33 863 67 36

Podziękowanie dla lektora Kamila

Opublikowano: 26 maj 2024

Dziś dziękowaliśmy lektorowi Kamilowi Hulbójowi za 16 lat służby w naszej wspólnocie parafialnej.

Kamilu dziękujemy Ci za Twoją pracę i poświęcenie, za czytane Słowo Boże, za Twoją służbę! Dziękujemy, że to powołanie pełniłeś z radością i na chwałę Boga!

Realizując nowe powołanie, nieś światło Chrystusa do spotkanych ludzi. Niech Eucharystia będzie nadal w centrum Twojego życia. Życzymy Ci błogosławieństwa Bożego oraz opieki Matki Bożej!

Imieniny Księdza Proboszcza

Opublikowano: 21 kwi 2024

Z okazji nadchodzących imienin Księdza Proboszcza przedstawiciele naszej wspólnoty parafialnej złożyli mu życzenia.

Czcigodny Księże Proboszczu!

Z okazji zbliżających się imienin cała nasza wspólnota parafialna pragnie złożyć Ci najserdeczniejsze życzenia.

Dziękujemy Ci za trud posługi kapłańskiej w naszej parafii, za uśmiech, życzliwość i przewodnictwo duchowe.

Życzymy, aby Bóg obdarzał Cię obfitością swoich łask, dobrym zdrowiem i radością. Niech Duch Święty opromienia swoim światłem ścieżki Twojego życia, a Matka Boża ma Cię w swojej opiece.

Niech Twój Patron Święty Jerzy wyprasza Ci u Boga wszystkie potrzebne dary, a ludzka życzliwość niech towarzyszy każdemu dziełu, które będziesz podejmował. Życzymy, by Twoje wysyłki przełożyły się na ogrom skarbów zgromadzonych w niebie.

Do życzeń dołączamy duchowy prezent w postaci modlitwy. 

Przewodniczący KEP prosi, by najbliższa niedziela była dniem modlitwy w obronie życia poczętego

Opublikowano: 14 kwi 2024

Zachęcam gorąco, aby najbliższą niedzielę uczynić dniem szczególnej modlitwy w obronie życia poczętego. Proszę, aby we wszystkich kościołach w Polsce, na każdej Mszy Świętej, modlić się w tej intencji – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda SAC w Apelu o modlitwę w intencji ochrony życia osób nienarodzonych.

„W nawiązaniu do opublikowanego wczoraj Stanowiska ws. poszanowania życia ludzkiego w fazie prenatalnej i w związku z toczącą się debatą nad polskim ustawodawstwem, ograniczającym prawo do życia dzieciom nienarodzonym”, Przewodniczący Episkopatu zachęcił, „aby najbliższą niedzielę uczynić dniem szczególnej modlitwy w obronie życia poczętego. Proszę, aby we wszystkich kościołach w Polsce, na każdej Mszy Świętej, modlić się w tej intencji”.

Przewodniczący KEP podkreślił, że „życie jest darem Bożym i jako takie jest niezbywalnym prawem każdego człowieka, dlatego trzeba je chronić i wspierać na każdym etapie jego rozwoju. Szacunek wobec życia, które należy do najważniejszych wartości, jest jedną z podstawowych powinności każdego człowieka”.

Odnosząc się do zaplanowanego na najbliższą niedzielę Narodowego Marszu Życia, który będzie odbywać się pod patronatem Konferencji Episkopatu Polski, abp Wojda przyznał, że „będzie on manifestacją szacunku wobec życia poczętego, przyjęcia tego życia w miłości oraz wyrazem uznania wobec trudu rodzicielstwa, zapewniającego dzieciom możliwość wzrostu i rozwoju”.

APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI O MODLITWĘ W INTENCJI OCHRONY ŻYCIA OSÓB NIENARODZONYCH

Życie jest darem Bożym i jako takie jest niezbywalnym prawem każdego człowieka, dlatego trzeba je chronić i wspierać na każdym etapie jego rozwoju. Szacunek wobec życia, które należy do najważniejszych wartości, jest jedną z podstawowych powinności każdego człowieka.

Miliony osób na całym świecie podejmują nieustannie starania, aby chronić ludzkie życie, zwłaszcza to najbardziej bezbronne, poczęte i jeszcze nienarodzone oraz ukazywać wszystkim jego piękno i wartość. Również w naszej ojczyźnie podejmowane są liczne inicjatywy w jego obronie, jak choćby zaplanowany na najbliższą niedzielę Narodowy Marsz Życia. Będzie on manifestacją szacunku wobec życia poczętego, przyjęcia tego życia w miłości oraz wyrazem uznania wobec trudu rodzicielstwa, zapewniającego dzieciom możliwość wzrostu i rozwoju.

W nawiązaniu do opublikowanego wczoraj Stanowiska ws. poszanowania życia ludzkiego w fazie prenatalnej i w związku z toczącą się debatą nad polskim ustawodawstwem, ograniczającym prawo do życia dzieciom nienarodzonym, zachęcam gorąco, aby najbliższą niedzielę uczynić dniem szczególnej modlitwy w obronie życia poczętego. Proszę, aby we wszystkich kościołach w Polsce, na każdej Mszy Świętej, modlić się w tej intencji.

Ufam, że starania milionów ludzi dobrej woli zaowocują jeszcze większą ochroną życia osób nienarodzonych.

Tadeusz Wojda SAC
Arcybiskup Metropolita Gdański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Gdańsk, 12 kwietnia 2024 roku

Źródło: https://episkopat.pl/przewodniczacy-kep-prosi-by-najblizsza-niedziela-byla-dniem-modlitwy-w-obronie-zycia-poczetego/

Bp Roman Pindel – Życzenia Wielkanocne 2024

Opublikowano: 31 mar 2024

„Najlepsze życzenia radości z tego, że Pan żyje, że opromienił nasze życie, że odsunął wszelkie zło i że daje nam siłę do pokonania złego, że daje nam wreszcie radość z głoszenia Dobrej Nowiny i Zmartwychwstania. Niech Pan błogosławi nam w tym czasie świętowania, także w ciągu tego Wielkiego Tygodnia i przez cały rok” – mówi bp Roman Pindel w tegorocznych życzeniach wielkanocnych przekazanych za pomocą społecznościowych mediów.

Biskup bielsko-żywiecki wypowiada życzenia na filmie w otoczeniu 124 nowo ustanowionych ceremoniarzy i animatorów liturgicznych dla diecezji.

Źródło: https://diecezja.bielsko.pl/aktualnosci/bp-roman-pindel-zyczenia-wielkanocne-2024/

Triduum Paschalne w naszej Parafii

Opublikowano: 24 mar 2024

W czwartek, 28 marca rozpoczynamy Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego, które jaśnieje jako szczyt całego roku liturgicznego. Rozpoczyna się Mszą świętą Wieczerzy Pańskiej, ma swój szczyt w Wigilii Paschalnej i kończy się II nieszporami uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego.

Wielki Czwartek

O godzinie 17:00 zostanie odprawiona Msza święta Wieczerzy Pańskiej, następnie przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy i indywidualna adoracja do godziny 20:00.

Wielki Piątek

9:00 – 17:00 – indywidualna adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy

10:00 – adoracja dla dzieci i młodzieży szkolnej

17:00 – Droga Krzyżowa

18:00 – Liturgia Męki Pańskiej

22:00 – Droga Krzyżowa dla małżeństw

23:00 – adoracja dla młodzieży i studentów

indywidualna adoracja Pana Jezusa w Grobie do północy

Wielka Sobota

9:00 – 19:00 – indywidualna adoracja Pana Jezusa w Grobie

10:00, 11:00 i 12:00 – błogosławieństwo pokarmów w Kościele Parafialnym

10:30 – błogosławieństwo pokarmów w Kaplicy w Adamkach

19:00 – Liturgia Wigilii Paschalnej, poświęcenie ognia, paschału i wody chrzcielnej oraz procesja rezurekcyjna.

W czasie Triduum istnieje możliwość zyskania odpustu zupełnego przez wszystkich, którzy wypełniwszy zwykłe warunki odpustu, spełnią następujące dzieła:

– w Wielki Czwartek – udział we Mszy św. Wieczerzy Pańskiej i uroczyste odmówienie hymnu Przed tak wielkim Sakramentem,

– w Wielki Piątek – pobożny udział w Adoracji Krzyża, ucałowanie krzyża podczas celebracji Liturgii na cześć Męki Pańskiej,

– w Wielką Sobotę – udział w Liturgii Wigilii Paschalnej i odnowienie przyrzeczeń chrztu świętego.

Przypominamy, że w Wielki Piątek obowiązuje post ścisły, zachęcamy do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych do celebracji Wigilii Paschalnej.

Na błogosławieństwo pokarmów prosimy przynieść ofiary z Jałmużną Wielkopostną, które zostaną przekazane siostrom Pallotynkom z Kamerunu na utrzymanie szkoły i przedszkola.

W Wielką Sobotę na Liturgię Wigilii Paschalnej prosimy zabrać ze sobą świece.

Copyright © 2024 Pewel Wielka
Projekt i wykonanie: whiteghost