33 863 67 36

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Opublikowano: 11 Cze 2020

Jak co roku, po Mszy świętej o godzinie 8.00 w Uroczystość Bożego Ciała wyruszyliśmy w procesji z Najświętszym Sakramentem. Lecz tym razem, ze względu na panującą epidemię koronawirusa, trasa procesji eucharystycznej biegła wokół naszego Kościoła.

Święty Jan Paweł II, 14 czerwca 1998 r. powiedział o wymowie Procesji Bożego Ciała:

“Szczególnie doniosłym, tradycyjnym wyrazem ludowej pobożności eucharystycznej są procesje z Najświętszym Sakramentem, które podczas dzisiejszej uroczystości odbywają się w Kościołach lokalnych we wszystkich regionach świata. Są one niezwykle wymownym świadectwem prawdy, że Pan Jezus, ukrzyżowany i zmartwychwstały, nadal idzie po drogach świata i przez tę swoją „wędrowną” obecność przewodzi pielgrzymce kolejnych pokoleń chrześcijan: umacnia wiarę, nadzieję i miłość; pociesza w utrapieniach; podtrzymuje w dążeniu do sprawiedliwości i pokoju.

Jakże nie radować się w tym dniu przedziwną solidarnością Boga z ludźmi? W Eucharystii Jezus przyłącza się do nas – tak jak przyłączył się do uczniów zmierzających do Emaus – gdy pielgrzymujemy przez dzieje, w miastach i wioskach, na Północy i na Południu świata, w krajach o tradycji chrześcijańskiej i w krajach pierwszej ewangelizacji.

Chrystus głosi wszędzie to samo orędzie: „Miłujcie się wzajemnie, tak jak Ja was umiłowałem”, a w Eucharystii ofiarowuje samego siebie jako duchową moc, która pozwala wypełniać to Jego przykazanie i budować cywilizację miłości.

Można powiedzieć, że pierwszą procesję Bożego Ciała odprawiła Maryja, gdy udała się z Nazaretu do swej krewnej Elżbiety niosąc w łonie Jezusa, krótko po Jego poczęciu. Oby Kościół, kontemplując tę ewangeliczną ikonę, pospieszył na spotkanie współczesnego człowieka, aby z odnowioną miłością głosić mu Dobrą Nowinę zbawienia.”

Bardzo dziękujemy przysiółkom, które przygotowały ołtarze. W tym roku były to: Plutowa Polana i Hyrbik, Szewcowa Polana, Buławka i Adamki.

Dziękujemy również służbie liturgicznej, Paniom organistkom, Strażakom z OSP w Pewli Wielkiej, Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich, dzieciom i młodzieży która niosła feretrony oraz dziewczynkom, które sypały kwiatki.

Składamy podziękowania wszystkim, którzy uświetnili Uroczystość Bożego Ciała.

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (Mk 1, 15)

Opublikowano: 23 Lut 2020

W Środę Popielcową wraz z całym Kościołem rozpoczynamy okres wielkopostnej pokuty. Zapraszamy na Msze święte z obrzędem posypania głów popiołem o godzinie 8.00 i 17.00 do Kościoła parafialnego oraz na godzinę 15.30 do Kaplicy w Adamkach.

Zapraszamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych. W piątki o godzinie 16.00 oraz w niedziele po Mszy świętej o godzinie 8.00 będzie odprawiana Droga Krzyżowa, a Gorzkie Żale w niedziele po Mszy świętej o godzinie 11.30. Przypominamy, że wierny, który odprawa pobożnie Drogę Krzyżową może uzyskać odpust zupełny, spełniając przy tym zwykłe warunki odpustu.

Zachęcamy do podejmowania przyrzeczeń abstynenckich w Wielkim Poście oraz ze względu na rozpoczynający się 53. Tydzień modlitw o trzeźwość narodu.

 

Odpust w Kaplicy w Adamkach i Dożynki

Opublikowano: 15 Wrz 2019

W dniu 15 września w Kaplicy p.w. Matki Boskiej Bolesnej w Adamkach obchodziliśmy odpust połączony z dożynkami.

Społeczność przysiółka Adamki dziękowała za tegoroczne plony niosąc w ofierze dary. Uroczystą Mszę Świętą w koncelebrze sprawowali Ksiądz Andrzej Wątroba, który głosił homilię, Ksiądz Krzysztof Spyra w intencji członków Apostolstwa Dobrej Śmierci z Pewli Wielkiej oraz Ksiądz Sławomir Kosiński, który jako kapelan przybył z grupą z Przyborowa.

Po uroczystej Mszy Świętej z gośćmi z Przyborowa członkowie Apostolstwa Dobrej Śmierci z Pewli Wielkiej spotkali się przy wspólnym stole.

Dożynki Parafialne

Opublikowano: 15 Wrz 2019

“Błogosławiony jesteś, Panie Boże wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich; Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia.”

Te słowa wypowiada kapłan na każdej Mszy świętej podczas przygotowania darów. I tymi słowami ksiądz Andrzej Wątroba rozpoczął swoją homilię, którą wygłosił na Mszy świętej dziękczynnej za tegoroczne plony. Mieszkańcy przysiółków Pewli Wielkiej zgromadzili się Kościele, by wyrazić wdzięczność Bogu za zbiory i za chleb powszedni, który przynieśli do pobłogosławienia. Po Mszy świętej Panie z Koła Gospodyń Wiejskich dzieliły się chlebem z wszystkimi parafianami.

Serdecznie dziękujemy księdzu Andrzejowi, że przyjechał na nasze Dożynki Parafialne.

Napełnieni Duchem Świętym – sakrament bierzmowania w naszej wspólnocie parafialnej

Opublikowano: 23 Cze 2019

Czterdzieścioro dwoje młodych ludzi, w obecności najbliższej rodziny, przyjęło z rąk ks. bp Piotra Gregera sakrament bierzmowania.

Przez dwa lata przygotowywali się do tego sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej pod opieką ks. proboszcza Jerzego Kolasińskiego.

Ksiądz bp w homilii skierowanej do bierzmowanych zwrócił uwagę, że przez ten sakrament zostali związani z Chrystusem drugim węzłem – pierwszym stał się chrzest św. – otrzymali kolejny niezatarty znak przynależności do Chrystusa. To zobowiązuje ich do dawania świadectwa. Podkreślał, że bycie świadkiem to przekazywanie innym własnego doświadczenia wiary. Zachęcał młodych, aby przyjęcie tego sakramentu nie zakończyło ich wzrastania w wierze, ale stało się początkiem nowej drogi z Chrystusem.

Copyright © 2020 Pewel Wielka
Projekt i wykonanie: whiteghost