33 863 67 36

Triduum Paschalne 2021

Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego jaśnieje jako szczyt całego roku liturgicznego. W tym roku ze względu na pandemię, aktualne obostrzenia i wskazania duszpasterskie dla naszej diecezji, plan Triduum Paschalnego będzie przebiegał według planu umieszczonego poniżej.

Wielki Czwartek

O godzinie 18:00 zostanie odprawiona Msza święta Wieczerzy Pańskiej, następnie przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy i indywidualna adoracja do godziny 21:00.

Wielki Piątek

9:00 – 17:00 – indywidualna adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy
17:00 – Droga Krzyżowa
18:00 – Liturgia Męki Pańskiej
do 22:00 – indywidualna adoracja Pana Jezusa w Grobie

Wielka Sobota

9:00 – 19:00 – indywidualna adoracja Pana Jezusa w Grobie
10:00, 11:00, 11:30 i 12:00 – błogosławieństwo pokarmów w Kościele Parafialnym
10:30 – błogosławieństwo pokarmów w Kaplicy w Adamkach
19:00 – Liturgia Wigilii Paschalnej, procesja rezurekcyjna od Grobu Pańskiego do Ołtarza

Zachęcamy Parafian do indywidualnej adoracji Pana Jezusa w Ciemnicy i w Grobie.

W czasie Triduum istnieje możliwość zyskania odpustu zupełnego przez wszystkich, którzy wypełniwszy zwykłe warunki odpustu, spełnią następujące dzieła:
– w Wielki Czwartek – udział we Mszy św. Wieczerzy Pańskiej i uroczyste odmówienie hymnu Przed tak wielkim Sakramentem,
w Wielki Piątek – pobożny udział w Adoracji Krzyża, uczczenie Krzyża przez oddanie pokłonu podczas Liturgii Męki Pańskiej,
– w Wielką Sobotę – udział w Liturgii Wigilii Paschalnej i odnowienie przyrzeczeń chrztu Pańskiego.

Przypominamy, że w Wielki Piątek obowiązuje post ścisły, zachęcamy do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych do celebracji Wigilii Paschalnej.

Na błogosławieństwo pokarmów prosimy przynieść skarbonki z Jałmużną Wielkopostną, zebrane ofiary zostaną przekazane siostrom Pallotynkom z Kamerunu na utrzymanie szkoły i przedszkola.

W Wielką Sobotę na Liturgię Wigilii Paschalnej prosimy zabrać ze sobą świece.


Wskazania duszpasterskie Księdza Biskupa dla naszej diecezji

Święta Wielkanocne z powodu pandemii stawiają przed nami, zarówno świeckimi jak i duchownymi, wiele wyzwań. Sytuacja ta jest dla nas wszystkich wezwaniem do troski o zdrowie i życie naszych bliskich i nas samych. Zwiększająca się lawinowo liczba zachorowań powoduje coraz większe braki miejsc w szpitalach i może doprowadzić do ich całkowitego zapełnienia. Nasze odpowiedzialne podejście w wielu przypadkach może uratować drugiemu człowiekowi życie. Dlatego wszystkie podejmowane przez nas wysiłki mają służyć zarówno umocnieniu naszej wiary, poprzez możliwy dziś udział w celebracjach liturgicznych, jak i trosce o zdrowie i życie naszych bliskich i nas samych.

Podczas liturgii w kościołach może przebywać 1 osoba na 20 m2 z zachowaniem 1,5 m odległości oraz zasłaniając usta i nos maseczką. Dlatego zachęcamy, aby w czasie świąt osoby, które nie mogą uczestniczyć w kościele w liturgii, uczestniczyły w niej poprzez media.

Przypominamy, że nadal obowiązuje dyspensa Księdza Biskupa od udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej dla wszystkich osób, które pragną w niej uczestniczyć, ale z powodu obostrzeń, lęku lub wieku nie mogą.

Pięknym sposobem na przeżywanie czasu świąt jest wspólna rodzinna modlitwa w domu, do której serdecznie zachęcamy. Pozwala ona nie tylko oddawać cześć Bogu, ale również budować rodzinne więzi. Teksty modlitw można pobrać klikając w linki poniżej.

Wielki Czwartek

Wielki Piątek

Wielka Sobota

Błogosławieństwo pokarmów

Wielki Tydzień


1. Celebracje liturgiczne Triduum Paschalnego mogą być sprawowane tylko w kościele parafialnym.

2. Msza Krzyżma Świętego sprawowana będzie przez Księdza Biskupa oraz księży z parafii katedralnej. Wiernych zachęcamy do uczestnictwa za pomocą mediów: Link do YouTube

3. Można odprawić dwie Msze Wieczerzy Pańskiej.

4. Komunię Świętą poza główną celebracją można udzielać jedynie: w Wielki Czwartek do Mszy Wieczerzy Pańskiej każdemu wiernemu, w Wielki Piątek chorym i umierającym, a w Wielką Sobotę wyłącznie umierającym.

5. Adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy i Grobie Pańskim może się odbywać z zachowaniem wszystkich zasad sanitarnych. Zachęcamy, aby kościoły były otwarte. Adoracja Krzyża może się odbywać tylko poprzez uklęknięcie i skłon, bez gestu pocałunku.

6. Święcenia pokarmów w Wielką Sobotę mogą się odbyć w formie, która zapewni zachowanie wszystkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego tak, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia i życia wiernych. Najlepiej na zewnątrz kościoła, z zachowaniem dystansu 1,5 m między osobami oraz zasłaniając usta i nos maseczką. Prosimy wiernych, aby również przed i po obrzędach zachowali bezpieczny dystans.

7. W Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego oraz w Poniedziałek Wielkanocny zachęcamy Księży proboszczów, aby w miarę możliwości i zgodnie z przepisami prawa kanonicznego zwiększyli liczbę Mszy świętych.

8. W domach zakonnych, gdzie posługuje kapelan lub oddelegowany przez księdza proboszcza kapłan mogą być sprawowane celebracje Wielkiego Tygodnia.

9. Procesję rezurekcyjną należy ograniczyć do przejścia celebransa oraz asysty z Bożego Grobu do ołtarza.

Na czas Świętego Triduum Paschalnego oraz Świąt Wielkanocnych niech Pan Bóg nam wszystkim błogosławi. Wstawiennictwo naszych Świętych Patronów niech wspiera nasze duszpasterskie wysiłki oraz pomaga w głębokim przeżywaniu naszej wiary.

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego
Diecezji Bielsko-Żywieckiej


 

Możliwość komentowania została wyłączona.

Copyright © 2024 Pewel Wielka
Projekt i wykonanie: whiteghost