33 863 67 36

Odpust parafialny ku czci św. Maksymiliana

Opublikowano: 15 sie 2021

W Uroczystość Wniebowstąpienia Najświętszej Maryi Panny, nasza wspólnota parafialna świętowała także odpust ku czci św. Maksymiliana Marii Kolbego. W tym roku minęło 80 lat od jego śmieci w obozie Auschwitz-Birkenau.

Postać św. Maksymiliana przybliżył nam ks. prof. Marek Sołtysiak z Krakowa, który wygłosił homilię i przewodniczył sumie odpustowej. Mówił, że Bóg stawia na naszej drodze ludzi – przewodników, którzy prowadzą nas do Niego. Na drodze Rajmunda pojawili się franciszkanie, którzy głosili rekolekcje, co miało wpływ na jego decyzję o wstąpieniu do zakonu. Rajmund przyjął imiona Maksymilian Maria. Maksymilian oznacza działanie na 100%, a Maria by pokazać, że całkowicie oddaje się Matce Bożej, że jest jego przewodniczką w życiu. Jego życie to potwierdza. Św. Maksymilian jest takim przewodnikiem na naszej drodze.

Serdecznie dziękujemy ks. prof. Markowi za wygłoszone słowo i przewodniczenie sumie odpustowej. Dziękujemy ks. Krzysztofowi, służbie liturgicznej i Pani Organistce. Dziękujemy wszystkim, którzy przygotowali i uświetnili dzisiejszą uroczystość: Rycerzom Niepokalanej, Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich, dzieciom pierwszokomunijnym i dzieciom, które sypały kwiatki, dziękujemy za przystrojenie Kościoła i ubranie feretronów, młodzieży, która niosła feretrony, Druhom z OSP w Pewli Wielkiej za poczet sztandarowy i niesienie baldachimu. Wszystkim Parafianom dziękujemy za udział w uroczystości odpustowej!

Poświęcenie pojazdów i „Akcja św. Krzysztof – 1 gr za 1 km”

Opublikowano: 25 lip 2021

Z okazji wspomnienia św. Krzysztofa w dniu 25 lipca, tradycyjnie odbywa się obrzęd błogosławieństwa samochodów i innych pojazdów mechanicznych oraz wszystkich kierujących tymi pojazdami, aby zawsze używali ich mądrze i odpowiedzialnie. Św. Krzysztof to patron kierowców i podróżnych, dlatego w tym dniu modlimy się za wszystkich użytkowników drogi o bezpieczne podróże.

Nasza Parafia już kolejny rok włączyła się do „Akcji św. Krzysztof – 1 grosz za 1 kilometr”. Ofiary złożone przy błogosławieństwie, są przekazane stowarzyszeniu MIVA Polska na zakup środków transportu dla misjonarzy.

Więcej o stowarzyszeniu MIVA Polska oraz o akcjach, które prowadzi można przeczytać na stronie internetowej: http://www.miva.pl/.

W dniu 25 lipca swoje imieniny obchodzi ks. Krzysztof – składamy mu najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, błogosławieństwa Bożego i opieki świętego Patrona!

Komunikat Przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, bp. Jerzego Mazura SVD na XXII Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa

Opublikowano: 18 lip 2021

Czcigodni Bracia w Kapłaństwie! Osoby życia konsekrowanego!

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie! Szanowni Kierowcy i Użytkownicy dróg!

Po raz dwudziesty drugi, w dniach 18 – 25 lipca 2021 obchodzimy w Kościele w Polsce Tydzień św. Krzysztofa. Obchody te organizowane są przez misyjne stowarzyszenie MIVA Polska, zajmujące się pomocą misjonarzom w zdobywaniu środków transportu. Odbywają się one pod patronatem Komisji Episkopatu Polski ds. Misji i związane są ze wspomnieniem świętego Męczennika ze starożytności chrześcijańskiej, św. Krzysztofa, który jest czczony jako Patron Kierowców i Podróżujących. Jego popularny wizerunek umieszczamy często w naszych pojazdach i wzywamy jego pomocy i opieki, szczególnie gdy udajemy się w drogę. Jednak treść tego Tygodnia nie ogranicza się do spraw związanych z bezpiecznym podróżowaniem i duszpasterską troską o użytkowników drogi, ale mieści w swojej perspektywie sprawę misyjnej działalności Kościoła i jej potrzeb w zakresie środków transportu. Wyjście naprzeciw tym potrzebom misjonarzy, a więc poza obręb naszych lokalnych spraw i potrzeb, staje się naszym „misyjnym wyjściem”, o którym często mówi papież Franciszek i do którego zaprasza wszystkich wierzących.

Myślą przewodnią tegorocznych obchodów są słowa: W drogę do Źródła Życia. Ta myśl odnosi się przede wszystkim do Eucharystycznego Źródła, do którego sam Chrystus nas zaprasza, abyśmy z Nim zasiedli przy stole Wieczerzy Pańskiej i spożywali chleb Życia. Podczas pandemii dostęp do tego źródła został mocno ograniczony praktycznie w wszystkich zakątkach świata. Wierzący w znacznym stopniu zostali odcięci od tego życiodajnego Źródła, które jest zarazem centrum życia wspólnot chrześcijańskich. W wielu zakątkach świata, gdzie pracują polscy misjonarze i misjonarki, ta sytuacja trwa dalej i jest wyzwaniem dla misjonarzy i trudnym doświadczeniem. 

Drodzy w Chrystusie!

W Tygodniu św. Krzysztofa ogarniamy naszą pamięcią i modlitwą naszych misjonarzy i misjonarki, których misjonarski trud mocno wiąże się z pokonywaniem odległości, aby dotrzeć do konkretnego człowieka, który czeka na swojego Miłosiernego Samarytanina, na jego wyciągniętą i chętną do pomocy dłoń, życzliwe słowo i dobrą radę, na Słowo życia i dar łaski płynący z Sakramentów Świętych, przywracający duchowe siły.

W swojej ostatniej encyklice Fratelli Tutti O braterstwie i przyjaźni społecznej, papież Franciszek rozważając ewangeliczną przypowieść o Miłosiernym Samarytaninie mówi o poranionym człowieku, który oczekuje na pomoc: Gdy wyruszamy w drogę, nieuchronnie spotykamy człowieka poranionego. Dzisiaj jest coraz więcej osób poranionych.… Każdego dnia stajemy przed wyborem: czy być miłosiernymi Samarytanami, czy też obojętnymi podróżnikami, mijającymi z daleka (…) Istotnie opadają nasze różnorodne maski, nasze etykiety i nasze przebrania: oto godzina prawdy. Czy pochylimy się, by dotknąć i opatrzyć rany innych? Czy pochylimy się, aby wziąć jedni drugich na ramiona? Jest to wyzwanie aktualne, którego nie powinniśmy się lękać.(69,70)

Środki transportu w misjonarskim posługiwaniu odgrywają ważną i niezastąpioną rolę. Nie tylko ułatwiają i umożliwiają codzienną pracę, ale i pomnażają możliwości pomocy i częstszej obecności w wielu wspólnotach i stacjach misyjnych oddalonych od misyjnego centrum. W tym miejscu pragnę wyrazić moją wdzięczność w imieniu Komisji Episkopatu Polski ds. Misji i wszystkich misjonarzy za wspieranie dzieła MIVA Polska i udział w znanej już dobrze w Polsce Akcji św. Krzysztof 1 grosz za 1 kilometr, dzięki której misjonarze otrzymują potrzebne środki transportu. Składam moje serdeczne wyrazy uznania i podziękowanie za wielkoduszne wsparcie przekazane w trudnym czasie pandemii, za solidarne dzielenie się z tymi, którzy mają się gorzej od nas. Misje w czasie pandemii stały się ewangelicznymi gospodami, w których pomoc znaleźli i dalej znajdują potrzebujący, a pojazdy umożliwiają misjonarzom bycie posłańcami i aniołami miłosierdzia.

Dzięki ofiarom zebranym podczas ubiegłorocznej akcji św. Krzysztof MIVA Polska zrealizowała 78 projektów na 137 różnych pojazdów w 26 krajach świata. Z pomocy MIVA Polska skorzystali zarówno misjonarze Fidei Donum (księża diecezjalni), księża i bracia zakonni, siostry zakonne, polscy biskupi misyjni oraz misjonarze świeccy. Zakupione zostały 52 samochody, 2 ambulanse, 4 busy, 24 motocykle, 51 rowerów dla katechistów, 2 traktory i 1 koń z wozem. Pojazdy te służą w wieloraki sposób w realizacji powszechnej misji Kościoła. Jest to piękny wkład Kościoła w Polsce w ewangelizację świata, w której centrum stoi świadectwo Bożej miłości głoszone i dawane przez misjonarzy, szczególnie z myślą o najsłabszych i najbardziej potrzebujących. Łączna suma przekazanej w 2020 roku pomocy od MIVA Polska na pojazdy misyjne roku wyniosła: 3. 711.370 zł. Niech Bóg hojnie błogosławi i obdarza potrzebnymi łaskami wszystkich Darczyńców!

Pragnę i w tym roku zwrócić się z serdeczną prośbą do wszystkich osób duchownych i wiernych świeckich o udział w Akcji św. Krzysztof 1 grosz za 1 kilometr na rzecz misyjnych środków transportu. Niech każda wspólnota parafialna oraz wspólnota zakonna włączy się w tę akcję i zorganizuje odpowiednią zbiórkę na ten szlachetny cel! Zachęcam każdego kierowcę i pasażera do włączenia się w tę szlachetną misyjną akcję pomocy. Podziękujmy za Bożą pomoc i opiekę w naszych codziennych podróżach i wesprzyjmy swoim darem naszych misjonarzy i misjonarki, a z naszej wdzięczności za szczęśliwie przejechane kilometry zrodzą się wielkie rzeczy, na miarę, którą sam Bóg zamierzył. Swoim zaś darem i swoją wdzięcznością będziemy obecni tam, gdzie nie możemy być fizycznie obecni. O aktualnych potrzebach misjonarzy informujemy w przesłanych do parafii materiałach duszpasterskich na obchody Tygodnia św. Krzysztofa, jak i na stronie www.miva.pl Wśród tegorocznych potrzeb, oprócz pojazdów do dyspozycji misjonarzy, znalazły się wózki dla niepełnosprawnych na misjach, które MIVA nazywa „Promieniami Miłosierdzia”. Potrzeby te obejmują zakup blisko 700 wózków, do miejsc i krajów, gdzie pracują polscy misjonarze. Pomoc ta jest szczególnym znakiem solidarności z najsłabszymi w tym trudnym czasie pandemii.

Umiłowani w Panu! Drodzy Użytkownicy pojazdów!

Uczestnicząc w misyjnej Akcji św. Krzysztof i dziękując za nasze bezpieczne podróże, troszczmy się jednocześnie o bezpieczne, odpowiedzialne i roztropne poruszanie się po drogach i tworzenie kultury bezpieczeństwa na drogach. Zadbajmy koniecznie o trzeźwość za kierownicą i nie zapominajmy o wzajemnej życzliwości i szacunku wobec innych użytkowników drogi. Każdy chrześcijanin powinien dawać też dobre świadectwo za kierownicą i podczas podróży.

Przyzywam wstawiennictwa św. Krzysztofa i św. Józefa oraz opieki Najświętszej Maryi Panny nad wszystkimi, szczególnie nad kierowcami i podróżującymi i udzielam wszystkim pasterskiego błogosławieństwa: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

+ Biskup Jerzy Mazur SVD
Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji
Biskup ełcki

Ełk-Warszawa, dn. 4 czerwca 2021

Źródło: https://episkopat.pl/bp-mazur-na-tydzien-sw-krzysztofa-srodki-transportu-w-misjonarskim-poslugiwaniu-odgrywaja-niezastapiona-role/

Jubileusz 10-lecia Apostolstwa Dobrej Śmierci w naszej Parafii

Opublikowano: 13 cze 2021

W dniu wspomnienia Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny członkowie i sympatycy Apostolstwa Dobrej Śmierci spotkali się, by świętować 10-lecie istnienia ADS w naszej Parafii.

Msza święta jubileuszowa rozpoczęła się od poświęcenia ornatu z wizerunkiem Matki Bożej Bolesnej, który został ofiarowany przez członków Apostolstwa. Mszy świętej przewodniczył opiekun ADS – ks. Krzysztof Spyra oraz Ksiądz Proboszcz Jerzy Kolasiński.

Na koniec założycielka Apostolstwa Dobrej Śmierci w Pewli Wielkiej Pani Helena Harężlak oraz zelatorki Pani Teresa Juraszek i Władysława Buława podsumowały 10 lat działalności Apostolstwa. Na przestrzeni tych lat najwięcej było modlitwy, comiesięcznych spotkań w Kościele i adoracji Najświętszego Sakramentu oraz modlitwy indywidualnej. Apostolstwo brało udział w wyjazdach na dni skupienia, organizowało pielgrzymki i wyjazdy, wspólne Drogi Krzyżowe, piesze wędrówki. Członkowie ADS włączali się w dzieła charytatywne m.in. zorganizowano paczki żywnościowe dla mieszkańców Ukrainy, a także pomoc materialną i finansową dla Oddziału Covidowego w Szpitalu w Wilkowicach. Przez te 10 lat nie zabrakło także spotkań integracyjnych w mniejszym i w większym gronie. Panie zelatorki złożyły podziękowania Księdzu Proboszczowi oraz Księdzu Krzysztofowi za pomoc, wsparcie i życzliwość. Podziękowano również wszystkim członkom za współtworzenie Apostolstwa.

Przy okazji jubileuszu warto przypomnieć najważniejsze – wszyscy członkowie Apostolstwa Dobrej Śmierci z naszej Parafii codziennie otaczani są modlitwą! Dlatego serdecznie zachęcamy osoby, które są zapisane do Apostolstwa na Msze święte i Różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej w każdy drugi piątek miesiąca.

Po Mszy świętej członkowie i sympatycy Apostolstwa Dobrej Śmierci spotkali się przy stole, by uczcić jubileusz i wspólnie powspominać te 10 lat.

Serdecznie dziękujemy zelatorkom i członkom Apostolstwa Dobrej Śmierci w naszej Parafii za zorganizowanie jubileuszu, za przygotowanie Mszy świętej, za złożone dary oraz za przygotowanie spotkania.

Zmarł pierwszy Proboszcz naszej Parafii

Opublikowano: 8 cze 2021

Z przykrością informujemy, że zmarł pierwszy Proboszcz naszej Parafii – Stanisław Biskup.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę, 9 czerwca o godzinie 14:00 w Kościele p.w. Przemienienia Pańskiego w Żywcu.

Z kroniki parafialnej:

Ksiądz Stanisław Biskup był naszym pierwszym duszpasterzem, budowniczym kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Maksymiliana Marii Kolbe i pierwszym proboszczem.
To on rozpoczął organizację życia duszpasterskiego w naszej parafii: sprawował sakramenty, organizował pielgrzymki, rekolekcje, pokazy filmów religijnych, wycieczki dla młodzieży i ministrantów, odprawiał Msze święte na przysiółkach, organizował wędrówkę po domach Różańca otrzymanego od Ojca Świętego w czasie audiencji. Organizował wsparcie budowy świątyni rozsyłając liczne zaproszenia na uroczystości parafialne. Pracował z ogromnym zaangażowaniem. W 1980 roku udał się z pielgrzymką do Rzymu, w czasie której Ojciec Święty Jan Paweł II poświecił granitową płytę – kamień węgielny pod budowę naszego kościoła parafialnego. Był proboszczem do 1984 roku.

Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie…

Copyright © 2022 Pewel Wielka
Projekt i wykonanie: whiteghost