33 863 67 36

Odpust Parafialny

Opublikowano: 13 sie 2023

W niedzielę, 13 sierpnia nasza Parafia świętowała odpust ku czci św. Maksymiliana Marii Kolbe. Sumie odpustowej przewodniczył oraz wygłosił homilię ks. Andrzej Kolebuk, michalita, Proboszcz parafii w Pewli Ślemieńskiej. W wygłoszonym do nas słowie, ks. Andrzej zachęcał, by brać przykład z św. Maksymiliana, ponieważ każdy z nas powołany jest do świętości.

Odpust parafialny to bardzo ważne wydarzenie dla całej naszej wspólnoty. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowania i uświetnili tą uroczystość. Dziękujemy służbie liturgicznej, Strażakom z OSP w Pewli Wielkiej, Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Pewli Wielkiej, dzieciom pierwszokomunijnym, dzieciom które niosły feretrony i dziewczynkom, które sypały kwiaty, dziękujemy Rycerstwu Niepokalanej i Apostolstwu Dobrej Śmierci. Bóg zapłać wszystkim Parafianom i Gościom za udział w tej uroczystości!

Wielkanocne życzenia Biskupa Romana Pindla

Opublikowano: 9 kwi 2023

Czytając teksty o Zmartwychwstaniu Jezusa jestem urzeczony tym, jak Jezus bardzo się stara o to, żeby przekonać swoich uczniów, że zmartwychwstał. Robi to za każdym razem inaczej. Inaczej Marię Magdalenę, inaczej dwóch uczniów idących do Emaus, a zupełnie inaczej przekonuje Tomasza.

W tym roku składam życzenia z kościoła św. Elżbiety w Cieszynie. Obok tego kościoła mieszkają i pracują ofiarnie z chorymi siostry elżbietanki. W samym kościele znajduje się obraz Adolfa Hyły. Tego samego autora, którego obraz jest w Łagiewnikach.

Kościół, naśladując Jezusa, stara się także, żeby każde pokolenie, także i nasze, mocno się przejęło tym, że Jezus zmartwychwstał. Zastanawia mnie, dlaczego Święto Zmartwychwstania trwa cały tydzień, do Niedzieli Miłosierdzia. Po to, żebyśmy się przekonali, dlaczego zmartwychwstał, z jakiego powodu.

Żeby pokazać nam swoje miłosierdzie. Żeby przekonać, że z miłości oddał życie i ukazuje się jako zmartwychwstały. Żebyśmy usłyszeli tak, jak Apostołowie w Wieczerniku: Weźmijcie Ducha Świętego. Komu grzechy odpuścicie, będą mu odpuszczone. Żebyśmy usłyszeli zachętę wypowiedzianą do Tomasza: Popatrz, ale nie musisz dotykać, uwierz, bo błogosławiony jest ten, który nie widział, a uwierzył.

Moi drodzy, zapraszam serdecznie na Niedzielę Miłosierdzia do Łagiewnik. Zapraszam na godzinę 15:00, kiedy zaczyna się Godzina Miłosierdzia. Zapraszam, żebyśmy w tym naszym spotkaniu przeżyli, że rzeczywiście Pan Jezus zmartwychwstał z miłości do nas, dla okazania nam miłosierdzia. Życzę, żebyśmy nie tylko wtedy, ale zawsze byli gotowi dawać świadectwo naszego przekonania.

Zapraszam także na godzinę 16:00, kiedy będę sprawował Eucharystię. Serdecznie zapraszam diecezję bielsko-żywiecką, która również pielgrzymuje pieszo do Łagiewnik. Zapraszam wszystkich, abyśmy uwierzyli i dzielili się tą radością, że Pan Zmartwychwstał, i jeszcze jest Miłosierny.

Niech błogosławi nam Pan każdego dnia. Życzę wszystkim pięknego i radosnego świętowania Zmartwychwstania Pańskiego i spotkania w Łagiewnikach.

† Roman PINDEL

Biskup Bielsko-Żywiecki

Źródło: https://diecezja.bielsko.pl/aktualnosci/zyczenia-biskupa-jezus-bardzo-chce-nas-przekonac-ze-zmartwychwstal-i-dlaczego-zmartwychwstal/

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Opublikowano: 16 cze 2022

„W tej Hostyi jest Bóg żywy,
Choć zakryty lecz prawdziwy.
Jak wielki cud Bóg uczynił,
Że chleb w ciało swe przemienił.

Teraz na ołtarzu czeka,
Aby mógł przyjść do człowieka.
Ni Anieli, Cherubiny,
Nie dostąpią Serafiny,

Czego człowiek dostępuje,
Ciało i krew gdy przyjmuje.
Więc o Boże utajony,
Bądź od wszystkich pochwalony.

Pobłogosław lud twój Panie,
Niech nas minie twe karanie;
Oddal głód, mor, krwawe wojny,
Daj ludowi wiek spokojny.

Sprawuj w pokoju te kraje,
Pobłogosław urodzaje;
A zaś w ostatniej potrzebie,
Nie daj nam skonać bez ciebie.”

W dniu 16 czerwca 2022 r. obchodziliśmy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Tradycyjnie po Mszy świętej o godzinie 8:00 wyruszyliśmy w procesji, by dać wyraz naszej wiary w Chrystusa Zmartwychwstałego obecnego pod postacią chleba i wina.

Wyrażamy wielką wdzięczność i dziękujemy Bogu za piękną pogodę. Pragniemy podziękować wszystkim, którzy byli zaangażowani w przygotowania procesji Bożego Ciała. Dziękujemy Paniom za przygotowanie feretronów, mieszkańcom przysiółków, którzy przygotowali ołtarze. Dziękujemy służbie liturgicznej i Pani Organistce, dziewczynkom, które sypały kwiaty, rodzicom, którzy przygotowali te kwiatki, dzieciom pierwszokomunijnym, Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich, Panom, którzy nieśli baldachim oraz Strażakom z OSP Pewel Wielka za zabezpieczenie procesji.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Parafianom i Gościom za udział w procesji Bożego Ciała!

Uroczystość Objawienia Pańskiego

Opublikowano: 9 sty 2022

Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi

Królowie Tarszisz i wysp przyniosą dary, *
królowie Szeby i Saby złożą daninę.
I oddadzą mu pokłon wszyscy królowie, *
wszystkie narody będą mu służyły.

Ps 72, 10-11

W dniu 6 stycznia Kościół obchodzi Uroczystość Objawienia Pańskiego. Jest to, obok Wielkanocy, najstarsze święto chrześcijańskie. W II w. w ten dzień wspominano Chrzest Pański, w IV w. w Tracji i Egipcie świętowano Epifanię, czyli wydarzenia z życia Jezusa, takie jak narodzenie, chrzest w Jordanie, pokłon Mędrców, cud w Kanie. W V w. Objawienie Pańskie stało się świętem ogólnokościelnym.
W Polsce 6 stycznia zwany jest świętem Trzech Króli. Ewangelia nie nazywa jednak przybyłych ze Wschodu wędrowców królami, lecz Mędrcami, oraz nie podaje ich liczby. Można się tylko domyślać, że było ich trzech, skoro przynieśli trzy dary. Królami mogła nazwać ich tradycja pod wpływem Psalmu 72, który znajduje się w tekstach liturgicznych tej uroczystości: „Królowie Tarszisz i wysp przyniosą dary, królowie Szeby i Saby złożą daninę”. Imiona Kacper, Melchior i Baltazar nadano Mędrcom dopiero w IX w. Legenda głosi, że po powrocie do swoich krajów królowie zrzekli się tronów, aby głosić wiarę w Chrystusa, a dożywszy sędziwego wieku, doczekali chwili, kiedy po Wniebowstąpieniu Pańskim Tomasz Apostoł udzielił im sakramentów, a nawet sakry biskupiej.
Dary, jakie przynieśli Mędrcy małemu Jezusowi, mają swoje znaczenie. Złoto oznacza, że Jezus Chrystus jest Królem całego świata, kadzidło mówi o Chrystusie Kapłanie, zaś mirra, balsam, którym namaszczano zmarłych, wskazuje na ludzką naturę Jezusa i w konsekwencji zapowiada Jego śmierć.
Od końca średniowiecza na pamiątkę tych darów święcono pierścionki jako złoto, żywicę jako kadzidło oraz ziarnka jałowca jako mirrę, a także dodatkowo wodę na pamiątkę chrztu Jezusa oraz kredę. Dziś święcimy kadzidło i kredę. Po powrocie z kościoła święconą kredą piszemy inicjały imion trzech królów, oddzielając je krzyżykami (K+M+B) wraz z cyframi bieżącego roku. Można także napisać C+M+B (Christus Mansoni Benedicat), co oznacza „Niech Chrystus błogosławi temu domowi”. Litery na drzwiach świadczą o tym, że w domu mieszka chrześcijańska rodzina.
Nazwa „Objawienie Pańskie” tłumaczy sens tej uroczystości. Jezus Chrystus objawia się światu, to znaczy, że przyszedł na ziemię nie tylko dla wybranego przez Boga narodu, ale dla wszystkich ludzi, którzy kiedykolwiek żyli i będą żyć. Taki wydźwięk mają także teksty liturgiczne. Szczególnie List do
Efezjan podkreśla współuczestnictwo wszystkich ludzi w łaskach ofiarowanych przez Chrystusa.
Jak widać święto to obchodzone na początku roku kalendarzowego jest pełne nadziei. Nie dość, że zarysowuje przed nami uniwersalność zbawienia, ale także otwiera nasze umysły na perspektywę eschatologiczną i pragnie ucieszyć znękane biedą tego świata serca wizją Królestwa Niebieskiego, gdzie Królem i jedynym Światłem jest Jezus Chrystus. Zbyt często zapominamy o Nowej Ziemi, którą przygotowuje nam Bóg, a zatrzymujemy się na tym świecie, tak jakby poza śmiercią już nic nie istniało.

Tekst pochodzi ze strony internetowej: https://niezbednik.niedziela.pl/artykul/187/Objawienie-Panskie

W naszej Parafii figury trzech Mędrców ze Wschodu zostały wniesione procesyjnie na Mszy świętej o godzinie 8:00 i ustawione w Szopce. W tym dniu mogliśmy modlitwą i ofiarą finansową wesprzeć dzieło misyjne sióstr Pallotynek, które prowadzą szkołę i przedszkole w Kamerunie.

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

Opublikowano: 26 wrz 2021

Członkowie Apostolstwa Dobrej Śmierci, w dniu liturgicznego wspomnienia Najświętszej Maryi Panny, 15 września 2021 r. uczestniczyli w Mszy świętej w Kaplicy w Adamkach, której przewodniczył ks. Proboszcz. Następnie adorowano Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Matka Boża Bolesna jest patronką Apostolstwa Dobrej Śmierci,  dlatego w dniu jej wspomnienia członkowie spotykają się na wspólnej modlitwie.

Copyright © 2024 Pewel Wielka
Projekt i wykonanie: whiteghost