33 863 67 36

Procesja Bożego Ciała

Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba,
Pod przymiotami ukryty chleba.
Zagrody nasze widzieć przychodzi
I jak się dzieciom Jego powodzi.

Otocz Go wkoło, rzeszo wybrana,
Przed twoim Bogiem zginaj kolana.
Pieśń chwały Jego śpiewaj z weselem;
On twoim Ojcem, On Przyjacielem.

Nie dosyć było to dla człowieka,
Że na ołtarzu co dzień Go czeka:
Sam ludu swego odwiedza ściany,
Bo pragnie bawić między ziemiany.

Zielem, kwiatami ścielcie Mu drogi,
Którędy Pańskie iść będą nogi.
I okrzyknijcie na wszystkie strony:
„Pośród nas idzie Błogosławiony”

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za uświetnienie Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Składamy podziękowania mieszkańcom przysiółków, które przygotowały ołtarze. Dziękujemy służbie liturgicznej i organistom. Dziękujemy Druhom i Druhnom z OSP w Pewli Wielkiej za udział w procesji i zabezpieczenie jej trasy. Dziękujemy dziewczynkom, które sypały kwiatki i rodzicom, którzy je przygotowali. Dziękujemy dzieciom Pierwszokomunijnym. Dziękujemy za przygotowanie feretronów oraz za niesienie ich podczas procesji dzieciom z IV klasy, Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich oraz członkiniom Rycerstwa Niepokalanej. Dziękujemy również Panom, którzy nieśli baldachim.

Dziękujemy wszystkim Parafianom i Gościom za udział w procesji eucharystycznej i za manifestację swojej wiary!

Możliwość komentowania została wyłączona.

Copyright © 2024 Pewel Wielka
Projekt i wykonanie: whiteghost