33 863 67 36

Pasterskie kolędowanie kapeli Jedlicki

Opublikowano: 29 gru 2018

Kolędą Wśród nocnej ciszy kapela Jedlicki zaintonowała o północy pierwszą Mszę św. w Uroczystość Bożego Narodzenia.

Członkowie kapeli od wielu już lat włączają się w liturgię ważnych wydarzeń w parafii. Uczestniczą w Odpuście Parafialnym, obchodach Bożego Ciała. Pani Małgorzata Ponikwia, kierownik artystyczny kapeli, we współpracy z panem Damianem Ranoszem, który gra na heligonce, prowadzi zajęcia z grupą dzieci i młodzieży ze Szkoły  Podstawowej nr 1 w Pewli Wielkiej. Od roku dzieci uczą się pieśni, tańca regionalnego, a niektóre również gry na instrumentach.

Dzięki tej inicjatywie powstaje młoda gałąź zespołu, a dzieci i młodzież mają możliwość poznania tradycji własnego regionu.

Kolędnicy Misyjni 2018/2019

Opublikowano: 27 gru 2018

Dzieci z naszej parafii włączyły się w akcję Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci „Kolędnicy Misyjni”.

Idea i cele kolędowania misyjnego

„Kolędnicy zanoszą radość Bożego Narodzenia do odwiedzanych domów. Dzieci, jako kolędnicy misyjni, uczą się ponoszenia trudu i składania ofiary z własnego czasu, zdolności, a także rezygnacji z możliwości wzięcia dla siebie zebranych pieniędzy.”

Pięć celów przedsięwzięcia Kolędników Misyjnych:

1. Niesienie radości

Głównym cel – zanieść radość Bożego Narodzenia do jak największej liczby rodzin w parafii. Zewnętrznym wyrazem tej radości jest wypowiedziane życzenie i umieszczone na drzwiach błogosławieństwo: C+M+B (Christus mansionem benedicit – niech Chrystus błogosławi temu domowi). Tej radości („ogłaszam wam radość wielką” – Łk 2, 10) potrzebują nasze domy i rodziny. Są rodziny katolickie, którym ani w czasie Wigilii, ani w całym okresie świąt Bożego Narodzenia nie towarzyszy autentyczna radość ze śpiewania kolęd. Ta radość niesiona przez kolędników musi mieć jasną podstawę: jest nią narodzenie Chrystusa, Boga i Człowieka, które każdemu wyznacza sens życia, przypomina o jego wielkiej godności.

2. Ewangelizacja

Dzieci-kolędnicy, które stają się ewangelizatorami, ale również przez swoje zaangażowanie ewangelizują same siebie, także wzajemnie. Przygotowanie z nimi odpowiedniego, krótkiego kilkuminutowego programu oraz rekwizytów: gwiazdy, strojów i skarbonki, wysłuchanie i docenienie efektów przygotowanej przez nich scenki, uznanie dla ich chęci niesienia pomocy dzieciom z krajów misyjnych – wszystko to przyczynia się do wzrostu świadomości misyjnej i otwarcia się na drugiego człowieka.

3. Uniwersalność

Akcja powinna być okazją do ukazania otwartości, właściwej każdemu chrześcijańskiemu dziecku. Ponadto, im więcej dzieci bierze udział w kolędowaniu, tym sprawniej i bez zbytniego obciążania tylko nielicznych taka akcja się odbywa.

4. Kultywowanie tradycji

Znaczenie ma też nawiązywanie do ginącej tradycji i podtrzymanie polskiego zwyczaju. Dorośli cieszą się z talentów swych dzieci, dzieci krewnych czy sąsiadów, wspominając swe młodzieńcze lata.

5. Wsparcie dzieła misyjnego

Radość chrześcijańska, jeśli jest prawdziwa, staje się darem dla innych. O tym przypominają kolędnicy w odwiedzanych rodzinach. Stąd też nie ukrywamy, że misyjny wymiar kolędy wyrazi się również w zebranych ofiarach. Przez te ofiary włączyliśmy się w konkretną pomoc, przewidzianą przez projekt kolędniczy PDMD.”

(Źródło: http://www.dzieciom-misji.missio.org.pl/kolednicy-misyjni/idea)

Dzieci, 6 stycznia 2019 r., będą odwiedzać domy w naszej parafii i kolędować, a zebrane ofiary zostaną przekazane do krajów misyjnych. Otwórzmy dla nich nasze domy i serca!

Jasełka integracyjne

Opublikowano: 27 gru 2018

Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Peweli Wielkiej i Oaza Dzieci Bożych przygotowali wspólnie Jasełka. Na Świąteczne spotkanie połączone z premierą przedstawienia jasełkowego w dniu 19 grudnia została zaproszona cała społeczność Pewli Wielkiej. Swoją obecnością zaszczyciła nas również pani wójt Anna Wasilewska, ks. prob. Jerzy Kolasiński oraz radni, dyrektorzy szkół i przedszkola.

Na scenie remizy strażackiej pojawił się św. Józef, który wraz z Maryją szukał noclegu w Betlejem, tańczący aniołowi, śpiący pasterze, mędrcy z darami, górale i góralki z gwiazdą. Rozbrzmiewały piękne kolędy, wykonywane z kapelą góralską i przy akompaniamencie gitar. Złożyć pokłon narodzonemu Jezusowi przybyły również dzieci, które skocznie zaśpiewały Mu kolędę.

W radosnej i skłaniającej do refleksji atmosferze spędziliśmy razem pełne emocji popołudnie.

Roraty w naszej parafii

Opublikowano: 12 gru 2018

Dzieci z naszej parafii chętnie i licznie uczestniczą w codziennych Roratach. Na rozpoczęcie Mszy Świętej dzieci w procesji z lampionami wraz z Księdzem i służbą liturgiczną podchodzą, pod ołtarz. Zapalone lampiony w rękach dzieci symbolizują oczekiwanie w gotowości i przypominają przypowieść o pannach roztropnych wypatrujących przyjścia Oblubieńca.

Podczas roratnich kazań dzieci pilnie słuchają przygotowanych rozważań na każdy dzień. Są aktywne i chętnie odpowiadają na zadawane im pytania.

Na koniec trójka szczęśliwców, która wylosowała obrazek z cyferką, może na jeden dzień zabrać figurkę Matki Bożej do domu.

Copyright © 2022 Pewel Wielka
Projekt i wykonanie: whiteghost