33 863 67 36

Jubileusz 10-lecia Apostolstwa Dobrej Śmierci w naszej Parafii

Opublikowano: 13 cze 2021

W dniu wspomnienia Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny członkowie i sympatycy Apostolstwa Dobrej Śmierci spotkali się, by świętować 10-lecie istnienia ADS w naszej Parafii.

Msza święta jubileuszowa rozpoczęła się od poświęcenia ornatu z wizerunkiem Matki Bożej Bolesnej, który został ofiarowany przez członków Apostolstwa. Mszy świętej przewodniczył opiekun ADS – ks. Krzysztof Spyra oraz Ksiądz Proboszcz Jerzy Kolasiński.

Na koniec założycielka Apostolstwa Dobrej Śmierci w Pewli Wielkiej Pani Helena Harężlak oraz zelatorki Pani Teresa Juraszek i Władysława Buława podsumowały 10 lat działalności Apostolstwa. Na przestrzeni tych lat najwięcej było modlitwy, comiesięcznych spotkań w Kościele i adoracji Najświętszego Sakramentu oraz modlitwy indywidualnej. Apostolstwo brało udział w wyjazdach na dni skupienia, organizowało pielgrzymki i wyjazdy, wspólne Drogi Krzyżowe, piesze wędrówki. Członkowie ADS włączali się w dzieła charytatywne m.in. zorganizowano paczki żywnościowe dla mieszkańców Ukrainy, a także pomoc materialną i finansową dla Oddziału Covidowego w Szpitalu w Wilkowicach. Przez te 10 lat nie zabrakło także spotkań integracyjnych w mniejszym i w większym gronie. Panie zelatorki złożyły podziękowania Księdzu Proboszczowi oraz Księdzu Krzysztofowi za pomoc, wsparcie i życzliwość. Podziękowano również wszystkim członkom za współtworzenie Apostolstwa.

Przy okazji jubileuszu warto przypomnieć najważniejsze – wszyscy członkowie Apostolstwa Dobrej Śmierci z naszej Parafii codziennie otaczani są modlitwą! Dlatego serdecznie zachęcamy osoby, które są zapisane do Apostolstwa na Msze święte i Różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej w każdy drugi piątek miesiąca.

Po Mszy świętej członkowie i sympatycy Apostolstwa Dobrej Śmierci spotkali się przy stole, by uczcić jubileusz i wspólnie powspominać te 10 lat.

Serdecznie dziękujemy zelatorkom i członkom Apostolstwa Dobrej Śmierci w naszej Parafii za zorganizowanie jubileuszu, za przygotowanie Mszy świętej, za złożone dary oraz za przygotowanie spotkania.

Zmarł pierwszy Proboszcz naszej Parafii

Opublikowano: 8 cze 2021

Z przykrością informujemy, że zmarł pierwszy Proboszcz naszej Parafii – Stanisław Biskup.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę, 9 czerwca o godzinie 14:00 w Kościele p.w. Przemienienia Pańskiego w Żywcu.

Z kroniki parafialnej:

Ksiądz Stanisław Biskup był naszym pierwszym duszpasterzem, budowniczym kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Maksymiliana Marii Kolbe i pierwszym proboszczem.
To on rozpoczął organizację życia duszpasterskiego w naszej parafii: sprawował sakramenty, organizował pielgrzymki, rekolekcje, pokazy filmów religijnych, wycieczki dla młodzieży i ministrantów, odprawiał Msze święte na przysiółkach, organizował wędrówkę po domach Różańca otrzymanego od Ojca Świętego w czasie audiencji. Organizował wsparcie budowy świątyni rozsyłając liczne zaproszenia na uroczystości parafialne. Pracował z ogromnym zaangażowaniem. W 1980 roku udał się z pielgrzymką do Rzymu, w czasie której Ojciec Święty Jan Paweł II poświecił granitową płytę – kamień węgielny pod budowę naszego kościoła parafialnego. Był proboszczem do 1984 roku.

Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie…

Jubileusz 10-lecia powstania Apostolstwa Dobrej Śmierci w Pewli Wielkiej

Opublikowano: 6 cze 2021

W sobotę, 12 czerwca o godzinie 15:00 będziemy obchodzić 10. rocznicę założenia Apostolstwa Dobrej Śmierci w naszej parafii. Bardzo serdecznie zapraszamy członków i sympatyków Apostolstwa Dobrej Śmierci na Mszę świętą jubileuszową, a następnie na spotkanie przy stole. Zapraszamy!

100-lecie poświęcenia Narodu Polskiego Sercu Jezusa

Opublikowano: 6 cze 2021

W perspektywie zawierzenia Sercu Jezusa, módlmy się o dar miłości, abyśmy w każdym człowieku – także innym czy myślącym inaczej – potrafili dostrzec brata – napisali biskupi w Liście pasterskim Episkopatu Polski w 100. rocznicę poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

11 czerwca br., w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, biskupi zebrani na zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski uroczyście ponowią akt poświęcenia Polski Sercu Jezusa. W tym samym dniu zostanie on odnowiony we wszystkich polskich parafiach, które przygotowywały się do tego wydarzenia przez ostatnie miesiące.

„Poświęcając się Sercu Jezusowemu, człowiek pozwala do końca przeniknąć się miłością Bożą, na tę miłość odpowiedzieć i nieść ją otaczającemu światu. Dlatego oddanie się Sercu Jezusowemu ma istotny wymiar społeczny i wyraża się w tym co św. Paweł VI i św. Jan Paweł II nazywali budowaniem cywilizacji miłości” – napisali biskupi.

Przypomnieli, że przed stu laty, 3 czerwca 1921 roku, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, biskupi dokonali aktu poświęcenia Ojczyzny Najświętszemu Sercu Jezusa. Nastąpiło to równocześnie z konsekracją świątyni Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie. „Ponawiamy ten akt w duchu dziękczynienia za dar obecnej od ponad 30 lat wolności, dziękując też za to, że Polska stała się znów pełnoprawnym członkiem wspólnoty europejskich narodów (Unii Europejskiej), co otworzyło nowy etap jej historii” – czytamy w Liście biskupów.

Biskupi poprosili wiernych o modlitwę o dar miłości, „abyśmy w każdym człowieku – także innym czy myślącym inaczej – potrafili dostrzec brata”. „Rozmawiajmy językiem miłości, przebaczajmy tym, którzy nas skrzywdzili, nie chowajmy w sercu urazy, pierwsi wyciągając rękę do zgody. Budujmy mosty ponad podziałami, a spory rozwiązujmy w duchu dialogu i pojednania. Nie zapominajmy, że dialog należy do samej istoty chrześcijaństwa. Dajmy dziś temu świadectwo!” – napisali.

Biskupi odnieśli się w Liście także do bieżących kwestii społecznych.  „Polska rodzina znalazła się w kryzysie, co trzecie małżeństwo się rozpada. W obliczu tych bolesnych faktów prośmy o odnowienie łask sakramentalnych i umocnienie więzi rodzinnych” – napisali i dodali, aby nie zapominać „o potrzebie międzypokoleniowego przekazu wiary, który dziś wydaje się być szczególnie zagrożony”.

„W społeczeństwie, które podlega atomizacji wzmocnionej izolacją na skutek pandemii, bolesnej samotności doświadczają starsi, chorzy i niepełnosprawni. Ponadto, kryzys ekonomiczny sprawia, że ludzie biedni stają się jeszcze bardziej ubożsi” – zauważyli biskupi. „Otwórzmy się na nich, nie zapominając, że najsłabsi są +sercem Kościoła+, oni winni być również w centrum zainteresowania każdej ludzkiej społeczności” – podkreślili i jednocześnie przypomnieli, że „znakiem cywilizacji miłości jest też otwartość na ludzkie życie, gdyż każdy człowiek, a  szczególnie ten bezbronny i nienarodzony, ma prawo do życia”.

BP KEP

Publikujemy pełny tekst Listu:

 

LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI

W SETNĄ ROCZNICĘ POŚWIĘCENIA NARODU POLSKIEGO

NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA

Budujmy cywilizację miłości!

Drogie Siostry i Bracia!

Za kilka dni, 11 czerwca, w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, biskupi zebrani na plenarnym zebraniu Konferencji Episkopatu uroczyście ponowią akt poświęcenia Polski Sercu Jezusa. W tym samym dniu zostanie on odnowiony we wszystkich polskich parafiach, które przygotowywały się do tego wydarzenia przez ostatnie miesiące. Chodzi o to, by w tym duchowym wydarzeniu mogła uczestniczyć cała wspólnota Kościoła i „aby wszyscy ludzie, pociągnięci do otwartego Serca Zbawiciela, z radością czerpali ze źródeł zbawienia”.

Symbolem nieskończonej i niepojętej miłości Boga jest przebite włócznią i otwarte Serce wiszącego na krzyżu Zbawiciela. Wobec takiej Miłości nie można przejść obojętnie, trzeba na nią odpowiedzieć. Kult Serca Jezusa wyraża się w pragnieniu, by nasze serca zranione grzechem, ale obmyte i uzdrowione Chrystusową Krwią biły w rytmie Najświętszego Serca Zbawiciela, będącego „gorejącym ogniskiem miłości”. On najpełniej objawił światu miłość, bo nie jest bezwzględnym Sędzią, ale kochającym Ojcem.

Poświęcając się Sercu Jezusowemu, człowiek pozwala do końca przeniknąć się miłością Bożą, na tę miłość odpowiedzieć i nieść ją otaczającemu światu. Dlatego oddanie się Sercu Jezusowemu ma istotny wymiar społeczny i wyraża się w tym co św. Paweł VI i św. Jan Paweł II nazywali budowaniem cywilizacji miłości.

Kult Serca Jezusa prowadzi nas również do zadośćuczynienia i wynagradzania za popełnione grzechy, które zawsze są ranami zadanymi Miłości. Oddawanie czci Najświętszemu Sercu Pana Jezusa związane jest z kultem Miłosierdzia Bożego, na które tak wrażliwy jest współczesny człowiek. Świadczy o tym duchowe doświadczenie świętej Siostry Faustyny Kowalskiej, uformowanej również przez nabożeństwo do Serca Jezusa, tak bardzo żywe w latach jej służby w Kościele.

Historia kultu

Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa ma dawne korzenie, rozpowszechnił się na skutek objawień św. Małgorzaty Marii Alacoque, francuskiej zakonnicy z XVII wieku, podczas których Jezus prosił, aby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był świętem poświęconym czci Jego Serca. Liturgiczne święto Boskiego Serca Pana Jezusa ustanowił papież Klemens XIII w 1765 r. jako przywilej dla ówczesnego Królestwa Polskiego oraz Konfraterni Najświętszego Serca Jezusa w Rzymie. Przyczynili się do tego nasi biskupi, wystosowując memoriał do papieża, gdyż na ziemiach polskich kult ten rozwijał się już wcześniej. Na cały Kościół święto to rozszerzył Pius IX w 1856 r., a Leon XIII w 1899 r. dokonał aktu poświęcenia całego rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

Dokładnie sto lat temu, 3 czerwca 1921 r., po odzyskaniu przez Polskę niepodległości biskupi dokonali aktu poświęcenia Ojczyzny Najświętszemu Sercu Jezusa. Nastąpiło to równocześnie z konsekracją świątyni Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie. Rok wcześniej, 27 lipca 1920 r., w obliczu nawałnicy bolszewickiej zagrażającej Polsce i całej Europie, biskupi zawierzyli nasz naród Bożemu Sercu na Jasnej Górze. W 1932 r. w Poznaniu odsłonięto pomnik „Sacratissimo Cordi – Polonia Restituta”, który został zburzony w 1940 r. i dotąd nie odbudowany.

Po wojnie w 1948 r. w obliczu nasilających się represji, z inicjatywy Prymasa kard. Augusta Hlonda biskupi zachęcili wiernych do osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu, a trzy lata później, 28 października 1951 roku, Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński na Jasnej Górze – w obecności niemal miliona wiernych – odnowił akt zawierzenia Polski Sercu Jezusa. Został on ponowiony w 1975 r. Po raz kolejny akt ten został proklamowany w wolnej Polsce 1 lipca 2011 r. w krakowskiej bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa.

O odnowę na polskiej ziemi

Za kilka dni ponowimy akt poświęcenia Najświętszemu Sercu Jezusa, dlatego, że osobiście i zbiorowo pragniemy oddać się w opiekę Bogu, który jest Miłością. W szkole Jezusa, który powiedział o sobie, że jest „cichy i pokornego serca” (Mt 11, 29), pragniemy się uczyć, jak stawiać czoło nowym wyzwaniom, jak podejmować odpowiedzialność za siebie i innych, jak kochać i służyć.

W nawiązaniu do setnej rocznicy poświęcenia narodu polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, ponawiamy ten akt w duchu dziękczynienia za dar obecnej od ponad 30 lat wolności, dziękując też za to, że Polska stała się znów pełnoprawnym członkiem wspólnoty europejskich narodów (Unii Europejskiej), co otworzyło nowy etap jej historii.

Mamy przy tym świadomość, że z tej wolności nie zawsze potrafimy właściwie korzystać. Smutkiem napawa fakt, że życie społeczne i polityczne w Polsce naznaczone jest niekończącymi się napięciami, konfliktami, nienawiścią i wrogością, w której trudno się dopatrzyć troski o dobro wspólne. Zagrożona wręcz wydaje się jedność naszej wspólnoty narodowej, dzięki której przetrwaliśmy przez stulecia.

W tej sytuacji, jako naród, społeczeństwo i każdy z nas, dokonajmy rachunku sumienia i prośmy Boga o łaskę nawrócenia. W perspektywie zawierzenia Sercu Jezusa, módlmy się o dar miłości, abyśmy w każdym człowieku – także innym czy myślącym inaczej – potrafili dostrzec brata. Rozmawiajmy językiem miłości, przebaczajmy tym, którzy nas skrzywdzili, nie chowajmy w sercu urazy, pierwsi wyciągając rękę do zgody. Budujmy mosty ponad podziałami, a spory rozwiązujmy w duchu dialogu i pojednania. Nie zapominajmy, że dialog należy do samej istoty chrześcijaństwa. Dajmy dziś temu świadectwo!

Polska rodzina znalazła się w kryzysie, co trzecie małżeństwo się rozpada. W obliczu tych bolesnych faktów prośmy o odnowienie łask sakramentalnych i umocnienie więzi rodzinnych – o przebaczenie i wyrzeczenie się egoizmu rodzącego przemoc. Nie zapominajmy też o potrzebie międzypokoleniowego przekazu wiary, który dziś wydaje się być szczególnie zagrożony.

Jako wspólnota Kościoła zdajemy niełatwy egzamin wiarygodności tak mocno zachwianej wskutek grzechów i ran zadanych braciom i siostrom przez niektórych duchownych. Jesteśmy świadomi, że grzech wykorzystywania seksualnego – jak ostrzegał papież Benedykt XVI – może skutecznie przyćmić blask Ewangelii. W Kościele niezbędny jest proces oczyszczenia, prośby o przebaczenie ze strony skrzywdzonych i otoczenia ich szczególną troską.

Czyńmy świat bardziej ludzkim! W społeczeństwie, które podlega atomizacji wzmocnionej izolacją na skutek pandemii, bolesnej samotności doświadczają starsi, chorzy i niepełnosprawni. Ponadto, kryzys ekonomiczny sprawia, że ludzie biedni stają się jeszcze bardziej ubożsi. Otwórzmy się na nich, nie zapominając, że najsłabsi są „sercem Kościoła”, oni winni być również w centrum zainteresowania każdej ludzkiej społeczności. Znakiem cywilizacji miłości jest też otwartość na ludzkie życie, gdyż każdy człowiek, a  szczególnie ten bezbronny i nienarodzony, ma prawo do życia.

Budujmy postawę braterstwa, o co usilnie apeluje papież Franciszek. Czyńmy to zarówno na gruncie polskim jak i międzynarodowym, w duchu przebaczenia i pojednania, czemu Polska dała już dobitne świadectwo w XX stuleciu, inicjując pojednanie z sąsiednimi narodami.

Zdajemy sobie sprawę, że nie ma innej drogi odnowy, jak nawrócenie czyli zwrócenie się do Odkupiciela i Jego zranionego Serca, „przez które stało się nam zbawienie”. Pokornie prosimy Jezusa o przebaczenie i łaskę powrotu do Niego i Jego Ewangelii. Z ufnością powierzamy Mu Kościół i Ojczyznę, nas samych i wszystko, co nas stanowi.

Wpatrzeni w Serce Jezusowe, z serca Wam błogosławimy.

Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce,
zebrani na 388. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, dnia 11 marca 2021 roku

Źródło: https://episkopat.pl/biskupi-na-100-lecie-poswiecenia-narodu-polskiego-sercu-jezusa-modlmy-sie-o-dar-milosci/

Kiermasz ciast dla Wiktorka

Opublikowano: 3 cze 2021

Serdecznie zapraszamy wszystkich Parafian do włączenia się do charytatywnej akcji dla Wiktorka Szczechowiaka z Węgierskiej Górki, który choruje na rdzeniowy zanik mięśni typu 1, czyli SMA. Rodzice i bliscy Wiktorka prowadzą zbiórkę na najdroższy lek świata, który kosztuje prawie 9 milionów złotych!

W niedzielę, 6 czerwca po każdej Mszy świętej odbędzie się kiermasz ciast połączony ze zbiórką publiczną. Pyszne ciasta przygotują Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Pewli Wielkiej. Serdecznie zapraszamy!

Takie kiermasze będą zorganizowane przy każdym kościele w naszej gminie. Będzie też zbiórka i kiermasz dla Wiktorka podczas Dnia Dziecka organizowanego przez Urząd Gminy Jeleśnia w sobotę, 5 czerwca od godziny 14:00, na terenie Świetlicy i Klubu „Sylaba” (ul. Żywiecka 2, Jeleśnia, stare Przedszkole nr 2). Na dzieci czekają liczne atrakcje, konkursy, gry i zabawy. Zapraszamy dzieci i rodziców!

Można też pomóc Wiktorkowi, wpłacając datki na zbiórkę internetową: https://www.siepomaga.pl/dla-wiktorka

Za pomoc dziękują: Wójt Gminy Jeleśnia, Koła Gospodyń Wiejskich Gminy Jeleśnia, Rodzice Wiktorka – Milena i Sławomir oraz Wolontariusze Komitetu Społecznego „Armia Walecznego Wiktorka”.

Copyright © 2022 Pewel Wielka
Projekt i wykonanie: whiteghost