uroczystości odbywają się w Kościołach lokalnych we wszystkich regionach świata. Są one niezwykle wymownym świadectwem prawdy, że Pan Jezus, ukrzyżowany i zmartwychwstały, nadal idzie po drogach świata i przez tę swoją „wędrowną” obecność przewodzi pielgrzymce kolejnych pokoleń chrześcijan: umacnia wiarę, nadzieję i miłość; pociesza w utrapieniach; podtrzymuje w dążeniu do sprawiedliwości i pokoju.

Jakże nie radować się w tym dniu przedziwną solidarnością Boga z ludźmi? W Eucharystii Jezus przyłącza się do nas – tak jak przyłączył się do uczniów zmierzających do Emaus – gdy pielgrzymujemy przez dzieje, w miastach i wioskach, na Północy i na Południu świata, w krajach o tradycji chrześcijańskiej i w krajach pierwszej ewangelizacji.

Chrystus głosi wszędzie to samo orędzie: „Miłujcie się wzajemnie, tak jak Ja was umiłowałem”, a w Eucharystii ofiarowuje samego siebie jako duchową moc, która pozwala wypełniać to Jego przykazanie i budować cywilizację miłości.

Można powiedzieć, że pierwszą procesję Bożego Ciała odprawiła Maryja, gdy udała się z Nazaretu do swej krewnej Elżbiety niosąc w łonie Jezusa, krótko po Jego poczęciu. Oby Kościół, kontemplując tę ewangeliczną ikonę, pospieszył na spotkanie współczesnego człowieka, aby z odnowioną miłością głosić mu Dobrą Nowinę zbawienia.”

Bardzo dziękujemy przysiółkom, które przygotowały ołtarze. W tym roku były to: Plutowa Polana i Hyrbik, Szewcowa Polana, Buławka i Adamki.

Dziękujemy również służbie liturgicznej, Paniom organistkom, Strażakom z OSP w Pewli Wielkiej, Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich, dzieciom i młodzieży która niosła feretrony oraz dziewczynkom, które sypały kwiatki.

Składamy podziękowania wszystkim, którzy uświetnili Uroczystość Bożego Ciała.

Możliwość komentowania została wyłączona.

Copyright © 2024 Pewel Wielka
Projekt i wykonanie: whiteghost