33 863 67 36

Odpust w Kaplicy w Adamkach i Dożynki

Opublikowano: 15 Wrz 2019

W dniu 15 września w Kaplicy p.w. Matki Boskiej Bolesnej w Adamkach obchodziliśmy odpust połączony z dożynkami.

Społeczność przysiółka Adamki dziękowała za tegoroczne plony niosąc w ofierze dary. Uroczystą Mszę Świętą w koncelebrze sprawowali Ksiądz Andrzej Wątroba, który głosił homilię, Ksiądz Krzysztof Spyra w intencji członków Apostolstwa Dobrej Śmierci z Pewli Wielkiej oraz Ksiądz Sławomir Kosiński, który jako kapelan przybył z grupą z Przyborowa.

Po uroczystej Mszy Świętej z gośćmi z Przyborowa członkowie Apostolstwa Dobrej Śmierci z Pewli Wielkiej spotkali się przy wspólnym stole.

Dożynki Parafialne

Opublikowano: 15 Wrz 2019

“Błogosławiony jesteś, Panie Boże wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich; Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia.”

Te słowa wypowiada kapłan na każdej Mszy świętej podczas przygotowania darów. I tymi słowami ksiądz Andrzej Wątroba rozpoczął swoją homilię, którą wygłosił na Mszy świętej dziękczynnej za tegoroczne plony. Mieszkańcy przysiółków Pewli Wielkiej zgromadzili się Kościele, by wyrazić wdzięczność Bogu za zbiory i za chleb powszedni, który przynieśli do pobłogosławienia. Po Mszy świętej Panie z Koła Gospodyń Wiejskich dzieliły się chlebem z wszystkimi parafianami.

Serdecznie dziękujemy księdzu Andrzejowi, że przyjechał na nasze Dożynki Parafialne.

Napełnieni Duchem Świętym – sakrament bierzmowania w naszej wspólnocie parafialnej

Opublikowano: 23 Cze 2019

Czterdzieścioro dwoje młodych ludzi, w obecności najbliższej rodziny, przyjęło z rąk ks. bp Piotra Gregera sakrament bierzmowania.

Przez dwa lata przygotowywali się do tego sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej pod opieką ks. proboszcza Jerzego Kolasińskiego.

Ksiądz bp w homilii skierowanej do bierzmowanych zwrócił uwagę, że przez ten sakrament zostali związani z Chrystusem drugim węzłem – pierwszym stał się chrzest św. – otrzymali kolejny niezatarty znak przynależności do Chrystusa. To zobowiązuje ich do dawania świadectwa. Podkreślał, że bycie świadkiem to przekazywanie innym własnego doświadczenia wiary. Zachęcał młodych, aby przyjęcie tego sakramentu nie zakończyło ich wzrastania w wierze, ale stało się początkiem nowej drogi z Chrystusem.

Msza święta dziękczynna na zakończenie roku szkolnego

Opublikowano: 20 Cze 2019

W dniu 19 czerwca przedszkolaki i uczniowie obu szkół pewlańskich dziękowali Bogu za kończący się rok szkolny i katechetyczny.

Uczniowie włączyli się w liturgię słowa i przygotowali oprawę muzyczną dziękczynnej Eucharystii. Zostały również wręczone pamiątkowe dyplomy i Pisma Święte laureatce i finalistkom XXII Międzynarodowego Ekumenicznego Konkursu Biblijnego Jonasz z Ewangelii wg św. Łukasza. Ze śpiewem na ustach wkroczyliśmy w czas wakacji.

Chwała Panu!

Wielki Piątek

Opublikowano: 22 Kwi 2019

W Wielki Piątek trwaliśmy w modlitwie przed Najświętszym Sakramentem. Przed południem, w Kościele zebrały się dzieci i młodzież szkolna, którzy czuwali przy Panu Jezusie w Ciemnicy. Do godziny 17.00 mogliśmy indywidualnie adorować Najświętszy Sakrament. Następnie odprawiliśmy wspólną Drogę Krzyżową.

Po Liturgii na cześć Męki Pańskiej rozpoczęliśmy adorację Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim. O godzinie 22.00 małżeństwa z naszej parafii prowadziły Drogę Krzyżową. Kandydaci do sakramentu Bierzmowania oraz młodzież wspólnie modlili się przed Grobem Pańskim od godziny 23.00.

Honorową wartę przy Grobie Pańskim pełnili strażacy z OSP Pewel Wielka, a przez całe Triduum Paschalne przy Panu Jezusie czuwała służba liturgiczna.

Copyright © 2019 Pewel Wielka
Projekt i wykonanie: whiteghost